Dziś jest: Piątek, 24 marca 2017 | imieniny: Marka i Gabriela


  

pilski

Ojczym dziewczynki usłyszał zarzuty

  W czwartek ojczymowi dziewczynki przedstawiono zarzuty psychicznego znęcanie...

chodzieski

Wielka gala sportu

W restauracji Platinum w Budzyniu kolejny, tym razem dziewiąty już raz...

czarnkowsko - trzcianecki

Duże pieniądze, wielka radość

  Warto było... Gmina Lubasz otrzyma kolejne dwa dofinansowania z...

wałecki

Chcieli wyłudzić kredyt

  - Do banku przyszli obaj. Jeden z nich złożył wniosek o przyznanie kredytu...

wągrowiecki

Ratowali, zabezpieczali, pomagali

- Cieszę się, że wasza działalność strażacka jest widoczna i doceniania...

złotowski

Pracowici jak pszczółki - spotkanie z pszczelarzem

Uczniowie na zajęciach stwierdzili, że swoją pracowitość mogą...
Tygodnik Nowy

2011-03-22 11:35:36

Bałagan u pani ekolog

Miejscowy radny nie mógł przejść obok sprawy obojętnie:- Mieszkańcy wsi Jeziorki skarżyli się na uciążliwe sąsiedztwo miejscowej firmy stolarskiej, a ja - w ramach wypełniania mandatu - musiałem podjąć interwencję. Przyznam , że nie dowierzałem temu co słyszałem, bo przecież sprawa w jakimś stopniu dotyczyła znanej nam wszystkim Ireny Sienkiewicz -prezeski Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej. Zwróciłem się więc do fachowców z WIOŚ, by uzyskać obiektywną ocenę i załagodzić konflikt we wsi. Nie przypuszczałem, że plotka okaże się prawdziwa i to w całej rozciągłości...

***

Mieszkańcy wsi Jeziorki skarżyli się na uciążliwe sąsiedztwo miejscowej firmy stolarskiej

To nie pierwsza taka sprawa ZPU "Drewis" w Jeziorkach k/Śmiłowa z inspektorami w tle. Już kilka lat temu Inspekcja Pracy stwierdziła w zakładzie męża prezeski Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej, Ireny Sienkiewicz naruszenie przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów BHP. Inspektorzy WIOŚ wykazali wtedy uchybienia w zakresie gospodarki odpadami, natomiast strażacy stwierdzili nieprawidłowości w temacie przestrzegania przepisów ppoż.

Okazało się, że pani prezes ma własne prawo, a przestrzeganie przepisów ochrony środowiska nie dotyczy jej męża.

Przez ponad dwa tygodnie inspektorzy WIOŚ kontrolowali zakład Sienkiewicza.

11 lutego br. jeden z radnych gminy Kaczory, zaniepokojony sygnałami mieszkańców Jeziorek w sprawie uciążliwości zakładu "Drewis" zwrócił się do pilskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z konkretnymi zapytaniami. Chciał wiedzieć, czy to, co opowiadali mu mieszkańcy jest prawdą. Pytał, czy właściciel zakładu - Witold Sienkiewcz- dokonał zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska eksploatowanej instalacji, służącej do lakierowania i malowania przedmiotów produkowanych w zakładzie. Pytał, czy zakład prowadzi ewidencję odpadów, czy posiada zezwolenie na odzysk odpadów oraz, czy prowadzi gospodarkę odpadami zgodnie z "Informacją o wytworzonych odpadach". Interesowało go także m.in. to, czy firma składuje wyroby zawierające azbest.

***

Pilska delegatura WIOŚ nie zasypiała gruszek w popiele. Okazało się, że już późną jesienią 2010 r. przeprowadziła u Sienkiewiczów taką kontrolę. I miała ona chyba dość dramatyczny przebieg, bo - jak wynika z dokumentacji - inspektorzy pracowali tam od 24. 11. 2010 do 15. 12.2010, czyli ponad dwa tygodnie.

W odpowiedzi, która otrzymał radny wiele z jego informacji zostało potwierdzonych: "dzika" aparatura i bałagan w gospodarce odpadami. Krótko mówiąc poważne zagrożenie środowiska. Kierownik delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Marek Duraj w piśmie z 24 lutego br. poinformował: - W wyniku kontroli stwierdzono m.in.: brak zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska eksploatowanej instalacji do lakierowania lub malowania zużywającej mniej niż 1 Mg w ciągu roku wyrobów lakierowych lub wyrobów lakierowych wodorozcieńczalnych; Brak zezwolenia na odzysk odpadów; Prowadzenie gospodarki odpadami niezgodnie z "Informacją o wytworzonych odpadach"; Nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji odpadów; Brak złożenia do Urzędu Marszałkowskiego informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

Na dzień dobry inspektorzy WIOŚ poczęstowali Sienkiewicza wysokim mandatem, bo przecież nie wolno bezkarnie naruszać przepisów chroniących nasze środowisko. Ale to nie wszystko. W ramach czynności pokontrolnych WIOŚ wszczął m.in. postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej z ustawy o odpadach. Bardzo wysokich kar.

***

Irena Sienkiewicz wraz z mężem mają się przed czym bronić. Kary za przewinienia względem środowiska ustawodawca przewiduje bowiem całkiem znaczne: - Jeżeli posiadacz odpadów lub transportujący odpady wytwarza odpady bez wymaganego złożenia informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (...) podlega karze pieniężnej w wysokości 5 tys. zł. Jeżeli natomiast: - Prowadzi działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów bez wymaganego zezwolenia lub z naruszeniem jego warunków podlega karze pieniężnej w wysokości 10 tys. zł. W wypadku kiedy: - Posiadacz odpadów lub transportujący odpady będąc obowiązanym do prowadzenia ewidencji i przekazywania zbiorczego zestawienia danych(...) nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze w wysokości 10 tys. zł.

***

28 lutego br. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego departament środowiska poinformował, iż organ prowadzi czynności wyjaśniające wobec firmy z Jeziorek. Chodziło o wyroby z azbestu i miejsce ich wykorzystania. Po kontroli WIOŚ firma Sienkiewicza przesłała informacje o posiadaniu na swoim terenie wyrobów zawierających azbest, ale nie w pełni dopełniła formalności.

Zastępca dyrektora departamentu, Jarosław Sobczak napisał, że 25 lutego zostało wysłane wezwanie dotyczące uzupełnienia danych o ilości i rodzajach gazów i pyłów wprowadzonych do powietrza, danych na podstawie których określono te ilości oraz ustalono wysokość opłaty z uwzględnieniem instalacji służącej do lakierowania i malowania od II półrocza 2005 do II półrocza 2010 (...)

Dyrektor Sobczak poinformował także o tym, że urząd zwrócił się do starostwa oraz WIOŚ o szczegółowe wyjaśnienia w sprawie działalności "Drewis" w zakresie gospodarowania odpadami.

***

Sprawa wydaje się być kuriozalna. Oto bowiem firma, z którą osobiście związana jest pierwsza ekolożka powiatu okazuje się być na bakier z ekologią.

Zagadnięty o sprawę właściciel "Drewis", Witold Sienkiewcz odsyła do żony: - Ona w tym temacie jest najlepiej zorientowana. Z kolei żona pana Witolda, Irena Sienkiewicz odsyła do radnego Krupy: - Obawiam się, że on wie więcej niż ja.

Radny Krupa nie ukrywa żalu: - Pani Irena szuka bałaganu na obcych podwórkach, a nie widzi, co ma na swoim. Warto bowiem podkreślić, że zakład jej męża jest posadowiony w bezpośrednim sąsiedztwie ich domostwa.

(red)

 

***

USTAWA (z dnia 27 kwietnia 2001 r.) o odpadach. Kary pieniężne

Art. 79b. 1. Jeżeli posiadacz odpadów lub transportujący odpady:

1) wytwarza odpady bez wymaganej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub zatwierdzającej program gospodarki odpadami lub z naruszeniem jej warunków lub

2) wytwarza odpady bez wymaganego złożenia informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami lub prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie ze złożoną informacją, lub

3) wytwarza odpady pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 24 ust. 5, albo rozpoczyna działalność powodującą powstawanie odpadów przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, lub

4) będąc obowiązany do zgłoszenia do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5, nie dopełnił tego obowiązku lub wykonał go niezgodnie ze stanem faktycznym lub dokonuje zbierania odpadów lub transportu odpadów niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru,

podlega karze pieniężnej w wysokości 5.000 zł. u

2. Jeżeli posiadacz odpadów lub transportujący odpady:

1) pozbywa się odpadów wbrew przepisom dotyczącym gospodarowania odpadami lub

2) przekazuje je podmiotom, które nie uzyskały wymaganych zezwoleń, chyba że posiadanie zezwolenia nie było wymagane, lub

3) w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach odpadów, rozcieńcza lub sporządza mieszaniny odpadów ze sobą lub innymi substancjami lub przedmiotami, lub

4) powodując wzrost zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi lub środowiska, miesza odpady niebezpieczne różnych rodzajów lub odpady niebezpieczne z odpadami innymi niż niebezpieczne lub dopuszcza do mieszania tych odpadów, lub

5) prowadzi działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów bez wymaganego zezwolenia lub z naruszeniem jego warunków, lub

6) wbrew zakazom dotyczącym zbierania odpadów dokonuje zbierania odpadów,

podlega karze pieniężnej w wysokości 10.000 zł.

 


 Dodaj swoją opinię


Komentarze są własnością ich twórców. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.


Przy dziurze w podniebieniu można walić do paszczy a wyleci nosem
Dodał dnia 2017-03-19 22:21:10
Amelka Amelką a warsztat pracy w rozsypce. W zaawansowanym syfilisie zachodzą różne przykre zmiany. Na przykład dziury w podniebieniu, uwiąd rdzenia.
Dodał TP dnia 2017-02-04 20:48:41
Amelko, to przykre wracac z roboty PO zlapaniu syfa
Dodał dnia 2017-01-15 17:50:15
jak tak mozna było mieszkać??
Dodał Amelka Estetka po powrocie z Holandii dnia 2017-01-15 09:50:44
Prezesa jest, ma się dobrze a z Farmutilu śmierdzi.
Dodał -.- ..- .-. .-- .- .-- .- ... --.. .- -- .- -.-. dnia 2017-01-12 23:18:05
Nie ma już prezeski , została tylko śmieciara i truje dalej.
Dodał rh dnia 2017-01-09 08:44:16
Prezeska otrzymała decyzję, że nie naruszyła żadnych przepisów środowiskowych.
A wy żuczki śmiłowskie będziecie mieli nową smrodosytnię-spalarnię.
Podobno ma się już budować wytwórnia prądu na bazie utylizacji spaleniowej różnych odpadów śmieciowych.
Oj będzie się działo!
Dodał nadtlenki i dioksyny dnia 2017-01-07 13:55:44
Darek sobie poradzi. On zawsze robi, bo ma dupę wielką.
Dodał pisuardessa dnia 2016-12-23 16:42:21
A z kupy po kaszance też czasem krupy można wyflotować przez wytrząsanie w nocniku ze szczynami z pomocą roztrząsacza obornika i rozrzutnika gnoju.
Dodał agromechanik dnia 2016-12-14 21:26:58
Darek założyłby Stowarzyszenie Ekologiczne Północnej Krajny. I by krajał salceson z przeceny, a z kaszanki wydłubywałby krupy. Wszystko dla ekologii.
Dodał robota w odwodzie dnia 2016-11-30 19:21:07
No właśnie, jak by poszedł siedzieć za piętro, nie byłoby śmiłowskiego smrodu!!!
Ale co by robił Darek radny, nawet by nie miał kowadła, żeby pukać w nie dla niepoznaki a przez okno filować na gumno, żeby donieść, kto wynosi, kto pija, kto mówi brzydkie wyrazy o trawiastych.
Dodał następstwo zdarzeń dnia 2016-11-23 12:02:43
Ja zadedykuję panu senatoru art. 217 kk z roku 1981 w kontekście II K 23/82:
Kto pełniąc funkcję w jednostce gospodarki uspołecznionej, nie dopełnia obowiązku lub przekracza swoje uprawnienia w zakresie prawidłowego gospodarowania i przez to dopuszcza chociażby nieumyślnie do zniszczenia mienia albo do jego nadmiernego lub niewłaściwego użycia albo powoduje inną poważną szkodę w gospodarce uspołecznionej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5;
Jeżeli następstwem czynu jest wielka szkoda sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 8.
Dodał dedyk dnia 2016-11-22 22:54:16
Jejuniu jaki harmider na tym podwórku. Tego naprawdę nie można uznać za ekologiczną uprawę.
Dodał Michasia dnia 2016-11-12 01:36:45

Może być, że znowu zapaliła się sterta mączki mięsno-kostnej i musieli to gasić, rozwłóczyć po polach i łąkach, żeby się dopaliło. To i mniej roboty z utylizacją. Jest koncepcja ciągłych podpaleń i ciągłych samozapłonów, bo podobno Wietnam już nie chce dla hodowli krokodyli.
Dodał hałaśliwość w domu i zagrodzie dnia 2016-11-12 18:32:38
Jejuniu jaki harmider na tym podwórku. Tego naprawdę nie można uznać za ekologiczną uprawę.
Dodał Michasia dnia 2016-11-12 01:36:45
poprzedni wpis by się nadawał dla Noski. Żeby pogonił kogoś do psychiatry, seksuologa, doktor G,
Dodał propozycja nie do odrzucenia dnia 2016-11-03 23:22:43
Krew musi się gdzieś gromadzić. O ile mózgu brak, to spływa do nóg, jak u wisielca w stadium zmian opadowych po ustąpieniu rigor mortis. Całe szczęście, że omija organ kopulacyjny, bo jakby się dostała w to miejsce, to niejedna baba by zapragła z bombiastym zaganiaczem
Dodał ...i kamieni kupa dnia 2016-11-03 23:20:24
i ma on żylaki.
Dodał stara dnia 2016-10-29 12:53:37
dajcie spokój Darku u niego brak głowy na karku.
Dodał dnia 2016-10-25 21:22:53
Radny mniej chodzi po Jeziorkach, bo złagodniały fetory.
Dodał Reksio i Maksio dnia 2016-10-19 18:45:02
I trzeba by było zrobić nowe wybory do rady gmina, a to koszty. W takim przypadku korzystnie by było zgłosić kandydaturę Anny Aleksandry. Stary w powiecie, stara w gminie, i jest gucio.
Dodał rozważania o rządzeniu dnia 2016-10-14 13:53:45
Darek, czy to twoje wypracowanie po angielsku? W takim razie dałeś czadu i jeszcze taką ładną ksywkę zapodałeś.
Masz szansę, że cię jakiś mudżahedin skasuje za to świętokradztwo.
W piśmie świętym jest opis, jak jeden taki wojownik pociągnął gościa i wypruł mu wszystkie flaki jednym cięciem maczety. Musisz uważać na ludzi chodzących z jakimiś futerałami na skrzypce czy gitarę, bo tam może być w środku, maczeta. A byłoby szkoda, bo smród by się zwiększył w okolicy.
Dodał przestrogi dnia 2016-10-14 13:48:53
https://www.quester.pk/question/what-is-the-total-length-of-pakistan-iran-border/ The individuals of Pakistan tend to be descendants associated with different racial organizations and sub-racial shares, who joined the subcontinent in the last 5000 many years mainly through central as well as western Asian countries. Though, Pakistan being an independent nation dates just from July 14th, 1947 the territories associated with Pakistan tend to be heir to among the richest and also the oldest cultures and settlements from the world.

Dodał aliah dnia 2016-10-10 07:42:06
Widziałem śmieciarę ostatnio w lumpeksie.
Dodał rh dnia 2016-10-09 15:28:48
Ludzie zmarnowanego deena nie chlają z gwinta. Oni odwracają szyjką do dołu, odbijają dno i nawet nie chleją, tylko leją. Bo jak dno odpadło, to leci całym przekrojem. Przekrój w przypadku dżekdaniels 3 litry jest kwadratem.
W przypadku niektórych redaktorów dno jest w stałym stanie odpadnięcia.
Dodał dnia 2016-10-07 10:57:57
Ciekawe, czy ten facet, co ma lotnisko w Jeziorkach dalej lata nad domem prezeski Sezamu, czy już dostał inne rozkazy?
Jak się coś złego może zdarzyć, to się zdarzy. A więc może pilot Heniek albo pasażer Mariusz wyrzucić pustą flaszkę po Jack Daniels 3 litry. Ona wleci do komina, przytka a ludzie się potrują od czadu. Taka butelka na pewno bedzie miała ślady papilarne i deena od chlania z gwinta.
Dodał optymizm dnia 2016-10-06 21:26:44
Nie pomoże dieta cud
Żeby nam nasz Darek schudł.
Dodał dnia 2016-10-04 20:27:56
Chyba, że gmina go wyrucha na dietach.
Dodał różne przepadki dnia 2016-10-02 13:50:42
podaję tłumaczenie z ruskiego: trachnut' - wyruchać.
Dodał wasz towariszcz Mariusz dnia 2016-10-01 22:29:12
Dla Darka może i pachnie
Lecz Darek już nic nie trachnie

Dodał odłogiem dnia 2016-10-01 22:27:33
Joanna Krupa twierdzi, ze u niej szparka nie śmierdzi. Może to rodzinne u Krupów?
Za to śmierdzi w Jeziorkach, jak w nieupranych rozporkach.
Dodał Malwina z Mileną dnia 2016-09-25 20:20:15
Co u radnego Darka?
Pachnie mu każda szparka?
Dodał szparka sekretarka dnia 2016-09-25 20:17:44
RH -MASZ MINUS.
Dodał plusy ujemne dnia 2016-09-25 20:15:58
Czy śmieciara maczała palce w aferze ze spalarnią w Pile?
Dodał rh dnia 2016-09-23 17:06:16
Dobre....
Dodał nieznany dnia 2016-09-23 12:37:12
O, to ja wymiękam!!!
Dodał rumpel Gienka dnia 2016-09-23 12:36:23
Siedemdziesięcioletnie statki nadają się na złom, albo do zatopienia. Jak to napisał Szalbierz 22 sierpnia 2006 w 34 numerze Tygodnika Nowego: Bum, bum, trafiony i towar zatopiony! Ten towar przeterminowany jest o całą nieskończoność poklimakteryjną.
Dodał dnia 2016-09-23 12:31:23
Niech zdryfuje do mnie. Ja mam rumpel ok.
Dodał Gienek L. z Karola Marksa dnia 2016-09-22 20:40:09
ktoś gdzieś napisał, że stara Posady wygląda jak opuszczony statek w dryfie. To smutne.
Dodał smutek przebrzmiałych kształtów dnia 2016-09-19 22:46:14
są dwa: możesz przy karesach zawadzić o śmiechaczkę; powąchaj się po robocie nad ranem.*

*dla Noski, żeby posłał do psychiatry
Dodał **** dnia 2016-08-26 12:26:18
Jaki ma związek z sexem nosek?
Dodał niedoświadczona dnia 2016-08-26 12:22:58
Poprzedni wpis jest aby Noska posłał do psychiatry albo sexuologa albo laryngologa.
Dodał * dnia 2016-08-26 12:21:24
A jak jeszcze nakapie z noska!
Dodał hłehłehłehuha dnia 2016-08-26 12:19:46
Krupa dobry rym do dupa!
Dodał hihihahu dnia 2016-08-26 12:17:10
Now http://www.nikeshoesoutlet.org.uk/ I like http://www.hogan.com.de/ spring, http://www.nike-maxfr.com/ like http://www.zxcoachoutlet.com/ the http://www.uggboots.com.de/ exuberant http://www.swarovskicrystals.us.com/ beauty http://chargers.nfljersey.us.com/ of http://www.asicsgels.de/ spring, http://www.ralphs-laurenoutlet.co.uk/ like http://www.bcbg-maxazria.ca/ spring http://www.uggs-onsale.net/ vitality, like http://www.poloralphlaurenoutlet.net.co/ spring http://warriors.nbajersey.us.com/ girl http://www.prada.com.de/ floating http://www.burberrys-outlet.net.co/ in the http://www.jordanretro.org/ air, more http://www.tnf-jackets.us.com/ like holding http://www.mk-com.com/ the http://www.rayban-pas-cher.fr/ camera, wearing http://www.swarovski-australia.com.au/ clothes http://www.fashion-clothes.us.com/ floating http://www.hollister-abercrombie.com.se/ in http://www.nikeair-max.ca/ the http://raptors.nbajersey.us.com/ air, http://uggboots.misblackfriday.com/ walking http://www.tommy-hilfigeroutlet.in.net/ in http://www.tommy-hilfiger.co.nl/ the http://www.cheapjerseys.us.org/ spring, http://panthers.nfljersey.us.com/ write http://www.ed-hardy.us.com/ down http://www.nike-free-run.de/ bit http://www.designer-handbagsoutlet.us.com/ by http://www.vibram-fivefingers.us.com/ bit in http://kings.nbajersey.us.com/ the http://www.rosherun.co.uk/ spring. http://www.michaelkorsbags.us.org/ Spring breeze blowing http://www.asicsoutlet.us.org/ my http://www.cheap-omegawatches.com/ hair, http://www.michael-kors-taschen.com.de/ with http://coach-outlet.tumblr.com/ flowers http://www.timberlands-paschere.fr/ photo, http://www.mcm-handbags.org/ sometimes http://www.iphone-cases.net.co/ dressed http://www.gucci-outletstore.com/ up http://www.polos-ralphlauren.us.org/ to the http://www.the-northface.net.co/ nines, http://www.raybans-outlet.cc/ in the flower http://heat.nbajersey.us.com/ of http://www.nike-air-max.com.se/ spring http://www.newbalance.com.es/ I'm http://www.kate-spade.in.net/ not http://nets.nbajersey.us.com/ afraid, because http://www.cheap-raybanoutlet.net/ I know http://www.nike-air-max.com.au/ there http://colts.nfljersey.us.com/ are flowers http://www.guccishoes-outlet.net/ with http://www.yogapantscanada.ca/ me, http://www.pandorajewelry.top/ I'm not alone,
Dodał yll dnia 2016-08-22 09:04:53
Czy Malwina Jezierska była z domu Krupa?
Dodał 27561 dnia 2016-08-21 17:15:52
pisze się benzyna a nie bęzyna. Ośle!
Dodał zoo dnia 2016-08-21 17:12:02
Obecnie radny Krupa może pójść na teren wypadku i wąchać wycieki bęzyny albo ropy.
Dodał Śmiłowo- Jeziorki dnia 2016-08-21 17:08:37
najpierw krupa, z krupy zupa, z zupy dupa.
Dodał kolejność rzeczy dnia 2016-07-15 18:17:15
Do krupa jest dobry rym: dupa.
Dodał dnia 2016-07-12 14:54:17
A znowu innym razem radny przejdzie przez wieś,
I zesra się w portki by oddać szefowi cześć.
Dodał dnia 2016-06-03 22:46:53
Czasem głos swój odda lud
I wybierze radnego
Radny pójdzie wąchać smród
To jest życie kolego.
Dodał wąchaczu, wąchaj się sam dnia 2016-04-22 22:51:44
A radny jak przechodził, to nie nasmrodził? Bo wyczuwało się 11 lutego jakiś intensywny fetor. A wtedy właśnie przechodził nieobojętnie.
Dodał organ radziecki dnia 2016-04-09 22:47:28
2011-03-22 11:35:36
Bałagan u pani ekolog
Miejscowy radny nie mógł przejść obok sprawy obojętnie...

I co, minęło 5 lat, bałagan u pani ekolog nie nasmrodził nikomu, jak bałagan u Heńka, który akurat w lutym 2011 zaszczycił ponownie Senat swoim istnieniem.
A radny, jak nie mógł chodzić, tak dalej nie może i pogarsza mu się.
Dodał Górka w dołku dnia 2016-04-04 16:13:00
Że dupek, wiadomo.
Dodał Fakty też Pilskie dnia 2016-03-29 17:23:39
A dla mnie stary dupek.
Dodał Cipek dnia 2016-03-16 23:45:24
Dla mnie też nie stary!
Dodał Imangara dnia 2016-03-05 14:10:52
Nie taki stary, nie taki stary. 1979!
Dodał urząd wydział spraw obywatelskich dnia 2016-03-05 14:10:03
W sprawie wyposażenia radnego w rower trzeba się zgłosić do spadkobierców byłego radnego, który pochłonął włośnicowatego dzika i mu to zaszkodziło. Do tego chwalebnego czynu byłoby dobrze pociągnąć temat z domem kultury w Ujściu, gdzie stary pieczeniarz Kominek śpiewający fałszem, może mieć luzy budżetowe na fosol i pompkę do roweru.
Dodał ostre cięcie dnia 2016-03-05 14:08:55
Kaj mój srachula? w duupie u jacula
Dodał pod rękę z kurartorem dnia 2016-03-04 19:56:55
Podobno radny z choremi girami znowu skrada się nocami podrzucając kupę zapakowaną w Tygodnik Nowy na działkę prezeski. Niech mu firma chociaż rower da!
Dodał Barek Marabasz dnia 2016-03-04 14:06:49
Ty Kasandra czy Pytia?
Dodał Ka Mój Janicek? U Mileny! dnia 2016-03-04 13:17:58
Pisz, staruchu, pisz - w końcu będziesz siedział
Dodał dnia 2016-03-03 20:27:42
On się wabi Marielas Szałbielas, stary prąć od przebrzmiałych wieści.
Dodał kosmetologia funeralna dnia 2016-03-03 17:49:07
Jak się wabi ten srowelas czy knowelas, co mu żona inseminuje dupsko turecka śmietaną?
Dodał dnia 2016-02-24 15:20:13
Świr 70-letni
Dodał lex dnia 2016-02-24 15:11:43
...a jeszcze należy uwzględnić prosektorium dla studentów weterynarii.
Dodał addend dnia 2016-02-23 22:37:18
Nikt nie wie kto pierwszy i kiedy. Podobnie jak z postulatem by dziewczyny się myły, bo dnia nie znają ni godziny. Nawet mało atrakcyjna dupa dzięki kosmetologii, botoksowaniu, iniekcji kolagenu, odpryszczeniu, depilacji pipy, intymnemu oświetleniu a w przypadku krańcowym czarnej żarówce, która zapewnia kompletną ciemność, może się załapać na staruszka z łysiną od czoła do karczycha oprycha. A i tak ostateczną perspektywą jest - mówiąc Bonieckim - jest dół cmentarny lub słoik z prochami.
Dodał kto nie zdechł, zdechnie!!! dnia 2016-02-23 22:35:04
Pisz, stary lemanie, pisz - zanim zdechniesz
Dodał . dnia 2016-02-23 18:12:07
Faktycznie jest stary. Ona 28 on 45. Jest za czym świrować, kiedy laska wszystkie pryszcze fachowo wycisnęła do zupy.
Dodał hujhujhuj dnia 2016-02-23 14:39:54
Dzisiaj stary znów dał popis świrowania
Dodał hehehe dnia 2016-02-23 09:44:30
Kolejne problemy ze smokiem wawelskim, tym razem syn lemura zwanym lemanidłem drugiego miotu. Lemur wypowiadał się w ten sposób tylko w towarzystwie mimo to zauważamy pogardę. I słuszne. Otóż w czasie niedawnym znany dokładnie tylko grupie GPS122 (sukcesorka GPS-100)zwane dalej lemanidło drugiego miotu, niewdzięczne męskie duże dziecię pożyczyło tymczasowy komisariat lemura na wawelskiej zwanym dalej mieszkaniem spółdzielczym składające się z jednego pokoju głównego traktowanego jako studio. Dzisiaj można to audytorium śmiało Studio im. Mariana Apostoła, trudno bowiem przypuszczać czy Kryska będzie w swoim żywocie zwerbować na wywiad większą tuzę finansiery pilsko wągrowieckiej. Pozostałe nory to wnęki(szt. 3) ledwo mieszczące jednego Lemura. Dla pełnego komfortu Lemur przesiaduje w nich tylko w pozycji siedzącej kiedy udziela komentarzy w internet. Wracając do pożyczającego lokal syna z drugiego miotu należy podkreślić co następuje. Niewdzięczne lemanidło zachowywało się nagannie, spowodowało imprezę o czym szczegóły wkrótce. Swoim zachowaniem zdenerwował mieszkańców mieszkania operacyjnego czego niezadowolenie zameldowała właścicielka o kryptonimie operacyjnym GPS 122 w środowisko GPS nazywana Słownikową. Doszło do uszkodzenia mikrofonu a raczej modułu wzbudzanego MP-4/R DELTA. Prawdopodobnie zalany został substancją z alkoholem bezakcyzowym do tego zadymiony papierosami bezakcyzowymi pochodzącymi z ruskiej kotrabandy. Część dalsza nastąpi wielokrotnie. Obecnie archiwiści GPS pionu sledczego tworzą stenogramy z balagi na wawelskiej.
Dodał Czysciciele dnia 2016-02-23 00:38:07
Co z radnym Dariuszem Krupą? Jak o przeżył ten nieukarania jednak ekolożki. A tyle się narobił, aby ją upichcić na zlecenie Heńka, a tyle narobił się grajek z zespołu elektrorocka - hłehłehłe! I nic się nie dzieje, Dariusz Krupa nie przeprasza za bezeceństwa swojego pokręconego umysłu radnego.
Dodał radnego bezradność dnia 2016-02-20 19:50:09
Dobre....
Dodał nieznany dnia 2016-02-20 19:46:20
Jasiu tym razem się z Tobą nie zgadzam. Usprawiedliwia!

Zapraszam więc do obozów dla tych bambusów, kasztanów i asfaltów. Oni ci zrobią jak w Kolonii w sylwestra.
Dodał Malina Rozkraczewska dnia 2016-02-14 10:30:07
Są też różne Maksy. Jedne mogą być posłem a inne bachorem dziadka.
Dodał Max na maksa dnia 2016-02-14 00:03:33
Są zdziry męskie i niemęskie.
Dodał Burdelmama dnia 2016-02-14 00:01:41
Jeśli jakaś zdzira pisze publicznie do naszego idola Jasiu, to nas on wkurwia na Maxa. Największego Maxa, dlatego z dużej litery!

Dodał Fan Klub idola. dnia 2016-02-13 19:52:58
Jasiu tym razem się z Tobą nie zgadzam. Usprawiedliwia!
Dodał Gularka:) Z Jazgazewczyzny z mega willli dnia 2016-02-13 14:54:16
Jasiu tym razem się z Tobą nie zgadzam. Usprawiedliwia!
Dodał Gularka:) Z Jazgazewczyzny z mega willli dnia 2016-02-13 14:54:13
Dobre....
Dodał nieznany dnia 2016-02-13 14:43:50
Droga Amelko. Jesteś - jak widać - osobą z wyobraźnią. Wyobraź więc sobie, że idziesz wieczorową porą odludną ulicą wielkiego miasta, bo mieszkasz w taniej, peryferyjnej chałupie dla zwykłych ludzi na stałym bezrobociu. Z bramy wychodzi wielki facet z wielkim zaganiaczem. Mimo twojego niechętnego stosunku, zagania ci zaganiacza w to miejsce, które u baby jest najważniejsze. W rezultacie przychodzi na świat śliczny, czekoladowy chłopczyk z czarnymi, kręconymi włoskami i oczkami jak węgielki. Czy śliczność chłopczyka usprawiedliwia gwałt na twoich wnętrznościach?
Dodał tasiemiec nieuzbrojony dnia 2016-02-13 13:10:35
Paparazzo piękne fotki porbił śliczne wręcz. Jeśli w ogóle można ŚLICZNIE pokazać taką bardachę
Dodał Amelka na saksach dnia 2016-02-12 21:36:19
Ekolożka może mieć orgazm, ale niech radny Krupa nie liczy na za wiele.
Dodał do jebaki dnia 2016-02-12 10:40:38
Jest wiele - jak widać - znaków zapytania. Chodzi głównie o to, czy paparazzo, który narobił zdjęć podwórka i kup w lesie, doprowadzi do rozkwitu, czy do upadku kultury w miejscowości Ujście.
Po drugie, czy radny Krupa dalej śledzi, kto w gminie Kaczory ma chujowo na podwórku. Jest to dla niego zadanie trudne, bo giry ma chore a chodzić trzeba, żeby podchodzić obywateli gminy na podwórku. Jak to radny.
A więc wiele jest znaków zapytania.
Dodał ? dnia 2016-02-12 10:39:01
???? ????? ??? ???????
???? ??? ???? ???????
???? ????? ??? ???????
???? ????? ??? ???????
???? ????? ???? ???????
???? ????? ????? ???????
???? ??? ?????? ???????
???? ??? ???? ???????
???? ??? ?????? ???? ????? ???????
???? ????? ????? ???????
???? ??? ?????? ???????
???? ?? ?????? ???????
???? ??? ??? ???????
???? ????? ??? ???????
???? ????? ????? ???????
???? ?????? ????? ???????
???? ????? ??? ???????
???? ????? ????? ???????
???? ????? ??? ???????
???? ????? ??? ???????
???? ?????? ????? ????????
???? ????? ????? ???????
???? ????? ????? ???????
???? ?????? ???????? ??????
???? ?????? ????? ?????? ????????
???? ?? ?????? ????????
???? ??? ???? ???????
???? ??? ??? ???????
???? ????? ?????? ???????
???? ??? ?????? ?????? ???????
???? ????? ???? ???????
???? ??? ???? ???????
???? ????? ??? ???????
???? ????? ???????
???? ????? ??? ???????
???? ????? ??? ???????
???? ????? ????? ???????
???? ????? ????? ???????
???? ????? ?????? ???????
???? ??? ???? ???????
???? ??? ?????? ?????? ???????
???? ????? ????? ???????
???? ????? ?????? ???????
???? ?? ?????? ???????
???? ??? ???? ???????
???? ????? ???? ???????
???? ????? ????? ???????
???? ?????? ????? ???????
???? ?????? ??????? ????
???? ????? ??? ????
???? ????? ????? ????
???? ??? ?????? ????
???? ?? ?????? ????
???? ?????? ????? ????
???? ????? ??? ????
???? ????? ????
???? ??? ?????? ?????? ????
??? ??? ????
??? ??? ????
??? ??? ???????
???? ????? ???? ????
???? ????? ???? ????
???? ????? ???? ???????
???? ????? ?????? ???????
???? ????? ????? ??????
???? ?? ?????? ???????
???? ?????? ????? ??????
???? ????? ??? ???????
???? ????? ????? ???????
???? ????? ??? ???????
???? ????? ????? ???????
???? ????? ???? ???????
???? ??? ?????? ?????? ???????
???? ??? ???? ???????
???? ??? ???? ???? ??????
???? ????? ????? ????
???? ??? ???? ????
????? ??? ????
????? ??? ????
???? ????? ???? ????
???? ????? ????? ????
???? ??? ?????? ????
???? ??? ????? ????
???? ??? ?????? ???? ????? ????
???? ????? ????? ????
???? ????? ?????? ????
???? ?? ?????? ????
???? ??? ???? ????
???? ????? ???? ????
???? ????? ????? ????
???? ?????? ????? ????
???? ????? ????? ???????? ???????
???? ????? ?????? ???? ???? ???????? ???????
???? ????? ??? ???????? ???????
???? ????? ??? ???????? ???????
???? ????? ???? ???????? ???????
???? ????? ????? ???????? ???????
???? ????? ?????? ???????? ???????
???? ??? ???? ???????? ???????
???? ??? ?????? ?????? ???????? ???????
???? ????? ????? ???????? ???????
???? ??? ?????? ???????? ???????
???? ?? ?????? ???????? ???????
???? ??? ???? ???????? ???????
???? ????? ???? ???????? ???????
???? ????? ????? ???????? ???????
???? ?????? ????? ???????? ???????
???? ????? ??? ????
???? ????? ???? ????
???? ????? ??? ????
???? ????? ??? ????
???? ????? ????? ????
???? ????? ????? ????
 ???? ??? ?????? ????
???? ??? ????? ????
???? ??? ?????? ???? ????? ????
???? ????? ????? ????
???? ??? ?????? ????
???? ?? ?????? ????? ????
??? ??? ????
???? ????? ???? ????
???? ????? ????? ????
???? ?????? ????? ????
??? ???? ???????
???? ????? ????? ???????
???? ??? ???? ???????
???? ????? ??? ???????
???? ?? ?????? ???????
???? ?????? ????? ???????
???? ????? ?????? ???????
???? ????? ????? ???????
???? ????? ??? ???????
???? ????? ????? ???????
???? ??? ????? ???????
???? ??? ?????? ?????? ???????
???? ????? ????? ???????
???? ????? ??? ???????
???? ????? ????? ???????
???? ??? ???? ???????
???? ????? ???? ???????
???? ??? ???? ???????
 ???? ??? ???? ???????
???? ??? ???? ???????
???? ??? ???? ??????
???? ??? ???? ???????
????  ??? ???? ???????? 
???? ??? ???? ???????
???? ??? ???? ???????
???? ??? ???? ?????????

Dodał anoshalassi dnia 2016-02-12 05:37:27
Która?
Dodał jebaka dnia 2016-02-01 14:22:38
Czy ekolożka może mieć orgazm?
Dodał rh dnia 2016-01-31 19:55:35
Ja uważam, że nawet sranie jest zbytkiem. Bo najwięcej ponasrywał paparazzo, kiedy w lesie czatował na okazję.
Dodał Dom Kultury w Ujściu dnia 2016-01-24 12:42:15
Moje podwórko jest zajebiście zaśmiecone, i chuj. Sram na tego paparzzo i jego szefa i rdnego gminnego. Lepiej jakby si,ę zabrali za badanie skłusowanych dzików. Może Górka by jeszcze żył. A tak? Został tylko Darek z chorymi girami. Nawet nie pojeździ na rowerku jak Górka. Ale jak zglądać, to nawet na piechotę popierdala z Kaczor do Jeziorek. Taki ci potworek.
Dodał podwórkowa Lejdi dnia 2016-01-23 19:16:39
Doktor mówi do kolegi:- była u mnie pacjentka, miała śmiechaczkę jak ogórek kiszony.
- Taką dużą?
- Nie, taką kwaśną.
Dodał iszenie ogóra dnia 2016-01-23 19:12:21
Zaśmiecone zbocze działki 85 w Śmiłowie
Dodał kopacz padliny dnia 2015-12-27 13:50:13
Zboczona śmieciara.
Dodał dnia 2015-12-20 09:16:48
Kamasutra, a nie lepiej ogórkiem kiszonym?
Dodał kiszenie ogóra dnia 2015-12-19 00:55:58
bedziesz kwiczal wkrotce:)
Dodał Temida wkrotce:) dnia 2015-12-18 00:12:58
Mi się wydaje o tym, że Olimpia to jest jednak baba, sucz. Niech se jęczy przy masturbacji marchewką.
Dodał Kamasutra dnia 2015-12-17 00:32:21
nie jęcz nie jęcz bo to tak mało męskie
Dodał Monisia dnia 2015-12-16 00:37:52
USTAWA (z dnia 27 kwietnia 2001 r.) o odpadach.

Art. 79b. 1. 7. Jeżeli posiadacz odpadów lub transportujący odpady zgromadzone w tyłku wysrywa je w lesie podczas roboty paparazzo, w nagrodę otrzymuje stanowisko dyrektora domu kultury w Ujściu.
Dodał Pizdunek dnia 2015-12-15 11:07:52


no Olimpia, dałaś czadu.


