Dziś jest: Piątek, 24 marca 2017 | imieniny: Marka i Gabriela


  

pilski

Ojczym dziewczynki usłyszał zarzuty

  W czwartek ojczymowi dziewczynki przedstawiono zarzuty psychicznego znęcanie...

chodzieski

Wielka gala sportu

W restauracji Platinum w Budzyniu kolejny, tym razem dziewiąty już raz...

czarnkowsko - trzcianecki

Duże pieniądze, wielka radość

  Warto było... Gmina Lubasz otrzyma kolejne dwa dofinansowania z...

wałecki

Chcieli wyłudzić kredyt

  - Do banku przyszli obaj. Jeden z nich złożył wniosek o przyznanie kredytu...

wągrowiecki

Ratowali, zabezpieczali, pomagali

- Cieszę się, że wasza działalność strażacka jest widoczna i doceniania...

złotowski

Pracowici jak pszczółki - spotkanie z pszczelarzem

Uczniowie na zajęciach stwierdzili, że swoją pracowitość mogą...
Poradnik

2009-07-08 12:30:08

Bez okularów i soczewek kontaktowych

Wady wzroku sprawiają, że zatracamy pewność siebie. Nieostre widzenie utrudnia lub wręcz uniemożliwia naukę, pracę, uprawianie sportu, prowadzenie samochodu, a znaczne upośledzenie wzroku przyczynia się do obniżenia aktywności zawodowej, społecznej i towarzyskiej.

więcej

2009-04-27 18:33:35

Dodatkowe przychody uprawnionego do renty rodzinnej

Osoba otrzymująca rentę rodzinną może podjąć działalność zarobkową, ale musi pamiętać, że wysokość osiągniętych przychodów może spowodować nie tylko zmniejszenie, ale nawet zawieszenie otrzymywanego świadczenia.

Wysokość renty rodzinnej zależna jest od przychodu osiąganego z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych.

więcej

2009-04-20 20:35:43

Korekta rocznej deklaracji podatkowej

Podatnik, który w zeznaniu podatkowym PIT popełnił błąd rachunkowy, źle wpisał dane czy zapomniał o przysługującej mu uldze podatkowej może złożyć korektę swojej deklaracji.

więcej

2009-04-07 19:23:24

Jak usunąć szkodliwy eternit?

Szczególne zagrożenie dla ludzkiego życia ma eternit, który zawiera bardzo szkodliwy azbest. Dlatego przy usuwaniu eternitu np. z dachów czy ścian budynków należy przestrzegać procedur, które zapewniają ochronę naszego zdrowia.

więcej

2009-04-01 17:45:46

Emerytura z ZUS a kontynuacja zatrudnienia

Od początku tego roku, aby otrzymać przyznaną przez ZUS emeryturę nie trzeba rozwiązać stosunku pracy. Jednak kobiety, które nie ukończyły 60 lat i mężczyźni 65, otrzymają świadczenie, jeśli ich przychody nie przekroczą określonej kwoty.

więcej

2009-03-18 09:14:29

Jak zabezpieczyć zwrot udzielonej pożyczki?

Aby skutecznie zapewnić sobie zwrot udzielonej pożyczki trzeba na piśmie sporządzić umowę z pożyczkobiorcą oraz ustanowić dodatkowe zabezpieczenia. Może to być poręczenie, weksle, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczeniu itp.

więcej

2009-03-17 12:06:17

Duży problem niemowląt

W pierwszych latach życia dziecka jednym z najpoważniejszych zagrożeń są rotawirusy - drobnoustroje wywołujące biegunki u noworodków i małych dzieci, często tak gwałtowne, że mogą doprowadzić do odwodnienia.
Szacuje się, że w Polsce co roku zakażeniom rotawirusami ulega ponad 200 000 dzieci poniżej 5 roku życia a do szpitala trafia 6 500 maluchów.

więcej

2009-03-10 16:56:04

Ile mogą dorobić emeryci mundurowi?

Emerytowani funkcjonariusze służb mundurowych, którzy dorabiają, muszą pamiętać, że osiągane przychody mogą wpływać na wysokość otrzymywanych świadczeń. Bez ograniczeń mogą zarabiać byli funkcjonariusze, którzy emerytury otrzymują w pełnej wysokości.

więcej

2009-03-05 17:04:11

Jak odliczyć wydatki
na rehabilitację?

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać podatnicy, którzy są niepełnosprawnymi lub mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Wydatki poniesione w ciągu roku podlegają odliczeniu od dochodu.

więcej

2009-02-10 13:23:59

Uprawnienia przysługujące ojcu wychowującemu dziecko

Ojcowie wychowujący dzieci mają prawo do dłuższych urlopów macierzyńskich, trudniej także jest zwolnić ich z pracy, jeśli zamiast przejść na urlop wychowawczy obniżą swój wymiar czasu pracy.

więcej

« poprzednie  [1] 2 3 4 5   następne »