Dodał dnia 2015-12-14 15:17:54
hahahahah
Dodał Olimpia dnia 2015-12-13 21:40:02
hahahahah
Dodał Olimpia dnia 2015-12-13 21:39:59
Ot ci figiel poetycki wymyślił Krzychu. Dlatego jest na zmywaku. Poezja w życiu, to ból i troski...
Dodał klub AA dnia 2015-12-12 12:06:00
Pieśń melodii jest już inna ale zwrotka stałą.
Dodał Krzysztof F. na zmywaku w Anglii dnia 2015-12-10 23:31:09
Kristi Lynn aż w gatki popuściła?
Dodał Paragon dnia 2015-12-10 22:08:27
Kristi Lynn aż w gatki popuściła?
Dodał Paragon dnia 2015-12-10 22:08:24
Ja tam lubię tę fajną dwunastkę młynkową:)
Dodał Tucznik dnia 2015-12-10 21:47:01
Ale Twoja stara wołała Weronika Weronika:) a tam na zapleczu zywej duszy. Omamy miala?
Dodał Francuski Łącznik dnia 2015-12-10 21:35:00
Amelko, czy będąc we Francji spotkałaś tam przypadkiem byłego redaktora TN Krzysztofa Figla męża Alicji Aleksandry zd.Noska? Bo jego teść skarżył się na blogu, czy w papierowym wydaniu TN, że zięć nie mógł znaleźć pracy w kraju i wyemigrował za granicę. A na dodatek tenże Krzysztof 18 sierpnia 2013 roku na plaży w Tucznie przechwalał się do barmana, że mieszka we Francji. To mi się tak skojarzyło, że może robiliście na tym samym zmywaku?
Dodał higiena sanepid dnia 2015-12-10 18:15:36
Białą koszulą z logo Telekomunikacji Polskiej (TP) szczycił się Wielki Smrodator, kiedy jego synalek zakupił dom na Motylewie od faceta ściganego listem gończym. Ten facet ścigany był szefem Telekomunikacji Polskiej w Pile i narozrabiał. A jako szef miał w tym domu zestaw koszul urzędowych z logo firmy. Wielki Smrodator kochał białe koszule z pagonami i kieszonkami na obwisłym cycu. A jeszcze logo TP!!!
To o nim wieszczysz Amelko?
Dodał Kto kogo zdybał dnia 2015-12-10 13:32:01
Ale to o tym Panu w białej koszuli napisałam
Dodał Amelka po powrocie z Francji dnia 2015-12-10 08:15:11
Cóż to ci Amelko zrobili we Francji? Trzeba było uważać i tak robić, żeby se porobić a nie zrobić. I podajesz, że masz kłopoty z moczem. Może to być odjęzykowe zapalenie cewki i śmiechaczki. Tu nie ma nic do śmiania. We Francji jebaków i brudasów co niemiara. Ciekawość, jaką skórę będzie miał twój pomiot?
Dodał Ali ibn Jebhani dnia 2015-12-09 23:34:33
witaj brzusiu zegnaj siusiu
Dodał Amelka po powrocie z Francji dnia 2015-12-09 23:06:47
Marek Barabasz: Kto nas lubi temu nie śmierdzi a kto nas nie lubi temu śmierdzi.
Dodał funkcja przeczenia "nie" dnia 2015-12-05 22:46:51
A 5643 tony ścierwa zakopane pod ziemią na działce 85 w Śmiłowie, to jest perfumeria.
Dodał Lipiny do wzięcia dnia 2015-11-26 12:23:43
Bo najbardziej trujący jest hebel oraz trak.
Dodał dnia 2015-11-14 13:34:12
Ta stara heblara postawiła heblarnię w samym środku wioski i truje nasze dzieci.
Dodał LG dnia 2015-11-13 12:48:44
No, właśnie. Czemu on nie postawił swojej smrodosytni w Lipinach?
Dodał Lipiny do wzięcia dnia 2015-11-12 15:32:45
Wiele zależy od oceny, stwierdzenia, co było pierwsze. To dylemat jaja i kury. Jeżeli najpierw wydano pozwolenie na posadowienie zakładu stolarskiego a potem jakiś ktoś się sprowadził na działkę obok i zbudował dom, kiedy stolarnia już była, to musiał wiedzieć, że może nie być jak na polu z fiołkami.
Inna jest sprawa z Farmutilem, który powstał po wyrzuceniu Stokłosy z pzpr i po sprawie II K 23/82 o wielką szkodę w gospodarce narodowej. On się wtrynił do Śmiłowa w czasie, kiedy już tam od lat mieszkali ludzie. Podobnie w okolicy. Smród zabija.
Dodał smród zabija dnia 2015-11-12 15:31:36
a nikt nie zwrócił wcześniej uwagi, że to działalność uciążliwa? przecież sąsiedz też mają prawo głosu (tu podobny przykład: http://www.eporady24.pl/dzialalnosc_uciazliwa_czy_jest_nia_tartak,pytania,8,112,5177.html ) a nie że potem tylko do władz z roszczeniami!
Dodał Lew dnia 2015-11-12 13:32:46
Na przykład Lew Rywin, ale on ma swoje laski!
Dodał mocarze 1945 dnia 2015-11-03 12:15:04
Albo może być Lew.
Dodał Starowicz dnia 2015-11-03 12:13:43
Bałagan u pani prezes a buduar u pani Anny Aleksandry.
Kto ma w domu swym buduar,
Tej potrzebny jest jaguar
Co by w nocnym gęstym mroku
Rozharatał babę w kroku!
Dodał co komu do czemu dnia 2015-11-01 17:20:21
Właśnie, że to jest dziwne bardzo i niespójne z rzeczywistością. Bo jeśli się zgodzimy z teorią, że ten działacz antystokłosowy - jak powiadają niektórzy przygłupiaści korespondenci - jest Le Manem, to wystarczy popatrzeć na topik "Bronili telewizji Trwam" gdzie Le Man występuje jako brzuchacz, zajmując 40% ekspozycji zdjęciowych w tym temacie. Widać jak na dłoni, że Le Man jest wysoki i w grupie osób uchwyconych przez Zdunka góruje wzrostem. Stąd też twierdzenie o kurduplowatości Le Mana jest fałszywe. Za to jak się spojrzy na Noskę, Ciechanowskiego, Lisaja, gościa w bejzbolówce z flagą, to widać kurduplowatość w całej krasie. Kurduplowatość według Wolańskiego nie jest niczym złym, a dobrem szczególnie cennym dla bab, bo podobno kurduple mają potężne kutasy, o co babom chodzi w chłopach. Istnieje sprzężenie kurduplowatości z kutaśnością takie, że przy wzwodzie w całym układzie naczyniowym, który u kurdupli jest mniejszy niż u ludzi wysokiego wzrostu, występuje lokalny deficyt ukrwienia mózgowego. W związku z tym jest niedokrwiony mózg, co przy częstym bara-bara skutkuje postępującym matołkowaceniem z niedotlenienia. Jednocześnie z tym upośledzeniem zmniejsza się wrażliwość na bodźce zewnętrzne, w tym płynące z punktu G. I taki jebaka może zapierdolić baby na śmierć, o co im zresztą chodzi. Gdy dziewczyna w twoich ramionach... Czego i wam życzę. *

* Jest to wypracowanie dla Noski, żeby miał kogo posyłać do seksuologa, psychiatry, androloga, ginekologa położnika, antropologa porównawczego.
Dodał zespół kochanek lemana z centrum przy Vivo dnia 2015-04-20 11:22:58

A do skórnego?
Dodał zasyfiała sucz dnia 2015-04-20 12:34:33

Do skórnego tylko w przypadku nieobrzezanego. Ten kawałek liczy się najbardziej i jest narażony na zmianę pierwotną.
Dodał doktor Stulejkajtis dnia 2015-10-04 12:02:30
Dobra to rzecz godność,
Tylko, że ta smrodność!
Dodał dnia 2015-10-04 10:37:01
Tak, tak. Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok uniewinniający Irenę Sienkiewicz i Marię Koper od zarzutu zawartego w oskarżeniu prywatnym Stokłosy, jakoby w e-mailu Sienkiewiczowej z wyrazami braku wdzięczności Marii Koper za emisję smrodów wysłanym do starosty Mantaja doznał uszczerbku na godności, hehehe.
Dodał wiaderko smrodu godnościowego dnia 2015-09-29 22:05:05
bałaganiara znowu na cenzurowanym.
Dodał rh dnia 2015-09-29 16:03:39
Nie ma się czym chwalić. Jack Daniel's, to jest po prostu przeciętnizna, byle co dla byle kogo.
Dodał kiper dnia 2015-08-23 19:01:13
Ja jak chlam, to czystą albo przy spotkaniu z wydawcą Jack Daniel'sa 3 litry.
Dodał sasiat spot 33 dnia 2015-04-28 13:07:14
Jak chlasz i posiadasz dobry wzrok, znaczy nie chlasz denaturatu.
Dodał fioletowy kluch dnia 2015-04-27 12:41:27
Ja chociaż chlam, to zwrok posiadam superoski. Stara niedowidząca to i niedowiedząca. Zaględłem na numer marynarki, co jom zmierzył leman. Był tam na metce numer 56. I to faktycznie na mnie zapotężny bo ja posiadam rozmiar 50. A jagby któś na mnie gadał kurdupel, to oberwje w ryj.
Dodał somsiad zpot 33 dnia 2015-04-26 19:21:59
Ostatnio byłąm ze swoim starym pijaczyną w lumpeksie. Był leman. I oświatczam, jak się jemu przyglądłam, że on mierzył marynarki i kurtki. Wszystkie rozmiaru XL albo XXL. No to, kurwa, jaki on jest kurdupel?
Dodał somsiatka zpod 33 dnia 2015-04-26 16:40:03
Twój stary głupek może zbiera coś po śmietnikach. Mój lemanek daje radę i wychodzi pachnący moim Chanel 5 i wcale nie jest kurduplem.
Dodał Lolitka dnia 2015-04-22 22:26:36
leman nie taki skory, bo wszystko ja od niego pobieram dowcipnie i doustnie.
Dodał Lolitka dnia 2015-04-21 10:32:55
Podobno leman deklaruje oddanie porcji żyjątek do tego, by było większe prawdopodobieństwo zwiększenia się liczby wybitnych jednostek w populacji polskiej.
Dodał bank spermy dnia 2015-04-20 21:09:30
Do skórnego też.
Dodał NFZ dnia 2015-04-20 15:40:01
Mogło dojść do pomylenia lemana z Noską, bo mieszkają na osiedlu Zamoście Łowiecka róg Wawelskiej - Wawelska. Noska jest kurduplem i uważa to osiedle za swoje. Stalin też był kurduplem i uważał cały świat za swój. Stalin nie żyje. Tak mają nieśmiertelni.
Dodał o kurduplach dnia 2015-04-20 12:29:54

Nieśmiertelny był też Lenin, którego urodziny będzie obchodził Noska za dwa dni. Będzie się działo. Lenin podobno nie żyje bo umarł.
A Noska żyje i żuje.
Dodał tak umierają nieśmiertelni dnia 2015-04-20 12:38:03
Właśnie, że to jest dziwne bardzo i niespójne z rzeczywistością. Bo jeśli się zgodzimy z teorią, że ten działacz antystokłosowy - jak powiadają niektórzy przygłupiaści korespondenci - jest Le Manem, to wystarczy popatrzeć na topik "Bronili telewizji Trwam" gdzie Le Man występuje jako brzuchacz, zajmując 40% ekspozycji zdjęciowych w tym temacie. Widać jak na dłoni, że Le Man jest wysoki i w grupie osób uchwyconych przez Zdunka góruje wzrostem. Stąd też twierdzenie o kurduplowatości Le Mana jest fałszywe. Za to jak się spojrzy na Noskę, Ciechanowskiego, Lisaja, gościa w bejzbolówce z flagą, to widać kurduplowatość w całej krasie. Kurduplowatość według Wolańskiego nie jest niczym złym, a dobrem szczególnie cennym dla bab, bo podobno kurduple mają potężne kutasy, o co babom chodzi w chłopach. Istnieje sprzężenie kurduplowatości z kutaśnością takie, że przy wzwodzie w całym układzie naczyniowym, który u kurdupli jest mniejszy niż u ludzi wysokiego wzrostu, występuje lokalny deficyt ukrwienia mózgowego. W związku z tym jest niedokrwiony mózg, co przy częstym bara-bara skutkuje postępującym matołkowaceniem z niedotlenienia. Jednocześnie z tym upośledzeniem zmniejsza się wrażliwość na bodźce zewnętrzne, w tym płynące z punktu G. I taki jebaka może zapierdolić baby na śmierć, o co im zresztą chodzi. Gdy dziewczyna w twoich ramionach... Czego i wam życzę. *

* Jest to wypracowanie dla Noski, żeby miał kogo posyłać do seksuologa, psychiatry, androloga, ginekologa położnika, antropologa porównawczego.
Dodał zespół kochanek lemana z centrum przy Vivo dnia 2015-04-20 11:22:58

A do skórnego?
Dodał zasyfiała sucz dnia 2015-04-20 12:34:33
My z Gronem zrobiliśmy test wydolności i Jego Excelencja przebiegł 63 metry, co przeczy doniesieniu, że by nie przebiegł 50 m.
Dodał ZG FC z Gronem dnia 2015-04-20 12:33:29
Mogło dojść do pomylenia lemana z Noską, bo mieszkają na osiedlu Zamoście Łowiecka róg Wawelskiej - Wawelska. Noska jest kurduplem i uważa to osiedle za swoje. Stalin też był kurduplem i uważał cały świat za swój. Stalin nie żyje. Tak mają nieśmiertelni.
Dodał o kurduplach dnia 2015-04-20 12:29:54
Właśnie, że to jest dziwne bardzo i niespójne z rzeczywistością. Bo jeśli się zgodzimy z teorią, że ten działacz antystokłosowy - jak powiadają niektórzy przygłupiaści korespondenci - jest Le Manem, to wystarczy popatrzeć na topik "Bronili telewizji Trwam" gdzie Le Man występuje jako brzuchacz, zajmując 40% ekspozycji zdjęciowych w tym temacie. Widać jak na dłoni, że Le Man jest wysoki i w grupie osób uchwyconych przez Zdunka góruje wzrostem. Stąd też twierdzenie o kurduplowatości Le Mana jest fałszywe. Za to jak się spojrzy na Noskę, Ciechanowskiego, Lisaja, gościa w bejzbolówce z flagą, to widać kurduplowatość w całej krasie. Kurduplowatość według Wolańskiego nie jest niczym złym, a dobrem szczególnie cennym dla bab, bo podobno kurduple mają potężne kutasy, o co babom chodzi w chłopach. Istnieje sprzężenie kurduplowatości z kutaśnością takie, że przy wzwodzie w całym układzie naczyniowym, który u kurdupli jest mniejszy niż u ludzi wysokiego wzrostu, występuje lokalny deficyt ukrwienia mózgowego. W związku z tym jest niedokrwiony mózg, co przy częstym bara-bara skutkuje postępującym matołkowaceniem z niedotlenienia. Jednocześnie z tym upośledzeniem zmniejsza się wrażliwość na bodźce zewnętrzne, w tym płynące z punktu G. I taki jebaka może zapierdolić baby na śmierć, o co im zresztą chodzi. Gdy dziewczyna w twoich ramionach... Czego i wam życzę. *

* Jest to wypracowanie dla Noski, żeby miał kogo posyłać do seksuologa, psychiatry, androloga, ginekologa położnika, antropologa porównawczego.
Dodał zespół kochanek lemana z centrum przy Vivo dnia 2015-04-20 11:22:58
O ile siem roschodzi o tekst: " Idę sobie kiedyś z kumplem po ulicy w Pile i kumpel mówi: - Patrz to jest ten Leman - działacz antystokłosowy.
Patrzę na chłopa i szok. Gdzie mu tam do Stokłosy. Mały siwy pokraka, pięćdziesięciu metrów pewnie by nie przebiegł. Garderoba najprawdopodobniej z lumpeksu, a w najlepszym razie z outletu. Brzuch wydęty (jak kobieta w ósmym miesiącu) tak, że pewnie swojego c h u ja nawet we wzwodzie nie widzi. I to by wiele tłumaczyło. Do tego zupełny brak dokonań - niczego nie wybudował, kariera zawodowa - porażka, poprzegrywane wybory, popalone mosty, pozabierane zabawki, emeryturka cieniutka jak d u p a węża, niczego się chłop nie dorobił. No chyba, że chemoroidów od siedzenia przed kompem. Splot kompleksów, frustracji, zawiści, zapalczywości. Taki Adaś Miałczyński, z tym że z prowincji. Słowem bardzo niebezpieczny społecznie profil osobowości. Negatywne emocje to dla niego paliwo, to mu daje kopa, zastępuje red bulla i bzykanie. Jak komuś nie dosra to dzień stracony.", to ja posiadam takie uwagi. Byłem w Chodzieży po wypis z rejestru skazanych, ja patrzę, a tu stoi kurde go mać Nochal, stary Hendryk, Krup-Szpotawek oraz dalej pan Leman po drugiej stronie korytarza wydział karny Krasińskiego 10. I wtenczas od razu dla mnie się przypomniał ten wpis powyższy. Bo opis w tym wpisie jak ulał pasuje do Nochala. Noschal względem pana Lemana jest zajebistym kurduplowatym pękatkiem. Posiada iksowate nogi koślawe, co wskazuje, świaczy o tym, że on w wieku dziecięcym musiał być otyłym gzubem, przez co giry robią się koślawo-iksowate. Do pana Lemana on ma za mało wzrostu o jakieś 4 i 3/8 cali, czyli około 11,1 cm. Jest potwornie gruby, posiada on wańtuszysko potężne, co ono mu zwisa aż poniżej za jaja, kiedy on stoi na swoich koślawkach. A jak siądzie, to jego brzuch wystaje prawie że do rzepki kolanowej sięgając i porusza się w procesie oddechowym. To świadczy u niego o jego oddychaniu przeponowym a ono wskazuje na niesprawność płucno-krążeniową. Jak ja se popuszczę wodze fantazji i przymknę oczy aby zobaczyć Nochala w wyobraźni, to ja widzę go w samych gaciach a sflaczałe mięśnie wielkie piersiowe wiszą jemu jak moszna aż do pępka, jak cyce u starej wieloródki. Wzrok ma mętny nie wiadomo czy od wódki albo od starości i niewydarzonego życia bardzo nieudanego zawodowego i familijnego. On gdzieś już pisał o swojej robocie, jak to 30 lat był redaktorem naczelnym a faktycznie tylko z 15 lat był redaktorem naczelnym a reszta tylko redaktorem, bo dziennikarzem nigdy nie był on. Nawet o ile się policzy dla niego kiedy on był redaktorem partyjnej prasy za Niedźwiedzia, to i tak nie ma stażu czym się chwali. No to widać od razu, że jemu się dwoi. A o ile się dwoi to od wódki. A czego on się dorobił oprócz kałduna? Posiada on córkę z trzema synami co by oznaczało o jego dziadkowaniu potrójnym. Ale córcię rzucił stary i udał się do dumnego Albionu zapierdalać na zmywaku, bo w redakcji nie dawał rady. Taki figiel on uczynił był. Czasem jak przybędzie do kraju, to poszukuje paragony na plażach i w krzakach. A wobec powyższego nie są to sukcesy. Jedno jest plusem dodatnim, że jak on stoi przy Henryku, to z niego bucha taka dostojność, jak by właśnie wykonał robotę naczelnego rowkowego. I miał smak. Bo jak jest dzień bez wylizania rowkowego, to dzień stracony. Na marginesie podam jeszcze fakt o tym, że Henryk też ma wzrost o 2 cale mniejszy niż pan Leman.
Dodał poprawa pracy domowej dnia 2015-04-19 13:11:13
O ile leman jest mały, to Noska herbu Posada kurduplasty pączek, grubas i pokurcz.
Dodał dnia 2015-03-28 20:32:45
Czy ***a, znaczy chuja? Bo nie wiem.
Może być różnie. Na przykład stokłosa.
Dodał dnia 2015-03-20 15:45:56
Te, nie wyrażaj się tak chujowo.
Dodał dnia 2015-03-16 16:03:49
Czy ***a, znaczy chuja? Bo nie wiem.
Dodał zwis męski ozdobny dnia 2015-03-16 16:02:03
Fajowe!
Dodał dnia 2015-03-16 11:31:36
... und kommuniste.
Dodał dnia 2015-03-13 13:36:38
...gute faschiste.
Dodał bolszewikus dnia 2015-03-11 17:30:45
Ja
Dodał dnia 2015-03-11 17:29:29
Tureckie są najlepsze kebaby strugane z piwem i frytkami a na koniec joint.
Dodał młody zdolny dnia 2015-03-11 17:22:53
Krupa jest cienki, choć gruby.
Dodał dnia 2015-03-11 08:50:56
Radny Krupa nie ukrywa żalu: - Pani Irena szuka bałaganu na obcych podwórkach, a nie widzi, co ma na swoim. Warto bowiem podkreślić, że zakład jej męża jest posadowiony w bezpośrednim sąsiedztwie ich domostwa.

Jest zakład, gdzie przedsiębiorca nie dość, że mieszkał w pobliżu, to faktycznie przez wiele lat mieszkał w samym centrum śmiłowskiej wytwórni ścieków i smrodu. Tak się on usadowił, że można zauważyć, iż wszystkie obiekty były posadowione wkoło jego pałacu w czasie, gdy pałacem nazywano miejsce, gdzie biznesmen bijał pasem parcianym niesfornych pracowników-złodziejaszków. Bicie pasem parcianym po głowie nie jest zagrożeniem dla środowiska.
Dodał dnia 2015-03-08 23:43:48
Czym zajmie się teraz nasz radny gminny, kiedy patyki i kije nie są zagrożeniem? A całe Stowarzyszenie Ekologiczne Północnej Wielkopolski już miało się zająć zbieractwem zagrożenia patykowo-kijkowego. I co oni teraz zrobią, kiedy nawet zarząd się nie zbiera. To jest trauma po zawaleniu się koncepcji patykowo-kijaszkowej.
Dodał członek dnia 2015-03-08 12:08:44
Prezeska sra w lesie codziennie.
Dodał dnia 2015-03-07 20:50:23
To jak nie ma co szukać w Jeziorkach należy skłonić aby radny DK zrobił w lesie ogromną kupę a fotoreporter PZ by natychmiast, póki ciepła sfotografował i zaniósł do cHaoSa, że znowu srają w lesie. Wszyscy by dostali premię, a radny jeszcze kleszcza w dupę.
Dodał jak robić politykę dnia 2015-03-07 19:03:17
Czy drzewniany patyk jest albo czy też nie jest groźny dla środowiska? Bo faktycznie radny Krupa jako przewodniczący istniejącego od 23 maja 2005 stowarzyszenia Ekologicznego Północnej Wielkopolski musi to wiedzieć. Drogi prezesie Dariuszu Krupo, powiedz nam coś urzędowo ważnego, czy patyk, wiórek, trocin, okorek, kijek, deska, klocek, palik, kołek, witka, badyl, gałązka, pieniek, są groźne dla środowiska naturalnego? Bo kiedyś żeś nie przeszedł obojętnie i aż trzeba było paparazzo, do utrwalenia. Postępowanie administracyjne trwało trzy lata i minister dał odpowiedź, że te wymienione rzeczy nie są odpadem ani zagrożeniem. Ale w Śmiłowie, gdzie wszystko stoi na głowie może być inaczej.
Dodał Darek, pomóż! dnia 2015-03-05 10:36:24
patyki spalone, Darek nie ma po co chodzić jako radny gminny. On ma trudne chodzenie, bo gruby.
Dodał żylaki dnia 2015-03-04 23:03:15
Wiadomo, że baby lubieją sobie popierdzieć w okresie czasu uciech bzykaniowych. Należy uważać, żeby nie odpierdziała jaj dla partnera, bo bywają wiatry huraganowe. Kiedyś na i-pila ktoś się wypowiadał, że takie zdarzenia są realne.
Dodał Don Giovanni dnia 2015-02-17 13:35:15
Szkoda, że bąka nie można sfotografować dla dowodu, bo PZ by się wykazał refleksem i dostał premię na jedną noc. A tak, musi szwendać się po lesie aby uwiecznić jakąś kupę, niech by psią, dzika albo zwierzyny płowej, jak jeleń, sarna, zając. Zawsze to coś, żeby przymilić się temu z sercem.
Dodał Brat KM "Bażant" dnia 2015-02-17 13:26:50
Śmieciara puściła bąka i się wszystko rozpiepszyło.
Dodał dnia 2015-02-02 20:19:17
kiedy to tsunami tam przeszło, nic nie mówili w telewizji...
Dodał dnia 2015-02-01 18:53:21
O ile roschodzi się o radnego gminnego, co to nie przechodzi obojętnie, nie można powiedzieć żeby był to kołek. Raczej on wygląda na pień baobabu, pusty w środku, jak pamiętamy z lektury W pustyni i w puszczy.
Dodał Klai i Mea dnia 2015-02-01 15:25:01
A wójt?
Dodał dnia 2015-01-31 21:22:47
Należy wysłać radnego Krupę aby on swoim gospodarskim okiem, nie przechodząc obojętnie, dojrzał w obejściu patyk lub kołek, co powinien być według radnego Krupy w innym miejscu. Niech wypełni czas sesji czymś, jakimś kołkiem. Z radnym będą dwa kołki.
Dodał Twiggy dnia 2015-01-31 21:21:59
Śmieciarze wszystko wolno.
Dodał dziura po sęku dnia 2015-01-21 21:34:28
Ministerstwo Środowiska po trzech latach namysłów i rozważań uznało, że Witold Sienkiewicz mógł opalać trocinami i wiórami ze swojego zakładu, powstałymi przy obróbce drewna. Ten opał jest produktem, nie odpadem. Dlatego administracja musiała odstąpić od grzywny. Co na to radny gminny Dariusz, który nie mógł przejść obojętnie? Może był po spożyciu i szło mu się trudniej na krótkich żylakowatych szkitach?
Tak naprawdę, trudno się dziwić ministerstwu za decyzję, ale trzeba się dziwić, że urzędnicy musieli się męczyć trzy lata. Gdyby bowiem spalono całe drewno bez obróbki, to nikt by nie ruszył zadem, żeby to kwestionować. Ale skoro spalono tylko część, a więc wióry i trociny? To jest dopiero do powód myślenia!
Dodał Sęk dnia 2015-01-21 20:10:40
Jestem za???
Dodał dnia 2015-01-12 20:41:42
gdzie
Dodał dnia 2015-01-11 14:21:44
Rzeczywiście, wielkieś mi przykrości uczynił w domu mojem paparazzo od Heńka aparatem swojem. Niby cię nie ma a wszędy cie pełno. Porównajmy zatem, co tak rani oko estety? Widoczna na zdjęciach pryzma kawałków drewna ma objętość około 4 m3. Jej skład jest jasny i prosty. Są to ścinki drewna liściastego i iglastego. Jaka jest chemiczna struktura tych kołków, patyków, kory, listewek, trocin? Otóż mili państwo, jest to cukier złożony, celuloza. Taki właśnie cukier złożony występuje w powszechnie w miejscach, gdzie lubimy pasjami przebywać: w lesie, borze, na łące, na ścierniska, za stodołą z łat drewnianych, w sławojce, od zawsze latryny na obozach harcerskich zbudowane bywają z żerdzi i palików. Jedyną rzeczą nieprzyjemną może być drzazga wbita w tyłek. Cały nasz świat domowy, biurowy wypełniony jest drewnem, jak cukierniczka cukrem. Bardzo je bardzo lubimy, bo jest miłe i zdrowe.
Przypatrzmy się zatem drugiej stronie, 85% -wemu udziałowcowi w przedstawieniu medialnym Tygodnik Nowy. Ujawnione zostało grube przestępstwo zdeponowania około 5 tys ton odpadów porzeźnianych na działce 85 w Śmiłowie, należącej do holdingu Farmutil. Te odpady miały być zutylizowane i przedsiębiorca pobrał 2 miliony złotych za ich zgodną z zasadami utylizację. Robotę tę powierzył bakteriom, muchom, larwom much, szczurom, lisom, ptactwu drapieżnemu, kretom, które tę robotę wykonały za darmo. Dla ukrycia swojego przestępstwa prezes w gumiakach kazał wykopać dół o wymiarach czynnych - jak podał Marek Duraj na procesie - 164m x 37m x 2m = 12136 m3. Zachowano wysoką estetykę otoczenia siejąc na zadołowanej padlinie jakieś zboże, a może stokłosę dachową. Tu nie kończy się problematyka zagrożenia. Ona się zaczyna. W czasie pracy złoża biologicznego, szczególnie białkowego wydzielają się do gruntu substancje nieprzyjazne dla środowiska, silnie trujące aminokwasy: putrescyna i kadaweryna, tak zwane jady trupie. Przenikają one do wód gruntowych i głębinowych zatruwając rezerwowe zbiorniki podziemne wody pitnej dla Szczecinka, Wałcza, Jastrowia, Piły, Złotowa, Krajenki.
Co robić - leninowski dylemat - ażeby uwolnić się od kary? Trzeba nie wpuścić uprawnionych inspektorów WIOŚ do kontroli. Inspektorzy przychodzą a naprzeciw nim stają ochroniarze Stokłosy z Leonem Wernerem (+) na czele. Ochroniarze ich gonią, gdzie pieprz rośnie. Inspektorzy nie wchodzą ze strachu. Heniek się cieszy, bo by musiał wydatkować ze 3 miliony na wydobycie tego syfu. A już dał kierowcom bokiem za wjeżdżanie do utylizacji zastępczej. Ale jest ładnie, posiana trawka, smród się wydobywa zawiesisty, muchy wielkie,jak helikopter, jady trupie się wydzielają. Jest dobrze.
Tylko ta Sienkiewiczowa wpuściła przez nieuwagę kontrolerów, żeby stwierdzili, że 6,5 kg szkła jest wielkim zagrożeniem dla bezpieczeństwa ekologicznego, puszki po farbach w plastikowym worku przygotowane do wywiezienia są strasznym zagrożeniem, 1,5 kg zużytych pędzelków do malowania lakierami akrylowymi są takim zagrożeniem, że kontrolerka mało nie siadła ze strachu na trzonek i by straciła co nieco. I ta pryzma z patykami jest gorsza niż cała rodzina Stokłosów łącznie z Cygankiem doktorem humanistycznym.
Dodał blickrig dnia 2011-03-22 18:50:08
Dodał klub GoGo dnia 2015-01-04 00:59:30
Przedwyborcze błoto, żal czytać.
Dodał dnia 2014-10-13 23:34:00
- Sprawę ps ekologów rozwiązałem , złożyłem wnioski do nauki światowej o ich likwidacje i pozostałe zostaną zlikwidowane i rozliczone , przywłaszczyli środki , i wydawali opinie , i terroryzowali .,w dyrektywach ; wyłącznie gminy zajmują się ekologią , młodzież może za zgodą leśników i rolników utworzyć stowarzyszenie i jest do pomocy leśnikom i rolnikom - dyrektywy nauka wydaje wg mojej wiedzy i swojej oraz środki ,,, przez ps, ekologów straciliśmy bilony euro ,bo nauka cofnęła ,,, ciekawe kto za nich będzie płacił kary ,,,, jak zawsze młodzież ,,,,,,,to niedopełnienie powiatów ,,będą płacić kary ,brak nadzoru , wini zapoznać się z dyrektywami ,są wydawane w języku angielskim ,,, środki od nauki otrzymujemy za opracowanie technologii przyszłości ,,, i dla młodzieży nauka oferuje pracę za min , 5 tys euro miesięcznie , na pomorzu centrum nauki ,,,,,,,,
Dodał ATEM dnia 2014-08-21 19:50:10
ci tesz
Dodał dnia 2014-08-13 19:37:37
Taki numer.
Dodał dnia 2014-08-09 09:48:52
Dużo.
Dodał dnia 2014-08-08 09:21:06
To drzewo jak stało, to miało 25m wysokości, jak je zerżnęli, to na ziemi miało 15 m długości.Gdzie się podziało 10m? To dopiero przekręt. Jak to u ekologów.
Dodał r dnia 2014-08-07 21:41:19
To drzewo stało tak od 40 lat.Chciała ściąć je bez zezwolenia i za nasze pieniądze, więc zawołała straż.I się nie udało, powinna zapłacić za całą akcję.Co na to wójt?
Dodał dnia 2014-08-07 21:33:36
- za ekologię dostaniemy ,kary , w ogóle to nie mamy żadnej wiedzy ,,tylko sama woda w mózgach ,,,,,,,,,,,, -- mas-media kłamią , i zawsze jak ktoś coś robi to go zlikwidować i rozdać koncernom ,by się nie bogacili inie płacą podatków ,a nasze uczelnie kształcą przygłupów ,,,czyli wg średniowiecza urzędników ,, sprawa ekologów jest rozwiązana ,, zostali zlikwidowani i pozostałe stowarzyszenia i fundacje i nowe instytucje będą zlikwidowane karnie ,,,,,, podlegają pod naukę światową ,,z wiedzą żyjemy jak w średniowieczu ,,zacofanie ,,,
Dodał ATEM dnia 2014-08-04 11:00:41
Ale cwaniara.
Dodał dnia 2014-07-28 16:35:46
Straż jedzie do nagłych przypadków.A to drzewo stoi tak od czterdziestu lat.Chciała więc prezesiczka za nasze pieniądze bez zezwolenia wyciąć drzewo.Wynajmij firmę i zapłać.Gmina powinna obciążyć za tą akcję cwaną bałaganiarę.
Dodał dnia 2014-07-28 13:26:04
Akcja u bałaganiary! W sobotę wieczorem straż pożarna próbowała dojechać do warsztatu stolarskiego aby wyciąć drzewo podobno zagrażające. Tam jest taki bałagan, że żadna straż nie dojedzie i to jest zagrożenie.
Dodał r dnia 2014-07-28 09:30:33
Daj spokój
Dodał dnia 2014-07-11 13:48:05
Syfiara znowu dała głos!
Dodał dnia 2014-07-08 16:44:20
Taki syf może być tylko u ekologów!
Dodał r dnia 2014-06-22 21:45:34
Ale syf na zdjeciach
Dodał dnia 2014-06-21 23:52:24
W lesie koło prezeski pokazały się papierzaki.
Dodał dnia 2014-05-17 21:37:03
już posprzątane?
Dodał dnia 2014-05-17 12:21:54
gndbve{jfoojlopxz, http://www.xaqpoiugwo.com/ flgcwgxuji
Dodał azdybnxpbg dnia 2014-05-12 19:40:32
acxsve{jfoojlopxz, fvfzkotdiu
Dodał aqfyutolgm dnia 2014-05-09 17:42:21
Głupi, ale nie ekolog.
Dodał r dnia 2014-04-29 08:10:36
Będzie zabawa, będzie się działo...
Dodał dnia 2014-03-11 15:36:07
Pani prezes. I kto teraz śmierdzi.
Dodał dnia 2014-03-10 08:35:42
Lemany też w tym palce maczały.
Dodał dnia 2014-03-07 16:58:02
Słuchałem komentarza po wyroku. To szok, ile ta stara baba wyrządziła szkody innym.
Dodał rh dnia 2014-03-07 13:03:49
Taki syf.
Dodał dnia 2014-02-22 14:24:52
Jachu!!!!???? no spowiadaj się tu szybciutko...SZYYYBCIUUUTKO!
Dodał dnia 2014-02-22 00:27:46
Jachu ale Te Twoje syny mają piasek w jajach? czy cóŚ?
Dodał Jola dnia 2014-02-21 21:50:23
Dlaczego dzieci z Jeziorek muszą wdychać trujące opary,ze stolarni śmieciary?
Dodał dnia 2014-02-21 17:40:42
Jachu kiedy wnuczki i wnuczęta benda?
Dodał Jola dnia 2014-02-21 17:02:23
Estetyka obejścia świadczy o Gospodyni -jak mawiały nasze babcie.
Dodał Głos z Jeziorek dnia 2014-02-21 14:08:27
Siedzi menda po nocach i pisze bzdury.Wióry to ty masz we łbie.
Dodał r dnia 2014-02-13 08:58:49
On podobnież - tak na mieście gadają, a miasto małe, jeleniowate - ma tak zwane nietrzymanie moczu w spaniu. I dlatego też jest jaki jest. Nieszczęśliwy, to i złośliwy.
Dodał supełek dnia 2014-02-12 23:29:49
??Jesienią 2012 roku dziennikarz jednej z pilskich telewizji kablowych ujawnił taśmy z rozmowami prokuratora i jednego ze świadków??
Ten tzw. dziennikarz to Ceranowski! Bez honoru! Kłamca i sądowy krzwoprzsiężca!

Dodał " dnia 2014-02-08 22:45:58
http://www.radiomerkury.pl/informacje/pozostale/prokurator-nie-zlamal-prawa.html

Prokurator nie złamał prawa Po ponad rocznym śledztwie Prokuratura Okręgowa w Koninie umorzyła śledztwo w sprawie tzw. pilskiej afery taśmowej. Uznała, że prokurator Robert Kiełek - oskarżyciel w głównym procesie byłego senatora Henryka Stokłosy - nie złamał prawa.

Prokurator nie złamał prawa
Publikacja: 06.02.2014 g.16:31 Aktualizacja: 06.02.2014 g.16:32
Fot. Aleksandra Włodarczyk Po ponad rocznym śledztwie Prokuratura Okręgowa w Koninie umorzyła śledztwo w sprawie tzw. pilskiej afery taśmowej. Uznała, że prokurator Robert Kiełek - oskarżyciel w głównym procesie byłego senatora Henryka Stokłosy - nie złamał prawa.
Jesienią 2012 roku dziennikarz jednej z pilskich telewizji kablowych ujawnił taśmy z rozmowami prokuratora i jednego ze świadków w procesie Stokłosy - Krystyną Lemanowicz z Piły. Mieli się dzielić informacjami związanymi z procesem Stokłosy. Konińska prokuratura badała też sprawę podsłuchiwania i nagrywania przez dziennikarza Krystyny Lemanowicz i jej męża. Ten wątek także umorzyła.
Krystyna Lemanowicz nie godzi się z postanowieniem prokuratury. Czeka na rozpatrzenie odwołania. Na razie termin rozpatrzenia zażalenia przez pilski sąd nie jest znany. W konińskiej Prokuraturze Okręgowej nie uzyskaliśmy komentarza, bo zajmujący się sprawą prokuratorzy są na urlopach.
Prokurator Robert Kiełek po ujawnieniu taśm został odsunięty od procesu Stokłosy. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie prowadzi jeszcze rzecznik dyscyplinarny.

Dodał !!! dnia 2014-02-08 19:44:42
To żadne poniżanie, to są fakty.
Dodał dnia 2014-02-06 15:48:04
a kto to jest Irena Sienkiewicz
Dodał Nie znam kobiety dnia 2014-02-06 15:46:47
Opluwacze Ireny Sienkiewicz wystawiają świadectwo sobie samym! Swojej "inteligencji" i swojemu tzw. Honorowi! Czyli jego brakowi.
Jak może ktoś sam siebie w taki sposób poniżać?! Bo to nie sest poniżanie osoby Ireny Sienkiewicz tylko tego, kto to robi!
Lubisz się sam poniżać?! Jesteś masochistą?!
No to się taplaj we własnym gównie!
Dodał odp. dnia 2014-02-05 21:55:59
parcie na szkło ją gubi
Dodał Ciotka z wioski dnia 2014-02-02 12:32:07
to była podpucha ktoś już się śmieje
Dodał Koń Trojański dnia 2014-02-02 11:59:57
podobno w gazecie regionu ukazały sie info z utajnionego postepowania sadowego - czyzby znowu Pani dala sie podpuscic dziennikarzowi? Proszę uważać naprawdę. Więcej boję się napisać, ale proszę dobrze pomyśleć jak ten Pan dotarł do Pani.
Dodał Kon Trojanski dnia 2014-02-02 11:54:04
Lepsze to niż ocieranie tyłka z poskoki
Dodał Jacko Placko po Serkhanko dnia 2014-01-28 23:10:41
W Jeziorkach trwa plebiscyt o wyrzucenie prezeski z wioski. Podobno wyniki wstępne są dla niej nieprzychylne.Czeka fura z gnojem.
Dodał sumienie nardu dnia 2014-01-21 13:42:57
MAMY SUKCES:) w SO w Poznaniu:)
Dodał dnia 2014-01-21 11:37:03
Śmieciara!
Dodał dnia 2014-01-16 09:02:21
wiecie jak o niej na wsi mówią?
Dodał untidy person dnia 2014-01-16 07:35:29
"Firma Drewis po trzech latach wygrała bój o to, czy patyki, kije, okorki, wióry i trociny są odpadem, czy też paliwem wytworzonym w procesie produkcji. Są paliwem.
Co teraz zrobi Dariusz Krupa, kogo poszuka swoim węchem społecznika i radnego gminnego? Komu poda pomocną dłoń uzbrojoną w toporek moralny i etyczną nahajkę?
Dokąd się uda paparazzo Przemysław Zdunek?"

Czy te ograniczone "okorki" mają jakąś świadomość ludzką? Czy tylko są wyłącznie "przewodem pokarmowym" tych, którym się wysługują?!
Dodał Pytlak dnia 2014-01-15 21:48:36
Teraz smieciara bedzie mogla truc sasiadow bez oporow.
Dodał dnia 2014-01-13 16:20:10
Gówno prawda!
Dodał dnia 2014-01-13 08:59:43
A masz podobno specjalistę analnego w rodzinie:)i to pasywnego:) hihi:) buhahahhaha:)
Dodał Amelka przed impreską dnia 2014-01-10 19:00:13
Robcie pomagają:) hihihi :)) buhhhahaha:) hiiii hiii :) buuuuhhahahah
Dodał Amelka z blond włoskami dziewczynka dnia 2013-12-24 08:05:46
Najwazniejsze,ze Robert się spisał i pomógł:) oczywiscie nie Maryjankowi:)
Dodał dnia 2013-12-20 14:11:52
Takie zużyte opony widziałem na działce śmieciary, koło stolarni.
Dodał dnia 2013-12-19 17:04:36
Dla śmieciary każdy śmieć jest na wagę złota.
Dodał dnia 2013-12-19 09:26:28
Szczam po prostu szczam ze śmiechu widząc taki sajgon i jubel:) na fociach.

hihihi:)
Dodał Amelcia dnia 2013-12-18 22:18:34
Pies nie mógł się zesrać na sęk, bo dawno temu był upieczony na rożnie. Był bardzo chudy.
Dodał dnia 2013-11-26 17:53:58
Przecież ta stara franca z Jeziorek nie ma już okresu.No chyba,że głupoty.
Dodał dnia 2013-11-09 20:33:52
Jest zasadnicza różnica pomiędzy trocinami, a trocinami i wiórami z lakierami i farbami. Takie niestety ma śmieciara.
Dodał dnia 2013-11-09 14:24:06
Co ty nawracasz z tym odpadem , sam jesteś odpadem, śmieciu ekologiczny.
Dodał dnia 2013-11-08 18:15:30
Ważne, że śmieciara zapłaciła wysoką grzywnę.
Dodał dnia 2013-11-08 07:46:45
ojeja
Dodał dnia 2013-11-06 22:49:51
dajta se spokój?
Dodał dnia 2013-11-04 19:24:33
Dochodzi już 3 lata od kontroli u Sienkiewicza a decyzji ministerstwa nie ma, czy trociny i wióry służące za opał są odpadem, czy są towarem-paliwem, które w postaci drewna zostało zakupione przez rzemieślnika z zamysłem, że dla optymalizacji kosztów po przetarciu i uzyskaniu desek do dalszej obróbki, trociny i wióry zostaną na terenie zakładu i posłużą jako paliwo do suszarni produktów firmy oraz ogrzewania zakładu zimą.
Dodał Wiórek i Trocinek dnia 2013-10-19 13:21:44
Ale jaja. Baba z jajami.
Dodał dnia 2013-10-01 12:02:40
Zdunek wyje w jakimś języku, który zdaje się uważa za angielski. Bo...

może z wawelskiej?
Dodał Q dnia 2013-09-30 01:04:21
Ciekawy materiał.A jednak ekolodzy też zanieczyszczają.
Dodał cykuta dnia 2013-09-29 15:02:23
Radny Pęcak mógłby - zamiast łazić bez celu po wsiach - zadbać o swoje szkity, bo chyba nie pielęgnuje ich, aby dorównać swojemu właścicielowi, który w Chodzieży dał koncert obwąchiwania smrodowości swoich girów. Ale nigdy nie prześcignie on swojego pana, bo co Wielki Smrodator, to Wielki Smrodator.
Dodał Suskind Patrick dnia 2013-08-29 16:05:57
Dzisiaj przypadkowym kliknięciem wklikałem się w filmik jak Zdunek wyje w jakimś języku, który zdaje się uważa za angielski. Boże, widzisz i nie grzmisz?
Dodał Profanum et satanianum dnia 2013-08-29 16:01:14
A jednak! Gryka przyznaje, że smrody są nie tylko ze Śmiłowa,ale od prezeski też. I to jakie.
Dodał dnia 2013-08-16 08:52:04
Jedna emisja smrodu ze Śmiłowa przekracza dwuletnią emisję z Jeziorek łącznie z wydechem gazów trawiennych radnego Krupy.
Dodał Gryka dnia 2013-08-16 07:00:41
ilaime{jfoojlopxz, http://www.xmsscnkngf.com/ qqntuhvzcj
Dodał flvfcoqbrv dnia 2013-08-02 06:32:56
Zamknąć wszystkie stolarnie na świecie!
Dodał cios dnia 2013-08-01 10:17:30
Jakie smrody mogą się wydobywać ze stolarni? Według danych państwowego inspektora sanitarnego stolarnia używa mniej niż pół tony lakierów rocznie. Lakiery takie mają w swoim składzie rozpuszczalniki organiczne w ilości do 20% masy. Jest to mniej niż 100 kg rocznie, co stanowi 0,27 kg dziennie.
Jeden wydech smrodu ze Śmiłowa, to jest więcej niż całoroczna emisja w Jeziorkach. A takich pierdnięć Henryka jest codziennie kilkanaście.
Dodał odorymetria porównawcza dnia 2013-08-01 10:00:43
A fuj! Śmierdząca stolarnia prezeski.
Dodał dnia 2013-08-01 08:30:08
uixale{jfoojlopxz, kggogvtysd
Dodał mlisonamoi dnia 2013-07-31 08:50:32
A jednak mają coś wspólnego.
Dodał rh dnia 2013-07-31 08:46:39
Wspólny mianownik dla lemana i prezeski,to straszny bałagan pod czachą.
Dodał dnia 2013-07-31 08:43:27
Co to ma wspólnego z bałaganem u pani ekolog? Już prędzej by się załapał paparazzo z zespołu thecuts - bumcyk - bumcyk- pierdu -pierdu.
Dodał Nowy FanClub pana LEMANA Cza-Cza dnia 2013-07-30 20:45:00
Idę sobie kiedyś z kumplem po ulicy w Pile i kumpel mówi:
- Patrz to jest ten Leman - działacz antystokłosowy.
Patrzę na chłopa i szok. Gdzie mu tam do Stokłosy. Mały siwy pokraka, pięćdziesięciu metrów pewnie by nie przebiegł. Garderoba najprawdopodobniej z lumpeksu, a w najlepszym razie z outletu. Brzuch wydęty (jak kobieta w ósmym miesiącu) tak, że pewnie swojego ***a nawet we wzwodzie nie widzi.
I to by wiele tłumaczyło. Do tego zupełny brak dokonań - niczego nie wybudował, kariera zawodowa - porażka, poprzegrywane wybory, popalone mosty, pozabierane zabawki, emeryturka cieniutka jak d u p a węża, niczego się chłop nie dorobił. No chyba, że chemoroidów od siedzenia przed kompem. Splot kompleksów, frustracji, zawiści, zapalczywości. Taki Adaś Miałczyński, z tym że z prowincji. Słowem bardzo niebezpieczny społecznie profil osobowości. Negatywne emocje to dla niego paliwo, to mu daje kopa, zastępuje red bula i bzykanie. Jak komuś nie dosra to dzień stracony. Namnożyło się w ostatnich latach takich typów w naszym nieszczęśliwym społeczeństwie. Ale nawet gdyby ich wszystkich zebrać do kupy, pomnożyć przez 100 i podnieść do kawdratu, to i tak byli by niczym w zestawieniu z ludźmi czynu jak Stokłosa.
Zero można mnożyć i podnosić do kwadratu, ale zawsze pozostanie zerem.
Dodał Czy to on? dnia 2013-07-30 17:20:48
Chcesz, to ty nawyprawiaj. Najlepiej byś nawyprawiała Stokłosę jak umrze. Trza by jego postawić wonczas w muzeum polowań z jego ochwiarami. Takom posiadam propozyjce dla Jola 100.
Dodał Zwierzaczek dnia 2013-07-16 20:20:09
Krystyna co Ty najlepszego z tym Janowiakiem nawyprawiałaś co?
Dodał Jola 100 dnia 2013-07-07 21:15:14
O ile lider zespołu The Cuts ma jeszcze dodatkową robotę czyhania na stan uporządkowania prywatnego podwórka obywatela w Jeziorkach, to przecież gdzieś się musi wysrać! To wielkie nieszczęście, że muzyka nie wychodzi w kupa wychodzi za trzech! Stąd papierzaki z sygnaturą Tygodnika Nowego, bo dobrze wchłania wszystko co smrodliwe.
Dodał Dzekats dnia 2013-07-07 20:47:58
Czy roschodzi sie o prezeske w farmutilu? bo to jest własność kompastybilna z zakładowom robotom.
Barabasz powiada: kto nas lubi temu nie śmierdzi, a kto nas nie lubi, temu śmierdzi. Awięc barabaszowi z pewnościom nie śmierdzi prezes rady nadzorczej farmutilu, ale śmierdzi na przykład Szalbierz, bo ma konkurencyjną gazetę i portal. Śmierdzi mu też prezes Sarii, bo ma zakład utylizacyjny.
Dodał o śmierdzeniu i aromatach dnia 2013-06-27 10:04:50
Prezeska sama z siebie, to wielki smród.
Dodał dnia 2013-06-27 10:00:23
Prawdę mówiąc ten zespół The Cuts, to jest porażka, a właściwie katastrofa. Szkoda uszu.
Dodał pjonty bitels dnia 2013-06-26 22:00:29
To trzeba tego muzykanta-fotografa pogonić żeby tylko muzykancił, to może coś zaśpiewa be fałszu. bo tak na dwa fronty, tu muzykancenie, tam robienie fotek, to kazdy się zesra ze dwa razy na dzień. A licząc ponad rok, to koło 900 papierzaków. Plus grzyby innego rodzaju. ho ho!
Dodał jak kupa, to w kibel dnia 2013-06-26 21:58:06
Muzyka łagodzi obyczaje, jednak nie złagodzi smrodu z zasranego lasu koło stolarni.
Dodał dnia 2013-06-23 10:02:18
Chciałem posłuchać the cuts w piosence "pamiętam". Tego się nie da słuchać. Klasa muzyki a szczególnie pseudoprofesjonalizm wykonawcy vocalu przypominają mi kumpla z problemem sercowym. Na komisji poborowej dostał kategorię E, bo lekarze stwierdzili: ty nie masz serca, tylko jakiś złom. A on nic nie wiedział. I umarł niedługo. Tak jest z the cuts i jego liderem. Oni jeszcze nie wiedzą, że już umarli.
Dodał ostre cięcie dnia 2013-06-23 07:41:51
To znowu paparazzo pan Piecyk z trupy trupów muzycznych czatuje bez ustanku? O mój Boże! Trza się imać każdej roboty. Teraz ciepło, ale komary tną, jakieś takie małe, jak biust jednej obywatelki, a upierdliwe jak presco z Luxemburga.
Dodał pełny ful dnia 2013-06-22 22:35:42
Podobno prezeska zbiera w lesie wyschnięte papierzaki na opał.
Dodał dnia 2013-06-22 20:02:07
No to skąd te kupy - papierzaki? Musiał tam być pan Piecyk, czy Zdunek, wsio rawno. Tacy faceci robią duże, glinowate kupy, bo żyją w ciągłym strachu i raz sama woda, raz sama glina.
Dodał zdun od piecy kaflowych dnia 2013-05-31 17:51:30
W takim razie paparazzo naciągnął swojego właściciela Stokłosę na koszty. Bo ponad rok czatować na coś, co można pstryknąć od razu jest złą robotą kiepskiego zapiewajły z jakiejś bliżej nie znanej trupy trupów wokalnych.
Dodał radny dnia 2013-05-31 17:47:39
Tam nie trzeba czatować,tam bałagan jest zawsze.
Dodał dnia 2013-05-31 17:26:08
To nie nowość. Bo jak paparazzo czatował przez rok z okładem, to zjeść trzeba a następnie walnąć klocka, nie mówiąc o sikaniu.
Dodał Smutna dziewczyna z giwerą 45 dnia 2013-05-31 11:42:45
Grzybów nie ma, za to jest cały las papierzaków.
Dodał dnia 2013-05-31 09:05:21
Aleś ty durny! Pan Krupa to jest gość,nie jak ta chuda glisda co nie ma czym przykryć kłów.Zasrała już cały las,nawet grzyby tam nie rosną.
Dodał rh dnia 2013-05-31 08:54:05
I co tam Krupa, (red)*, Zdunek, nic nowego nie ma od trzech lat z patykami i kijami na podwórku? A ministerstwo już się uporało z zakwalifikowaniem, czy kij i patyk z podwórka, to odpad, czy może paliwo odnawialne?
Zdunek by mógł napisać jakąś piosenkę: A żem tyle się upracował, Aż dupa przymarzła do sosny. Był rozkaz, że muszę się starać i siedzieć na pieńku do wiosny. I dziewczę me smutne, w niedoli, sny mokre samotnie przeżywa. Ja kurwa tu siedzę już kwartał, nie czuję już swego istnienia, Niech Irka porobi coś w firmie i rzuci kij, palant dla Henia...
Cóś takiego.
________
*(red) - Noska Zbigniew (1942)
Dodał taka praca dnia 2013-05-30 23:06:35
Niby weteryniarz, a jednak damski hydraulik, dokładnie zna tajemnice i zakamarki prezeski.
Dodał dnia 2013-04-25 19:54:10
spokój kosmosu; to chyba nie roschodzi sie o organ, a tylko ino o instrument, że nie ma jedynie posiada on gitare.
Dodał skszypce dnia 2013-04-25 11:46:40
To jeszcze powąchaj na własny nos i posmakuj na własny język. Dodatkowo możesz pomacać na własny dotyk. Tylko, ze nie możesz już posłuchać piardu na własne ucho, bo to przeszłość.
Dodał weterynarz oczny dnia 2013-04-25 11:44:16
Podobno zakopują sranie prezeski, bo nie mieści się w kanalizacji. Wykopali już w Jeziorkach wielką dziurę.Widziałem to na własne oczy.
Dodał dnia 2013-04-25 10:28:57
Krupo! "...Dobrze, że nie kradnie,JAK TATUŚ W PGRach" jak tak mówią we wsi!
Dodał Gruby dnia 2013-04-25 00:04:13
Przeglądłem zdjęcia tego fotografa któren robił fotki dla obejścia pani Irki. Na jednym zdjeńciu Zdunek rozwichszony wygląda jagby chciał bzyknąć tom panienke przed nim, ale nie posiadał odpowiedni organ. Bo to gitarzysta, tylko palcówki jemu wychodzą. A to mało.
Dodał spokój kosmosu dnia 2013-04-24 22:05:31
Czy zakopane padliny na działce nr 85 w Śmiłowie są odpadami, czy niewinnymi śmieciami!?
Mamy różne zdania na ten temat. Jaśniewskimi po drodze cywilizowanej.

"Co to jest z punktu widzenia ministerstwa środowiska? Można sobie wyobrazić sytuację, że ja jako stolarz wytwarzam trociny i wióry i Witek jako stolarz też. I teraz Witek musi sprzedać kumplowi, a kumpel Witkowi."
Większej durnoty w Polsce nie widziano!!!!!!

% lat Ministerstwo Środowiska nie zna odpowiedzi na proste pytanie!!!!
Jaki Tusk, taki Rząd!

Oj! głupiś, głupiś!
Idzić się szkolić do Henia Stokłosy!
Dodał > dnia 2013-04-20 23:18:07
Oj!! Jaki prymitywny , trudno powiedzieć, dialog! Najsmutniejsze określenie: barani baczenie!
Ani barany, ani obszczy mury mnie nie interesują! Dla mnie koniec tematu!
Dodał Żegnam dnia 2013-04-19 23:10:57
U kogoś zawsze lepiej widać.
Dodał dnia 2013-04-08 17:51:19
To nie jest dyskusja, a swobodne wypowiedzi na jakikolwiek temat. Byle nie merytorycznie. Bo merytorycznie, organy państwa prawa jeszcze - a leci już trzeci rok - nie dały rady określić, czy wióry i trociny są odpadem, czy są paliwem ekologicznym. Podobnie ma się sprawa z patykami, badylami, okorkami, korą, sękami. Co to jest z punktu widzenia ministerstwa środowiska? Można sobie wyobrazić sytuację, że ja jako stolarz wytwarzam trociny i wióry i Witek jako stolarz też. I teraz Witek musi sprzedać kumplowi, a kumpel Witkowi. Tylko, że wtedy jest vat. Oczywiście Witek z kumplem wymienią się fakturami, a badyle każdy spali swoje. I wszystko jest cacy. I vat jest. A o to najbardziej chodzi. Podobnie z propozycją panienki, żeby lekarz zakaził ją syfilisem. Bo jak ona, to i brat, jak brat, to mama, a jak mama to nauczyciel matematyki. i jej chodziło o niego. Zdunek i Krupa to niezła trupa. Jeden szczypiorek, a drugi dupa.
Dodał Jeno furcy dnia 2013-04-08 17:29:14
Do czego ta dyskusja prowadzi!
Dodał dnia 2013-04-08 16:12:10
"....edytor ekologiczny,tobie witek moze nasikac nawet na łeb to moze ci rozjasni umysl witek, parobas jak piszesz nawet do kibla nie jest wpuszczany tylko leje w trociny ot i cala prezeska
Dodał dnia 2013-03-04 13:59:29..."

Ten wpis nie świadczy o Państwu Sienkiewiczach z Jeziorek, ale świadczy o poziomie umysłowym i intelektualnym osoby, która tego wpisu dokonała. Moim zdaniem jest to osoba zdławiona, molestowana, ogłupiała, bez własnego zdania, bo jej na to nie stać! Zmanipulowany głupek, który się podkłada za loda! Najprawdopodobniej nazywa się tak, jak ci dwaj, którzy najeżdżali autobusami na nieruchomość Pani Sienkiewicz w otoczeniu przydupasów Henia Stokłosy i jego smutnej Stokłosiny!
Dodał @ dnia 2013-04-07 21:59:23
Dodał # dnia 2013-03-24 00:59:53
Krupo! Zapisz się do szkoły i ją ukończ wreszcie!
Chociażby podstawówkę!
Podpowiedziałeś, że Pani Irena Sienkiewicz niczego nie nauczyła Twojego syna. Dlaczego?!
Bo jest taki odporny na wiedzę po tatusiu!!!!
NIESTETY!!!
Dobrze, że nie kradnie, jak mówią we wsi!

A w mieście, jak jest?

Dodał posterunkowy dnia 2013-04-04 09:47:40
Po co jemu szkoła? Arystokracja nie musi mieć żadnego zawodu, wykształcenia. Wystarczy, że jest!
Dodał rejestr debili dnia 2013-03-24 16:38:35
Krupo! Zapisz się do szkoły i ją ukończ wreszcie!
Chociażby podstawówkę!
Podpowiedziałeś, że Pani Irena Sienkiewicz niczego nie nauczyła Twojego syna. Dlaczego?!
Bo jest taki odporny na wiedzę po tatusiu!!!!
NIESTETY!!!

Dobrze, że nie kradnie, jak mówią we wsi!
Dodał # dnia 2013-03-24 00:59:53
Krupo! Zapisz się do szkoły i ją ukończ wreszcie!
Dodał kkkkkk dnia 2013-03-16 19:40:23
Nie można przejść zaś obojętnie obok tematu śmieciary z Jeziorek.
Truje dalej.
Dodał dnia 2013-03-06 09:04:18
Koniec tematu!
Śmierdziel z Farmutilu zdechł!
Taka jest moja propozycja!
KONIEC!
Proszę się do niej dostosować!

Nie dajmy się prowokować!
Dodał & dnia 2013-03-06 00:30:22
Śmierdzielem - emiterem jesteś ty, glupcze. Oczywiście.
Dodał dnia 2013-03-05 17:47:22
Raczej emiterem, głupcze.
Dodał edytor audytu emisji dnia 2013-03-04 21:31:29
witek smiec, jednak jest edytorem trujących wyziewów, nie wiedzialem ze smieci maja honor głupcze!
Dodał dnia 2013-03-04 17:30:08
Witek, to jest wielmożny pan Sienkiewicz, właściciel firmy Drewis, głupcze. Naucz się czytać, bo audytor to nie edytor, głupcze.
Dodał do głupka dnia 2013-03-04 15:50:35
edytor ekologiczny,tobie witek moze nasikac nawet na łeb to moze ci rozjasni umysl witek, parobas jak piszesz nawet do kibla nie jest wpuszczany tylko leje w trociny ot i cala prezeska
Dodał dnia 2013-03-04 13:59:29
Jeżeli były,(a na pewno były)nasiączone chemikaliami to jest przestępstwo.
Dodał dnia 2013-03-03 12:58:48

Były nasiączone, bo Witek się odlał a wiec nasiąkał na kupę trocin, co dowodzi nasiączenia. A somsiad nasrał w nocy i to też jest chemikalium, czy też może chemikałium.
Dodał Audytor ekologiczny dnia 2013-03-04 09:46:10
Z oślej łączki: Jeżeli były,(a na pewno były)...

O ile się nie mylę, a nie mylę się na pewno...

Kto jest najlepszym przyjacielem ludu i dlaczego właśnie towarzysz Stalin?
Dodał Botanika wzwodu dnia 2013-03-04 09:42:25
Jeżeli były,(a na pewno były)nasiączone chemikaliami to jest przestępstwo.
Dodał dnia 2013-03-03 12:58:48
O ile palenie trocin jest przestępstwem, to czy palenie patyków i kijków też?
Dodał dnia 2013-03-03 12:36:03
Tu coś by było do sensu, żeby nie to, że jednak tak na prawdę faktycznie ta padlina i resztówki: flaki, kopyta, pióra, nóżki, chore wątroby, żołądki, kutasy i piczki rzeczywiście zakopał Stokłosa i był przy tym a to stwierdził naoczny świadek. Tylko że jest taki myk: sędzia z okręgówki na uzasadnieniu powiedział o rozpatrzeniu sprawy padliny w innym sądzie w Chodzieży i tam sąd już prawomocnie zamknął tamtą sprawę. Dlatego nie można karać dwa razy za to samo.
Dodał flakowa sprawa dnia 2013-03-03 12:33:27
Ekologiści fałszywie donosili na zakopaną padlinę, a to jest przestępstwo. Będą więc ścigani z urzędu przez kiełka.Zakopywanie trocin, jak i palenie nimi bez zezwolenia też jest przestępstwem. Będzie prezeska kiblować.
Dodał dnia 2013-03-03 11:53:51
Złodziej i bandyta! Przed zakładem w Śmiłowie pojawił się baner: H.Stokłosa wiezień polityczny!

Zgadzam się! Kiedy bandzior okradł państwo! Oszukał skarb Państwa na wielkie pieniądze, to jest przestępcą POLITYCZNYM!!!!!!!!!
Okradanie Państwa, jest polityką!!!
Może Heniowi Stokłosie trzeba wytoczyć następny proces? Polityczny?!

Dodał . dnia 2013-03-02 23:30:56
"Newsweek.pl
Opinie
Henryk Stokłosa. S jak Skazany"


.....Henryk Stokłosa. S jak Skazany
?
o A
o A
o A
? Podziel się
? Marek Rabij
? 28 lutego 2013 20:40, ostatnia aktualizacja 20:39
? 2 komentarze

Moment triumfu. 2011 rok. Henryk Stokłosa znów w Senacie. fot. PAP/Bartłomiej Zborowski
Zobacz także
? Henryk Stokłosa - Smród wrócił
? Henryk Stokłosa skazany na 8 lat więzienia
? Ranking 100 Najbogatszych Polaków 2013 "Forbesa": Kto na czele?
Jako senator Henryk Stokłosa przez 17 lat zajmował się prawem w teorii. Kolejnych osiem spędzi na ćwiczeniach praktycznych. W więzieniu.

Pamiętacie może państwo stary, czarnobiały jeszcze film ?M-Morderca? Fritza Langa? Lokalny światek przestępczy rozpoczyna w nim współpracę z policją, która szuka seryjnego mordercy dzieci. Funkcjonariusze uganiający się za psychopatą do tego stopnia utrudniali życie drobnym złodziejaszkom i żebrakom, że ci na chwilę zapominają o niechęci do stróżów prawa.
Szkoda, że podobnie nie stało się z Henrykiem Stokłosą.
Nie zamierzam oczywiście porównywać skazanego dziś senatora z psychopatycznym mordercą. Kartoteka Stokłosy obfituje w wystarczająco ciężkie grzechy: korupcja, unikanie podatków, szantaże, zastraszanie i przemoc fizyczna wobec pracowników, wreszcie zanieczyszczanie środowiska na skalę, jakiej nie powstydziłyby się chińskie fabryki. Ten człowiek przez lata był jednak członkiem polskich elit politycznych, stanowił prawo, współdecydował o losie tysięcy Polaków. Jakoś nie wierzę, by jego partyjni koledzy i przeciwnicy nie wiedzieli, z kim naprawdę mają do czynienia. Słowem - dawno już powinien był spotkać się ze środowiskowym ostracyzmem. Pamiętam jednak głosy polityków i przedsiębiorców nawołujących do powstrzymania się z ocenami do czasu, aż w sprawie wypowie się sąd. Doprawdy - podziwu godna rozwaga. Szkoda tylko, że podszyta środowiskowym interesem. Przedwojenni złodzieje mieli - jak widać - więcej klasy.

S=smród, bandyta i złodziej!

Dodał S. dnia 2013-03-02 23:24:50
A już trzeci rok leci, jak myślą, czy to produkt czy śmieci?
Dodał myśli cielę dnia 2013-02-28 20:02:02
Czy Ministerstwo Środowiska rozsupłało problem Trocin i Odpadów z zakładu produkującego 3 pary drzwi na rok?!

Czy trociny są odpadem, czy produktem?!

Problemem zajmuje się Ministerstwo Środowiska, oraz wnikliwie pomniejsze urzędniki w gminie Kaczory!

Dodał Jak to jest?, Gdzie PRAWO RP? dnia 2013-02-26 23:27:18
Wtedy wyszło na jaw, że Graf zbudował w resorcie finansów korupcyjną siatkę - i to działającą przez 10 lat! Za ogromne łapówki pracownicy ministerstwa udzielali zwolnień podatkowych na kwoty wielu milionów złotych m.in. byłemu senatorowi Henrykowi Stokłosie.
Dodał Burdel u henasa? dnia 2013-01-24 00:19:51


, a Hania leżała... na łopatkach.....
Dodał ... dnia 2013-02-26 00:32:30
bałagan nie burdel
Dodał dnia 2013-02-25 18:21:03
""""""""""Niby nic, ale wiadomo....
Dodał O burdelu najwięcej wie Stokłosa Anna! Z Czarnkowa dnia ...""""""

WIADOMO!!! Do dzisiaj wszystkie psy w okolicy szczekają na ten!!!! temat!
O taczce na imprezce myśliwskiej na Jujce, nie wspominają, bo to taki mały 'incydent' "bez majtek, w rozkroku "... z fotografią... he, he , hultaju... bądź tu ze mną....

Rób ta zdjęcia! Bo się wam drugi raz nie podłożę!!!!! itd,...

haneczka blada!
Dodał = dnia 2013-02-25 01:15:10
Niby nic, ale wiadomo....
Dodał O burdelu najwięcej wie Stokłosa Anna! Z Czarnkowa dnia 2013-02-25 00:38:32
Burdel, to jest, ale u ekolożki.
Dodał dnia 2013-02-16 10:11:47 Fuj!:

O burdelu najwięcej wie Stokłosa Anna! Z Czarnkowa!
Dodał > dnia 2013-02-25 00:37:09
>>>Burdel, to jest, ale u ekolożki.
Dodał dnia 2013-02-16 10:11:47 Fuj!:
Dodał _________ dnia 2013-02-25 00:35:42

Śmiłowo
Jeżeli Wysoki Sąd nie zarządzi aresztowanie Henryka Stokłosy na sali sądowej, to można się spodziewać, że Henryk Stokłosa, przestępca ze Śmiłowa, po raz wtóry ucieknie od sprawiedliwości! Będzie się ukrywał, bo ma doświadczenie!
I takim sposobem może się ukrywać do usranej śmierci!

Ani jego smętna baba Anna z Czarnkowa od Czarnej Hanki z pod baru na pierzynie, , ani synowie i synowe. Nie wiedzieli, czym się zajmują i jakimi interesami jest pogrzebany ich ?tatuś?.i jego pasierb. Jego wnuczęta, nie mają nic wspólnego z przestępczą działalnością Henryka Stokłosy, a mogą się dowiedzieć o Henryku Stokłosie, wodzu, wszechmogącym, który przez 15 lat udawał SENATORA RP!!!
Udawał!!! Bo był ZŁY!!!
Działał na szkodę OBYWATELI RP!!!
Na szkodę wyborców, których było ponad 120 tysięcy przez 15 lat do 2005 r.!!!!

Później się wyborcy opamiętali!!!
23.02.2013 godz. 01:30

Dodał " dnia 2013-02-23 20:17:48

Janusz G. ps. Graf - to drugi słynny mafijny "finansista", zatrzymany w grudniu 2005 roku. Od lat obracał się na styku najgroźniejszych gangów, zajmował przede wszystkim przestępstwami finansowymi. Do początków 2006 roku oprócz specjalistów od zorganizowanej przestępczości - garstki policjantów i prokuratorów - mało kto o nim słyszał, aż wybuchła tzw. afera ministerstwa finansów.

W biały dzień policjanci wyprowadzili z gmachu resortu siedmiu wysokich urzędników. Wtedy wyszło na jaw, że Graf zbudował w resorcie finansów korupcyjną siatkę - i to działającą przez 10 lat! Za ogromne łapówki pracownicy ministerstwa udzielali zwolnień podatkowych na kwoty wielu milionów złotych m.in. byłemu senatorowi Henrykowi Stokłosie.
Dodał Burdel u henasa? dnia 2013-01-24 00:19:51
Dodał ... dnia 2013-02-17 22:03:55
Burdel, to jest, ale u ekolożki.
Dodał dnia 2013-02-16 10:11:47
Fuj!:

'Wtedy wyszło na jaw, że Graf zbudował w resorcie finansów korupcyjną siatkę - i to działającą przez 10 lat!..."
Dodał # dnia 2013-02-16 02:21:36
Wtedy wyszło na jaw, że Graf zbudował w resorcie finansów korupcyjną siatkę - i to działającą przez 10 lat! Za ogromne łapówki pracownicy ministerstwa udzielali zwolnień podatkowych na kwoty wielu milionów złotych m.in. byłemu senatorowi Henrykowi Stokłosie.
Dodał Burdel u henasa? dnia 2013-01-24 00:19:51
Dodał ?! dnia 2013-02-15 23:03:20
http://www.portalwrc.pl/warto-wiedziec/tematy-ogolne/325-henryk-stoklosa.html
Dodał ! dnia 2013-01-30 06:10:24
Stokłosowie przegrali w sądzie w Chodzieży proces o pomówienie! Zostali skazani na kary!
Dodał Chodzież - Sąd dnia 2013-01-24 02:05:35
"Graf" - inny finansista mafii

Janusz G. ps. Graf - to drugi słynny mafijny "finansista", zatrzymany w grudniu 2005 roku. Od lat obracał się na styku najgroźniejszych gangów, zajmował przede wszystkim przestępstwami finansowymi. Do początków 2006 roku oprócz specjalistów od zorganizowanej przestępczości - garstki policjantów i prokuratorów - mało kto o nim słyszał, aż wybuchła tzw. afera ministerstwa finansów.

W biały dzień policjanci wyprowadzili z gmachu resortu siedmiu wysokich urzędników. Wtedy wyszło na jaw, że Graf zbudował w resorcie finansów korupcyjną siatkę - i to działającą przez 10 lat! Za ogromne łapówki pracownicy ministerstwa udzielali zwolnień podatkowych na kwoty wielu milionów złotych m.in. byłemu senatorowi Henrykowi Stokłosie.
Dodał Burdel u henasa? dnia 2013-01-24 00:19:51
Czy ibogaina to też odpad z desek?
Dodał dnia 2013-01-23 21:40:18
W wielu mediach nie bez powodu słowo spisek próbuje się ośmieszać. Bardzo często sugeruje się przy tym, że w spiski wierzą tylko “ludzie nawiedzeni", którzy mają problemy z własną psychiką. Dzisiaj jednak mam zamiar zaprezentować Państwu niepodważalny dowód na to, że spiski mediów, rządów i korporacji istnieją. Istnieją wszędzie tam, gdzie w grę wchodzą naprawdę ogromne pieniądze i gdzie korzyści są obopólne.
Ibogaina jest “organicznym związkiem chemicznym", który pozyskuje się z “kory afrykańskiej rośliny Tabernanthe Iboga". “Stwierdzono, że ibogaina jest skuteczna przy leczeniu uzależnień od kokainy, heroiny, etanolu i nikotyny" (wikipedia).
Ibogaina w zwalczaniu uzależnień jest wysoce skuteczna, tak skuteczna, że nic innego nie może się z nią równać! Już podanie niewielkiej dawki powoduje np. “zanik symptomów głodu narkotykowego na czas od kilku dni do nawet kilku tygodni, co znacznie ułatwia przeprowadzenie wstępnej detoksykacji pacjentów" (wikipedia). Nie inaczej jest z uzależnieniem od alkoholu, czy nikotyny. Ibogaina jednak “NIE JEST NIGDZIE ZALEGALIZOWANA JAKO OGÓLNODOSTĘPNY LEK" (sic!). Ba! Handel ibogainą jest nawet zakazany! Dlaczego?
Wprowadzenie Ibogainy jako leku de facto oznaczałoby niemal całkowite zlikwidowanie uzależnień. Zniknęliby palacze, alkoholicy i narkomanii. Tyle tylko, że ktoś by na tym stracił i to stracił ogromne pieniądze. Rządy straciłyby wpływy z akcyzy. Korporacje farmaceutyczne straciłyby przychody ze sprzedaży ogromnej masy leków, które kupują przeważnie ludzie chorujący z powodu nadużywania używek. Przemysł tytoniowy i alkoholowy by podupadł. Media straciłyby znaczną część wpływów z reklam alkoholi i lekarstw. Korzyści są obopólne (wielostronne), więc spisek może istnieć!
Ibogainę blokuje się również dlatego, że jest to lekarstwo, które pochodzi z natury, a więc nie można go opatentować i nie można zmaksymalizować zysków ze sprzedaży. Sprzedaż nie leży więc w niczyim interesie, oprócz – rzecz jasna – interesu społeczeństwa, ale kogo on obchodzi? Kogo obchodzi to, że ktoś przypadkiem umrze na raka, albo dostanie marskości wątroby, lub zniszczy własne życie przez narkotyki? Tak naprawdę to nie obchodzi nikogo! Liczą się tylko zyski, zyski i jeszcze raz zyski!
Ibogaina jest zakazana!
Wszyscy wierzymy, że rządy i korporacje w swoich działaniach kierują się dobrem ludzi. Nie jest to prawdą. Rządy i korporacja przede wszystkim kierują się interesem własnym, a więc skupiają się na kwestii zysków. Z tego względu przejawiają skłonność do zmowy i oszustwa. Dla wszystkich niestety nie jest to oczywiste. Nie jest, bo cichym wspólnikiem w zmowie jest znaczna część mediów, które pragną uchodzić za niezależne i rzetelne źródła informacji. Niezależne i rzetelne? Mogę się tu tylko uśmiechnąć. Niezależny i rzetelny w znacznej części jest praktycznie tylko internet, no ale ten bez końca pragnie się ocenzurować. Gdy to się uda, to nikt nigdy nie usłyszy o ibogainie i niezliczonej liczbie podobnych spraw. Zatem czy spiski nie istnieją?Dodał ! dnia 2013-01-23 19:59:52
Zbigniew Noska: "Grzebanie w tablicach genealogicznych było ulubionym zajęciem nazistów i bolszewików."

Teraz wiemy skąd czerpie wzory swojego postępowania Henryk Stokłos!
Dodał Fe! dnia 2013-01-23 19:56:09
Rżnie ,to się stolarza żona a nie deska.Chociaż jednako grube.
Dodał dnia 2013-01-23 15:23:49
klejnot,ty jednak myslisz wikolem, głupcze!
Dodał dnia 2013-01-23 09:23:53
Głupcze, wikol to klej. Głupcze.
Dodał klejnot dnia 2013-01-22 22:59:53
Trociny są z drzewa a drzewo jest z lasu. Się ścina, się rżnie na deski, jest deska, jest wiór, jest trocina, jest okorek, jest sęk, jest patyk. Jest wszystko.
Dodał drwal dnia 2013-01-22 22:59:05
Trociny nasiąknięte lakierami bardzo
"ekologicznymi" , widać z jakich puszek pochodzą ,szczególnie wikol.
Dodał dnia 2013-01-18 15:38:58
Jest to nauka kulawa, kiedy rozstrzygnięcie, czy trociny i patyki, którymi pali się w piecu zakładu zajmującego się obróbką drewna są odpadem według ustawy o odpadach, czy nie są. Już drugi rząd rządzi a problem nie jest rozwiązany.
Stolarz utrzymuje, że trociny i patyki są paliwem ekologicznym odtwarzalnym. Rząd nie wie. I już trzeci rok tak się toczy bez decyzji. Nauka nie daje rady. Może Krupa Dariusz coś uradzi?
Dodał naukowiec drzewniany dnia 2013-01-18 14:24:16
>>>>>>-- PRZEPISY I PRAWA USTALA NAUKA WG, MOJEJ WIEDZY I SWOJEJ , POTRZEBNY JEST REGION , POMORZE MA NAJLEPSZE WARUNKI ALE IDIOCI WSZYSTKO ZNISZCZYLI I TRZEBA ODBUDOWAC I ZABLOKOWALI NAM KASĘ ,ZA ZGODĘ REGIONU ODBLOKUJĄ , MAJA NA 50 LAT ,BO NA ŚWIECIE NIE MA WODY I GMO DO 2015 ROK ,ZA DARMO NIKT NIE DAJE PIENIDZY , PUKNIJCIE SIĘ W PALY ,,PRZECIERZ WNIOSLEM O LIKWIDACJĘ EKOLOGÓW IDZIALAJĄ NIELEGALNIE I JEST PRZESTĘPSTWEM ,DLA MŁODYCH TO KILKASET NOWYCH SPECJALIZACJI I MUSIMY ODTWOŻYĆ SPÓLDZIELNIE ALE NIE MALUDZI DO ZARZADZANIA ,SAME ZŁODZIEJE ,POWIEDZIELI ,JEYNE W ŚWIECIE PRAWA ,,,,CAŁEMU ŚWIATU NIE PODSKOCZYMY ,,,W WIEDZY JESTEŚMY W ŚREDNIOWIECZU , TE PATOLOGICZNE MASMEDIA WSZYSTKO KŁAMIĄ ,,,
Dodał ATEM dnia 2012-12-21 15:36:55
________________________________________
-- PO CO TA EKOLOGIA , KOŃCŻĄ SIE ZASOBY NATURALNE I CZAS NA ODWRACALNE I ŻYWNOŚĆ BĘDZIE PRODUKOWANA EKOLOGICZNIE ,WSZYSTKIE ODPADY BIOLOGICZNE MUSZĄ BYĆ , PRZERABIANE DO BIO- URZYŻNIANIA , DIETA ,ZIOŁA I RUCH TO MEDYCYNA PRZYSZŁOSCI , EKOLODZY WINNI SIĘ ZAPOZNAĆ Z PRZEPISAMI I URZEDNICY , MAJĄ WYZNACZONY TERMIN ,ZOSTANA KARNIE ZLIKWIDOWANI , PODLEGAJĄ POD NAUKĘ ŚWIATOWĄ IONA DAŁA KASĘ ,PIONKI ,,5 LAT PRZY MOTYCE = 25 L , OCHRONA ŚRODOWISKA TO DYLETANCI ,MASMEDIA GŁUPOT NAPISAŁY ,,,,,,,,
Dodał ATEM dnia 2012-12-21 15:25:17
Dodał Kim jest ten analfabeta?! dnia 2013-01-17 22:19:06
>>> qrwa, qrwie...
Dodał czytat dnia 2013-01-10 23:01:38 >>> qrwa, qrwie...
Dodał 2005 r. dnia 2013-01-10 23:00:46


Czyli Stokłosowie zawsze się dogadają!
Dodał ):))) dnia 2013-01-17 22:14:50
Ale qrwa!Przecież ta stara baba twierdzi, że nigdy nie qrwuje i udaje prawie świętą a szkodzi wszystkim.
Dodał dnia 2013-01-11 14:21:53
>>> qrwa, qrwie...
Dodał czytat dnia 2013-01-10 23:01:38
>>> qrwa, qrwie...
Dodał 2005 r. dnia 2013-01-10 23:00:46
Syf z malarią.To credo prezeski.
Dodał dnia 2013-01-08 11:13:39
syf jak talala widze to co dzień
Dodał sąsiad dnia 2013-01-08 04:12:00
Esej opublikowany przez "Dodał powtórka dla motłochu noskowego dnia 2012-12-15 20:05:45" jest genialny. W sposób dostępny dla prostego człowieka podaje, dlaczego radny Krupa nie ma racji.
Dodał profesor. dnia 2013-01-08 03:01:00
Czy ekologów można zaliczyć też do ludzi?
Dodał dnia 2012-12-21 11:16:02

Można zaliczyć, ale im to zwisa, bo oni mają już wszystko zaliczone.
A poza tym członkowie Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej są sozologami.
Dodał do gupkuf dnia 2013-01-08 02:55:29
-- PRZEPISY I PRAWA USTALA NAUKA WG, MOJEJ WIEDZY I SWOJEJ , POTRZEBNY JEST REGION , POMORZE MA NAJLEPSZE WARUNKI ALE IDIOCI WSZYSTKO ZNISZCZYLI I TRZEBA ODBUDOWAC I ZABLOKOWALI NAM KASĘ ,ZA ZGODĘ REGIONU ODBLOKUJĄ , MAJA NA 50 LAT ,BO NA ŚWIECIE NIE MA WODY I GMO DO 2015 ROK ,ZA DARMO NIKT NIE DAJE PIENIDZY , PUKNIJCIE SIĘ W PALY ,,PRZECIERZ WNIOSLEM O LIKWIDACJĘ EKOLOGÓW IDZIALAJĄ NIELEGALNIE I JEST PRZESTĘPSTWEM ,DLA MŁODYCH TO KILKASET NOWYCH SPECJALIZACJI I MUSIMY ODTWOŻYĆ SPÓLDZIELNIE ALE NIE MALUDZI DO ZARZADZANIA ,SAME ZŁODZIEJE ,POWIEDZIELI ,JEYNE W ŚWIECIE PRAWA ,,,,CAŁEMU ŚWIATU NIE PODSKOCZYMY ,,,W WIEDZY JESTEŚMY W ŚREDNIOWIECZU , TE PATOLOGICZNE MASMEDIA WSZYSTKO KŁAMIĄ ,,,
Dodał ATEM dnia 2012-12-21 15:36:55
-- PO CO TA EKOLOGIA , KOŃCŻĄ SIE ZASOBY NATURALNE I CZAS NA ODWRACALNE I ŻYWNOŚĆ BĘDZIE PRODUKOWANA EKOLOGICZNIE ,WSZYSTKIE ODPADY BIOLOGICZNE MUSZĄ BYĆ , PRZERABIANE DO BIO- URZYŻNIANIA , DIETA ,ZIOŁA I RUCH TO MEDYCYNA PRZYSZŁOSCI , EKOLODZY WINNI SIĘ ZAPOZNAĆ Z PRZEPISAMI I URZEDNICY , MAJĄ WYZNACZONY TERMIN ,ZOSTANA KARNIE ZLIKWIDOWANI , PODLEGAJĄ POD NAUKĘ ŚWIATOWĄ IONA DAŁA KASĘ ,PIONKI ,,5 LAT PRZY MOTYCE = 25 L , OCHRONA ŚRODOWISKA TO DYLETANCI ,MASMEDIA GŁUPOT NAPISAŁY ,,,,,,,,
Dodał ATEM dnia 2012-12-21 15:25:17
Czy ekologów można zaliczyć też do ludzi?
Dodał dnia 2012-12-21 11:16:02
LUDZIE !!! nie można porównywać sterty desek czy puszki z lakierem do tysięcy ton zakopanej padliny . obłuda krupy mydli wam oczy ,a barabasz hm znacie pismo św


Dodał sąsiad zza miedzy dnia 2012-12-21 10:33:42
qrwa, qrwie... Takie pokłady nienawiści mogą znajdować się tylko w mrocznych pokładach " łepetyny" ekolologistów.
Dodał dnia 2012-12-12 14:14:06


To pasuje do Anny. Dlaczego się nie podpisała?
Czyżby pamięć zawodzi?
Dodał ? dnia 2012-12-18 22:45:46
podobnież grzywna się przedawniła spowodó, że rząd nie umniał ustalić, czy jest odpadem, czy nie jest nim kawałek drzewa, tóren był do spalemnia w piecu sienkiewicza. i tak się rząd zakałapućkał, że upłynoł termin!
Dodał kpa dnia 2012-12-18 22:40:41
Widoczna na zdjęciach pryzma kawałków drewna ma objętość około 4 m3. Jej skład jest jasny i prosty. Są to ścinki drewna liściastego i iglastego. Jaka jest chemiczna struktura tych kołków, patyków, kory, listewek, trocin? Otóż mili państwo, jest to cukier złożony, celuloza. Taki właśnie cukier złożony występuje w powszechnie w miejscach, gdzie lubimy pasjami przebywać: w lesie, borze, na łące, na ścierniska, za stodołą z łat drewnianych, w sławojce, od zawsze latryny na obozach harcerskich zbudowane bywają z żerdzi i palików. Jedyną rzeczą nieprzyjemną może być drzazga wbita w tyłek. Cały nasz świat domowy, biurowy wypełniony jest drewnem, jak cukierniczka cukrem. Bardzo je bardzo lubimy, bo jest miłe i zdrowe.
Przypatrzmy się zatem drugiej stronie, 85% -wemu udziałowcowi w przedstawieniu medialnym Tygodnik Nowy. Ujawnione zostało grube przestępstwo zdeponowania około 5 tys ton odpadów porzeźnianych na działce 85 w Śmiłowie, należącej do holdingu Farmutil. Te odpady miały być zutylizowane i przedsiębiorca pobrał 2 miliony złotych za ich zgodną z zasadami utylizację. Robotę tę powierzył bakteriom, muchom, larwom much, szczurom, lisom, ptactwu drapieżnemu, kretom, które tę robotę wykonały za darmo. Dla ukrycia swojego przestępstwa prezes w gumiakach kazał wykopać dół o wymiarach czynnych - jak podał Marek Duraj na procesie - 164m x 37m x 2m = 12136 m3. Zachowano wysoką estetykę otoczenia siejąc na zadołowanej padlinie jakieś zboże, a może stokłosę dachową. Tu nie kończy się problematyka zagrożenia. Ona się zaczyna. W czasie pracy złoża biologicznego, szczególnie białkowego wydzielają się do gruntu substancje nieprzyjazne dla środowiska, silnie trujące aminokwasy: putrescyna i kadaweryna, tak zwane jady trupie. Przenikają one do wód gruntowych i głębinowych zatruwając rezerwowe zbiorniki podziemne wody pitnej dla Szczecinka, Wałcza, Jastrowia, Piły, Złotowa, Krajenki.
Co robić - leninowski dylemat - ażeby uwolnić się od kary? Trzeba nie wpuścić uprawnionych inspektorów WIOŚ do kontroli. Inspektorzy przychodzą a naprzeciw nim stają ochroniarze Stokłosy z Leonem Wernerem (+) na czele. Ochroniarze ich gonią, gdzie pieprz rośnie. Inspektorzy nie wchodzą ze strachu. Heniek się cieszy, bo by musiał wydatkować ze 3 miliony na wydobycie tego syfu. A już dał kierowcom bokiem za wjeżdżanie do utylizacji zastępczej. Ale jest ładnie, posiana trawka, smród się wydobywa zawiesisty, muchy wielkie,jak helikopter, jady trupie się wydzielają. Jest dobrze.
Tylko ta Sienkiewiczowa wpuściła przez nieuwagę kontrolerów, żeby stwierdzili, że 6,5 kg szkła jest wielkim zagrożeniem dla bezpieczeństwa ekologicznego, puszki po farbach w plastikowym worku przygotowane do wywiezienia są strasznym zagrożeniem, 1,5 kg zużytych pędzelków do malowania lakierami akrylowymi są takim zagrożeniem, że kontrolerka mało nie siadła ze strachu na trzonek i by straciła co nieco. I ta pryzma z patykami jest gorsza niż cała rodzina Stokłosów łącznie z Cygankiem doktorem humanistycznym.
Dodał powtórka dla motłochu noskowego dnia 2012-12-15 20:05:45
Będzie znowu kara dla stolarza.
Dodał dnia 2012-12-13 20:24:06
"Ceranowski to porządny dziennikarz!
Dodał dnia 2012-12-02 19:48:52"

Po ogłoszeniu wyroku Ceranowski z ekipą poskładali swoje instrumenty do nagrywania i spieprzali z niespowiniętymi ogonami!!!!!!!!!!!
Dodał osservatore dnia 2012-12-13 19:57:02
Paragraf
2012-12-13 19:49:15
stokłosowie: Henryk i Anna Stokłosa przegrali proces, który im wtoczyli członkowie SEPZN o pomówienie w książce płynącej jadem i pomówieniami wobec Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej!
PRZEGRALI!!!
Dodał HEJ! dnia 2012-12-13 19:53:56
qrwa, qrwie... Takie pokłady nienawiści mogą znajdować się tylko w mrocznych pokładach " łepetyny" ekolologistów.
Dodał dnia 2012-12-12 14:14:06
Szczególnym dowodem świadczącym o dużym prawdopodobieństwie wysterowania wymienionych nieprawidłowości i stosowania niedozwolonych praktyk - mobbingu i zmuszania do określonych zachowań - jest e-mail asystenta starosty o następującej treści: "Witam, przesyłam Państwu link do strony, na której należy zagłosować dobrowolnie i zgodnie z własnym sumieniem na Pana Starostę Tomasza Bugajskiego. Jest to sonda na człowieka roku 2007. Ewentualnych dywersantów zlokalizują nasi informatorzy. Dziękuję za głosy". Z treści tego listu jasno wynika groźba stosowania represji wobec osób nielojalnych w stosunku do starosty Tomasza Bugajskiego.


Dodał dnia 2012-12-04 17:46:57
a co z karą od Inspektora WIOŚ dla meża naszej ekolożki?
Dodał dnia 2012-12-03 09:04:56
Żeby nie ten dziennikarza to słyszalem na ostatniej sesji z ust wielu radnych dalej wszyscy by hołubili to towarzystwo wzajemnej adoracji, a tak radni na faktach pilskich czytając tekst o hakerze zerkali na swoje laptoki:) czy aby tam Krysia nie wyskoczy.Bali się.
Dodał Urzędas Podpatrywacz dnia 2012-12-03 00:10:48
Ceranowski to porządny dziennikarz!
Dodał dnia 2012-12-02 19:48:52

Kiedy się nie ma honoru i żadnych zasad moralnych, to możliwe, że tak jest!
Dodał morale dnia 2012-12-02 23:58:29
U pani ekolog bałagan a w Farmutilu i pasibrzuchu buredl!
Dodał :-))))) dnia 2012-12-02 23:56:34
Ceranowski to porządny dziennikarz!
Dodał dnia 2012-12-02 19:48:52
Ceranowski jest skończony!!!
Jako oszust i kłamca przed sądem!
Dodał @ dnia 2012-12-02 18:42:19
Przeczytałem pseudo rewelacje podsłuchowe i przeanalizowałem i treść. Smutna konstatacja. Dziennikarze Tygodnika Nowego strzelają sobie w stopy. Widać jak na dłoni, że to małżeństwo jest podsłuchiwane przez dziennikarza Vectry. Zetem słusznie ci państwo postąpili zawiadamiając o tym Prokuraturę. Poza tym zdumiało mnie, że dziennikarz nie oddał sprzętów. Wynika z tego, że się czegoś obawia.
Dodał dnia 2012-11-28 13:36:15
TAŚMY Z WAWELSKIEJ. Słychać dzwonek u drzwi. - Nikto nie je doma ? żartuje Janusz Lemanowicz, wpuszczając do mieszkania Irenę Sienkiewicz, szefową Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej.

- Dzwoniłam do ciebie kilka razy, ale nie podnosiłaś telefonu ? mówi do gościa Krystyna Lemanowicz.

I. Sienkiewicz: - A nie słyszałam. Duraja sprawdzałam, ale nic nie odpisał mi?

K. Lemanowicz: - Nie, jak do niego dzwoniłam, już mamy mapkę. Powiedział, że jeśli tylko coś potrzebujemy, cokolwiek, to on to wszystko nam da. Słuchaj teraz, takie żeśmy poczynili ustalenia z Kiełkiem. On powiedział, był w sądzie i oglądał te wszystkie dokumenty, rozmawiał z tą [tu pada nazwisko sędzi], która kombinuje jak koń pod górę. I powiedział, że ona właściwie zdyskredytowała S., że jest niewiarygodnym świadkiem, tak powiedziała Kiełkowi - że nie potrafi powiedzieć na podstawie jakiej mapy obliczył te odpady. To źle, powiedziała [tu znów nazwisko sędzi], że nie ma w aktach istotnego dowodu, tej mapki. Ten się wkurwił jak wyszedł z sądu, zadzwonił do tego B. [tu pada nazwisko prokuratora], przedstawił mu tę całą sytuację, i on powiedział: kurwa, co za problem, przecież WIOŚ ma całą dokumentację, jak nie ma, to dostarczy do sądu, żaden problem, jedno pismo i zaraz mają. Kiełek mówi: no i co pan o tym sądzi, panie prokuratorze? Według mnie sąd coś kręci ? tak powiedział ten? [chodzi o prokuratora B.]

K. Lemanowicz dalej: - A więc jakie mamy robić poczynania, my. Zrobiłam sobie notatki, żebym czegoś nie pominęła. Co do wniosku Sezam i pisma męża [Janusza Lemanowicza ? red.], do tego trzeba tylko dołożyć tę pozostałą część, to co on tam napisał, i zaznaczyć koniecznie, że zauważył problem tkwiący w mapce.

J. Lemanowicz: - Nie, inaczej, nie w mapce, tylko w analizie dokumentów w postaci map.

K. Lemanowicz: - I to masz dopisać, tylko żeby nie było, że my to wiemy od niego [czyli od prok. Kiełka ? red.]. (?) I teraz tak. Sezam musi wystąpić do sądu z wnioskiem?

I. Sienkiewicz (lekko zdezorientowana): - Sezam to? kto?

K. Lemanowicz: - No my chyba. Stowarzyszenie?

I. Sienkiewicz: - Acha, acha?

K. Lemanowicz: - ? i w tym wniosku muszą być uwzględnione następujące rzeczy? (tu wymienia to, co podpowiedział jej prok. Kiełek). Tu im zamkniemy mordę. Jeżeli będzie taka sytuacja, że oni uniewinnią Heńka, (?) to w razie odwołania do instancji wyższej będzie to najważniejszy argument. Tu musimy sobie zrobić tę furtkę, bo jak tego nie zrobimy, to oni nas zniszczą. Możecie też napisać [tu K. Lemanowicz przekazuje kolejne instrukcje prok. Kiełka] drugi wniosek, aby sąd zobowiązał Henryka Stokłosę do przedłożenia dokumentów kosztowych i rozliczenia dotacji za utylizację padliny w 1997 roku?

J. Lemanowicz: - A on tego nie ma.

K. Lemanowicz: - My żądamy, jesteśmy stroną, mamy prawo. A że on [Stokłosa ? red.] tego nie podejmie, to chuj z nim!*


To tylko część kolejnego nagrania, zrealizowanego z ukrycia przez Krystynę i Janusza Lemanowiczów w mieszkaniu przy ulicy Wawelskiej w Pile. Cały materiał w wersji ?live? opublikujemy w odpowiednim czasie.

Swoją drogą potajemnie nagrywanie przez Lemanowiczów nie ominęło nawet wizyty w ich domu przewodniczącej Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej. Ciekawe, co pani przewodnicząca sądzi o tym teraz?
Dodał dnia 2012-11-28 03:22:28
Odniosę się do błędów przedstawianych, jako błędy OBYWATELSKIE i PRAWNE!!!
Są to pomówienia i bezczelne oskarżenia!

Dodał hs dnia 2012-11-28 01:14:16
>>>>>>>>>>>PANI pseudo ekolog dziala w trybie przestępczym ,ochrona środowiska prowadzila nad nimi nadzór ,stowarzyszenia ekologiczne zostały powołane przez naukę do pomocy rolnikom ileśnikom ,czyli do motyki , ochrona środowiska nie ma uprawniń do opini są tylko zwykłymi urzednikami ipodlegają pod nauke i ich zlkwiduje ,za niedopełnienie obowiązkow ,które są wniesione do UE
izostały zlikwidowane -- wniskie nauki ,nie wiemy?
Dodał ATEM dnia 2012-11-05 10:48:56
Dodał Hania dnia 2012-11-28 01:12:59
http://www.faktypilskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=11822:krystyna-lemanowicz-marzy-o-hakerze&catid=42:pila&Itemid=2
Dodał dnia 2012-11-27 21:26:18
Wielu z nich wygrało w sądzie pracy procesy ze starostwem pilskim, co skutkowało obowiązkiem wypłaty odszkodowań z budżetu starostwa.

Szczególnym dowodem świadczącym o dużym prawdopodobieństwie wysterowania wymienionych nieprawidłowości i stosowania niedozwolonych praktyk - mobbingu i zmuszania do określonych zachowań - jest e-mail asystenta starosty o następującej treści: "Witam, przesyłam Państwu link do strony, na której należy zagłosować dobrowolnie i zgodnie z własnym sumieniem na Pana Starostę Tomasza Bugajskiego. Jest to sonda na człowieka roku 2007. Ewentualnych dywersantów zlokalizują nasi informatorzy. Dziękuję za głosy". Z treści tego listu jasno wynika groźba stosowania represji wobec osób nielojalnych w stosunku do starosty Tomasza Bugajskiego.
Dodał dnia 2012-11-27 20:49:38
Mądre słowa.
Dodał dnia 2012-11-10 12:56:07
Mistycy radzą, żeby nie zazdrościć innym bajecznych majątków, lecz iść przez życie z uśmiechem i pewnym zadumaniem nad tajemnicą świata, iść... z małym i skromnym bagażem!

Mały bagaż oznacza, że jest nam lżej w czasie wędrówki, a jak go nawet zgubimy, to i tak nie ma żadnego smutku.

Wystarczy się uśmiechnąć, zastanowić chwilę nad ludzkim losem, i ruszyć dalej w drogę z pogodą ducha i radością. I tego właśnie ci ludzie nie mają. Tego im brakuje. Kiedy ta prawda do nich dociera, wtedy są bardzo nieszczęśliwi. I zawsze jest mi wtedy ich szczerze żal, bo to są bardzo często sympatyczni ludzie. Nie mają tylko wiedzy duchowej. To wszystko.

/CHCESZ SKOMENTOWAĆ "DZIENNIK KAPITANA"? KLIKNIJ NA LINK/
Dodał !!! dnia 2012-11-09 23:08:10
...Dodał ATEM dnia 2012-11-05 10:48:56...
Zamiast na wagary, trzeba było się uczyć. Przynajmniej języka polskiego!
Jak się nie umie nim posługiwać, to tym bardziej nie umie się czytać przepisów prawa! Co dopiero się nim posługiwać!
Jeden o ścianie, drugi o szczanie!
I jak się można dogadać?
Dodał Dodał ATEM dnia 2012-11-05 10:48:56- ad rem dnia 2012-11-07 21:48:31
PANI pseudo ekolog dziala w trybie przestępczym ,ochrona środowiska prowadzila nad nimi nadzór ,stowarzyszenia ekologiczne zostały powołane przez naukę do pomocy rolnikom ileśnikom ,czyli do motyki , ochrona środowiska nie ma uprawniń do opini są tylko zwykłymi urzednikami ipodlegają pod nauke i ich zlkwiduje ,za niedopełnienie obowiązkow ,które są wniesione do UE
izostały zlikwidowane -- wniskie nauki ,nie wiemy?
Dodał ATEM dnia 2012-11-05 10:48:56


U Pani ekolog deski zostały poukładane na stożek! Wg zaleceń!

Małe gówienko wg donosiciela krupki, gdyby się spaliły w ciągu kilku minut! Bo może to jego robótka?

KOGO TO OBCHODZI???
Kto bierze odpowiedzialność za ludność zamieszkującą zagrożone tereny?! radny krupa, który robi donosy na mieszkańców, z którymi nie mieszka?!

haj

W Czym problem?!

Gdyby się usprawiedliwiły i ujawniły padliny zakopywane przez Henryka Stokłosę przez 30 lat , to Powiat Pilski by musiał pozbyć się śmierdzącego przedsiębiorczego "PRZEDSIĘBIORCY" i zdobyć pieniądze na odszkodowania!!!

KTO WYKOPY PADLINY!?

NA CZYJ KOSZT?!!!!

Dodał Jeziorki dnia 2012-11-04 23:07:06
Dlaczego Polska jest krajem zboczonych prezesów? Jeden główny i wielu pobocznych a co jeden to głupszy.Gratulacje.
Dodał dnia 2012-11-02 09:03:38
>>>>>>>>>.Miejscowy radny nie mógł przejść obok sprawy obojętnie...>>>>>

Bo się bezradny nie mieści z grubym tyłkiem i balonem zamiast brzucha, pomiędzy płotem, a lasem za działką Sienkiewiczów. Zaklinował się w krzakach i nijak nie mógł się wyczołgać w kierunku Śmiłowa do chaty, która się zapada poniżej drogi krajowej. Coraz mniej ją widać!
Dodał :-))))) dnia 2012-11-01 19:42:10
"" PODSŁUCHANA URZĘDNICZKA W WAŁCZU..."
"Biedna kobieta ", smutna urzędniczka Urzędu, wystraszona nie wiedziała, co ma powiedzieć!
Powinna się zwolnić z pracy! Bo za społeczne pieniądze nie ma prawa pracować na państwowym, czyli NASZYM SPOŁECZNYM stanowisku!!!

Żwir w Próchnowie został skradziony, ona o tym wiedziała, ale uważała, że to nic takiego.

Jest dokument z Policji, który to potwierdza!

Tzw. "kontrola" nieczego nie zaobserwowała.?

Innego zdania jest SEPZN!

Mamy dokumenty!!! Oraz opinię biegłego, który zrobił badanie tego żwirowiska i określił ilość szkody!Pytanie do prokuratorów i sędziów !!!!
2012-10-25 00:27:51

"Stokłosa wynajął zbója, który wywiózł do lasu, bił, poniewierał, rozebrał do naga, obcinął palec itd i tp." To pojedynczy przykład rozboju Stokłosy, bo to na jego zlecenie!
Świadkowie w sądzie w Chodzieży powiedzieli o tym!
Dlaczego Stokłosę nikt nie oskarżył o sprawstwo?!

Dlaczego żaden prokurator z Chodzieży, ani żaden SĘDZIA?!


Zbój obcinający Pawłowi Sobczakowi palec - Gasperowicz został skazany przez sąd.
Czy któryś prokurator zapytał i przesłuchał Henryka Stokłosę, który wynajął zbója?
Czy przedstawiono Stokłosie zarzut sprawstwa przestępstwa?
To przecież jego sprawstwo!!!! Tak wynika z zeznań Leona Wernera! Osobistego ochroniarza Henryka Stokłosy!

Dlaczego nie przedstawiono Henrykowi Stokłosie zarzutu sprawstwa przestępstw, które ON POPEŁNIŁ?!


Organa ścigania powinny się zająć "opluwaczami" na ich życzenie, ale również na skargi i doniesienia o przestępstwach, które są oczywiste!!!
Np. Zakopane padliny na terenie gminy Kaczory, zatruwanie środowiska wyziewami z Farmutilu trującymi kilka powiatów, wylewanie ścieków na pola, zasypujących mączką mięsno - kostną mieszkańców gminy.

Dodał . dnia 2012-10-25 00:52:59
Jest duży problem. W ministerstwie przez dwa lata nie mogą ustalić, czy ścinki z traka, okorki, patyki, wióry i trociny, które suszą się na wolnym powietrzu aby stać się doskonałym paliwem dla zakładu, są odpadem i podlegają pod ustawę o gospodarowaniu odpadami, czy nie są odpadami, a paliwem odnawialnym-ekologicznym?
Od tego zależy, czy proponowana przez WIOŚ grzywna będzie utrzymana, czy to Krupa będzie musiał zapłacić koszty niepotrzebnych wizyt kontrolerów?
Dodał portfelik coraz puściejszy dnia 2012-10-24 20:26:07
A co z karą za naruszanie przepisów chroniących środowisko, którą z donosu sąsiada przyłożył firmie Drewis WIOŚ?
Dodał dnia 2012-10-24 12:13:38
Przyjeżdżają kontrolerzy i mówią: "Bardzo nam przykro, ale znowu na was przysłali donos ze Śmiłowa."

Ciekawe, kto płaci koszty wyjaśniania donosów?
Czy Krupę na to stać?
Dodał PYTAM! dnia 2012-10-21 22:25:21

Czy administracja państwowa, która reaguje na donosy może się zabrać za donosicieli bezpodstawnych oskarżeń i obciążyć ich kosztami zbędnej pracy?!
Państwowi inspektorzy angażowani w bezpodstawne interwencje powinni obciążyć kosztami takich "donosicieli". Muszą to zrobić. Bo na takich, jak Krupa ze swoim tzw. Towarzystwem Ekologicznym Północnej Wielkopolski z całą (podobno załogą Farmutilu), który robił donosy na zakłady utylizacyjne konkurencyjne Stokłosie w Polsce, nas, jako obywateli nie stać.
Kto za to płaci?
Może by Dariusz Krupa zam. W Śmiłowie zapłacił za działania służb kontrolujących bez potrzeby!?


Dodał Propozycja dnia 2012-10-24 03:57:03
Już wyszli z szoku smieciarze ,ale taka obrona nic wam nie daje.Prawde wszyscy znają.
Dodał dnia 2012-10-22 08:24:39
"Padliniarskie towarzystwo z tych ekologów.
Dodał r dnia 2012-09-29 18:17:26"

Padliniarskie towarzystwo to Farmutil, Towarzystwo Północnej Wielkopolski (podobno ekologiczne, gdzie cała załoga Farmutilu jest stowarzyszona (!) ) i jego banda kłamliwych donosicieli składających fałszywe doniesienia do wszystkich możliwych instytucji na członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej!

Przyjeżdżają kontrolerzy i mówią: "Bardzo nam przykro, ale znowu na was przysłali donos ze Śmiłowa."

Ciekawe, kto płaci koszty wyjaśniania donosów?
Czy Krupe na to stać?
Dodał PYTAM! dnia 2012-10-21 22:25:21
(Co kryją archiwa SEPZN:
Kto bezpieczny, a kto powinien się obawiać?)

Smutny panie:
Express TV VECTRA MEDIA

Redaktor Naczelny:
Kamil Ceranowski
tel. 67 350 85 85

ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Piła
tel. 67 350 81 11 - marketing
tel. 67 350 84 50 - redakcja
www.expresstv.pl
e-mail: redakcja@expresstv.pl

Dla pana wiadomości:


Archiwa SEPZN nie kryją żadnych tajemnic!
Wszystkie informacje z archiwów były już dawno opublikowane przez wszystkie media w Polsce!
Od 2004 roku do dnia dzisiejszego!
Robienie teraz "wielkiej tajemnicy" i sensacji z archiwum SEPZN, jest wielką manipulacją Tygodnika Nowego i rozbudzaniem niezdrowej sensacji WOBEC czytelników .
Nic nowego się nie wydarzy.
Pod warunkiem, że tzw. ?dziennikarze Tygodnika NowY?, naczelny kłamca Barabasz, i nic nie rozumiejący próżny Krupa ze Śmiłowa i pracownik Farmutilu, ze Stowarzyszenia Ekologicznego Północnej Wielkopolski z Farmutilu nie wysmażą NASTĘPNYCH SENSACJI INSUYNUACJI.

Sensacji nie będzie z SEPZN, bo wszystko już dawno było opublikowane lub użyte w sprawach sądowych! I na tym koniec tajemnic!
Ktoś potrzebuje bliższych wyjaśnień? Zapraszamy do Zarządu SEPZN!

Dodał . dnia 2012-10-19 00:17:00
wielki smród zaczyna się od tych, którzy zaczynają popierać bezprawie!
Tak już było. Na krótka metę.
Wszystko płynie... jak mawiali starożytni Grecy!
Dodał :-))) dnia 2012-10-18 21:38:34
prezeska to wielka mynda.
Dodał dnia 2012-10-18 21:20:36
i dlatego, ze mu łupież leci ten bandzwoł pisał
Dodał dnia 2012-10-12 00:17:48
.... Robi się wielki smrodek koło ekologów!
Dodał dnia 2012-10-01 17:48:04....

Nie smrodek, tylko wielki smród wokół Stokłosy i jego badziewnej gazety Tygodnik Nowy!
Sam cham chciał!
Dodał . dnia 2012-10-11 21:54:41
"Jakiż to dyskomfort musi teraz czuć ex starosta Bugajski, który nie wiadomo czemu przez jakiś czas "walczył", że Stokłosą ..."

Starosta nie walczył ze Stokłosą! NIGDY!
Starosta przestrzegał obowiązującego prawa i starał się ścigać tych, którzy tego prawa nie przestrzegali! I nie dał się przekupić ani zastraszyć.
Tylko tyle!.
Dodał Uczciwość dnia 2012-10-11 21:52:27
Robi się wielki smrodek koło ekologów!
Dodał dnia 2012-10-01 17:48:04
Jakiż to dyskomfort musi teraz czuć ex starosta Bugajski, który nie wiadomo czemu przez jakiś czas "walczył", że Stokłosą (może go "ekologi" podpuściły) i co gorsza ZAWNIOSKOWAŁ BY ODZNACZYĆ LEMANOWICZÓWNE I SIENKIEWCZÓWNE OREDEREM. A teraz biedny widzi co one robiły i pewnie drapie się po głowie zadając pytanie: ciekawe ile i czego na mnie mają!
Dodał dnia 2012-09-29 20:47:14
Padliniarskie towarzystwo z tych ekologów.
Dodał r dnia 2012-09-29 18:17:26
Prezeska, jak Judasz,wyparła się swoich kolegów.
Dodał dnia 2012-09-26 08:37:30
Co te gupie baby nawiwijaly.
Dodał dnia 2012-09-25 19:27:26
Wspaniałe towarzystwo ma prezeska,z kim przystajesz,takim się stajesz
Dodał dnia 2012-09-20 20:13:23
"Padlina, jest ale na działce w Jeziorkach 67.
Dodał kopacz dnia 2012-09-07 08:30:30"

Rany boskie!!!
To i tam Henryk Stokłosa zakopywał padliny?!!!

Zgłoś to na Policję!!! Bo inaczej będziesz wspólnikiem przestępstwa!


Dodał Ciekawy dnia 2012-09-08 22:56:04
Dodał Zgłosiłeś? dnia 2012-09-20 01:03:45
Teraz widać, że ekologia to też padlina.
Dodał dnia 2012-09-19 09:10:09

Dodał dnia 2012-09-09 13:38:56
"Padlina, jest ale na działce w Jeziorkach 67.
Dodał kopacz dnia 2012-09-07 08:30:30"

Rany boskie!!!
To i tam Henryk Stokłosa zakopywał padliny?!!!

Zgłoś to na Policję!!! Bo inaczej będziesz wspólnikiem przestępstwa!


Dodał Ciekawy dnia 2012-09-08 22:56:04
Padlina, jest ale na działce w Jeziorkach 67.
Dodał kopacz dnia 2012-09-07 08:30:30
Co z padliną na działce nr 85 w Śmiłowie i innych miejscach, gdzie zalega padlina?! Czy jakieś władze weterynaryjne, sanitarne, czy inne, które mają chronić nas, zwykłych obywateli przed przestępcami trucicielami, coś zrobią? Dla naszego, obywatelskiego, DOBRA?!
Z obserwacji wielu lat wynika, że w Polsce chroni się przestępców, bandytów i złodziei. Zamiast ich łapać, zamykać i karać.
Naczelnym przykładem Jest Henryk Stokłosa.
Pod przykrywką "SENATOR RP" popełniał przestępstwa przez długie lata, a aparat sprawiedliwości robił, co mógł, żeby bandycie nic się nie stało!
Czy to jest Polska, która ma być Ojczyzną UCZCIWYCH OBYWATELI????!!!!!
Nic dziwnego, że z Polski młodzi ludzie uciekają!
Nikt nie chce być pod władzą bandytów i złodziei!!!!!

Dodał @# dnia 2012-07-23 23:24:13
Dodał @# dnia 2012-09-06 19:57:54
podobno ekipa ekologów jest mocno skłócona ze sobą!
Dodał dnia 2012-09-06 00:50:08

Chciałoby się stokłośnym do raju, ale grzechy przeszkadzaju.
Dodał Zofia z Piły po rekolekcjach dnia 2012-09-06 14:54:30
podobno w pałacu w buduarze wybiło szambo z zawartością kilku embrionów, zygot i innych niedokończonych dzieł. Oraz też wydobyło się parę ton plugastwa z działki 85. Znaczy, szambo nieszczelne.
Dodał tak sobie pogdybać może każdy... dnia 2012-09-06 14:52:48
Kłócą się o kasę.Przecież ona jest tak pazerna, że swoje ścierwo by w.....ła.
Dodał dnia 2012-09-06 11:59:25
podobno ekipa ekologów jest mocno skłócona ze sobą!
Dodał dnia 2012-09-06 00:50:08
Świat Stokłosów jest chory! Ot, tak sobie!
Na znieczulicę, na zawiść, nienawiść, na obojętność w sprawie zatruwania ziemi, powietrza. Zatruwanie wyziewami z utylizacji i wylewanych ścieków na pola , wszystkich wszystkich sąsiadów dookoła!

>>>Tygodnik Nowy jest biczem bożym na niepokornych wobec pana i władcy na krańcach prawa. Jest czeluścią piekielną dorównującą głębią taczkowemu rozpostarciu pani z baru. Ludzie o tak wielkiej potrzebie bycia Zeusem i Afrodytą, młotem i kowadłem muszą okładać niesfornych, a w dobie informatyki cóż jest lepszego niż słowo, niechby fałszywe, niechby podłe, plugawe. Oni są demiurgiem, oni lepią świat według swoich wzorów. Dlatego taki podły jest.
Dodał dom kupiony od złodzieja dnia 2012-06-30 21:35:08

I wszystko o Stokłosach!

>>>>Tak samo jest w książce "W szponach władzy". Stokłosowie opisali swój własny świat!
Dodał dobre! dnia 2012-09-01 20:40:40
Dodał Świat Stokłosów? dnia 2012-09-06 00:23:52
i to, dla niej zajęło 68 godzin. miała długie sranie w rozkroku
Dodał czasomierz dnia 2012-09-05 19:53:52
Podobno wstała i oparła się o śmietnik.
Dodał dnia 2012-09-05 16:57:53
Podobno prezeska się rozkraczyła w lesie podczas srania i nie może wstać.
Dodał dnia 2012-09-02 20:56:38
"A ludziska zobaczyły bajzel
Dodał Amelka dnia 2012-07-25 00:10:29"

Zobaczyli bajzel, czyli burdel w Czarnkowie pod nazwą Czarna Hanka - czyli Hanka z domu Stokłosa, po pierwszym mężu Cyganik!
Dodał ola dnia 2012-09-02 02:36:13
Tygodnik Nowy jest biczem bożym na niepokornych wobec pana i władcy na krańcach prawa. Jest czeluścią piekielną dorównującą głębią taczkowemu rozpostarciu pani z baru. Ludzie o tak wielkiej potrzebie bycia Zeusem i Afrodytą, młotem i kowadłem muszą okładać niesfornych, a w dobie informatyki cóż jest lepszego niż słowo, niechby fałszywe, niechby podłe, plugawe. Oni są demiurgiem, oni lepią świat według swoich wzorów. Dlatego taki podły jest.
Dodał dom kupiony od złodzieja dnia 2012-06-30 21:35:08

Tak samo jest w książce "W szponach władzy". Stokłosowie opisali swój własny świat!
Dodał dobre! dnia 2012-09-01 20:40:40
Ty Leman sam za siebie już nie możesz.Łosiu sam to czytasz i maks jeszcze z 4 osoby:)
Dodał dnia 2012-07-25 00:09:27

i chuj!
Dodał Du Pale Mana dnia 2012-07-25 14:59:46
A ludziska zobaczyły bajzel
Dodał Amelka dnia 2012-07-25 00:10:29
Ty Leman sam za siebie już nie możesz.Łosiu sam to czytasz i maks jeszcze z 4 osoby:)
Dodał dnia 2012-07-25 00:09:27
"Amelka

Dodaj do swoich wpisów klepsydrę:
Amelka zdechła razem ze swoim zleceniodawcą.

Poraził ją smród i wyziewy z Farmutilu oraz głębia wód, z których korzystają tysiące mieszkańców okolicznych powiatów. Być może zatrutymi odciekami z zakopywanych od 20 lat (a może i dawniej) z padlin i odpadów poubojowych!!!! Do usranej śmierci!
Jestem mieszkańcem i zdeterminowanym członkiem społeczności zatruwanym od wielu lat!

2012-07-24 08:36:02
Koniec z wypisywaniem tych bzdur nakręcanie Lemana już mi się znudziło:) bo on i tak łyka wszystko niczym karp powietrze po wyciagnięciu z stawu,a te wpisy to czyta maks 5 osób. A prawdziwa lwica lubi polować nigdy nie będzie sępem. A to szlo zbyt łatwo.."""

"Amelka" .

Jesteś wyjątkową gnidą. Jak możesz sobie spojrzeć w oczy?

Może bierzesz forsę od twojego pryncypała. Na jak długo ci wystarczy? On ciebie kopnie w dupe przy najbliższej okazji! Tak robił i tak jest!
I gdzie się podziejesz sieroto po haesiku? Z ręką w nocniku?

Henio idzie do więzienia, na które sobie sam zasłużył!!! Nic tego nie zmieni!
Nie zastraszy sędziów ani prokuratorów!
Chciał, ale się nie udało.
Nasze społeczeństwo nie jest atak zgniłe , jakby sobie Stokłosa życzył. Na jego modłę. Pomyje i zgnilizna to JEGO Henryka Stokłosy , byłego senatora ? przestępcy świat.Dodał . dnia 2012-07-24 23:15:59
Co z padliną na działce nr 85 w Śmiłowie i innych miejscach, gdzie zalega padlina?! Czy jakieś władze weterynaryjne, sanitarne, czy inne, które mają chronić nas, zwykłych obywateli przed przestępcami trucicielami, coś zrobią? Dla naszego, obywatelskiego, DOBRA?!
Z obserwacji wielu lat wynika, że w Polsce chroni się przestępców, bandytów i złodziei. Zamiast ich łapać, zamykać i karać.
Naczelnym przykładem Jest Henryk Stokłosa.
Pod przykrywką "SENATOR RP" popełniał przestępstwa przez długie lata, a aparat sprawiedliwości robił, co mógł, żeby bandycie nic się nie stało!
Czy to jest Polska, która ma być Ojczyzną UCZCIWYCH OBYWATELI????!!!!!
Nic dziwnego, że z Polski młodzi ludzie uciekają!
Nikt nie chce być pod władzą bandytów i złodziei!!!!!

Dodał @# dnia 2012-07-23 23:24:13
"Tylko mam problem, że mi śmierdzi z tego miejsca od pępka przez pubis, rima pudendi, do kręgosłupa i całą namiętność wpieprzają drobnoustroje gnilne. Aż pryska i namiętność, i ropa. Z ryja też mi wali!
Dodał Oliwia - anatomia miłości dnia 2012-07-16 10:54:59|

Podmyj się siroto głupia, bo zgnijesz żywcem! Od twojego wpisu już bije smród padliny, jak z działki nr 85 w Śmiłowie!
Dodał Cicia dnia 2012-07-23 22:52:13
Czy w Czarnej Hance szczytowanie było zjawiskiem wielodziennym w terminach płatnościowych tzw. "rat. za wynajem" państwowych zajazdów w latach osiemdziesiątych? W ramach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Turystycznego "NOTEĆ" w Pile?
Z kilku powodów: Anna opowiedziała dziennikarce z prasy ogólnopolskiej jak pod pierzyną na podłodze w barku Czarnej Hanki płaciła swojemu kolesiowi? Dlaczego i z kim?
Wiele osób o tym wie i będzie opowiadać!
:-)

Dodał Ciekawosktka dnia 2012-05-18 23:47:37
Dodał buha ha ha............. dnia 2012-07-22 23:25:52
Nie ma mocnych na "śmieciarza" z Kielcdzisiaj, 02:03
Pan Ryszard z Kielc zbiera śmieci i gromadzi je na swoim podwórku. Fetor z wysypiska zatruwa życie sąsiadom, ale na właściciela posesji nie ma mocnych. Straż miejska i ekolodzy jeszcze do niedawna nic nie mogli zrobić, bo mężczyzna był chory i ubezwłasnowolniony. Sytuacja zmieniła się kilka tygodni temu. Pan Ryszard odzyskał pełnię praw obywatelskich, dlatego ma ustawowy obowiązek utrzymania porządku na posesji.

Zobacz reportaż o uciążliwym sąsiedztwie mieszkańców jednej z kieleckich ulic:

http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/kielce/nie-ma-mocnych-na-smieciarza-z-kielc,1,5192294,region-wiadomosc.html
Dodał Analog dnia 2012-07-19 07:26:02
przy ropie chociaż jest poślizg.
Dodał Beznoska dnia 2012-07-16 10:58:03
Tylko mam problem, że mi śmierdzi z tego miejsca od pępka przez pubis, rima pudendi, do kręgosłupa i całą namiętność wpieprzają drobnoustroje gnilne. Aż pryska i namiętność, i ropa. Z ryja też mi wali!
Dodał Oliwia - anatomia miłości dnia 2012-07-16 10:54:59
Przeciez ona nie ma lozka ,spi w barlogu!
Dodał dnia 2012-07-14 09:00:49
Nawet w łóżku,gdzie też ma syf.
Dodał dnia 2012-07-14 08:55:42
Pani Ireno!
Jesteśmy z Panią!
ZAWSZE!!!

Dodał ! dnia 2012-07-14 02:08:45
O mnie Jasiu to możesz jedynie pomarzyć, o mojej zgrabnej kibici, namiętnych ustach.
Dodał Oliwia dnia 2012-07-13 00:45:22
eh wybaczcie spać nie mogłem,
Dodał Leman dnia 2012-06-04 08:17:59
ruchałem.


Dodał Oliwka zerżnięta dnia 2012-07-10 20:57:50
Tygodnik Nowy jest biczem bożym na niepokornych wobec pana i władcy na krańcach prawa. Jest czeluścią piekielną dorównującą głębią taczkowemu rozpostarciu pani z baru. Ludzie o tak wielkiej potrzebie bycia Zeusem i Afrodytą, młotem i kowadłem muszą okładać niesfornych, a w dobie informatyki cóż jest lepszego niż słowo, niechby fałszywe, niechby podłe, plugawe. Oni są demiurgiem, oni lepią świat według swoich wzorów. Dlatego taki podły jest.
Dodał dom kupiony od złodzieja dnia 2012-06-30 21:35:08
Mam gazetę śmierdzącą, ?Tygodni Nowy?, w której został opublikowany artykuł na pół Wielkopolski. Dostarczę osobiście. Nie ma tego materiału w Internecie, ale jest we wszystkich sklepikach i kioskach w naszej okolicy oraz w byłym okręgu wyborczym BYŁEGO SENATORA.
Dzisiaj, po przesłuchaniach świadków w procesie SEPZN w Chodzieży przeciwko Stokłosom, wysłuchawszy opinii świadków ( Stokłosołwie byli nieobecni, bo się boją!) był ich pełnomocnik) doszłam do wniosku, do którego z racji mojego wieku, powinnam dojść już dawno:
?Książka ? pt. SZPONACH WŁADZY, to jest zbiór bezczelnych, kłamliwych i opluwających nas opinii Stokłosów ? czyli pokrzywdzonych poprzez sponiewieranie nas wobec społeczności lokalnych oraz ogólnopolskich, członków SEPZN! ?Książka? ?W szponach władzy? jest zbiorem fragmentów oszczerczych publikacji drukowanych od dawna w Tygodniku Nowym, będącym własnością Henryka Stokłosy i jego żony. W swoim szmatławcu Stokłosowie w szmacie pt. Tygodnik Nowy, mogą publikować co im tylko przyjdzie do chorych głów.

Dzisiaj, po przesłuchaniu kilkorga świadków, doszłam do wniosku, że w tej, pożal się boże książczynie, Stokłosowie opowiadają w formie wywiadu nie o nas lecz o sobie - o swoich własnych uczuciach, kompleksach, zahamowaniach oraz własnym i tylko własnym opiniom na temat otaczającego ich bezwartościowego świata, bogatego w forsę, ale pozbawionego ludzkich uczuć. Ubogiego i pustego.
Skażonego przestępstwem i zbrodnią.
Czy takim osobom się zazdrości?!
Raczej współczuje!!!
O postępowaniu z ludźmi w ich otoczeniu. O uczuciach pazerności, chciwości, zawiści lub nienawiści, strachu, przerażeniu, o których Anna Stokłosa powiada wielokrotnie pomawiając nas, członków SEPZN!. Czy ona potrafi wskazać chociaż jedną osobę, która tak czuje i myśli, poza nią samą?!, i potrafi to uzasadnić?!!!
O kim ta smutna kobieta myśli, twierdząc, że jej ?wszyscy zazdroszczą? . KTO jej zazdrości? Jej koleżanki z baru? Czy z podwórka?
Kto jej nienawidzi? Poza nią samą?!

Wszystkie informacje na temat postrzegania świata przez Stokłosów zostały zawarte w ICH smutnej książce. W nich jest ich całe smutne puste życie.
Jest czego zazdrościć? Żal ich wnuków. Mają sympatyczne dzieciaki spieszone życie.
Ja mogę im wyłącznie współczuć. Braku ludzkich czuć. Ludzi skrzywdzonych na ich drodze.
Nie mnie ich osądzać i oceniać na tyle, ile możemy? w końcu każdy będzie miał swój własny sąd? Ten, o którym wiedzą wszyscy!!! Bez łapówek?!
Nie jesteśmy wieczni!Dodał słoneczko dnia 2012-06-30 02:00:15
~~niebywała~ żona!!! To jest "zjawisko"!
to jest zjawisko, które już nie zachodzi. (rocznik 1951)
Dodał dnia 2012-06-28 23:12:34
sprzonta?
Dodał dnia 2012-06-26 11:51:17
eh wybaczcie spać nie mogłem
Dodał Leman dnia 2012-06-04 08:17:59
Heniu!
TY NIE JESTEŚ NIEPOKONANY!
TY JESTEŚ WINNY!
SĄ DOWODY!!!!!!!
NIEPOKONANY MOŻE SIĘ OKAZAĆ SĄD, KTÓRY DAJE SIĘ PRZEKUPIĆ! A MOŻE NIE?
Jak prokuratura w Chodzieży, która umarzała przestępstwa HS!.
Niepokonany mógłby się okazać sąd, który dałby się przekupić za padlinę z zakładów mięsnych w Śmiłowie, pasienie w Pasibrzuchu /nazwa upodlajająca i
poniżająca tzw. 'gości' tego tzw. "przybytku"/, koniaczki, biesiady, szare koperty itd?
W te klocki HS jest dobry.
Są ludzie. którzy się takimi metodami brzydzą!

Dodał tzw. dnia 2012-06-04 03:01:40
Kocham Ekolożkę co ma Trwałą na głowię niczym moherka z Trwam:)

Moja kryska to ma dopiero trwałą:)
Dodał Leman dnia 2012-06-04 00:28:54
~~niebywała~ żona!!! To jest "zjawisko"!
:-)))))))))))))))))))))
Dodał :-)))) dnia 2012-06-04 00:07:32

Świecić przekładem powinien "pan" Zdunek, który się zakrada po krzakach, podgląda, szuka haków na ekologów i sytuacji na kształt: "Ekolog dłubie w nosie", lub "drapie się pod pachą". Smutna sytuacja dla najmity.
Proponuję umówienie sesji zdjęciowej dla fotografów Stokłosy z EKOLOGAMI!
Po jakiego diabła wydawać pieniądze i czas , bogu ducha winnych pracowników, na durne polowania na haki ekologów?
Możemy pozować do zdjęć, odpowiedzieć na nie oraz na pytania Henryka Stokłosy.
Czekamy na odzew Henryka Stokłosy i jego ~niebywałej~ żony`

Dodał :-))) dnia 2012-06-03 23:56:24
Ta Pani to jednak powinna świecić przykładem porządku - jest dokładnie odwrotnie.
Dodał Zwykła kobieta dnia 2012-06-01 01:24:54
Kiedyś żeśmy przybyli do Farmutilu po jakieś odpady budowlane, deski, czy cóś. I jagżeźmy tam byli to się patrzę na ziemie, a tam pełno rossypanego było ryżu. Myślę, chyba utylizują jakiś stary ryż, albo może z chorobą śwjentego Vita. Ale po chwili jagżem sie przypatrzał, że to się rusza wszystko. Podglądam bliżej, a to dzikuny były, całe pare arów z pjęć arów, chodziło, ruszało się. To był tam łąd, porzondek, higjena, i co chwila z tych dzikunów startowały jak messerszmity świeżutkie wypasione muchy!
Dodał Niezapomniane wrażenia dnia 2012-05-31 23:02:04
Ty od wpisu: 2012-05-25 23:09:10
Masz sklerozę? Kilka sfotografowanych desek na podwórku nazywasz bałaganem?
To jak nazwiesz padliny zakopane na polach? Nielegalne żwirowisko? Zdechłe łabędzie na polach w Zelgniewie, które było zimą zasypane mączką z padlin z zakładów Stokłosy? Jak nazwiesz półprodukt niedosuszonej mączki padlinowej wyładowywane w wielkich pryzmach i zaorywanych w polach w kilku wsiach Gm. Kaczory, gdzie od smrodu ludzie dostawali zatruć? Jak nazwiesz zalewanie Pol uprawnych ściekami komunalnymi bez oczyszczania?
To nie jest bałagan! To jest burdel bezprawia stokłosowego!

Dodał Fakty nie Mity dnia 2012-05-31 21:50:18
>>>>>>>>Kilka sfotografowanych desek z lakierem i wyziewy ze stolarni,to dopiero jest "ekologia" w/g śmieciary ,co truje całe Jeziorki i pół powiatu.Brawo dla jasności umysłu.
Dodał dnia 2012-05-26 09:12:15
Dodał Pytam: dnia 2012-05-29 03:17:25
Fakty nie Mity
2012-05-29 00:32:01

Ty głupku!
Henio już siedzi!
Na ławie oskarżonych z wieloma zarzutami w wieloma sądach!!!
Henryk Stokłosa, przestępca pozbawiony wielu praw obywatelskich. Bez paszportu. Powąchaj pod swoim ogonem. Albo w gaciach Henryka Smrodliwego.
Bez prawa opuszczania Kraju. Bez prawa posługiwania się bronią.
Czyli HS jest w pierdlu, ale z dłuższą smyczą. I co z tego?!
I to by było na tyle!
Dodał Noskek dnia 2012-05-29 03:05:56
Umyj se nos.
Dodał gówno dnia 2012-05-28 08:46:01
Dlaczego wciąż śmierdzi z nielegalnych zakładów utylizacyjnych należących do Henryka Stokłosy?
Dodał : dnia 2012-05-27 13:33:12
Kilka sfotografowanych desek z lakierem i wyziewy ze stolarni,to dopiero jest "ekologia" w/g śmieciary ,co truje całe Jeziorki i pół powiatu.Brawo dla jasności umysłu.
Dodał dnia 2012-05-26 09:12:15
Ty od wpisu: 2012-05-25 23:09:10
Masz sklerozę? Kilka sfotografowanych desek na podwórku nazywasz bałaganem?
To jak nazwiesz padliny zakopane na polach? Nielegalne żwirowisko? Zdechłe łabędzie na polach w Zelgniewie, które było zimą zasypane mączką z padlin z zakładów Stokłosy? Jak nazwiesz półprodukt niedosuszonej mączki padlinowej wyładowywane w wielkich pryzmach i zaorywanych w polach w kilku wsiach Gm. Kaczory, gdzie od smrodu ludzie dostawali zatruć? Jak nazwiesz zalewanie Pol uprawnych ściekami komunalnymi bez oczyszczania?
To nie jest bałagan! To jest burdel bezprawia stokłosowego!

Dodał :-) dnia 2012-05-26 03:06:25
Ja lubię bałagan i g..Wam do tego jak mam.
Dodał Irena dnia 2012-05-20 02:58:56
Idiotyzmy~wpisywane na temat pani prezes Ireny Sienkiewicz widać gołym okiem. Każdy wie, dlaczego!
Temat jest w gazecie Tygodnik Now2y - własność Henia Stokłosy i jego smutnej baby Anny.
I to by by było na tyle... wobec przestępców ze Śmiłowa...
Dodał ja dnia 2012-05-20 01:25:35
Ale p....ana ciekawostka! Twoje szczytowanie wyglada jak ten porzadek w stolarni.
Dodał dnia 2012-05-19 08:45:39
Czy w Czarnej Hance szczytowanie było zjawiskiem wielodziennym w terminach płatnościowych tzw. "rat. za wynajem" państwowych zajazdów w latach osiemdziesiątych? W ramach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Turystycznego "NOTEĆ" w Pile?
Z kilku powodów: Anna opowiedziała dziennikarce z prasy ogólnopolskiej jak pod pierzyną na podłodze w barku Czarnej Hanki płaciła swojemu kolesiowi? Dlaczego i z kim?
Wiele osób o tym wie i będzie opowiadać!
:-)

Dodał Ciekawosktka dnia 2012-05-18 23:47:37
Ten post :":)" z dnia 2012-05-16 21:41:28, to z pewnością informacja od Amelki, że znowu szczytowała. Czyżby spotkała Tygrysa?
Dodał Gepard - Młodowicz dnia 2012-05-16 21:47:30
:)
Dodał dnia 2012-05-16 21:41:28
chyba że fotograł miałbyb dużego zooma:)
Dodał szpec dnia 2012-05-14 13:33:48
nie dałby rady Ryła Brzuchacza zrobic w tej foliowej tutce-nie zmieściłby sie albo i klisza pękła
Dodał Heidi dnia 2012-05-14 10:36:41
"Miejscowy radny nie mógł przejść obok sprawy obojętnie..."

Przy takiej grubej dupie i rozdętej okrężnicy miejscowy radny nigdzie nie przejdzie obojętnie, bo zawsze zawadzi a to o płot, a to o krawężnik.
Dodał 100% chodników w gminie dnia 2012-05-14 10:17:49
Fotograf - paparazzo Tygodnika Nowego jest za mikry, aby ruszyć z miejsca brzuchacza. To nawet nie jest przypadek relacji Szalbierz - Janicki wyrażony obrazowo jako proporcja brukiew : agreścik, a bardziej beznadziejna, jak dynia : porzeczka.
Dodał ogrodnik - sadownik dnia 2012-05-14 10:13:49
fotograf powinien wrzucić grube ryło brzuchacza w ten bałagan. Byłbaby niezła pasztetowa.
Dodał dnia 2012-05-13 23:56:34
Kiszki ja nie widziałam, ale na zdjęciu z niebieską folią można odróżnić chude ryło fotografa i tam mu coś wisi. Może to kiszka, a może kutas?
Dodał Leontyna Ileumniak dnia 2012-05-12 14:12:22Niektórzy też widzą Jezusa w chmurach-tak samo Leman widzi fotografa!
Dodał do Ciućmoka dnia 2012-05-12 22:04:54
O ile kiszka, to musi mieć rupturę ani externus. I on mi wygląda na cherlawego żołądkowco-kiszkowca.
Dodał Proktologia doświadczalna dnia 2012-05-12 14:15:16
Kiszki ja nie widziałam, ale na zdjęciu z niebieską folią można odróżnić chude ryło fotografa i tam mu coś wisi. Może to kiszka, a może kutas?
Dodał Leontyna Ileumniak dnia 2012-05-12 14:12:22
ale kiszka na tych zdjęciach
Dodał dnia 2012-05-11 23:23:47
Amelko, gdzie jesteś? Ja gwizdam i gwizdam, aż mi zbrzydła ta melodia, ale ty mi nie zbrzydłaś. I dlatego też ja gwizdam. Może kiedyś się spełni?
Dodał TYGRYSek dnia 2012-05-11 19:54:59
Amelko, czy byłaś w tem miejscu, bo ja żem był. Nie rozpoznałem ciebie a gwizdał żem "Most na rzece Kwai". I nikt się nie zbliżył do mnie. I ja teraz jestem rozbity uczuciowo, bo nie mam nikogo, co bym móg podrapać po pleckach. Mam już zadbane paznogcie, nawet u nogów. Co się dzieje? Bo tam właściwie, to nikogo nie było, tylko ja żwem siedział na słupku i sie patrzałem. To była chyba podpucha.
Dodał TYGRYSek dnia 2012-04-29 12:59:56
:)
Dodał dnia 2012-04-27 09:56:17
Dzisiaj w samo południe:)
Dodał dnia 2012-04-27 06:03:03
Amelko, czy picernia w Śmiłowie pana Andrzeja już jest czynna znowu, czy też chla?
Dodał Pumka dnia 2012-04-26 18:14:50
a gdzie to bendzie ? ja tesz przyjde nakrzyczeć na babe
Dodał Florian dnia 2012-04-26 13:09:13
Amelko, myśl. O kim jest wątek pod tytułem "Bałagan u pani ekolog"?
Amelko, może Tygrys przybędzie i nareszcie się spotkacie?
Dodał Kamera reportera dnia 2012-04-26 10:27:42
i ja się pojawię-ale Pań ekolog to ja znam z 20 a
Dodał Amelka dnia 2012-04-26 10:07:44
To jest bardzo dobre. Będziemy tam z kamerą, i to nie jedną. Przyda się w procesie do wykazania, że służby specjalne Stokłosy działają i robią zadymy aby przestraszyć, zniechęcić tych, co się nie boją i są wytrwali w działaniu dla obrony siebie i innych. SEPZN nie zaprasza, ale też nie ucieka.
Dodał Stowarzyszony towarzysz dnia 2012-04-26 10:05:41
towarzyszu!!!nie rób się adwokatem
diabła!!!
Dodał dnia 2012-04-26 08:35:57
Jutro o 12.00 pikieta pokojowa przed domem Pani Ekolog zapraszamy wszystkich, którym na sercu leży dobro naszej gminy i ochrona miejsc pracy !!!

Dokonaliśmy zgłoszenia tego faktu zgodnie z wymogami ustawy prawo o zgromadzeniach.

Zapraszamy

Stop Obłudzie!
Dodał Organizatorzy dnia 2012-04-26 08:34:25
Oczywiscie ,ze prezeska palcow w tej sprawie nie maczala ,a wlazla tam z brudnymi butami,zreszta jak wszedzie.To zboczona i chora z nienawisci stara baba.Zdanie w kazdej sprawie moze miec kazdy,jak sama twierdzi zreszta.
Dodał dnia 2012-04-26 08:25:31
Prezeska nie była uczestnikiem żadnych postępowań, oskarżeń, czy obrony. Reportaż pojawił się po wyroku skazującym wójta. Dlatego post z 20 kwietnia jest obrzydliwym pomówieniem. Z ujawnionego faktu, że wójtowi nie odpowiadały koleżeńskie relacje pokrzywdzonej z osobami ze Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemni Nadnoteckiej, bo jest on entuzjastycznym orędownikiem wszelkich działań Stokłosy, który nie jest już senatorem, za to ciągłym smrodatorem, dziennikarz zechciał uzyskać wiedzę z ze strony Stowarzyszenia. Wypowiedź prezeski nie była ingerencją w postępowanie sądowe. Każdy może mieć jakieś zdanie w każdej sprawie.
Dodał Stowarzyszony towarzysz dnia 2012-04-25 11:32:57
łeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Dodał dnia 2012-04-25 10:27:37
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Dodał dnia 2012-04-25 08:13:22
łoj łoj łoj ale łajno
Dodał dnia 2012-04-24 08:54:25
Ogladalem ostatnio na Polsacie reportaz o mobingu wojta gminy Kaczory.W oskarzeniach palce maczala
prezeska z Jeziorek,mieszala tez w to p.Senatora.To jest naprawde obrzydliwe.
Dodał dnia 2012-04-20 16:32:04
ale to nic pewnego.
Dodał piecnik z dochówką dnia 2012-04-19 17:38:48
no, pewnie tak
Dodał dnia 2012-04-17 18:37:18
teraz pewnie maja lepszych
Dodał dnia 2012-04-12 13:39:11
To tylko świadczy o tym, że archiwum Pasibrzucha dalej intensywnie robi swoją krecią robotę i mimo odejścia spirytusa movensa Wernera Leona do wieczności, następcy robią swoje: inwigilują, podglądają, przewąchują, rejestrują, publikują kto nielubiany jest przez Wielkiego Smrodatora.
Dodał Pan Piecyk-Kaflowicz Cięty dnia 2012-04-12 11:33:11
w zanadrzu jest lepsza dokumentacja!
Dodał Cięty Kot dnia 2012-04-12 08:25:11
ufffffffffffff
Dodał dnia 2012-04-12 08:16:32
Ale panienka bzyknięta, a majtki dam żonie. Do prania.
Dodał Śledzik z bolcem. dnia 2012-04-10 15:09:02
Święta minęły,a bałagan w stolarni
pozostał.
Dodał dnia 2012-04-10 08:51:17
Baby zawsze zostawiają majtki w najbardziej egzotycznych miejscach i idą do domu bez.
Dodał Śledzik dnia 2012-04-09 20:20:52
A my kochamy chętne laski, nawet gdy wokoło jest nieporządek, buty na stole, gacie na żyrandolku, skarpetki pod poduszką, majtki w szklance na piwo, piwo w garnku na kiełbasę białą a biała w sitku na rybę, ryba w reklamówce od tygodnia, to wszystko jest pryszcz, kiedy jest gdzie się przytulić do jakich dwóch melonów, niechby pomarańczy. Co dalej, kroniki milczą.
Dodał bałagan rzecz względna dnia 2012-04-07 21:39:38
:)
Dodał Kochamy Bałagan:) dnia 2012-04-06 23:35:59
http://www.expresstv.pl/0,300-problem_obywatelski_.html
Dodał Wstydu nie ma nasza BOHATERKA dnia 2012-04-05 22:53:55
Focię ma każda baba w kroku.
Dodał położnik dnia 2012-04-05 19:58:04
a masz jakieś focie nowe oczko obiektywu?
Dodał dnia 2012-04-05 19:47:18
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI IMIENIN:) PANI IRENO:) DO ZOBACZYSKA WKRÓTCE
Dodał oko obiektywu:) dnia 2012-04-05 18:17:40
Koprofilka, gdyby chciała się do czegoś wielkiego przytulić, radzę Annę S. To kupa wdzięku z przewaga kupy. Można polizać, pobuduarzyć.
Dodał dnia 2012-04-05 15:14:21
Koprofilka może liczyć na całą reklamówkę psich kup, które zostały fotografikowi-paparazzo z TN. Mogą być nieco zdekomponowane, bo parę lat trzyma pod łóżkiem na wypadek, gdyby nagle trzeba było znowu coś obfotografować z dekoracją.
Dodał koper dnia 2012-04-05 09:19:35
nowe zdjątka od FOTOGRAFIKA CHCĘ!
Dodał koprofilka dnia 2012-04-05 08:16:03
Do 30 listopada. Tylko luty czasem ma 29 dni.
Jak wiadomo z przepowiedni Kassandry to się przeciągnie do czerwca 2013 a następnie będzie prolongata, nowe wybory w samorządach, amnestia z okazji skazania Tuska na dożywocie i koniec sprawy w 2017 na setną rocznicę rewolucji.
Dodał Abolicja dnia 2012-04-04 22:24:03
Więc Sienkiewicz do 29.11 2012 jest nieprawomocnie ukarany karą 5 tyś złotych za nieprzestrzeganie przepisów o gospodarce odpadami.
Dodał Sąsiad dnia 2012-04-04 21:08:13
A lasy juz nie spiewaja,bo ekolodzy
je wzcinaja.Szczegolnie jedna z
Jeziorek.
Dodał dnia 2012-04-04 19:30:30
Co u autora zdjęć? Czy tworzy niewydarzone kawałki na disco dla małoletnich amatorek pokoju na godziny, albo chociaż w kiblu na stojaka? Co z dykcją i emisją, nic nie słychać nowego? Czy Cięte Koty już się rozpadły, albo do ruchu Palikota z nimi i piosenka "Kadencja na jedną kadencję skróconą".|.
Dodał A lasy wiecznie śpiewają dnia 2012-04-04 19:23:53
Według ostatnich wiadomości z ministerstwa z dnia wczorajszego, sprawa rozstrzygnięcia dylematu odpad-opał uległa na razie przesunięciu co najmniej do listopada. Ale wszystko przed nami. Kassandra wie swoje.
Dodał Klitajmestra dnia 2012-04-03 10:25:37
No tak, ale mistrzostwa europy, trawę należy obadać ministerialnie. nie majom czasu na pijerdoły, czy trociny jest paliwo, a może nie jest paliwo? dlatego też sprawa będzie odłożona do września, a we wrześniu przedterminowe wybory i będzie dyskontynuacja i wtedy od nowa będą rozpatrywane przez nowych ministrów, a oni będą dopiero w październiku i sprawa się przeciągnie do czerwca.
Dodał Kassandra dnia 2012-04-01 12:08:29
juz 01.04.2012 czekamy na info o odwołaniu od decyzji Inspektora WIOŚ:)
Dodał Idzie ku naszemu:) dnia 2012-04-01 00:38:33
Ale Leman tu nie występuje!
Dodał Qualis vita et mors ita. dnia 2012-03-31 11:27:19
Bardzo ładnie i zwięźle ktoś tu się wypowiedział o Lemanie. Krótko i na temat, a chciał powiedzieć: Lemanie, jesteś wielki. Ale to jest trywialne wyrażenie, bo od dawna o tym wiadomo.
Dodał Niamelka dnia 2012-03-30 23:55:20
LEMANIE
Dodał Qualis vir, talis oratio dnia 2012-03-30 10:27:18
Korzystając z okazji, że ktoś znowu podniósł temat, w którym bardzo istotna jest część wizualna będąca dziełem paparazzo Tygodnika Nowego - Zdunka, który został niegdyś przyłapany przez Sienkiewicza na czajeniu się przy posesji, pragnę zapytać, cóż nowego w trupie wokalno-instrumentalnej "Cięte koty" (po angielsku: The Cuts)? Nic nie słychać, żeby to coś trwało. Przy tak genialnej nieumiejętności, brakach warsztatowych naczelnego zapiewajły tego pożal się Boże można się spodziewać wszystkiego najgorszego. To dla kultury byłoby najlepsze.
Dodał Verum gaudium res severa est dnia 2012-03-30 10:14:36
oj mieliby się z czego spowiadac:)
Dodał dnia 2012-03-30 09:25:30
Przydala by sie ekologom spowiedz
wielkanocna.
Dodał dnia 2012-03-28 16:06:12
Może niektórzy są. Na przykład prof. Jan Szyszko jest katolikiem.
Dodał spis ludności dnia 2012-03-26 10:08:27
Dlaczego ekolodzy są ateistami.
Dodał rh dnia 2012-03-26 09:01:58
AMELKA!
Jesteś wielka.
Szczególnie kotku,
W wyrąbanym przodku.
Dodał kierowca tira dnia 2012-03-24 14:01:57
Jakieś hachary na tv ekspres sie udzielają. Piękna Irka i jakiś X
Dodał AMELKA dnia 2012-03-22 22:38:33
Może się założymy?
Dodał rak z przerzutami dnia 2012-03-20 17:22:30
nieprawda
Dodał telewidz komputerowy dnia 2012-03-20 12:32:29
Irenka wczoraj dała wywiad do expressTV.
Dodał telewidz komputerowy dnia 2012-03-20 12:19:00
a cichutko cos o Irence ostatnio-zero pisania o niej zero wywiadów itp.
Dodał to jest juz koniec nie ma juz nic jestesmy wolni . dnia 2012-03-20 10:15:11
paparazzo jest bardzo OKEY:)
Dodał dnia 2012-03-20 09:05:19
Najwięcej ponasrywał fotoreporter - paparazzo, który całe lata kiblował w lesie, żeby zrobić zdjęcia paru patyków i kijaszków na posesji stolarni. Dobrze, że ten opryszek nie śpiewał nic będąc na czatach, bo by wszystkie ptaki wyemigrowały z tego terenu. A to już byłaby klęska ekologiczna.
Poza tym, nikt nie musi wyprzątać się w robocie, chyba, że ma biegunkę. Wtedy może posuwać do pałacu w Jeziorkach. Tam mają wprawę z biegunkami ekologicznymi (Barabasz) i tymi zwykłymi (Stokłosa).
Dodał Piecyk-Kaflowicz dnia 2012-03-20 08:42:14
Brak kibla w stolarni zmusza wszystkich do srania po lesie i
okolicy,nie potrzeba o to posadzac
psow.
Dodał dnia 2012-03-19 21:21:32
Według obrazu zaprezentowanego na zdjęciach, nie ma tam żadnych trujących farb i lakierów, a tylko pryzma patyków i kijów. Puszka po jakimś środku, być może nawet spożywczym stojąca dnem do góry spełnia rolę parasola dla silnika traka. Ja bym chciał, żeby odpowiednie dać rzeczy słowo. A zatem, niech paparazzo zrobi zdjęcie farb i lakierów walających się po obejściu, albo niech narobi do butelki siusiu, zakorkuje, wrzuci na podwórko i zrobi fotki. Już bywało, że ten sam śpiewak z łapanki, aby zaspokoić właściciela, zbierał po Pile psie kupy i wrzucał na obejście w Jeziorkach, aby potem je sfotografować i pokazać światu, jakie to kupska walają się po obejściu Sienkiewiczów.

Dodał Łoś - Alces alces dnia 2012-03-19 18:06:17
chodzilo o trujace farby i lakiery Łosiu
Dodał dnia 2012-03-19 13:56:29
Według zapewnień, po przedłużonym po raz drugi okresie na wypracowanie stanowiska, czy resztki drewna z pozyskania tarcicy, które są spalane w stolarni, a nie są wyprowadzane na zewnątrz, są odpadem, czy nie?
Stanowisko w tej fundamentalnej sprawie ma być ogłoszone do końca marca 2012.
Dodał patyki i kije... dnia 2012-03-19 12:43:43
patyki? JUBEL niezły. Fotograf dal ciała mogl zbliżenia makro porobić-to dopier byloby widac ogrom bałaganu. Ale pewnie bał sie wejsć na teren posesji-lub mu to uniemozliwiono.
Dodał dnia 2012-03-19 11:30:37
Jeżeli buduje się inwektywny artykuł-donos z wykorzystaniem serii zdjęć jako głównego argumentu do oskarżeń, to nie można się potem dziwić, że ktoś posiłkuje się tym samym zestawem zdjęć do wykazania ogromnej rozpiętości szkodliwości kilku patyków leżących byle jak, co widać na zdjęciach, wobec wielotonowego ładunku odpadów zakopanych w gruncie wbrew prawu i dobrym obyczajom. Jest dalsze pytanie, czy za zakopane na działce 85 ścierwo przedsiębiorstwo utylizacyjne pobrało z budżetu pieniądze, jak za prawidłowo zutylizowane odpady? To byłby jeszcze jeden modelowy sposób pozyskiwania środków finansowych. Dodajmy, że słynny biznesmen, który tak zagospodarowywał padlinę daje na swoim blogu rady, jak pozyskiwać środki finansowe na działalność gospodarczą.
Dodał Kameleon 2005 dnia 2012-03-19 09:47:30
Co było to widać! a może i jest. Ale tam chodziło o łamanie przepisów - jakieś odpady były wytwarzane i niezgodnie z przepisami gospodarowano nimi.
Dodał dnia 2012-03-19 08:15:42
Inspektor z WIOŚ nie karze za patyki-tam coś grubszego musialo być znacznie.
Dodał dnia 2012-03-18 22:39:42
Kilka patyków w przypadkowym porządku, to nie smród przez 25 lat, to nie odcieki do gruntu ze złoża padliny o masie 5000 ton. Heniu, Heniu jego Farmutil, nie chcę spędzać tam żadnych chwil!
Dodał Fredek z Kaczorów dnia 2012-03-18 19:55:35
Dobre rady nalezy dawac tym ze stolarni,zeby wicejnie balaganili.
Dodał dnia 2012-03-17 20:10:53
Wujaszek Dobra Rada
2012-03-17 19:57:38
Ja się zgadzam. Zdunek powinien robić zdjęcia, jak się nauczy. Bo śpiewać nie umie i się nie nauczy już na starość. Facet, który opowiada w wywiadzie, że został solistą z łapanki i miał potężne trudności z czystością emisji, będąc w zaawansowanym wieku koło 40ki, już nie nauczy się śpiewać. Niektórzy artyści w tym wieku właśnie zapominali jak się śpiewa - vide Huston, Winehouse, Lennon, Villas. Stuhr brzęczał w Opolu, że śpiewać każdy może, ale to była satyra.
Dodał Przeklejka dnia 2012-03-17 20:02:46
Już lepiej, żeby Zdunek robił zdjęcia niż śpiewał. Nie umie śpiewać. On morduje słuchaczy i siebie. Że siebie, to jebał pies, każdy może się ośmieszyć na własny rachunek. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Ale mi się dzieje!
Dodał wrażliwe ucho dnia 2012-03-15 20:03:52
Amelko, ty wciąż widzisz świat przez focie - z niemieckiego Votze - piczka.
Dodał Frankfurterka z halbą dnia 2012-03-15 15:11:01
Ale focie zrobił coolowe:)
Dodał Amelka dnia 2012-03-15 13:50:52
O ile on jest taki bystry jak w teledysku na jutubie, to jest raczej nie boski tylko uboski.
Dodał cięte koty dnia 2012-03-14 20:55:19
Paparazzo jest BOSKI!!!
Dodał SOKOLE OKO OBIEKTYWU dnia 2012-03-14 12:25:59
No tak, Stokłosa ciągle chory, ale żeby od razu syf?
To choroba rodzinna, przechodzi z ojca na syna, via matka.
Nie wydaje mi się, żeby to było aż tak!
Dodał na zdrowie dnia 2012-03-14 11:39:49
Stokłosowie mieszkają w Jeziorkach? Bo na pewno nie w Śmiłowie. To ja się nie dziwię poprzedniemu wpisowi.
Dodał następny wpis dnia 2012-03-14 11:30:27
A w Jeziorkach bez zmian,czyli syf.
Dodał rh dnia 2012-03-14 09:47:25
A ja to mam taką wątpliwość o tej obiecance, że jego do nieba zabierze. To ja się pytam, czy ten nieszczęsny kierowca, co mu napuchło coś od roboty, był po spowiedzi i po komunii. Bo wtedy bez łaski tej pani by poszedł.
Dodał oher Gwardia Toruń dnia 2012-03-12 22:25:13
No, faktycznie, gościu nie miał orientacji o stronach świata.
Dodał busola dnia 2012-03-12 21:53:20
Ja się tak zastanawiam, czy ten paparazzo jest taki precyzyjny, jak w tym gównianym teledysku o kurwie, co zamiast zarobić uczciwie kasę na dupie, zabiła klienta z giwery.
Ale to jeszcze nic, bo na filmiku ona wali mu na wprost w czoło, gościu denatem pada na wznak a ten głupek wyje w piosence, że 6 mm przeszyło jego skroń. To gdzie on ma skroń, na fiucie? Może na fiucie, i facet myśli kutasem?
Dodał Analiza dnia 2012-03-12 21:51:10
czy przez ostatnie 2 lata od pamiętnego dnia, kiedy fotograf ujawnił syf i bałagan coś sie zmienilo?
Dodał pytanie do ludzi dnia 2012-03-12 21:13:33
Ty,petak nie odwracaj kota ogonem.
Dodał dnia 2012-03-12 21:01:24
Chyba chodzi o ekologów z Farmutilu, od Krupy. Oczywiście, że dla nich każdy inny skład powietrza niż w firmie jest aromatem, ambrozją, flakonem Chanel V.
Dodał pęcak dnia 2012-03-12 20:58:06
Ekolodzy twierdza,ze smrod ze
stolarni lagodzi obyczaje.Co za
ludzie,co za czasy.
Dodał dnia 2012-03-12 15:49:12
joł
Dodał dnia 2012-03-12 13:59:16
ale Bardacha|!
Dodał Jego Excelencja Krzysztof Kononowicz dnia 2012-03-12 12:01:31
Ty, Cecylia Markoszko, możesz zapewne życzyć sobie, żeby cię stary przed użyciem nie lał po mordzie. To wszystko, czego możesz się dopraszać, a i tak nadaremno. Powiat sobie poradzi bez twoich oczekiwań na wyrost.
Dodał beszczelna baba dnia 2012-03-11 21:42:02
Zdjecia zdjeciami,radze zobaczyc ten
burdel na zywo.To sa pejzarze!
Dodał dnia 2012-03-11 17:24:33
szok
Dodał dnia 2012-03-11 15:34:31
Oj mili Państwo-takiego bałaganu to ja sobie nie życzę w powiecie pilskim.
Dodał Cecylia Markoszko dnia 2012-03-11 14:02:45
zjęcia ujawniają faktycznie całą makabryczność zdarzenia! a pewnie zdjęcia robił amator. Cóż to musiałby być za "WIDOK" gdyby to zrobił zawodowy fotograf!
Dodał Bałaganiarom STOP dnia 2012-03-11 10:40:56
to ja złożyłem zawiadomienie,a nie radny. Radny dopiero później jak już został radnym się zainteresował. Bo przecież nie może tak być, że taki bałagan we wsi.
Dodał Sąsiad dnia 2012-03-11 10:36:39
Ona je powinna sprzedać na opał komuś, żeby musiała wypełnić dwanaście dodatkowych druczków i zapłacić vat, a sama by kupiła opał i zapłaciła vat. I wtedy żaden wąchacz Stokłosy, taki radny z Kaczor Krupa by nie musiał napadać na obywateli. A jak nie sprzedała i chce opalać swoim, to źle jest i Krupa musi iść z fotografem z Tygodnika i pokazać: tu masz Przemas zrobić fotografie. Pokażemy w dzienniknowym, a ja się ogłoszę na pierwszego porządkowego gminy.
Dodał Rada w radę dnia 2012-03-11 10:27:09
Moze jestes w innej stolarni?
Dodał dnia 2012-03-11 09:57:16
Nie widzę żadnego bałaganu. Ot zwykły zakład stolarski. A co, Sienkiewicz te deski, ścinki powinna do swojego domu wnieść? Śmieszne to co tu piszecie.
Dodał dnia 2012-03-10 20:03:10
Nie widzę żadnego bałaganu. Ot zwykły zakład stolarski. A co, Sienkiewicz te deski, ścinki powinna do swojego domu wnieść? Śmieszne to co tu piszecie.
Dodał dnia 2012-03-10 20:02:58
Gdzie Jeziorki, a gdzie parkinczek koło Farmutiló, bliżej Grabówna barzy jest.
Dodał dnia 2012-03-09 00:45:40
Dwa w jednym,czyli prezeska z mezem.
Dodał dnia 2012-03-08 14:45:10
A więc dwa smrody w jednym miejscu!
Dodał działka 85 dnia 2012-03-08 14:22:28
Bo ja tam właśnie stoje, koło Farmutilu na parkinczku i czekam. Nikt sie nie zgłasza, qrwa mać. A smród wali ode mnie faktycznie.
Dodał Amelka dnia 2012-03-07 16:33:49
Posprzątaj sobie w głowie Amelko. To ci się samo posprzonta! Poza tym zrób sobie porzondek w pipie, bo podobno wali od ciebie na wiorstę i kierowcy uciekają jak na trasie K10 koło Farmutilu.
Dodał TIR dnia 2012-03-07 10:54:47
Czy ktoś tam w końcu posprzonta?
Dodał Amelka dnia 2012-03-07 08:54:08
a więc najbardziej pachnie w Morzu Martwym, gdzie jest największe zasolenie.
Dodał żyjątko dnia 2012-03-02 21:35:30
Posypane sola nie smierdzi.
Dodał dnia 2012-03-02 20:44:08
To z gęby śmierdzi dupą i z dupy śmierdzi dupą?
Dodał zaliczenie z biologii dnia 2012-03-02 18:09:39
Najkorzystniej mają organizmy jednokomórkowe, bo mają jeden otwór gębowo-dupowy, tak zwaną cytopyge. To se pojedzą, to se posrają jednym otworem. I cacy jest.
Dodał zoologia kliniczna dnia 2012-03-02 18:08:06
bo jak by było przez zamknięte, to byś się zesrać nie mógł.
Dodał 0 rh- dnia 2012-02-29 10:19:01
Dlaczego dupa pisze sie przez u
otwarte? Mqze przynajmniej to wiedza ekolodzy.
Dodał rh dnia 2012-02-29 10:09:57
ciekawe, że temat soli drogowej zniknął w tym kuriozalnym magazynie! Fuj! Kto to zeżarł?!
Dodał pytusiek dnia 2012-02-28 20:14:32
Stowarzyszenie Ekologiczne Północnej Wielkopolski, o ile ma paru ekologów w swoim składzie, dla oczyszczenia sumień niech uda się gremialnie do Górki Klasztornej na rekolekcje i ewentualne samobiczowanie. Jest za co! Jako votum niech wykopią z działki 85 pewną porcję ścierwa zdeponowanego pod ziemią w lipcu 2005 roku przy udziale właściciela firmy. A czas jest wielkiego postu. Oczyśćcie swoje dusze z odpadów!
Dodał PROPOZYSZYN dnia 2012-02-28 10:54:29
Ekologow zaczyna gryzc sumienie,
o ile je maja.
Dodał rh dnia 2012-02-28 08:56:25
Mecz na szczycie!
Emocje gwarantowane, podczas meczu wiele atrakcji, konkursy z nagrodami dla...

Juniorzy Nielby w finale Mistrzostw Polski!

Siatkarki promują Piłę

Treningi z GŁD Team w sezonie 2012 r.

pilski
Lewica wybiera młodych
- Ma to ten walor - mówi Tadeusz Rzemykowski wiceprzewodniczący Rady...
chodzieski
Zastępca wójta Gminy Chodzież był w pracy pod wpływem alkoholu
- Ktoś musiał bardzo nie lubić Wojciecha Walkowiaka - konstatują wszyscy,...
czarnkowsko - trzcianecki
Lubasz stolicą polskiego freestyle?
Freestyle Football to ciągle niszowy, ale bardzo widowiskowy sport. Polacy są w...
walecki

wągrowiecki
Nowe osiedle na Starówce
Jak zapewnia inwestor tego przedsięwzięcia - firma Comfort Invest Sp. z o.o....
zlotowski
Nie dzielić skóry na niedźwiedziu
Większość spośród trenerów i działaczy jako najlepszą formę...


FreeStat.pl - Gratis statystyki WWW
Freestat - statystyki gratis

Szukaj na stronie:

Szukaj w Google.pl:

27.02.2012 | Roman Koenig
Odruch serca
O strażakach napisano już bardzo wiele. Nie odkryję Ameryki, gdy przypomnę, że jest to w obecnej chwili jedna z najważniejszych służb...

26.02.2012 | Henryk Stokłosa
Abyś nie umarł z głodu
Cały miniony tydzień media wyżywały się na wicepremierze Pawlaku, który stwierdził, że nie wierzy w emeryturę państwową i dlatego sam...

26.02.2012 | Zbigniew Noska
Powrót lustracyjnej paranoi
Nigdy nie sądziłem, że po dwudziesty trzech latach "nowej" Polski przyjdzie mi po raz n-ty pisać o paranoi lustracyjnej i o do cna zgranym...

Platforma Obywatelska czy Platforma Oszustów?!
Czy Radio Maryja zbankrutuje?
Blaski i cienie Margonina , czyli co nowego w starych i nowych czasach.
Łobżenica
Wszyscy byle nie PiS

Jak oceniasz drugi rząd Donalda Tuska po stu dniach jego działalności?
Jest lepszy od poprzedniego
Jest podobny do poprzedniego
Jest gorszy od poprzedniego

Wyniki sondy

Łobżenickie Dziki
Co z tą koleją?
Zastępca wójta Gminy Chodzież był w pracy pod wpływem alkoholu
Wielkie otwarcie
Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy
w Śmiłowie
nigdy nie używały
soli przemysłowej
Nożownik i jego kompan za kratkami

Klub "Łobzonka" rośnie w siłę!
Bałagan u pani ekolog
PiS podejrzewa Bugajskiego
Łobżenickie Dziki
Ojciec do nas przyjechał...
TIR wjechał w drzewo

Wyniki Lotto
Słowniki
Rozkład jazdy PKP
Program telewizyjny
Notowania giełdowe
Mapa fotoradarów
Książka telefoniczna
Kursy walut
Gry internetowe
Encyklopedia
Bramki sms

Kino Helios - Piła
Kino Koral - Piła

Piła
Chodzież
okolice Chodzieży
Czarnków
okolice Czarnkowa
Trzcianka
okolice Trzcianki
Wałcz
okolice Wałcza
Złotów
okolice Złotowa

Ostatnio dodane:

Gabinet Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii Quest
Profinstal - Inteligentny Dom
Ferro Art Kowalstwo Artystyczne
ArtDona
DDD PIŁA

? Przeglądaj bazę ?

2012-02-27 13:14:50

Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy
w Śmiłowie
nigdy nie używały
soli przemysłowej
Dodał ??? dnia 2012-02-27 20:07:42
Mecz na szczycie!
Emocje gwarantowane, podczas meczu wiele atrakcji, konkursy z nagrodami dla...

Juniorzy Nielby w finale Mistrzostw Polski!

Siatkarki promują Piłę

Treningi z GŁD Team w sezonie 2012 r.

pilski
Lewica wybiera młodych
- Ma to ten walor - mówi Tadeusz Rzemykowski wiceprzewodniczący Rady...
chodzieski
Zastępca wójta Gminy Chodzież był w pracy pod wpływem alkoholu
- Ktoś musiał bardzo nie lubić Wojciecha Walkowiaka - konstatują wszyscy,...
czarnkowsko - trzcianecki
Lubasz stolicą polskiego freestyle?
Freestyle Football to ciągle niszowy, ale bardzo widowiskowy sport. Polacy są w...
walecki

wągrowiecki
Nowe osiedle na Starówce
Jak zapewnia inwestor tego przedsięwzięcia - firma Comfort Invest Sp. z o.o....
zlotowski
Nie dzielić skóry na niedźwiedziu
Większość spośród trenerów i działaczy jako najlepszą formę...


FreeStat.pl - Gratis statystyki WWW
Freestat - statystyki gratis

Szukaj na stronie:

Szukaj w Google.pl:

27.02.2012 | Roman Koenig
Odruch serca
O strażakach napisano już bardzo wiele. Nie odkryję Ameryki, gdy przypomnę, że jest to w obecnej chwili jedna z najważniejszych służb...

26.02.2012 | Henryk Stokłosa
Abyś nie umarł z głodu
Cały miniony tydzień media wyżywały się na wicepremierze Pawlaku, który stwierdził, że nie wierzy w emeryturę państwową i dlatego sam...

26.02.2012 | Zbigniew Noska
Powrót lustracyjnej paranoi
Nigdy nie sądziłem, że po dwudziesty trzech latach "nowej" Polski przyjdzie mi po raz n-ty pisać o paranoi lustracyjnej i o do cna zgranym...

Platforma Obywatelska czy Platforma Oszustów?!
Czy Radio Maryja zbankrutuje?
Blaski i cienie Margonina , czyli co nowego w starych i nowych czasach.
Łobżenica
Wszyscy byle nie PiS

Jak oceniasz drugi rząd Donalda Tuska po stu dniach jego działalności?
Jest lepszy od poprzedniego
Jest podobny do poprzedniego
Jest gorszy od poprzedniego

Wyniki sondy

Łobżenickie Dziki
Co z tą koleją?
Zastępca wójta Gminy Chodzież był w pracy pod wpływem alkoholu
Wielkie otwarcie
Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy
w Śmiłowie
nigdy nie używały
soli przemysłowej
Nożownik i jego kompan za kratkami

Klub "Łobzonka" rośnie w siłę!
Bałagan u pani ekolog
PiS podejrzewa Bugajskiego
Łobżenickie Dziki
Ojciec do nas przyjechał...
TIR wjechał w drzewo

Wyniki Lotto
Słowniki
Rozkład jazdy PKP
Program telewizyjny
Notowania giełdowe
Mapa fotoradarów
Książka telefoniczna
Kursy walut
Gry internetowe
Encyklopedia
Bramki sms

Kino Helios - Piła
Kino Koral - Piła

Piła
Chodzież
okolice Chodzieży
Czarnków
okolice Czarnkowa
Trzcianka
okolice Trzcianki
Wałcz
okolice Wałcza
Złotów
okolice Złotowa

Ostatnio dodane:

Gabinet Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii Quest
Profinstal - Inteligentny Dom
Ferro Art Kowalstwo Artystyczne
ArtDona
DDD PIŁA

? Przeglądaj bazę ?

2012-02-27 13:14:50

Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy
w Śmiłowie
nigdy nie używały
soli przemysłowej
Strach zajrzał w tyłki szefom firm spożywczych - ludzie mięsa i ryb nie będą kupować , pora przejść na wegetarianizm
Dodał Bonzo dnia 2012-02-27 19:45:27 Uderz w stół, a nożyce się odezwą!!!
Dodał @ dnia 2012-02-27 19:16:52 czas pokaże :) nie takie oświadczenia czytaliśmy a prawda była inna
Dodał dnia 2012-02-27 16:59:54
Dodał HA! dnia 2012-02-27 20:07:00
Istnieje literacki opis prostytutki, która brała szczególną opłatę za walenie w oczodół, bo straciła oko.
Dodał Burdelmama Amelki dnia 2012-02-27 12:09:51
Amelko, może ty jako doświadczona tirówka zaproponujesz jakąś szczególną formę rozrywkową?
Dodał kierowca tira dnia 2012-02-26 12:20:00
a w cycki?
Dodał niemowlak dnia 2012-02-26 11:06:05
O ile dupa jest apoteozą baby, to nie na cztery nuty ale na cztery baty: jeden z przodu, drugi z tyłu, trzeci do paszczy, czwarty do rączki. Bo druga rączka na pieniążki.
Dodał barabara-bungabunga dnia 2012-02-26 11:04:25
Tak, napiszcie o Lemanie,
Czy opadnie, czy mu stanie!
Dodał dnia 2012-02-26 10:54:44
a może by tak o Lemanie, co mu sie wszystko z dupą kojarzy na 4 nuty?
Dodał dnia 2012-02-26 00:44:14
Może niech cuts cats (cięte koty) napisze jakąś piosenkę o Heńku oczekującym na wyrok w Chodzieży, albo Poznaniu. Dobra byłaby jakaś piosenka z wokalem lidera Piecyk-Kaflowicza na trzy nutki i rytm: łubudubutratata.
Dodał na wesoło dnia 2012-02-24 17:08:54
Obrona zawnioskowała około 100 świadków obrony. Niewiele wnoszą, ale muszą być przesłuchani, chyba, że obrona odstąpi od któregoś. To potrwa ze dwa lata jeśli doliczyć biegłych.
Wolno mielą młyny sprawiedliwości.
Dodał latka lecą dnia 2012-02-22 18:42:58
czekamy na orzeczenie czy kara będzie
Dodał Niecierpliwy z Jeziorek dnia 2012-02-22 13:43:14
Pan Widacki nie jest wzorem cnót pozytywnych. Adwokatura w ogóle ma bardzo mało wspólnego z jakimikolwiek cnotami. Kiedy widzę mecenasa w tej śmiesznej todze, pierwszym sygnałem jego fachowości jest myszkujący skanerek w oczach i rozmowy bardzo skomplikowane o niczym.
Dodał Myszkujący Szczurek dnia 2012-02-22 11:19:27
Wielu było już na ławie oskarzonych przez ziobrowych np. mecenas były poseł Widacki = oczywiście uniewinniony.

Ale Bajzel na tych zdjęciach!
Dodał dnia 2012-02-21 17:40:47
Henio pisze: Polska nierządem stoi"
Jak ma Polska "stać rządem", kiedy miała takiego nierządnego senatora, który skończył na ławie oskarżonych?
Dodał jaś dnia 2012-02-20 22:03:54
Procedura ustalania, czy trociny i wióry są nieekologicznym odpadem, czy ekologicznym paliwem trwa. Rozstrzygnięcie tej skomplikowanej zagwozdki jest w objęciach ministerstwa. Ma się zakończyć do końca marca, jeśli rząd dotrwa. Nawet, jeśli dotrwa, to przecież mistrzostwa Europy w piłkę kopaną nie dają nie dają preferencji dla takich pierdoł.
Amelko, bądź miła. Przecież twoja praca polega na miłości.
Dodał kierowcaTIRA dnia 2012-02-20 15:46:26
ulalalaaaa ale dosolił ten urzędnik
Dodał Amelka dnia 2012-02-20 10:20:06
a Pan Sienkiewicz juz zaplacił tę nałożona karę za łamanie przepisów środowiskowych? kare 5 tyś, którą nałożył inspektor z WIOŚ instytucji pilnującej by nie zatruwać środowiska.
Dodał lud pyta dnia 2012-02-20 10:15:32
Szczególnie po stronie lasu, gdzie sadzali klocka czający się paparazzi.
Lubią brąz. Szczególnie Obuz od Suni. A Amelka przytrzymie i dowącha.
Dodał odwilż panie dziejku dnia 2012-02-17 17:34:16
u p."prezes"
Dodał dnia 2012-02-17 17:24:02
Topniejący śnieg znów odkryje bałagan u p.prezes.
Dodał rh dnia 2012-02-17 17:17:00
500 komentarzy przez 6 tyg?czyli za pół roku będzie 2500
Dodał dnia 2011-05-13 10:12:35

Dzisiaj mija prawie 11 miesięcy a wpisów 1437.
Widzisz estymatorze, szacowanie to chodzenie po niepewnym gruncie.
Dodał Kryterium tStudenta dnia 2012-02-17 15:49:20
gbur
Dodał dnia 2012-02-17 12:54:54
Amelko, to jest bardzo ważna deklaracja. Olimpia W. z pewnością już nie może się doczekać, aż jej powiesz, gdzie stoisz, przy której szosie, w którym rowie. Podaj numer słupka kilometrowego.
Dodał kierowca tira, co tyra i tyra dnia 2012-02-16 18:40:41
masz moje wsparcie Olimpio.
Dodał Amelka dnia 2012-02-16 18:03:46
Olimpia W., pociągnij palcem po blacie zydelka, na którym piszesz swoje bzdety. Zobaczysz swój bałagan w swoim miejscu. Kurna!
Dodał Kurna! dnia 2012-02-15 22:36:42
może i rzygał ale focie ujmujące i obrazujące niestety coś niezmiernie rzadkiego mianowicie: bałagan w domostwie w pólnocnej Wielkopolsce.
Dodał Olimpia W. dnia 2012-02-14 08:01:09
Te zdjęcia robił paparazzo znany od jego zespołu Ostre Koty jako Piecyk-Kaflowicz.
Pewnego dnia natomiast został zdybany przez właściciela posesji w Jeziorkach obywatel reporter Tygodnika Nowego Przemysław Zdunek, jak się czaił do robienia zdjęć domostwa Sienkiewiczów. Było to ze 3-4 lata temu. Zapytany przez właściciela, po co to robi odpowiedział, że kazał szef. Kto jest szefem?
Niektórzy ludzie w chwilach stresu, bywa że rzygają. Tak mogło być ze zdybanym reporterem, bo Sienkiewicz powiadał, że jak go pogonił, to słychać było w lesie zrywny kaszel i jakieś chlusty, jak by ktoś rzygał ze strachu na sosnę.
Dodał 3,14czka dnia 2012-02-13 08:31:11
tą co robiła zdjątka to pewnie na wymioty musiało brać
Dodał dnia 2012-02-13 07:46:00
ale widoczki ja cie
Dodał dnia 2012-02-13 07:45:10
Menda jedna.
Dodał dnia 2012-02-12 08:42:36
budowala
Dodał dnia 2012-02-12 02:19:07
Kiedy budowała, to całe Jeziorki srały w pieluchy. A mamusie jeździły taczkami po piach do lasu, aby posypać w chatach polepę, bo jak się zgubi klocek albo placek z pieluchy, to się piaskiem przysypie, do kąta zamiecie i przed niedzielą wyniesie.
Dodał gajowy Marucha dnia 2012-02-11 21:49:26
Jak smieciara budowala chate,tez
brala zwir z Zelgniewa a dzis czepia innych.Cale Jeziorki to widzialy.
Dodał dnia 2012-02-11 14:28:23
Dodał dnia 2012-02-10 16:34:35
Pewnie ,ze ma,krzywe nogi jak sra.

A jak sika?

Dodał Oto jest pytanie! dnia 2012-02-11 10:28:40
Kiedy Stokłosa zapłaci za zakopana padlinę do ziemi? Kiedy zapłaci za ukradziony żwir? W Zelgniewie, w Próchnowie i w innych znanych miejscach?
Dodał Pytuś dnia 2012-02-10 22:48:08
Pewnie ,ze ma,krzywe nogi jak sra.
Dodał dnia 2012-02-10 16:34:35
pewnie,ze ma!
Dodał dnia 2012-02-10 13:51:07
Tego od Joskina splaci smieciara.
Ma kase.
Dodał dnia 2012-02-08 16:53:12
Ludność chce wiedzieć jak są wykonane zalecenia pokontrolne w tamtego roku u Stokłosy we Farmutilu? Bo mnie wydaje się, że tam było tyle niedoróbek, zaczynając od braku pozwolenia zintegrowanego na Pilutil. Co śmieszniejsze i smutniejsze, że inspektorzy wioś nie mogli się wypowiadać o tym, co robi Stokłosa w Pilutilu, bo właśnie nie ma pozwolenia. A więc najkorzystniej jest robić nielegalnie, i niech się władza odpieprzy.
A zaleceń było chyba z 6, w tym bardzo poważne!
Czy Heniek wykonał co powinien, czy dalej robi jak senator pod siebie?
Dodał ciekawość ludności dnia 2012-02-08 14:47:08
heheheheheheh:)
Dodał dnia 2012-02-08 11:55:08
Uwielbiała masło i kiełbasę z cudzej lodówki,chociaż podobno była
wegetarianką.
Dodał rh dnia 2012-02-08 09:22:54
Jaki łekolog z Trzcianki dostanie po kieszeni od Joskina.
Dodał dnia 2012-02-08 00:07:22
Te ostatnie smrodki nocne, to nie zakład stolarski, bo on nie robi w nocy. Moja teoria jest taka: znowu na czaty przybył Piecyk-Kaflowicz paparazzo. I że jest mróz na dworzu to jemu się zacięła klisza w aparacie (on dostał na roboty ryzykowne stary aparat na kliszę). Jak zaczął kręcić, to przez tarcie się rozgrzało aż zaczęło śmierdzieć. Teraz Piecyk-Kaflowicz napisze jakąś tragiczną opowieść do zespołu-trupy Ostre Koty i będzie zaciągał trzy nutki o rozdartej błonie. A dziewczyny pomyślą, że to o nich.
Dodał Hymn o hymen dnia 2012-02-07 11:11:26
Uczyla tez w Pile w czworce.Nosili
jej za stopnie maslo.Troche szacunku dla zmarlych"ekologu".
Dodał dnia 2012-02-07 08:26:50
nie mogę spać przez nich. Gryzie mnie aż w oczy:(
Dodał Sąsiad dnia 2012-02-07 01:56:14
A czy ta balaganiara przeprosila
sasiadow za ich zatruwanie.
Dodał dnia 2012-02-06 21:38:25

Nigdy nikogo nie zatruła!

Przez długie lata uczyła dzieci ze Śmiłowa honoru, przyjaźni, dobrych manier i była lubianą Nauczycielką!
Czy nikt tego nie pamięta? Dlaczego jest taka nagonka przeciwko niej?
Najstarszy klakier Stokłosy Górka gryzie ziemie.
Dlaczego nikt z Farmutilu ani Rady Gminy nad jego grobem nie wygłosił złamanego słowa na jego "cześć"???
Był tyle wart, co jego słowa?

Dodał ^^^ dnia 2012-02-06 22:07:45
ktos to jeszcze czyta???
Dodał dnia 2012-02-06 21:51:01
A czy ta balaganiara przeprosila
sasiadow za ich zatruwanie.
Dodał dnia 2012-02-06 21:38:25
Pani Irena Sienkiewicz i jej Stowarzyszenie SEPZN wykonała dużo dobrej roboty za Policję, Prokuraturę, służby weterynaryjne, Ochrony Środowiska i wiele służb administracyjnych od Wójta gminy Kaczory po Wojewodę!
Stowarzyszenie SEPZN zagnało drania Henryka Stokłosy na jego odpowiednie miejsce: ławę oskarżonych!
Dodał @ dnia 2012-02-06 21:24:19
fakt
Dodał dnia 2012-02-06 18:23:03
niewiarygodny tupet ma kobieta
Dodał dnia 2012-02-06 14:24:16
Wierzy Pani w przemianę Henryka Stokłosy? (pyta redaktorka Irenę Sienkiewicz)
I.S. Nie wierzę, choćby dlatego, że nie przeprosił za smród. Nie przeprosił też ludzi, którym wyrządził krzywdę. Od tego powinien zacząć, nawet jeśli nie czuje się winny. Ale ludzie czują się skrzywdzeni.

JA CHCIALBYM WIERZYĆ W PRZEMIANĘ IRENY SIENKIEWICZ BY JEJ MĄŻ NIE MIAŁ JUZ WIĘCEJ NAKŁADANYCH KAR ZA NARUSZANIE OCHRONY ŚRODOWISKA OD PILSKICH INSPEKTORÓW!
Dodał PRZEWROTNOŚC LOSU dnia 2012-02-06 14:22:43
Czyli rozumiem, że odpowiedzialność prawną i administracyjną za łamanie przepisów chroniących przyrodę poniósł Pan mąż Pani "ekolog"?,a Pani "Ekolog" poniosła odpowiedzialność czysto ludzką moralną, przez jej ośmieszenie jako przede wszystkim gospodyni dbającej o porządek obejścia?
Dodał OCENA SPOŁECZEŃSTWA dnia 2012-02-04 11:02:44
Dodał dnia 2012-02-06 14:16:15
A ja jak posuwałem 1 lutygo w kierunku Oświeńcimia po ścierwo z rzeźni, to przedemną jechał gościu skodą z numerami, co nam kazał na wszelki wypadek spamitać nasz Heniek, co w jego ksiąszce na ostatniej stronie są. I to mnie sie zdaje był leman ze starą jechał na azymut Katowic ale zakręcił na Gliwice Cieszyn.
Dodał padlinowóz PP16... dnia 2012-02-06 14:07:32
Widziałem dzisiaj dym nad stolarnia
jak w hucie Katowice.
Dodał dnia 2012-02-06 14:01:06
WIOS to sie wezmie ale za smieciare
,znowu dymi lakierami i zatruwa
sasiadow.Padline to podrzucali
ekolodzy,takze ptaki i lisy.
Dodał dnia 2012-02-06 13:52:55
Ptyajnik,ty qrwa jestes psychiczny/a!Nawracasz w kolko Macieju, chociarz nit cie o to nie prosi.
Dodał dnia 2012-02-06 09:05:07
Czyli na pytanie o wykopanie padlin z ziemi we wsi Śmiłowo w kilku miejscach nikt nie chce odpowiadać? Co na to WIOŚ???
Dodał ?????? dnia 2012-02-05 22:11:48
/. Ja się pytam też o ten bałagan
Dodał ? dnia 2012-02-05 19:09:43
Czy tam już? jest porządek u tej kobiety przykładnej gospodyni dbającej o porzadek w swoim obejściu?
Dodał dnia 2012-02-05 03:06:27
Czy Henryk Stokłosa wykopał padliny z działki nr 85 w Śmiłowie?
Czy zapłacił za ukradziony żwir z nielegalnej kopani w Zelgniewie?
Dodał ? dnia 2012-02-04 21:33:03
Trafna ocena faktów!!!
Dodał dnia 2012-02-04 19:38:31
Czyli rozumiem, że odpowiedzialność prawną i administracyjną za łamanie przepisów chroniących przyrodę poniósł Pan mąż Pani "ekolog"?,a Pani "Ekolog" poniosła odpowiedzialność czysto ludzką moralną, przez jej ośmieszenie jako przede wszystkim gospodyni dbającej o porządek obejścia?
Dodał OCENA SPOŁECZEŃSTWA dnia 2012-02-04 11:02:48
Czyli rozumiem, że odpowiedzialność prawną i administracyjną za łamanie przepisów chroniących przyrodę poniósł Pan mąż Pani "ekolog"?,a Pani "Ekolog" poniosła odpowiedzialność czysto ludzką moralną, przez jej ośmieszenie jako przede wszystkim gospodyni dbającej o porządek obejścia?
Dodał OCENA SPOŁECZEŃSTWA dnia 2012-02-04 11:02:44
Czyli rozumiem, że odpowiedzialność prawną i administracyjną za łamanie przepisów chroniących przyrodę poniósł Pan mąż Pani "ekolog"?,a Pani "Ekolog" poniosła odpowiedzialność czysto ludzką moralną, przez jej ośmieszenie jako przede wszystkim gospodyni dbającej o porządek obejścia?
Dodał OCENA SPOŁECZEŃSTWA dnia 2012-02-04 11:02:40
Dzien Dobry Panie Lemanie:)
Dodał Amelka dnia 2012-02-04 10:24:50
Dobre:)
Dodał dnia 2012-02-03 17:00:18
bujaj się obwisły brzuchu!
Dodał Amelka dnia 2012-02-03 00:04:25
Amelko, dzisiaj poszłaś ostro po bandzie. To było super!
Dodał Hit dnia 2012-02-02 21:37:53
hihi:)
Dodał Amelka dnia 2012-02-02 20:17:22
kamerki na nic się zdadzą-chyba,ze facjate sedziego sobie upodabli z jednej akcji i bedą ja powielac.
Dodał Do łachudrów dnia 2012-02-02 17:27:04
Dodał Koń jaki jest każdy widzi dnia 2012-02-01 12:37:56

Cham jaki jest, każdy czuje.
Dodał Pasek parciany dnia 2012-02-02 12:31:03
ChamSto pasuje, jak ulał.
Dodał dnia 2012-02-02 12:29:08
Znowu temat zboczył!
Dodał porządkowy dnia 2012-02-01 13:37:12
lepiej niech dadzą siana sobie!!
Dodał Koń jaki jest każdy widzi dnia 2012-02-01 12:37:56
hahah i Kamerki dzisiaj bezużyteczne były!!!!!
Dodał tak już będzie!! dnia 2012-02-01 12:36:36
Chamsto pasuje do pierwociny.
Dodał super chruper dnia 2012-01-31 19:55:34
Czy Chamsto jest semantycznie i uczuciowo związany z innymi dziełami znanymi u nas w powiecie, jak radioSTO, STOgrosz, STOgrosik, co ma niewątpliwy związek z obywatelem o takim roślinnym nazwisku? Bo nie wiem?
Dodał Krecia Pytaczkówna dnia 2012-01-31 19:53:58
Gonić Gonić Chamsto z Kamerami!
Dodał Wiosenna Odwilż dnia 2012-01-31 18:03:41
Przez tych porabanych ekologow i
niedouczonych prokuratorow trzeba
placic odszkodowania.
Dodał dnia 2012-01-31 16:51:44
Radio Merkury podało 23 stycznia, że Stokłosa znowu nie przybył na swoją rozprawę karną do Sądu Okręgowego w Poznaniu ul. Marcinkowskiego 32 sala 110, bo chory jest.
Co więcej można podać o sprawie, która notorycznie się nie odbywa? Czy sąd nie ma możliwości przymuszenia podsądnego?
Dodał pikobello dnia 2012-01-31 15:53:09
he he he ktoś ich nasłał! tvp poznan przestala i merkury to pewnie motywacja do innego ośrodka poszła.
Dodał Stary Esbek dnia 2012-01-31 14:44:42
trza jakis protest zrobic u tych redaktorów co nagrywają ten sąd! po co im to- mało mają kłopotów?
Dodał ... dnia 2012-01-30 23:19:17

Tak jest. W ramach jawności życia społecznego, w tym sądownictwa powszechnego należy przypominać wciąż wszystkim, co ośmielają się informować opinię publiczną, że są ośrodki protestów, specjaliści od kłopotów: obcinacze palców, pasy parciane, malarze malujący olejną ludzi niewygodnych, ochroniarze strzelający z broni palnej do obywateli, jest ktoś, kto kocha wypławić w gnojowicy Brodalę i podtapiać przez dwa dni w Smogulcu kierowcę, co przysnął w aucie w trzeciej dobie roboty na okrągło.
Bo sąd może nagrywać Stokłosa na swój kapownik za 12000 zł, ale żeby redaktorzy z ośrodka niezależnego od biznesmena-emeryta, jakim prawem?
Dodał iustitia & lex dnia 2012-01-31 11:30:06
a ta baba tam to co to niby skąd ona to komentuje?
Dodał dnia 2012-01-31 08:53:05
trza jakis protest zrobic u tych redaktorów co nagrywają ten sąd! po co im to- mało mają kłopotów?
Dodał ... dnia 2012-01-30 23:19:17
uuuuuuuuuuuuuu ... ucierpiał mój zmysł estetyczny!
Dodał :( dnia 2012-01-30 23:14:10
http://www.expresstv.pl /artykuly / 11/195/ stoklosa_nie _pojawil_sie_w_sadzie./
Dodał Boś do tego podobny dnia 2012-01-30 23:12:58
Dlaczego ja się, qrwa, zawsze dowiaduje ostatni o takich wykroczeniach w lasu?
Dodał nadleśniczy Boruch dnia 2012-01-30 22:09:48
Ja żem słyszał też po północy. Wyszłem do lasu z kniejówką na wszelki wypadek i widzę, że jest poświata pod płotem. Wziołżem lornetkę i opserwuje. A to coś wyje i klepie w klawiature. Oho, myśle sobie jakiś inteligient ściągnął portki i wali pod płotem z trudem chemoroidalnym, a to trwa, ażeby nie tracić czasu kożysta z laptoka. Taką mamy obecnie w tej chwili cewilizacjem.
Dodał leśniczy Manierucha dnia 2012-01-30 15:19:46
Dodał Amelka dnia 2012-01-29 11:34:22
ja już naprawdę sikam z tego Pana Lemana i ... chyba już wiem jak wygląda hihi:)

Tak mają baby. Problem trzymania moczu jest bogaty: fetorek, odparzenia, żółte gacie, złuszczenia, świądy. Amelko, nie wiem, co ci doradzić, żebyś mogła funkcjonować w pracy? Bo tu jest dodatkowa trudność, że klienci są niezbyt chętni.
Dodał kierowca tira dnia 2012-01-30 12:03:03
a fuj!
Dodał dnia 2012-01-30 11:43:52
Faktycznie, coś od północy przez paręnaście minut stękało i wyło. A rano wielkie kupsko z robalami leżało pod płotem. Trzeba było to zarzucić ziemią, a mróz. Co ty jadasz człowieku? Dzika z kłusu? Jeśli to był człowiek, bo nie sądzę, żeby paparazzo pan Piecyk-Kaflowicz znowu na czatach!
Dodał gajowy Marucha dnia 2012-01-30 10:25:48
Byłem tam dzisiaj-nadal kiła!
Dodał Łowca Slumsów dnia 2012-01-30 00:03:13
Amelko, wypraszam sobie, abyś używała mojego nazwiska do ryzykownych porównań.
Liczę, że ACTA przywalą ci kijem baseballowym w coś.
Dodał Papaj dnia 2012-01-29 12:14:30
Taki rubaszny Papaj z niego:)
Dodał Amelka dnia 2012-01-29 11:36:18
ja już naprawdę sikam z tego Pana Lemana i ... chyba już wiem jak wygląda hihi:)
Dodał Amelka dnia 2012-01-29 11:34:22
Najpierw poszukaj, gdzie ci wyleciał mózg.
Dodał weterynarz bezmózgich matołków dnia 2012-01-29 10:11:21
Gdy widzę, te fotografie przedstawiające to co przedstawiające to mi się drobne nie zgadzają, a grube giną!
Dodał Siła Dobrej Fotografii dnia 2012-01-29 10:03:53
Amelko nie rozmawiaj z tym Gaurem
Dodał Twoja Fanka dnia 2012-01-29 10:02:00
Amelko, najpierw sama naobrażasz ludzi a potem beczysz, że nikt cię nie lubi. Jak tak będziesz postępować, to nie zarobisz nawet na poboczu.
Dodał Teoremat Leppera dnia 2012-01-28 19:51:29
Panie Leman vel Krecio Pytaczkówno: proszę nie obrażąć ludzi i lepiej biec z grabiami pomóc koleżance sprzątać!
Dodał Amelka dnia 2012-01-28 18:17:13
Mi się zdaje, że temat zeszedł z tematu na inny temat. A może ja czegoś nie wiem?
Dodał Krecia Pytaczkówna dnia 2012-01-28 16:38:08
Zabrakło w tym śpiewaniu: czarna krowa zw kropki bordo gryzła trawę kręcąc mordą.
Teraz już dupa, bo ACTA.

Jedyne, co pozytywnego, to Zdunek nauczył sie wymawiać głoskę 'a' nie skrzeczącą-otwartą, ale głębiej artykułowaną. To krytykował u niego Leman, że Zdunek skrzeczy jak zarzynana żaba, albo dmuchana przez słomkę.
Dodał kiepska trupa dnia 2012-01-28 16:33:51
Ja jestem z Wałbrzycha i jak wybieraliśmy antracyt w roku 1995/7, to był on szarowaty raczej, nie czarny!
Co ten facio pieprzy?
Dodał Górnik dnia 2012-01-28 16:03:17
Pierwsze słowa tego czegoś, co zapiewa Zdunek są tak jak on sam, bez sensu. Nie ma relacji tożsamościowej czerń = aksamit. Nawet traktując jako coś w rodzaju licentia poetica -, gdzie twórca ma wielką swobodę wypowiedzi - wciskanie, że czerń jest aksamitem jest nie do utrzymania, bo w hurtowni na Karłowicza, gdzie jest pełno różnych aksamitów, akurat czarnego nie było, bo mało kto kupuje czarny aksamit, a innych kolorów było sporo w różnych odcieniach.
Tak więc można się spodziewać, że jaki początek, taki koniec. Czarna dupa w krzakach koło Sienkiewiczów.
Dodał bitelmania story dnia 2012-01-28 14:23:21
A te dwa trole trzęso sie za tym Zdunkiem, kiwajo łbami, przebierajo nogamy. Jagby chcieli za bitelsu robić. Ale to jest pszeczkole wzglendem bitelsuf.
Dodał znafca bigbitu dnia 2012-01-28 14:06:15
Dzienkujem ci kolego "Czarny to jest Świat Głupku". Nigdy żem nie słyszałem coby była jakaśik trupa śpjewajonca z tym Zdunkiem. Ale to dno o ile siem roschodzi z porównania jak śpiewajo ptaszki w lasu. Tu ten śpijewak nie umi wogle śipijewać, dwje nutki w dół, dwie nutki dogóry. Co to wogle za muzyka umfabarałubudu. A że czarne to wszystko. A jakie ma być? Pustka jest zawsze czarna.
Dodał gajowy Marucha dnia 2012-01-28 10:52:41
http://www.youtube.com/watch?v=w6b2jeLIkqM
Dodał Czarny to jest Świat Głupku dnia 2012-01-28 09:38:21
tera, jagnapadało śiniegu, to bedzie łatwjejsze rozpoznanie czy siem czaji Zdunek, on jest czarnego koloru i lepi widać na bjałem. Kudły ma czarne, chyba, ze farbóje.
Dodał leśniczy Manierucha dnia 2012-01-27 22:46:35
Fuj! To widać i przede wszystkim czuć!
Dodał Śledzie w beczce dnia 2012-01-27 14:36:55
Amelko. Kup sobie za ciężko zarobione grosze lusterko, połóż na ziemi błyszczącym do góry, stań nad tym w rozkroku i popatrz. Tam masz rozpiździaj.
Dodał sklep kosmetyczny dnia 2012-01-26 22:53:41
fuj ale bałagan
Dodał Amelka dnia 2012-01-26 22:48:39
Bo jak ty się zabierzesz za sranie, to może być cały las, ale od strony Jujki i pałacu.
Dodał dnia 2012-01-26 19:49:27
Tam jest obsrany nie patyk,a caly
las.Jeziorki to gnojowisko balaganiary.Wstyd!!!
Dodał dnia 2012-01-26 19:22:14
Czy widział ktoś patyk drewniany śmierdzący gównem, jak to jest z ziemią skażoną w Śmiłowie na działce 85?
Chyba tylko taki patyk obsrany przez paparazzo, co całymi dobami musi czaić się przed posesją Sienkiewiczów, aby zrobić zdjęcie kilku patyków, których jeszcze nie obsrał. Taki pan Piecyk-Kaflowicz.
Dodał Pytam dnia 2012-01-26 11:52:47
Ja także odczuwam dyskomfort a jakoż i abominacje, które uskuteczniają się w niezamierzonem obcowaniu z pospólstwem internetowem.
Dodał Krecia - markiza dnia 2012-01-26 11:48:16
Czytając takie durne posty mam womity i wapory, jako żem jest damą z dobrego domu. Otrzymuję również palpitacje sercowe i posiadam drżenia kończyn i całego mojego dostojnego ciała arystokratycznego.
Dodał Dama - baronowa dnia 2012-01-25 23:24:50
Czuję się zagrożona przez tę Panią-będę musiała chyba abdykować bo starcę tytuł na jej rzecz.
Dodał NACZELNA BAŁAGANIARA RP dnia 2011-03-22 12:24:25
Dodał była abdykacja? dnia 2012-01-24 23:51:00
aktywie czy egzekutywie?
Dodał Stary Towarzysz dnia 2012-01-24 23:25:59
Ty mi Leman uspokój się bo mi wciągdną,ze w aktywie działałam!
Dodał Lemanowa dnia 2012-01-24 16:56:03
Pod kims dolki kopie,a sama sra po lesie.
Dodał dnia 2012-01-24 14:05:03
Analiza wskazuje, że ani jeden post nie wyszedł spod IP Sienkiewiczów.
Dodał IP analizer dnia 2012-01-24 13:35:19
3/4 komentarzy broniacych smieciare
nalezy do niej samej.
Dodał dnia 2012-01-24 13:32:29
Inauguracja wątku miała miejsce 22 marca 2011.
13 maja pokazał się post próbujący dokonać estymacji dynamiki zainteresowania wątkiem: 500 komentarzy przez 6 tygodni, za pół roku będzie 2500.
Niestety, rzeczywistość skrzeczy. Po 10 miesiącach mamy:
Ja pierdziele przeszło 1330 komentarzy. Tysiac trzysta trzydzieści wpisów oburzonych mieszkańców Powiatu Pilskiego!
Wiec takim BAŁAGANIORZOM pilskie społeczeństwo mówi stanowcze NIE! STOP DEGRONGOLADZIE PIĘKNU WSI JEZIORKI.
Dodał DOROTA Z BARU dnia 2012-01-23 01:05:47
Co więcej, ten post podsumowujący zawiera fałsz. Policzyłem posty od początku, do 13 maja. Z tych 500 postów 118 było nie na temat, 112 opowiadało się w obronie opluskwianej osoby,20 było poświęconych Lemanowi. 37 postów było zupełnie bez sensu.
Daje to sumę 287 postów, które nie mieszczą się w klasyfikacji pisarczyka "DOROTA Z BARU".
Dodał LM dnia 2012-01-24 10:50:32
Kto jest właścicielem ścierwa zakopanego na działce nr 85 na terenie wsi Śmiłowo?
Dodał ? dnia 2012-01-24 00:18:28
Do: "Fakty mowia za siebie.To stare scierwo truje sasiadow.
Dodał dnia 2012-01-22 10:35:09"

Chodzi ci o zakopaną padlinę w Śmiłowie, czy ścieki z Farmutilu wypuszczane do rzeczki albo do Gwdy? Może smród z zakładów Farmutil, który nadal trawa?
Dodał Chcę wiedzieć! dnia 2012-01-24 00:16:36
Masz rację Dorka
Dodał dnia 2012-01-23 01:07:15
Ja pierdziele przeszło 1330 komentarzy. Tysiac trzysta trzydzieści wpisów oburzonych mieszkańców Powiatu Pilskiego!
Wiec takim BAŁAGANIORZOM pilskie społeczeństwo mówi stanowcze NIE! STOP DEGRONGOLADZIE PIĘKNU WSI JEZIORKI.
Dodał DOROTA Z BARU dnia 2012-01-23 01:05:47
To prawda. Stare ścierwo zawsze truje. A kilka tysięcy ton ścierwa zakopanego na działce 85 w lipcu 2005 roku już daje odczuć swoją obecność w Złotowie, gdzie woda ma przykre właściwości. A Złotów jest naszym sąsiadem, co więcej był w strukturze województwa pilskiego z reformy Gierka 1975 - 1998. I wtedy to właśnie zaistniał na pilskim firmamencie gospodarczym młody, zdolny. On to po wyrzuceniu go z partii rządzącej za poważne błędy gospodarcze, nieumiejętność liczenia do czterech, poszedł we flaki. I stworzył imperium bezprawia, a gdy przyszedł czas przepoczwarzenia się komuny w postkomunę, nie szczędził swoich sił, by zrobić wszystko dla siebie i jako kandydat z pieniędzmi poszedł w senatory. Tam - jak powiada Wiesław Kot - stworzył swój gees. Opatulił miejscowych notabli swoją flakownią, zawinął ich wtłoczył w flak świńskiego jelita grubego, żeby mieć na zawołanie również miejscowy geesik ciasno upakowany. Dzisiaj śmierdzące skutki braku odpowiedzialności spijają mieszkańcy Złotowa. Dokąd dociągnie smuga smrodu i zarazy w przyszłości? Kto wie? Sąsiedzi niech się martwią, bo geesy nie są zainteresowane.

Dodał bomba eko dnia 2012-01-22 21:48:04
Fakty mowia za siebie.To stare scierwo truje sasiadow.
Dodał dnia 2012-01-22 10:35:09
Porównywanie pryzmy patyków na podwórku z zakopaniem kilku tysięcy ton ścierwa wszelkiej maści, zamiast utylizacji w aparaturze przemysłowej, skasowanie za to nadużycie pieniędzy z budżetu, eksploatacja nielegalnej kopalni kruszywa pospolitego przez kilka lat, za co starostwo wyliczyło opłatę 1380000 zł, jest nieuprawnione.
Dlatego, wyjąwszy stronę estetyczną pryzmy patyków musimy się zgodzić, że nie są one szkodliwe dla środowiska, nie wydzielają smrodów, nie zatruwają otoczenia a są jak najlepszym paliwem odnawialnym. Pryzma patyków nie stanowi dysonansu z ideą ekologii.
Co ty Farida2012 uważasz, mało kogo obchodzi. Możesz napisać laurkę dla babci, akurat dzisiaj, chyba, że jesteś tak starą rurą, że babcia twoja już odeszła. Może była ofiarą smrodów z Farmutilu. Smrody są stresorami i źle wpływają na zdrowie.
Stokłosa nie jest obiektem zapalczywej nagonki Stowarzyszenia i Sienkiewiczowej, a jednym z 15 programów ochrony środowiska, wdrażanych systematycznie przez stowarzyszenie na terenie obejmującym około 50% terytorium naszej ukochanej Ojczyzny.
Dodał Le Man I Wielki' dnia 2012-01-21 15:14:00
Sienkiewicz tak wojowała ze Stokłosą a sama nie jest w porządku. Co za HIPOKRYZJA. Okazuje się ,że ma podwójne oblicze. Straciła poważanie i autorytet . Pokazała jaka z niej EKOLOG. A czy ona ma powołanie do głoszenia o ekologii? Bo ja uważam ,że nie .
Dodał Farida2012 dnia 2012-01-21 14:56:47
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Dodał Amelka dnia 2012-01-20 16:40:16
Za te wszystkie swinstwa bedzie
smazyla sie w piekle.Tam juz dla
niej szykuja kociol.
Dodał dnia 2012-01-20 15:53:31
Znowu kupila 500
drewnianych bali dla swojej stolarni.
Dodał dnia 2012-01-18 20:49:23

Jest karnawał. Jak balować, to balować. A do tego są potrzebne bale.
Dodał wesoły baleciarz dnia 2012-01-20 10:05:54
Sienkiewicze są odpowiedzialni za wycinkę Puszczy Amazońskiej.
I za atomówkę w Klempiczu. Dziadek Sienkiewiczki odpowiada za meteoryt Tunguski w Rosji. A ile tam padło drzew? hohoho!
Dodał Indianin Cogito i Iwan dnia 2012-01-20 10:03:54
500 to nie,ale 50 razy 20 lat daje
1000 najlepszych drzew,tyle zniszczyla jedna smieciara,co mieni
sie ekolozka.Wstyd!!!!!
Dodał rh dnia 2012-01-20 09:36:12
nieładnie nieładnie
Dodał dnia 2012-01-19 22:48:25
Ta ekolozka to zboczeniec.Najbardziej niszczy
Polska przyrode.Znowu kupila 500
drewnianych bali dla swojej stolarni.
Dodał dnia 2012-01-18 20:49:23
Lecz się Leman na brzuszysko, bo na głowę juz za późno.
Dodał dnia 2012-01-17 23:18:05
#
2012-01-17 20:30:24
Stokłosa się nie naprawi, bo jest tępym bucem!

Gdyby tak nie było, byłby szanowanym biznesmenem, a nie przestępcą, który co jakiś czas przegrywa sprawy sądowe.
Czasem nawet z wyrokiem skazującym.
Dodał Fe dla HS dnia 2012-01-17 22:53:44
To wszystko przez 14 miesięcy przeszło dawno przez komin.
Dodał arbajtmachtfraj dnia 2012-01-14 02:03:47
Straszny bałagan to smutne ;(
Dodał dnia 2012-01-12 17:41:03
To sobie umyj w kroku. Będzie od razu lepiej. Trzeba trzymać fason, a nie narzekać, wstydzić się. Chłopcy lubieją pachnące cipki. Dziewczynki trybady też.
Dodał higienistka z poprawczaka dnia 2012-01-10 15:12:04
Ojcze Lemanie wyluzuj!Bo wstydze się za Ciebie.
Dodał NOWEL dnia 2012-01-10 00:05:27
Jest fajnie, wesoło.
Dodał cHaoS dnia 2012-01-09 17:28:16
Pan Emeryt sam wysłał kaczkę dziennikarską (red), która ma wiele wspólnego z towarzyszem Z. Noska. A i owszem, wysłał też paparazzo the Cuts - Oven i się rozesrał wielostronnie.
Dodał kRUPa dnia 2012-01-09 15:26:18
Pan Emeryt się nie stawił w sądzie, gdyż nie chciał napotkać kaczki dziennikarskiej, a takiego smrodu pewnie by nie wytrzymał!!!!!
Dodał m dnia 2012-01-09 12:14:35
o Tobie i tak nie na napiszą Zgnijcu.
Dodał dnia 2012-01-09 11:18:11
Dla pana Jozefa i pani Kaczor, którzy od zawsze występują w zespole, mam niedobrą wieść: pewien pan biznesmen-emeryt, znany z ciągnionej za sobą od lat smugi smrodu, nie stawił się ostatnio w Sądzie w Chodzieży (29.12.2011), bo się podobno rozchorował. Może u niego wystąpiła biegunka ekologiczna Farmutiloza? Jest to ciężki problem. Stany wyniszczenia biegunkowego powodują, że na takiego delikwenta spadają inne choroby zakaźne, zaraźliwe, o ciężkim przebiegu. Dlatego też biznesmen-emeryt zawiódł swoich fanów i 5 stycznia też się nie pojawił w Sądzie Rejonowym w Chodzieży na swojej sprawie karnej, a odjechał po poradę do Bydgoszczy. Bo dokąd może się udać ktoś tak znakomity, tylko do instytucji służby zdrowia o tak znakomitym patronie, jak ten, co wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, polskie wydało go plemię. Jest to smutne, bo fanów przybyło około 17. Był też towarzysz (red) i pan Piecyk - paparazzo.
Dodał Kaczka dziennikarska dnia 2012-01-09 10:19:22
Ponieważ są święta, mam trochę czasu i mogę się skupić na tekście, by rozproszyć zawodzenia ludzi cierpiących z powodu niewiedzy. Nieciekawe nazwisko, które dla celów scenicznych jest dobrze zmienić, to: Norma Jeane Baker- Mortenson - Marilyn Monroe, Czesława Cieślak - Violetta Villas, Marion Mitchell Morrison - John Wayne, Krecia Pytaczkówna - Lukrecja Demandiac, Édith Giovanna Gassion - Édith Piaf, Maciej Słomczyński - Joe Alex, czy w przypadku działalności przestępczej: Ernesto Rafael Guevara de la Serna - Ernesto Guevara, Władimir Uljanow - Lenin, Osip Dżugaszwili - Stalin. Matka Adolfa Hitlera była Schicklgruber. Bywają też sytuacje prozaiczne, kiedy ktoś chce na przykład wyemigrować do Nowej Zelandii, to długie nazwisko i na dodatek bardzo abstrakcyjne jest swego rodzaju zawadą, a dążymy przecież do prostoty i wygody. Dlatego mając taki zamiar skrócił swoje nazwisko, używając przy tym głosek, które występowały w poprzednim. Był to akt zgodny z polskimi przepisami stanu cywilnego. Nie ma tu żadnego śladu wstydu, niechęci, wzgardy. Prostym dowodem na to jest fakt, że będąc w Łodzi w związku ze sprawą karną Jacka Ciechanowskiego gościłem z nim u syna. Na pewno trudno by było przyjąć, że wzgardzony ojciec puka do domu syna z gościem i jest przyjęty, że syn poczęstował obiadem, kolacją i wódką, udzielił gościny na przenocowanie. A Ciechanowski wywęszył, obwąchał wizytówkę na drzwiach i doniósł swojemu nowemu właścicielowi Stokłosie.
W tym roku wiosną wybraliśmy się na wspólną wycieczkę do Waszyngtonu i Nowego Yorku, aby podziwiać patriotyczne uniesienie obywateli Ameryki w dniu weterana 30 maja. Nie wstydzą się swojej flagi i tradycji, co nas zastanowiło w świetle polskiego modelu trzymania głowy niżej klamki.
Tak więc, niech ludzie zatroskani przestaną się martwić i tkwić w niepotrzebnym stanie napięcia
Dodał nowel dnia 2012-01-09 08:12:51
Mnie się wydaje że "ekologiczna sraczka", którą onegdaj obwieścił rzecznik Barabasz, zakończyła się wraz z brakiem zainteresowania mediów osobami, które dopadła ta wstydliwa przypadłość
Dodał Jozef z Kaczor dnia 2012-01-08 23:36:43
Dodał ryszard dnia 2012-01-06 15:18:01
...ten komentarz, że ktoś sieje wiatr zbiera burzę jest na wyraz potrzebny do przemyślenia.

A kto ci nie każe myśleć? Ryśki, to są fajne chłopaki, chyba, że im odpierdoli, jak Cybie. Wtedy nie myślą o niczym innym, jak o tym, żeby zabić Kaczyńskiego. To jest nierozsądne.
Jeśli chodzi o porządki na terenie Podlasia, to faktycznie, ostatnio przybyły dwie murowane stodoły i jeden wychodek u sąsiada Kononowicza, zwanego Konusem. I już niczego nie ma, do Etna wybuchnęła i całe Podlasie ma sraczkę, a stodoły dwie. Ta sraczka to tak zwana biegunka ekologiczna odkryta przez Barabasza z Farmutilu. I koło nam się zamyka, spina się wielką klamrą solidarności smrodu zza stodoły ze smrodem z buduaru.

Dodał Wielki Smród Powiatowy dnia 2012-01-08 23:31:08
juz po Lemanie i Bałaganiarze
Dodał dnia 2012-01-08 14:28:05
nie pochwalam takiego porządku. U nas na Podlasiu to juz porzondek większy jest Pani Sienkiewicz.
Zmienia to Pani bo jak tak dalej będzie to z naszej Polski kochanej nic już nie będzie-nie będzie niczego
Dodał Jego Excelenacja Krzysztof Kononowicz dnia 2012-01-08 00:41:07
Znowu nie wyświetlili komentarza...
To jest
.
Tygodnik Nowy ... to../
.
Czyli kłamstwo kłamstewkom pogania i uniemożliwia komentarzy!
Dodał Hugo dnia 2012-01-07 23:56:15
Nosił wilk razy kilka aż ponieśli wilka!
Pani Sienkiewicz ten komentarz, że ktoś sieje wiatr zbiera burzę jest na wyraz potrzebny do przemyślenia.
Dodał ryszard dnia 2012-01-06 15:18:01
Znowu poniżej zapchniało kandydatem na kolejnego Cybę.
Dodał dnia 2012-01-03 11:37:14

Poniżej, to ci pachnie śledziami i pieczarkami z ubiegłorocznych zbiorów.
Dodał higienistka z internatu dla dziewcząt dnia 2012-01-04 22:03:50
tak jego powinno sie IZOLOWAĆ! póki jeszcze nie ma nieszczęścia!
Dodał dnia 2012-01-03 16:03:54
Kto sieje wiatr, zbiera burzę.
Dodał Biuro Prasowe Jego Excelencji dnia 2012-01-03 14:41:12
Znowu poniżej zapchniało kandydatem na kolejnego Cybę.
Dodał dnia 2012-01-03 11:37:14
Amelko, niejedna tirówka na trasie. Faktycznie na lancę nie wygląda, nawet ogórek szklarniowy, to za dużo. Tak więc powiem komu trzeba, że jak chce pobiegać z poślizgiem po wyrąbanym przodku, niech się zgłosi do Amelki.
Dodał treponema pallidum dnia 2012-01-03 09:45:17
To LEMAN wiagre chrupie?
Dodał dnia 2012-01-03 02:15:33
Panie Leman,a żona to czyta?

Ja wolę te naturalne lance, a nie podkarmiane sildenafilem citrate. Więc Pan nie ma szans u mnie.
Dodał Amelka dnia 2012-01-02 17:39:12
Ale jawor stoi jak lanca ułańska po viagrze. To tak, żeby Amelka miała o czym marzyć.
Dodał dendrologia leśna dnia 2012-01-02 16:33:40
Klon sie załamał wczorajszym zdjęciem programu o wójcie na tvn24 i nie ma go już Amelko.
Dodał FAN dnia 2012-01-02 08:52:32
a cio sie dzieje z klonem Cyby? coś nie pisze tutaj od dluższego czasu
Dodał Amelka dnia 2012-01-02 00:02:14
łoj coś cichutko o ekologach cichutko-czemu?
Dodał dnia 2012-01-01 22:47:21
na świra od tych podszytych seksizmem komentarzy. Podajcie sobie "szeptaną pocztą" jego dane. Niech kobiety mają się na baczności.
Dodał Uważajmy na niego dnia 2012-01-01 10:17:40
bardzo dobre!
Dodał Amelka dnia 2011-12-31 21:52:06
dobre skojarzenie z tym Cybą
Dodał jego trzeba leczyc dnia 2011-12-29 11:53:02
Rycha Cybę powinien był leczyć weterynarz. Ryśki to fajne chłopaki są. Tylko jak im coś odpierdoli, to gorzej. Poza tym, nikt tu nie napada na pis.
Bufory, to babskie cyce są wielgachne, że mogą zabić wątłego chłoptasia, jak przygniecie go taki balon z rozstępami na dwa cale.
Dodał Mleczarnia dnia 2011-12-28 22:33:47
Czy jego już leczy jakiś seksuolog? bo ja obawiam się,ze jak tak dalej pójdzie to będziemy mieli drugiego Rycha Cybę:(
Dodał dnia 2011-12-28 21:24:53
A w języku francuskim jest jeszcze tak zwany "daszek" - accent circumflex - ^. (dostępny na klawiaturze nad 6, trzeba nacisnąć "shift i 6").
Dodał Pan Leman dnia 2011-12-28 14:13:52
O ile się nie mylę Leman zna trzy języki obce plus łacinę. A język francuski ma w małym palcu. I tu jest problem niedorobienia serwera, który jest zapóźniony w odpoznawaniu akcentów francuskich. Rozpoznaje accent aigu, ale nie radzi sobie z accent grave. A Leman sobie radzi. Głupia pochwo. Poza tym "Bufor-odbojnik" to nie Leman, piczko.
Dodał rura do przerżnięcia dnia 2011-12-28 13:55:14
tak Lemanie nawet Ci sie nie chcialo przepisac tekstu tylko zrobileś kopiuj wklej:) i zabraklo francuskiej czciotnki:)
Dodał Leń całe życie dnia 2011-12-28 00:24:09
Kto sieje wiatr, zbiera burzę.
Dodał dnia 2011-12-27 13:19:38
Skurczybyk Zboczony!!!
Dodał Zniesmaczona dnia 2011-12-26 22:13:06

Qui s?me le vent récolte la temp?te
Dodał Bufor - odbojnik dnia 2011-12-27 13:18:49
fakt zgadzam sie z tym!
Dodał dnia 2011-12-27 08:06:10
Skurczybyk Zboczony!!!
Dodał Zniesmaczona dnia 2011-12-26 22:13:06
Sprawdzimy gostka!
Dodał Amelka dnia 2011-12-26 18:31:21

Ty możesz najwyżej sprawdzić, czy ci się pasek ciążowy zabarwi od szczyn. I to byłby sukces, bo przy tak wyrąbanym przodku może wypaść wszystko, a już na pewno blastula.
Dodał weterynaria klasyczna dnia 2011-12-26 21:22:42
Ktos mu to musi finansować - i z pewnością za "COŚ"
Dodał dnia 2011-12-26 18:35:06
Sprawdzimy gostka!
Dodał Amelka dnia 2011-12-26 18:31:21
Naprawdę gościa co kilka lat był na bezrobociu, krótko przed emeryturą więc ma ją serio chudziutką stać na eskapady po USA?
Dodał Dotacja do Hospicjum dnia 2011-12-26 13:44:51
Dziwne, nie twój zasrany interes (znaczy kutas), za co jeździ Leman. Brzmi tu nutka przewąchiwawcza Ciechanowskiego, który wszystko lubi wywęszyć i po swojemu donieść.
Dodał LemanLeman dnia 2011-12-26 12:44:52
A ona w tym balaganie slodko tkwi,
nawet w swieta.
Dodał rh dnia 2011-12-26 12:25:00
LEMAN z chudą emeryturą podróżuje po Ameryce?
Dodał Dziwne dnia 2011-12-26 11:41:18
i SZACUN LEMAN SZACUN BO TO NIE SYNALEK CO ZMIENIA NAZWISKO, BO WSTYDZI SIE NAZWISKA SWOJEGO OJCA!
Dodał dnia 2011-12-25 14:22:53

Ponieważ są święta, mam trochę czasu i mogę się skupić na tekście, by rozproszyć zawodzenia ludzi cierpiących z powodu niewiedzy. Nieciekawe nazwisko, które dla celów scenicznych jest dobrze zmienić, to: Norma Jeane Baker- Mortenson - Marilyn Monroe, Czesława Cieślak - Violetta Villas, Marion Mitchell Morrison - John Wayne, Krecia Pytaczkówna - Lukrecja Demandiac, Édith Giovanna Gassion - Édith Piaf, Maciej Słomczyński - Joe Alex, czy w przypadku działalności przestępczej: Ernesto Rafael Guevara de la Serna - Ernesto Guevara, Władimir Uljanow - Lenin, Osip Dżugaszwili - Stalin. Matka Adolfa Hitlera była Schicklgruber. Bywają też sytuacje prozaiczne, kiedy ktoś chce na przykład wyemigrować do Nowej Zelandii, to długie nazwisko i na dodatek bardzo abstrakcyjne jest swego rodzaju zawadą, a dążymy przecież do prostoty i wygody. Dlatego mając taki zamiar skrócił swoje nazwisko, używając przy tym głosek, które występowały w poprzednim. Był to akt zgodny z polskimi przepisami stanu cywilnego. Nie ma tu żadnego śladu wstydu, niechęci, wzgardy. Prostym dowodem na to jest fakt, że będąc w Łodzi w związku ze sprawą karną Jacka Ciechanowskiego gościłem z nim u syna. Na pewno trudno by było przyjąć, że wzgardzony ojciec puka do domu syna z gościem i jest przyjęty, że syn poczęstował obiadem, kolacją i wódką, udzielił gościny na przenocowanie. A Ciechanowski wywęszył, obwąchał wizytówkę na drzwiach i doniósł swojemu nowemu właścicielowi Stokłosie.
W tym roku wiosną wybraliśmy się na wspólną wycieczkę do Waszyngtonu i Nowego Yorku, aby podziwiać patriotyczne uniesienie obywateli Ameryki w dniu weterana 30 maja. Nie wstydzą się swojej flagi i tradycji, co nas zastanowiło w świetle polskiego modelu trzymania głowy niżej klamki.
Tak więc, niech ludzie zatroskani przestaną się martwić i tkwić w niepotrzebnym stanie napięcia.

Dodał Leman dnia 2011-12-25 19:53:29
Nad wszystkim panuje charakterystyczny, niski głos Przemka Zdunka.

To nie jest niski głos, tylko chrapliwe zawodzenie, coś jak kadisz za umarłego faceta z kulką we łbie, bo mu się chciało poruchać zdzirę z pobocza.
Dodał znawca muzyki wszelkiej dnia 2011-12-25 18:29:07
biografia
Zespół powstał w roku 2006 w Pile. Po dwóch latach spędzonych na tworzeniu piosenek, koncertowaniu i pracy w studio, w styczniu 2008 roku grupa podpisała kontrakt płytowy z wytwórnią SP Records. Współpraca z wydawnictwem zaowocowała wydaniem ich debiutanckiej, polsko-angielskiej płyty ?Syreny nad miastem? w marcu 2009 roku.
Krążek zawiera dziesięć utworów, które łączą w sobie żywe, gitarowe granie z nowoczesną elektroniką i mocnym brzmieniem analogowych syntezatorów. Nad wszystkim panuje charakterystyczny, niski głos Przemka Zdunka. Debiutancki album The Cuts jest dość różnorodny. Są tu utwory o mocno przebojowym charakterze, jak single zapowiadające longplay - ?Stars and Scars?, ?Kochać cię chcę? i ?Pokój na jedną noc?. Tej samej przebojowości nie brakuje tytułowej piosence z płyty czy najbardziej elektronicznej ?Smutnej dziewczynie?. Innymi utworami The Cuts zabiera słuchaczy w bardziej mroczne, nieco trip-hopowe klimaty. Singlem promującym jest utwór - ?Pokój na jedną noc?.


i SZACUN LEMAN SZACUN BO TO NIE SYNALEK CO ZMIENIA NAZWISKO, BO WSTYDZI SIE NAZWISKA SWOJEGO OJCA!
Dodał dnia 2011-12-25 14:22:53
Czyli Przemo lepszy fotograf niż wokal Twoim zdaniem?
Dodał dnia 2011-12-25 14:17:42
Leman, Ty to się jednak "ZNASZ" na wokalu!
Dodał dnia 2011-12-25 14:16:27
Dodał pozdrowienia z Warszawki Leman dnia 2011-12-25 10:18:42
http://www.youtube.com/watch?v=tRUNbx_3RCI

Dziękuję uprzejmie - świątecznie za te pozdrowiona z mojego rodzinnego miasteczka. Miałem dzięki nim okazję jeszcze raz posłuchać czegoś, co się uważa za muzykę. Nic bardziej mylnego. Przede wszystkim utwór jest stary, jak gacie wojaka Szwejka i prostacki w swojej konstrukcji melodycznej. Zdunek udaje, że opanował nowy instrument pozorując walenie w czynele. To jest katastrofa, brak profesjonalizmu. Jego puknięcia w talerze nie zgadzają się z szmerami wychodzącymi z głośników, które mam tuż, tuż. Jak zawsze, zżera końcówki, szeleści brakiem umiejętności posługiwania się aparatem artykulacyjnym, ucieka z melodią. Biedny gitarzysta-grubasek coś chce naprawić, ale bez skutku. Jedynym pozytywem jest miejsce tej katastrofy - klub No Mercy, co można przetłumaczyć: bez litości, bez przebaczenia. Non, merci. Uszanujcie moją wolność od byle czego.

Dodał Leman dnia 2011-12-25 13:12:08
http://www.youtube.com/watch?v=tRUNbx_3RCI
Dodał pozdrowienia z Warszawki Leman dnia 2011-12-25 10:18:42
Zobaczcie jak to fortuna zmienna bywa:
W A.D. 2011 to mąż Sienkiewiczowej otrzymał karę od Pilskiego WIOŚ -5 tyś złotych,
A Henryk Stokłosa:
1. został poraz 6 ty senatorem

2. wygrał 2 procesy z państwem Polskim w ETS w Strasburgu.

3. Jego firma uzyskała nagrodę Diament Forbsa,

4. wspomożył setki biednych i dziesiątki klubów sportowych dzięki czemu młodzież mogła uprawiać sport.

i co ważne:

TAAAKICH zdjęc jak tutaj to u Henryka nie UŚWIADCZYSZ!!!

Bravo fotograf!
Dodał Kurizoum dnia 2011-12-24 22:45:11
Dodał i tak trzymać! dnia 2011-12-25 10:14:53
i co ważne:

TAAAKICH zdjęc jak tutaj to u Henryka nie UŚWIADCZYSZ!!!

Bravo fotograf!

To prawda. Henryk Stokłosa swoje syfiaste odpady zakopuje, sieje jakąś trawę, może stokłosę. Kiedy stowarzyszenie domagało sie od policji ustanowienia strefy policyjnej z bezwarunkowym zakazem wstępu na teren działki 85, policja uznała: to jest wszędzie ogrodzone, nikt tu nie wejdzie. Następnego dnia teren przeorano z dodatkiem słomy i wapna, podlano gnojowicą. Barabasz zaś oświadczył, że: tak, uczyniliśmy to, zgodnie z zasadami praktyki rolnej, bo ekolodzy tak nam zadeptali uprawę, że trzeba było to czynić i to uczyniliśmy.
Tak wygląda polski bajzel imienia Stokłosy. I jak to sfotografować?
Dodał TOP - PN dnia 2011-12-24 23:38:29
a czuję,że to dopiero początek
Dodał Kuriozum dnia 2011-12-24 22:46:00
Zobaczcie jak to fortuna zmienna bywa:
W A.D. 2011 to mąż Sienkiewiczowej otrzymał karę od Pilskiego WIOŚ -5 tyś złotych,
A Henryk Stokłosa:
1. został poraz 6 ty senatorem

2. wygrał 2 procesy z państwem Polskim w ETS w Strasburgu.

3. Jego firma uzyskała nagrodę Diament Forbsa,

4. wspomożył setki biednych i dziesiątki klubów sportowych dzięki czemu młodzież mogła uprawiać sport.

i co ważne:

TAAAKICH zdjęc jak tutaj to u Henryka nie UŚWIADCZYSZ!!!

Bravo fotograf!
Dodał Kurizoum dnia 2011-12-24 22:45:11
Straszne kary fakt! ale patrząc na te zdjęcia nie dziwię się!
Dodał dnia 2011-12-24 21:29:39
Czy burdel padlinowy na działce nr 85 w Śmiłowie został zlikwidowany?
Dodał Odwiert dnia 2011-12-24 19:44:01
Dla Pana Lemana i jego Pani też życzonka najlepsze.
Dodał Amelka dnia 2011-12-24 12:54:04
DOBRE:)TO NAPRAWDĘ DOBRE!LEMAN ZAKASOWANY.
Dodał DO TEJ PORY BIERNY OBSERWATOR dnia 2011-12-24 09:07:33
http://www.youtube.com/watch?v=03gptfoz4jw&feature=related
Dodał nie mów do mnie nie patrz na mnie Leman dnia 2011-12-23 22:33:20
Masz Amelko rację, trzeba życzyć wszystkiego dobrego temu co fotki robił. A to dlatego, że doszły słuchy, iż czając się w lesie musiał co jakiś czas opróżniać kichę, czyli po prostu się wysrać. I tu go trafił los. Kleszcz z boreliozą wbił mu się w dupsko i się zadomowił tak, że wypożyczył mu swoją zarazę. I jest chory, ma ślinotoki, nie może śpiewać-fałszować na żywo, klecą jakieś piosenki na sesjach, gdzie po kilkadziesiąt razy muszą przerabiać jeden interwał, a i tak wychodzi fałsz. Wypada z melodii i rytmu. To katastrofa, upadek. Niech wyjmie tego kleszcza z dupy i zacznie się leczyć! A właściwie, to mi wszystko jedno, niech spada bo nic nie umie w muzyce.
Dodał weterynarz pajęczaków dnia 2011-12-23 19:42:25
a fujj..ze też musiałem tu zerknąć i psuć tym widokiem sobie poczatek zimy:(
Dodał dnia 2011-12-23 15:41:51
TYM CO PILNUJĄ BY NIE MIALA BAŁAGANU I TYM CO FOTKI ROBIA TAKIE PRZEDNI TEŻ WSZYSTKIEGO DOBREGO.
Dodał AMELKA dnia 2011-12-23 15:16:13
też zyczy Sienkiwiczom większego porzadku
Dodał Szydłowo dnia 2011-12-23 15:14:34
Fakt przyda jej sie dobre słowo by udało im się utrzymac porządek na posesji i żeby Inspekcja Ochrony Srodowiska ich już nie karała jakimiś grubymi tysiącami kary.
Dodał On z Margonina dnia 2011-12-23 15:13:08
a ja jestem mieszkaną powiatu pilskiego i dołączam się życzliwie do tych życzeń:
Życzymy Pani Sienkiewicz i jej meżowi, żeby nie musieli dostawać w nowym roku kar od WIOŚ w Pile za łamanie przepisów środowiskowych.

Mieszkańcy Powiatu Pilskiego
Dodał Noworoczne Życzenia dnia 2011-12-23 14:24:54
Dodał Mieszkanka Piły dnia 2011-12-23 15:05:36
Mieszkańcy Powiatu Pilskiego - odpieprzcie się ode mnie. Ja nie składam takich powinszowań a też jestem mieszkańcem powiatu pilskiego. Popatrzcie na swoje zasyfiałe kąty, roztocza, gacie leżące w kącie od pół roku, kilo much na parapecie.
Dodał mieszkaniec dnia 2011-12-23 14:48:04
Życzymy Pani Sienkiewicz i jej meżowi, żeby nie musieli dostawać w nowym roku kar od WIOŚ w Pile za łamanie przepisów środowiskowych.

Mieszkańcy Powiatu Pilskiego
Dodał Noworoczne Życzenia dnia 2011-12-23 14:24:54
Należy przyznać z uznaniem, że Amelka jest biegła w nazewnictwie różnych instytucji dostarczających płatnych uciech w tę i nazad. Potrafiła skojarzyć burdel z bajzlem. To wyższa szkoła. Myślę,że Mańka z traktatu wiersze "Wesele qurwy Mańki" nie dorasta do Amelki, odpada w przedbiegach.
Dodał Paparazzo Piecyk-Zdunek dnia 2011-12-21 21:07:48
przykrył bajzel?
Dodał Amelka dnia 2011-12-21 19:30:18
Czy jesteś "rh" amatorem uciech i po śniegu trudno ci trafić? Ja stoję na obwodnicy Bydgoszcz-Toruń i służę wszystkimi miejscami: ręczna robótka - 20 zł; rozmowa z członkiem - 40 zł; sondowanie dowcipne - 50 zł. Nie obawiaj się o śnieg, mam namiot.
Dodał Tirówka dnia 2011-12-21 11:03:20
Snieg przykryl troche ten burdel
u balaganiary.
Dodał rh dnia 2011-12-21 10:13:22
ENA - europejski nakaz aresztowania, dotyczy podejrzanych, skazanych, oskarżonych ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.
A Ciechanowski jeździł do niego do Niemiec.
Dodał tłumacz skrótowców dnia 2011-12-19 21:41:08
2. Rząd Polski przyznał niedawno przed Strasburgiem, że wobec Stokłosy Polska Prokuratura naruszyła prawo i Rząd RP zapłaci odszkodowanie.

A znowu w innym przypadku Henryk Stokłosa, ścigany na podstawie ENA, został zatrzymany przez hamburską policję podczas kontroli drogowej przed Winsen. Bo był po prostu ścigany na podstawie ENA.


Dodał ROZne miejscowości są zasłużone dla Stokłosy dnia 2011-12-19 21:37:55
A noście, noście. Kiedy zaś pójdzie siedzieć zróbcie społeczną listę, kto mu będzie nosił paczki i papierosy.
Dodał .... dnia 2011-12-19 00:07:59
O Q! znów cenzura! Jak w Północnej Korei!
Nic się nie da skomentować!
Dodał :-( dnia 2011-12-18 22:40:56
"... Rząd Polski przyznał niedawno przed Strasburgiem, że wobec Stokłosy Polska Prokuratura naruszyła prawo i Rząd RP zapłaci odszkodowanie..."

Nie kłam! Żadnego odszkodowania nie ma i nie będzie!
Dodał @ dnia 2011-12-18 21:32:07
Stokłosa zwiększył stado swoich wyrobników? Przecież ci ludzie tyrają na jego majątek. Bez nich umarłby z głodu!
Dodał # dnia 2011-12-18 21:30:14
4. Sokłosa zwiększył w ostatnich 5 latach zatrudnienie w swoich firmach i dał prace dodatkowo 2500 pracownikom( obecnie 8500) w 2005 (6000)

Jak przyjął, znaczy, że będzie zwalniał.
Dodał dnia 2011-12-17 19:31:59
Wielu z nas coraz bardziej uświadamia sobie, że coś było chyba nie tak w 2005 roku i nie taki chyba diabeł straszny jak go malują. 1 Towarzystwo Ekologiczne z panią Sienkiewicz straszyło nas wzrostem zachorowalności na nowotwory na naszym terenie. Raport przedstawiający rzekomy wzrost zachorowalności na nowotwory sporządziło na zlecenie zaprzyjaźnionego ekologom wojewdy Dziuby z PIS-Poznańska Dyrektor Instytucji wykonującej badania jak sie okazało 2 lata pozniej została odwołana -gdyż delikatnie mówiąc badania i dane były nierzetelne. 2. Rząd Polski przyznał niedawno przed Strasburgiem, że wobec Stokłosy Polska Prokuratura naruszyła prawo i Rząd RP zapłaci odszkodowanie. 3. Stokłosa obejmuje mecenat nad sportem w rejonie-za WŁASNE PIENIADZE. 4. Sokłosa zwiększył w ostatnich 5 latach zatrudnienie w swoich firmach i dał prace dodatkowo 2500 pracownikom( obecnie 8500) w 2005 (6000) 5.Firma Farmutil dostała nagrodę Gazety Prawnej dla firmy nieustającej w rozwoju w 2010 roku. dla najbardziej dynamicznie rozwijającej sie firmy. 6. Dotrzymał słowa i zakłady już nie śmierdzą.
7. Otrzymała także nagrodę diament Miesięcznika FORBES...

więc niech tam sobie te obywatelki poszukiwane nadają wzajemnie te tytułu:)ale
bajkami żołądka nie napełnisz( Fabulis non expletur venter ) ja cenię prace u podstaw i efekty w postaci miejsc pracy!!!
Dodał Taka Prawda dnia 2011-12-07 00:09:02
Dodał dnia 2011-12-15 00:29:39
Coś nie tak było na pewno. Stokłosa zakopywał surowiec, który miał zgodnie ze sztuką utylizacji przerobić w swoich zakładach utylizacyjnych na frakcje: para wodna, tłuszcze, rozdrobnić kości, skóry, wnętrzności, jaja, kutasy, dzioby, łapki, kupry, rogi, kopyta, ogony, piczki i łożyska, ryje, uszy, na mączkę, która mogłaby być wysiewana na pola 5 ton na hektar raz na dwa lata.
Tymczasem Stokłosa sam wskazywał kierowcom, gdzie mają zsypywać ścierwo do dziury w ziemi do zadołowania, żeby zatrudnić muchy, dzikuny, krety, lisy, jenoty, wrony, kruki, mewy, bakterie gnilne, a forsę za robotę skasował sam.
I faktycznie było to coś nie tak.
Dodał działka 85 w Śmiłowie dnia 2011-12-09 11:29:32
Wielu z nas coraz bardziej uświadamia sobie, że coś było chyba nie tak w 2005 roku i nie taki chyba diabeł straszny jak go malują. 1 Towarzystwo Ekologiczne z panią Sienkiewicz straszyło nas wzrostem zachorowalności na nowotwory na naszym terenie. Raport przedstawiający rzekomy wzrost zachorowalności na nowotwory sporządziło na zlecenie zaprzyjaźnionego ekologom wojewdy Dziuby z PIS-Poznańska Dyrektor Instytucji wykonującej badania jak sie okazało 2 lata pozniej została odwołana -gdyż delikatnie mówiąc badania i dane były nierzetelne. 2. Rząd Polski przyznał niedawno przed Strasburgiem, że wobec Stokłosy Polska Prokuratura naruszyła prawo i Rząd RP zapłaci odszkodowanie. 3. Stokłosa obejmuje mecenat nad sportem w rejonie-za WŁASNE PIENIADZE. 4. Sokłosa zwiększył w ostatnich 5 latach zatrudnienie w swoich firmach i dał prace dodatkowo 2500 pracownikom( obecnie 8500) w 2005 (6000) 5.Firma Farmutil dostała nagrodę Gazety Prawnej dla firmy nieustającej w rozwoju w 2010 roku. dla najbardziej dynamicznie rozwijającej sie firmy. 6. Dotrzymał słowa i zakłady już nie śmierdzą.
7. Otrzymała także nagrodę diament Miesięcznika FORBES...

więc niech tam sobie te obywatelki poszukiwane nadają wzajemnie te tytułu:)ale
bajkami żołądka nie napełnisz( Fabulis non expletur venter ) ja cenię prace u podstaw i efekty w postaci miejsc pracy!!!
Dodał Taka Prawda dnia 2011-12-07 00:09:02
hehe :) a ja myślałam,ze to poważny tytuł:)obywatelka poszukiwana ( a juz posprzątałą ten bałagan na zdjeciu ta obywatelka poszukiwana)?
Dodał miotła z grabiami dnia 2011-12-06 23:56:51
hehe :) a ja myślałam,ze to poważny tytuł:)obywatelka poszukiwana ( a juz posprzątałą ten bałagan na zdjeciu ta obywatelka poszukiwana)?
Dodał miotła z grabiami dnia 2011-12-06 23:56:46
Fundacja ?Obywatelki.pl? która powstała 3 lata temu (wiec MEGA ZASŁUŻONE I ZACNE GREMIUM) HIHI:) ogłasza konkurs ?Obywatelka poszukiwana?.

Jak ją można było zostać? otóż wystarczyło zgłosić do 20 września:) np dwie Panie mogły sie zgłosić wzajemnie:)?

Poczytajcie sami zresztą i oceńcie ile warty jest taki tytuł!


Czekamy na zgłoszenia kobiet aktywnych społecznie. Poszukujemy lokalnych liderek. Nauczycielek, radnych, działaczek kół gospodyń wiejskich, artystek z zespołów folklorystycznych, drużynowych drużyn harcerskich, kierowniczek chórów, organizatorek wiejskich festynów. Kobiet które działają na rzecz potrzebujących dzieci i osób niepełnosprawnych. Aktywnych nastolatek i seniorek. Kobiet, które działają w organizacjach przykościelnych i lokalnych organizacjach politycznych.. Kobiet, które są przedsiębiorcze, śmiało wytyczają cele i odważnie je realizują. Angażują i inspirują do działania innych.

Chcemy je lepiej poznać i promować. Chcemy pokazać wszystkim mieszkańcom Wielkopolski ich działania. Chcemy zainspirować inne kobiety. Przede wszystkim chcemy również je wyróżnić i podziękować im za dotychczasową pracę.

Sylwetki najaktywniejszych kobiet opisane zostaną w książce, nad którą właśnie pracujemy. Ich działalność zaprezentowana zostanie również w formie audycji telewizyjnych i publikacji internetowych. Najaktywniejsze z nich zaprosimy do udziału w uroczystej konferencji, którą przygotujemy jesienią 2011 roku.

Zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej kampanii i nadsyłanie sylwetek aktywnych kobiet z Państwa rejonu działania ? do 20 września br. Zasady zgłaszania kandydatek szczegółowo określa regulamin.HE HE no i nadesłali IRENKE:)

jaka to WIELKA ORGANIZACJA TO POCZYTAJCIE SOBIE SAMI:

TYTUŁ PO BYKU:) NIKT ZNANY W TYM GRONIE-CHYBA,ZE ZUZANNA PRZEWORSKA DZIENNIKARKA (CHYBA Z TYGODNIKA PILSKIEGO-CO WSZYSTKO TŁUMACZY)

http://obywatelki.pl/Community/25508,Strona,Konkurs.html


Dodał dnia 2011-12-06 23:52:16
Oj, to w Śmiłowie i Farmutilu się posrają z nerw, że nie Stokłosowa!
Dodał Bisakodyl dnia 2011-12-06 22:09:12
Dla uzupełnienia informacji o "Obywatelkach Poszukiwanych" dodaje się, że z naszego miasta Piły w tym gronie znalazła się pani Zuzanna Przeworska.
Dodał Kompletacja danych dnia 2011-12-06 19:45:32
Dodał Technolog drewna po AT-R.
"...żeby Zdunek mógł wtyknąć swój aparat i zrobić potajemne zdjęcie, co też tam w domu ludzie posiadają".

Zdunek Przemysław - jak go zdybał Sienkiewicz podczas podkradania się pod posesję dla robienia zdjęć prywatnej posesji - powiedział do Sienkiewicza, że on musi tu robić, bo szef kazał.
Ciekawe, kto jest dla Zdunka szefem, bo ostatnio był widziany w Sadzie Okręgowym w Poznaniu ze Stokłosą 7 listopada. Też robił zdjęcia, aż sędzia Sygrela dał mu pater noster, że musi się zachowywać zgodnie z zasadami, jakie jemu i Stokłosie zostały przedstawione do wykonania bez szemrania. Czy Zdunek się zastosował, nie wiadomo, bo mógł robić z wyłączonym dźwiękiem migawki. To będzie wiadome za jakiś czas, kiedy w Tygodniku Nowym znowu będzie dobra pora na oplucie kogoś nielubianego przez Stokłosę, który według wszelkich znaków jest szefem i właścicielem Zdunka.

Dodał iustitia & lex dnia 2011-12-06 10:30:42
Dodał Prześwietlacz dnia 2011-11-30 08:35:09
Wkrótce nowa afera z ekologami w tle.

Chyba chodzi o to:
No, to się posrają w Farmutilu z nerw. Dziś była wielka gala w Poznaniu. W Sali Białej UM Poznań odbyła się feta imprezy pod nazwą "Obywatelka Poszukiwana". Polegało to na tym, że wytypowano w Wielkopolsce 100 kobiet bardzo zasłużonych. W tym wielce honorowym gronie znalazły się Irena Sienkiewicz, Krystyna Lemanowicz.
Niech Stokłosa - emeryt, Krupa - przewodniczący gonią do sklepu z papierami i pisakami i niech obaj popierdalają po wsi za podpisami protestu. Tylko, że Stokłosa od 5 grudnia ma procesik w Poznaniu.
No i popatrzcie: baby siedzą w loży honorowej a Stokłosa na ławie oskarżonych.
Posrają się w całym Śmiłowie, za wyjątkiem chyba Doroty i Tygrysa.
Dodał domyślny dnia 2011-12-03 00:27:03

Ja się pytam was, dlaczego nie konsultowano sprawy "Obywatelek Poszukiwanych" ze Śmiłowem, z Krupą i jego umyślnym od list protestacyjnych Stokłosą?! To skandaliczne! Qrwa, co to za porządki w tym kraju! Qrwa!! Należy w trybie pilnym zwołać Radę Przedstawicieli i walnąć kopa w całą Wielkopolskę?! Żeby bez Krupy i jego kuriera Stokłosy?
Dodał Zrozpaczona Śmiłowianka bląd z czuprynką dnia 2011-12-05 19:46:04
Widoczna na zdjęciach pryzma kawałków drewna ma objętość około 4 m3. Jej skład jest jasny i prosty. Są to ścinki drewna liściastego i iglastego. Jaka jest chemiczna struktura tych kołków, patyków, kory, listewek, trocin? Otóż mili państwo, jest to cukier złożony, celuloza. Taki właśnie cukier złożony występuje w powszechnie w miejscach, gdzie lubimy pasjami przebywać: w lesie, borze, na łące, na ścierniska, za stodołą z łat drewnianych, w sławojce, od zawsze latryny na obozach harcerskich zbudowane bywają z żerdzi i palików. Jedyną rzeczą nieprzyjemną może być drzazga wbita w tyłek. Cały nasz świat domowy, biurowy wypełniony jest drewnem, jak cukierniczka cukrem. Bardzo je bardzo lubimy, bo jest miłe i zdrowe.
Przypatrzmy się zatem drugiej stronie, 85% -wemu udziałowcowi w przedstawieniu medialnym Tygodnik Nowy. Ujawnione zostało grube przestępstwo zdeponowania około 5 tys ton odpadów porzeźnianych na działce 85 w Śmiłowie, należącej do holdingu Farmutil. Te odpady miały być zutylizowane i przedsiębiorca pobrał 2 miliony złotych za ich zgodną z zasadami utylizację. Robotę tę powierzył bakteriom, muchom, larwom much, szczurom, lisom, ptactwu drapieżnemu, kretom, które tę robotę wykonały za darmo. Dla ukrycia swojego przestępstwa prezes w gumiakach kazał wykopać dół o wymiarach czynnych - jak podał Marek Duraj na procesie - 164m x 37m x 2m = 12136 m3. Zachowano wysoką estetykę otoczenia siejąc na zadołowanej padlinie jakieś zboże, a może stokłosę dachową. Tu nie kończy się problematyka zagrożenia. Ona się zaczyna. W czasie pracy złoża biologicznego, szczególnie białkowego wydzielają się do gruntu substancje nieprzyjazne dla środowiska, silnie trujące aminokwasy: putrescyna i kadaweryna, tak zwane jady trupie. Przenikają one do wód gruntowych i głębinowych zatruwając rezerwowe zbiorniki podziemne wody pitnej dla Szczecinka, Wałcza, Jastrowia, Piły, Złotowa, Krajenki.
Co robić - leninowski dylemat - ażeby uwolnić się od kary? Trzeba nie wpuścić uprawnionych inspektorów WIOŚ do kontroli. Inspektorzy przychodzą a naprzeciw nim stają ochroniarze Stokłosy z Leonem Wernerem (+) na czele. Ochroniarze ich gonią, gdzie pieprz rośnie. Inspektorzy nie wchodzą ze strachu. Heniek się cieszy, bo by musiał wydatkować ze 3 miliony na wydobycie tego syfu. A już dał kierowcom bokiem za wjeżdżanie do utylizacji zastępczej. Ale jest ładnie, posiana trawka, smród się wydobywa zawiesisty, muchy wielkie,jak helikopter, jady trupie się wydzielają. Jest dobrze.
Tylko ta Sienkiewiczowa wpuściła przez nieuwagę kontrolerów, żeby stwierdzili, że 6,5 kg szkła jest wielkim zagrożeniem dla bezpieczeństwa ekologicznego, puszki po farbach w plastikowym worku przygotowane do wywiezienia są strasznym zagrożeniem, 1,5 kg zużytych pędzelków do malowania lakierami akrylowymi są takim zagrożeniem, że kontrolerka mało nie siadła ze strachu na trzonek i by straciła co nieco. I ta pryzma z patykami jest gorsza niż cała rodzina Stokłosów łącznie z Cygankiem doktorem humanistycznym.

Dodał blickrik dnia 2011-12-03 17:53:23
Podobno w ministerstwie środowiska przesunięto termin rozstrzygnięcia z września 2011 do końca marca 2012. Ale można się założyć, że w związku z akcją malowania ekologicznego trawy na mistrzostwa Europy w piłkę nożną minister nie będzie miał czasu i to się przewlecze poza okres urlopowy. Cały rząd będzie zmęczony mistrzostwami i pójdzie na urlop, a więc dociągną do września 2012.
A tymczasem, co robić z trocinami? Sienkiewicz wprowadził zdaje się laserowe cięcie bezwiórowe i wygładzanie za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego, beztrocinowe. Wprowadził też wiercenia bezwiertłowe za pomocą cienkiego strumienia wody pod ciśnieniem 3000 bar. Zastąpił też obróbkę mechaniczną drewna obróbką plastyczną, co daje oszczędności, bo przy tej metodzie można zrobić więcej drzwi z danej ilości drewna.
Jedynym fakultatywnym elementem technologii, który opiera się na tradycyjnym wierceniu jest wykonanie według życzenia odbiorcy dziury w drzwiach takiej, żeby Zdunek mógł wtyknąć swój aparat i zrobić potajemne zdjęcie, co też tam w domu ludzie posiadają.
Dodał Technolog drewna po AT-R. dnia 2011-12-03 17:30:25
Najprawdopodobniej Ciekawe jajo stanie się zbukiem, zanim minister środowiska wyda orzeczenie, czy to, co ustaliła kontrola, że jakoby jest odpadem, faktycznie spełnia warunki ustawowe dotychczasowe.
Rzecz jest bardzo prosta. Należy zdecydować, czy wióry i trociny z obróbki drewna, które są użyte do opalania suszarni zakładu, są odpadem, czy nie. A więc minister ma zadecydować, czy firma Drewis aby sobie palić w piecu suszarni może palić swoimi trocinami i wiórami, czy ma kupić wióry i trociny w jakimś tartaku. Według widzenia kontrolujących najlepiej, gdyby Sienkiewicz jechał po trociny i wióry do tartaku w Bieszczadach albo do Związku Radzieckiego za Ural. Bo swojskie należałoby dać do utylizacji i zapłacić.
Dodał pojebany kraj dnia 2011-12-03 17:16:46
a posprzątala ten bazjel widoczny na zdjęciach?
Dodał Krecia dnia 2011-12-03 09:57:17
Czy Pani Irena Sienkiewicz uregulowała juz do stanu zgodnosci z prawem ochrony środowiska i ustawy o odpadach działalność zakładu Drewis należącego do jej męża?
Dodał Ciekawe jajo! dnia 2011-12-03 09:54:41
Dodał Prześwietlacz dnia 2011-11-30 08:35:09
Wkrótce nowa afera z ekologami w tle.

Chyba chodzi o to:
No, to się posrają w Farmutilu z nerw. Dziś była wielka gala w Poznaniu. W Sali Białej UM Poznań odbyła się feta imprezy pod nazwą "Obywatelka Poszukiwana". Polegało to na tym, że wytypowano w Wielkopolsce 100 kobiet bardzo zasłużonych. W tym wielce honorowym gronie znalazły się Irena Sienkiewicz, Krystyna Lemanowicz.
Niech Stokłosa - emeryt, Krupa - przewodniczący gonią do sklepu z papierami i pisakami i niech obaj popierdalają po wsi za podpisami protestu. Tylko, że Stokłosa od 5 grudnia ma procesik w Poznaniu.
No i popatrzcie: baby siedzą w loży honorowej a Stokłosa na ławie oskarżonych.
Posrają się w całym Śmiłowie, za wyjątkiem chyba Doroty i Tygrysa.
Dodał domyślny dnia 2011-12-03 00:27:03
W dniach od 17 czerwca 2011 r. do 19 lipca 2011 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile przeprowadził kontrolę planową w Zakładzie Rolniczo Przemysłowym "Farmutil HS" S.A. w Śmiłowie Zakład "Pilutil" w Śmiłowie.
Przeprowadzona kontrola objęła przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w prowadzonej gospodarce odpadami, ochronie powietrza i gospodarce wodnościekowej oraz wywiązywanie się z obowiązków składania wymaganej sprawozdawczości w związku z korzystaniem ze środowiska.
W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości związane:
- z brakiem regulacji formalnoprawnej w zakresie korzystania ze środowiska przez jednostkę,
- z gospodarką odpadami,
- z niewywiązywaniem się z ustawowego obowiązku prowadzenia ciągłych i okresowych pomiarów emisji zanieczyszczeń powstałych w trakcie spalania paliwa ekologicznego z przetworzonego tłuszczu zwierzęcego,
- z brakiem wnoszenia podwyższonych opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza z procesu technologicznego w związku z brakiem uregulowań formalnoprawnych.
W związku ze stwierdzonymi uchybieniami zostanie wydane zarządzenie pokontrolne przypominające o podstawowych obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie środowiska oraz zostanie skierowane wystąpienie do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o ustaleniach kontroli w celu podjęcia działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami w związku z nieprawidłowościami w ewidencji odpadów oraz w zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi, a także nie podwyższaniem opłat za korzystanie ze środowiska.
Dodał też wiem dnia 2011-12-01 13:38:43
wiem
Dodał dnia 2011-12-01 12:21:36
Wkrótce nowa afera z ekologami w tle.
Dodał Prześwietlacz dnia 2011-11-30 08:35:09
Bałaganiarzom w naszej gminie mówimy stanowcze NIE
Dodał Mieszkańcy Gminy Kaczory dnia 2011-11-30 01:41:19
kobieta tak by nie mogła mieszkać!chyba,ze jakas hadziajówa
Dodał dnia 2011-11-30 00:28:55
Wąchock sie przyłancza
Dodał dnia 2011-11-29 18:26:22
Pani Krystyna Sienkiewicz szczy na was dupki, a szczególnie na "Kobieta lubiąca porzadek! z Piły". Co więcej, jak się Krystynie Sienkiewicz zbierze to i osra z rozbryzgiem.
Krystyna Sienkiewicz. Pcim Dolny.
Dodał Ot, co! dnia 2011-11-29 18:24:19
smutny przejaw i obraz WIELKOPOLSKIEJ GOSPODARNOŚCI!
Dodał Szokująco Zasmucona dnia 2011-11-29 09:25:36
To naprawdę domostwo Krystyny Sienkiewicz?i ten b....
Dodał Kobieta lubiąca porzadek! z Piły dnia 2011-11-22 01:04:58
Dodał tak to jej Koleżanko z Piły dnia 2011-11-28 22:10:28
A co tam w Złotowie z zasyfiałą wodą? Może trzeba znowu wykopsać prezesa, bo dalej leci syf z zakopanych padlin i ścieków wylewanych w Śmiłowie, Jeziorkach, Zelgniewie, Brodnej?
Dodał Porządek musi być! Ordnung musst sein! dnia 2011-11-23 14:21:42
fatalnie fatalnie fatalnie!!!
Dodał On z Warszawy dnia 2011-11-22 08:43:38
To naprawdę domostwo Krystyny Sienkiewicz?i ten b....
Dodał Kobieta lubiąca porzadek! z Piły dnia 2011-11-22 01:04:58
faktycznie pomijam ten bałagan, na którego widok mój zmysł estetyczny doznaje niesamowitego uszczerbku. Jednak tak naprawdę PRZERAŻAJĄCE jest to, że mąż Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego- Ireny Sienkiewicz - narusza zdaniem inspektorów WIOŚ przepisy. Jak tak można? jak można oceniać innych,a nie widzieć naruszeń przepisów chroniących środowisko przez swojego męża?
Dodał Straszne:( dnia 2011-11-21 10:12:28
o roz.pieprzone na posesji patyki INSPEKTORZY WIOŚ nie robili by Sienkiewiczom gnoju. Inspektorzy wynaleźli inne naruszenia i za przykładnie ukarali.

A Patyki i Burdel to trafnie nam czytelnikom przedstawił na materiale filmowym fotoreporter
Dodał NIE MYDLIC OCZU dnia 2011-11-20 22:07:25
Nie ma wspólnej miary dla paru patyków na prywatnej posesji suszących się na glebie na opał, a tysiącami ton padliny pod glebą zakopanych w lipcu 2005 roku.
Dodał Międzynarodowy system miar SI dnia 2011-11-20 21:07:05
http://7dni.pila.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2530:dworek-w-grabownie-nagrodzony&catid=1:newsy&Itemid=500028
Dodał KOPER! TO JEST TO! dnia 2011-11-03 02:50:31
Dodał ,, dnia 2011-11-12 21:54:50
Amelko, ty o rzeźbieniu, jak ten Biedroń o poniżej pasa. Zawsze masz jakieś niejednoznaczne skojarzenia. Może cię ktoś rzeźbił czymś, jak nie przymierzając Utkin swoją starą?
Zaraz się przytuli "polonista", że język polski jest wieloznaczny znaczeniowo, a każde słowo ma wiele znaczeń, co pogłębia pat semantyczny!
Dodał Mat dnia 2011-11-12 13:23:14
Krupa bez pozwolenia Henia nawet nie pierdnie!
Dodał Co prowda, to prowda.. dnia 2011-11-11 20:09:32
"Miejscowy radny nie mógł przejść obok..."
Bo Krupa, gruba dupa nie mieści się...
Dodał szprycha - żyleta dnia 2011-11-10 20:22:15
Bzdury
Dodał dnia 2011-11-10 08:04:33
Ty chichrotu worte: czemu piszesz Frau Sienkiewicz-przeciez ona Polka , a jedynie dzieci chyba w Deutschland pracują jej.
Dodał nie zgadzam, się na to!! dnia 2011-11-10 07:38:15
Krupa jest żałosny!
Nie wie ile jest dwa dodać jeden.
Dodał Krupówka dnia 2011-11-09 23:30:55
upss gdzie to jest?
Dodał estetka dnia 2011-11-09 11:23:28
Jobył in Jeziroki i zrobił byzuch.. Bebloł mi tam jeden bajtel, że u Frau Siekiewicz bajzel i ze to brzidok ale i beje płot wielgachny. To jo zabroł ajzynzyjge.Ale o wylykoł ino stary bisihalter w drewutni i wielgachne gówno w ajmerze koło aportu.

Dodał chichrotu worte dnia 2011-11-09 08:28:27
Głupiś:) Głupiś:) Liczydło..
Dodał dnia 2011-11-08 18:31:46
Wszystko się zgadza. Wybory były 21 listopada. Krupa już wiedział, że jest wybrany i z piedestału radnego elekta poszedł z donosem gdzie trzeba. A ci co trzeba już byli za dwa dni.
Dodał Liczydło wyborcze dnia 2011-11-08 11:33:38
Inspektorzy rzeźbili Sienkiewiczów? Czemu?
Dodał Amelka dnia 2011-11-08 10:14:06
hehe:)


Bzdury Sąsiad PISZESZ...bo KRUPA złożył ślubowanie i stał się radnym:
02 grudnia 2010 roku około godz. 12.30 w sali sesyjnej Gminy Kaczory.A INSPEKTORZY WIOŚ RZEŹBILI SIENKIEWICZÓW JUŻ 24 LISTPADA 2010 ZAPEWNE OD GODZIN PORANNYCH.
Dodał LOGIKA dnia 2011-11-08 09:03:52
Jeżeli w ramach mandatu radny musiał podjąć interwencję, to domniemywam, że reakcja na interwencję musiała być po doniesieniu radnego, a nie przed. Takie są kolejności zdarzeń.
Czy da się utrzymać domniemanie o przedwiośniu roku 2011 jako czasie wykonania zdjęć przez Zdunka skoro radny donosił o pryzmie patyków w 2010 a kontrola była w 2010 na skutek donosu radnego? Wiadomo, że Zdunek został zdybany przez Sienkiewicza, jak mu robił zdjęcia posesji, już kilka lat wcześniej.
Swoją drogą radny musi być przepytany na okoliczność swojego mandatu. Czy on reprezentuje cała gminę, czy tylko obwód z którego został wybrany i co on robi w takim razie w Jeziorkach? Czy tak potężna postać w polityce nie mogła najpierw pójść zapukać do Sienkiewiczów i powiedzieć im, żeby ułożyli patyki, tylko od razu do wioś? Wiadomo, że nie mógł, bo te zdjęcia są z późnej jesieni 2008. Prowizorycznie założono puszkę na silniczek, który jest u góry. Naprawiano daszek, bo jakiś złodziej chciał po nocy nabrać złomu i uszkodził.
Dodał Sąsiad dnia 2011-11-08 08:32:36
Radny dowiedzial sie lutym 2011 , a chłopcy z Wioś "rzeźbili" Sienkiewiczów juz w listopadzie 2010!!

A Fotograf ujął wg mojej oceny obrazek już na przedwiośniu (domniemywam 2011)
Dodał dnia 2011-11-07 18:11:06
Cytat:"Miejscowy radny nie mógł przejść obok sprawy obojętnie:- Mieszkańcy wsi Jeziorki skarżyli się na uciążliwe sąsiedztwo miejscowej firmy stolarskiej, a ja - w ramach wypełniania mandatu - musiałem podjąć interwencję".

Miejscowy radny to Dariusz Krupa, czy może inna śmiłowska dupa?
Dodał pytanie dnia 2011-11-07 17:04:09
a kto to ta Sienkiewicz jest?
Dodał nietutejszy dnia 2011-11-07 10:29:28

To nie radny złozył donos!! Radny zapytał czy faktycznie to prawda,że juz 3 miesiące temu ktoś naskarzył na Sienkiewicza i czy WIOŚ cos w związku z tym ustaliła.

Wycienek z teksu:

" Pilska delegatura WIOŚ nie zasypiała gruszek w popiele. Okazało się, że już późną jesienią 2010 r. przeprowadziła u Sienkiewiczów taką kontrolę. I miała ona chyba dość dramatyczny przebieg, bo - jak wynika z dokumentacji - inspektorzy pracowali tam od 24. 11. 2010 do 15. 12.2010, czyli ponad dwa tygodnie."
Dodał czytać ze zrozumieniem -bezcenne dnia 2011-11-07 09:08:38
Nikt nie podważa prawdziwości zdjęć, a tylko legalność przebywania Zdunka na prywatnej posesji bez zaproszenia, czy tylko przyzwolenia właścicieli. Zdunek bywał w tym miejscu nie raz, wysłany przez swojego właściciela na akcję - "sesję zdjęciową" obliczoną na zdyskredytowanie prezesa Stowarzyszenia. Parę lat temu Zdunek - niewydarzony paparazzo i jeszcze bardziej niewydarzony śpiewak-zapiewajło z jakiejś dychawicznej grupy bumcyk-łubudu - został odprawiony przez Sienkiewicza spod jego zakładu, kiedy składał się do obfotografowania posesji. Stąd można wnioskować, że Zdunek wielokrotnie czaił się, przez parę lat, aby zrobić zdjęcia kilku patyków, trocin, wiórów, okorków, listewek, suszących się na opał. To dowodzi tylko tego, że mimo wątpliwej estetyki takiego zbioru drobnicy drewnianej, fakt oszczędnej gospodarki materiałami do produkcji i paliwem ekologicznym wyczerpuje znamiona gospodarki bezodpadowej, co jest nie do zanegowania. Tu wracamy do donosu radnego gminnego Krupy, z czego wynikają czynności inspekcji ochrony środowiska dotyczące gospodarki odpadami, których nie ma. Nad tym problemem zastanawia się ministerstwo już prawie rok i przesunęło zakończenie swych prac dotyczących zdefiniowania, co jest odpadem, do końca marca 2012. Ministerstwo stoi na straconej pozycji, bo nawet jeśli wyda jakąś interpretację, jakąkolwiek, to prawo nie może działać wstecz i grzywna się nie utrzyma. Podobnie jest w przypadku zasmradzania przez Stokłosę atmosfery. Raz, że Pilutil nie ma pozwolenia zintegrowanego, a więc działa nielegalnie, to Stokłosa ciągle utrzymuje, że nie ma norm na odory i mogą mu skoczyć. Jest ta różnica między Sienkiewiczem a Stokłosą, że patyki nie zanieczyszczają środowiska, a ścierwo zakopane w ziemi i smrody z Pilutilu, owszem niszczy środowisko.
Dodał y dodatnie, plusy ujemne dnia 2011-11-06 11:43:32
GDYBY ZDJECIA NIE BYŁY PRAWDZIWE TO ŻADNA REDAKCJA BY ICH NIE OPUBLIKOWAŁA. WIDAC REDAKCJA DOSTAŁA JE Z ZAUFANEGO ZRÓDŁA!PROFESJONALNGO ŹRÓDŁA!
Dodał dnia 2011-11-06 07:15:12
widocznie posprzątali-ludzie ze wsi gadali,ze 2 tyg działali z grabiami!Łopatami, szpadlami
Dodał dnia 2011-11-06 07:13:56
Skąd wiadomo, że publikowane zdjęcia dotyczą posesji pana Sienkiewicza?!
Bywałem tam i niczego podobnego nie widziałem!!!
Po co taka mistyfikacja i akcja pomówień?!

Dla złośliwości?!

O czym świadczy takie zachowanie?

O poziomie moralny ludzi, którzy się dopuszczą takich zachowań, czy o braku poczucia moralności?!
Dodał Ciekawość dnia 2011-11-06 02:13:35
Autor zdjęc wykazał się niesamowitym kunsztem-wykonując tak precyzyjne zbliżenia. A co do meritum - nie wypowiadam się bo nie znam sprawy-ale fakt nieco moj zmysł estetyczny ucierpiał, gdy zerknełam na te zdjęcia.

Dodał dnia 2011-11-05 22:14:44
Podobno Krupa - radny ma goleń popsutą i kuleje. Czy nie można by z samorządu lokalnego, przy współpracy wójta, kupić mu lektykę? Wtedy by mógł bardziej skutecznie poszukiwać nieprawidłowości. Na przykład wiadomo, że niektórzy rolnicy kupują w Farmutilu mączkę mięsno-kostną niby na polepszenie gleby, a skarmiają podając trzodzie. Krupa mając czterech rączych nosilszczików dogoniłby każdego takiego niechluja i kombinatora. I kara. I byłoby jeszcze więcej 100% wszystkiego.
Dodał Propozyszyn dnia 2011-11-05 12:51:37
http://7dni.pila.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2530:dworek-w-grabownie-nagrodzony&catid=1:newsy&Itemid=500028
Dodał D! dnia 2011-11-03 03:46:40
Dodał ... dnia 2011-11-05 02:27:54
Miejscowy radny nie mógł przejść obok sprawy obojętnie:-

Radny Krupa ma taką dupę szeroką, że nigdzie się nie mieści, dlatego nijak nie idzie obojętnie przejść, zawsze się zawadzi o czyjś płot, framugę, barierkę. Dupiate to, a i brzuchate!
Dodał pęcak dnia 2011-11-03 17:16:40
Te FOTKI to powinni w dużej rozdzielczosci zrobic i na bilboradach w Pile porozwieszac z napisem: tak mieszka naczelna EKOLOŻKA Irena Sienkiewicz!
Dodał Dobra rada zawsze w cenie! dnia 2011-11-03 00:13:18
Dodał dnia 2011-11-03 08:08:56
Dodał Dobra rada zawsze w cenie! dnia 2011-11-03 00:13:18

Idź się urżnij pajacu !!!
Dodał :-)))))))) dnia 2011-11-03 03:48:12
http://7dni.pila.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2530:dworek-w-grabownie-nagrodzony&catid=1:newsy&Itemid=500028
Dodał D! dnia 2011-11-03 03:46:40
Te FOTKI to powinni w dużej rozdzielczosci zrobic i na bilboradach w Pile porozwieszac z napisem: tak mieszka naczelna EKOLOŻKA Irena Sienkiewicz!
Dodał Dobra rada zawsze w cenie! dnia 2011-11-03 00:13:18
jak można w takim bałaganie egzystować?
Dodał dnia 2011-11-03 00:11:50
Heniek! Zamknij się sam!!!!!
Wstaw w swojej budzie w Śmiłowie kraty w okna i postaw strażników, żebyś znowu nie spieprzył w krzaki!
Pilnuj się sam! Żebyś nie zrobił już nic gorszego!

Dodał . dnia 2011-11-02 23:57:07
ja też jestem mu wdzięczny! SYF SYF SYF widac!
Dodał dnia 2011-11-02 23:36:08
ja tam jestem wdzięczny temu "żołnierzowi" bo zrobił naprawdę DOBRĄ ROBOTĘ!!

okazuje się, że nie o IDEAŁY ekologiczne tutaj chodziło.
Dodał kiedyś też wierzyłem IRENIE dnia 2011-11-02 13:03:08
Te zbliżenia są precyzyjne, bo ten żołnierz Stokłosy wszedł na posesję, gdzie powinien być skasowany z broni długiej, ale pozostawiono go przy nikomu niepotrzebnym życiu, niepotrzebnym wyciu w sitko, zbędnym czatowaniu latami, aż nikogo nie będzie i można będzie sobie porozrzucać co się zapragnie, a szczególnie psie kupy. Kupa nieszczęścia.
Dodał qpdb dnia 2011-11-01 21:43:01
Kolo to tylko SYF-a nie kołtunstwo
Dodał dnia 2011-11-01 21:08:41
Fakt ukazał KOŁTUŃSTWO!
Dodał dnia 2011-11-01 20:58:36
Autor zdjęc wykazał się niesamowitym kunsztem-wykonując tak precyzyjne zbliżenia. A co do meritum - nie wypowiadam się bo nie znam sprawy-ale fakt nieco moj zmysł estetyczny ucierpiał, gdy zerknełam na te zdjęcia.
Dodał Koleżanka z branży foto. dnia 2011-11-01 19:05:22
Dodał dnia 2011-10-31 14:50:51

To już dawno było, w lutym, kiedy prezydent dostał do oceny sprawę odznaczenia dla Sienkiewiczowej. Akurat przed wyborami uzupełniającymi do Senatu. Teraz jest spokój, szacunek, budowanie.

Wracając do przypadku Zdunka, jeśli on tak śpiewa, jak robi zdjęcia, to już nie zaśpiewa. Dotychczas sprawdzała się analogia: śpiew- fotka. Ja myślę, że Zdunek powinien się zapisać do PSL i grywać i Pawlaka na potańcówkach w remizie. Pawlak dysponuje siecią remiz swoich chłopców z OSP.
Dodał strażak dnia 2011-10-31 19:03:56
Tam nie ma żadnych patyków suszących sie na opał-tylko tam jest widać najzwykleszy w świecie bałagan zwany potocznie harmidrem nieładem syfem, bajzlem.
Już te kary nie są nawet takie niesłychane-co ten BAŁAGAN!

Świadczy to o gospodarzach!!!
Dodał Koniec i Kropka dnia 2011-10-31 15:24:46
Widzę.ze nawet za Sienkiewiczów w Warszawie sie wzieli. Bardzo Dobrze!!!
Dodał dnia 2011-10-31 14:50:51
Chciałoby się zawołać: ludzie nie składajcie do kupy różnych zdarzeń niemających wspólnej miary. Zdjęcia porobione przez Zdunka w ciągu kilku lat czajenia się przy posesji Sienkiewiczów przedstawiają nie nadzwyczaj estetyczny kopiec patyków i kołków, który powstał da wysuszenia paliwa ekologicznego - drewna. Suszenie drewna nie musi być piękne, to nie wybieg dla celebrytek.
Sprawa grzywny jest w toku i nikt nie kwapi się do wyjaśnienia podstawowego problemu, czy w ogóle doszło do naruszenia przepisów w zakładzie Drewis. Obecnie, ponieważ ministerstwo ma pełne ręce roboty, przesunęło rozpatrzenie sprzeciwu z września 2011 do końca marca 2012. Najprawdopodobniej w związku z zamieszaniem z piłką kopaną, sprawa dalej się odwlecze, bez udziału osób sprzeciwiających się decyzji o grzywnie.
A więc należy rozdzielić sprawę kilku patyków na prywatnej posesji od czynności administracyjnych wobec przedsiębiorcy.
Zdunek niech zajrzy do swojej szafy, jeśli ma. Niech nauczy się śpiewać piosenki i nie połyka końcówek wyrazów, niech oduczy się fałszować. Tu ma śmieci co niemiara, śpiewak z festynu dla ubogich.
Dodał Patyczek dnia 2011-10-31 09:46:14
KŁAMIĄ!

Dodał dnia 2011-10-31 09:38:52
Zbawcza moc fotografa:)po ujawnieniu niecnego bałaganu na łamach prasy.POSPRZĄTALI:)) a po wymierzeniu im kary za naruszanie przepisów ochrony środowiska (narazie 5 tyś nieprawomocne)-juz działają zgodnie pewnie z przepisami!!
Dodał CHWAŁA BOHATEROWI dnia 2011-10-31 08:16:26
Leman nie srywa w świetle fleszów.
Dodał pisuardessa dnia 2011-10-28 08:14:09
Zdjęcia nie KŁAMIĄ!
Dodał dnia 2011-10-28 08:12:49
Prolapsus ani częściej dotyka kobiet - Amelko. Dlatego ćwicz zwieracze oraz mięśnie okrężne w miejscu, co masz na razie do sikania. Jak wyjdziesz za mąż, masz jak znalazł atrakcję dla starego.
Dodał zaganiacz dnia 2011-10-27 23:04:18
a kiszka nie wychodzi?
Dodał dnia 2011-10-27 20:24:18
Nie robię. Już zrobiłem po papierosku mam parcie.
Dodał Leman dnia 2011-10-27 08:43:24
LEMAN nierób
Dodał dnia 2011-10-26 23:28:43
Podobno jest wniosek w Mopsie, że Lemanowi umarła mamusia w 1991 i tatuś w 1992, to on jest do adopcji od razu do wzięcia. On w takim przypadku może robić, żeby Amelka mogła na wznak i w pozycji "na myjącą podłogę", żeby jeszcze bardziej miała luz, czyli wyrąbany przodek. Przy takim luzie, to i podobno krętek blady nie przeskoczy. Dlatego też z Amelką jest bezpiecznie.
Dodał stary qrwiarz dnia 2011-10-26 22:56:38
Okazja!!! Obecnie jest możliwość zaadoptowania LEMANA za jedyne 1000 złotych. LEMAN będzie robić za Ciebie wszystko, na co nie masz czasu. Spać za Ciebie do 11-tej. Chodzić za Ciebie na kawę.Odbywać Sjestę. Wieczorem siedzieć za Ciebie w knajpce. Ja juz zaadoptowałam i mam luz-mogę pracować od rana do wieczora!
Dodał Amelka dnia 2011-10-26 02:33:15
Dodał Boskie dnia 2011-10-26 20:54:28
Leman sam pisał, że sypia do pierwszej.
Amelka ma luz, bo ma wyrąbany przodek.Jak się pracuje od rana do wieczora na wznak, lub w pozycji "myjącej podłogę", nie ma żadnej wątpliwości, że ma luz.

Dodał Tygrys dnia 2011-10-26 15:37:24
.
Dodał . dnia 2011-10-26 15:35:49
Amelko to on taki nierób?
Dodał dnia 2011-10-26 11:29:18
Amelka THE BEST!!
Dodał Fan dnia 2011-10-26 10:13:41
hehe:)
Dodał dnia 2011-10-26 08:00:03
Okazja!!! Obecnie jest możliwość zaadoptowania LEMANA za jedyne 1000 złotych. LEMAN będzie robić za Ciebie wszystko, na co nie masz czasu. Spać za Ciebie do 11-tej. Chodzić za Ciebie na kawę.Odbywać Sjestę. Wieczorem siedzieć za Ciebie w knajpce. Ja juz zaadoptowałam i mam luz-mogę pracować od rana do wieczora!
Dodał Amelka dnia 2011-10-26 02:33:15
http://www.ithink.pl/artykuly/kulinaria/newsy/najlepsza-restauracja-w-polsce-2011/
Dodał info dnia 2011-10-25 22:58:20
W dniach od 17 czerwca 2011 r. do 19 lipca 2011 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile przeprowadził kontrolę planową w Zakładzie Rolniczo Przemysłowym "Farmutil HS" S.A. w Śmiłowie Zakład "Pilutil" w Śmiłowie.
Przeprowadzona kontrola objęła przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w prowadzonej gospodarce odpadami, ochronie powietrza i gospodarce wodnościekowej oraz wywiązywanie się z obowiązków składania wymaganej sprawozdawczości w związku z korzystaniem ze środowiska.
W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości związane:
- z brakiem regulacji formalnoprawnej w zakresie korzystania ze środowiska przez jednostkę,
- z gospodarką odpadami,
- z niewywiązywaniem się z ustawowego obowiązku prowadzenia ciągłych i okresowych pomiarów emisji zanieczyszczeń powstałych w trakcie spalania paliwa ekologicznego z przetworzonego tłuszczu zwierzęcego,
- z brakiem wnoszenia podwyższonych opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza z procesu technologicznego w związku z brakiem uregulowań formalnoprawnych.
W związku ze stwierdzonymi uchybieniami zostanie wydane zarządzenie pokontrolne przypominające o podstawowych obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie środowiska oraz zostanie skierowane wystąpienie do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o ustaleniach kontroli w celu podjęcia działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami w związku z nieprawidłowościami w ewidencji odpadów oraz w zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi, a także nie podwyższaniem opłat za korzystanie ze środowiska.

Dodał To pryszcz, co u Heńka dnia 2011-10-25 17:52:03
Bardzo zgrabne określenie dla Amelki: Amelka-Czopek, po łacinie suppositorium, co podnosi prestiż naszej Amelki.
Dodał propozyszyn dnia 2011-10-25 11:25:41
Amelko, cukierek, albo psikus, albo czopek.
Dodał propozyszyn dnia 2011-10-23 20:07:25
Amelko, jesteś wielka. Niedługo halołin - dzień przebierańców i innych cudaków. Jak ci tak pilno do moich hemoroidów, przebierz się za czopek, najlepiej hemorectal.
Dżambalaja jako coś ostrego z papryką peperoni działa przeciwhemoroidowo. Spiesz się, bo możesz nie zdążyć. I co?
Dodał Dżambalaja dnia 2011-10-23 18:10:07
:)
Dodał Amelka dnia 2011-10-23 16:38:52
a ja martwię się o Twoje Hemoroidy
Dodał dnia 2011-10-23 16:38:19
Potwierdzam Amelko. Tak się śmieją idiotki i dzieci autystyczne. Dzieci autystyczne potrafią się śmiać przez godzinę bez przerwy z powodu jakiegoś zdarzenia, które je ucieszyło. Po tym okresie pobudzenia emocjonalnego nie pamiętają o czym była mowa. Amelko, jestem zatroskany o stan twojej duszy.
Dodał Dżambalaja dnia 2011-10-23 12:49:47
...a również i kaszaloty typu posłanka palikocianka, co nie całkiem kobietą jest, jak słusznie zauważył pan prof. Tadeusz Iwiński, który na rzeczy się zna. W Barcelonie swego czasu badał palpacyjnie właściwości lepszej połowy świata. Stąd zyskał w literaturze wdzięczną ksywkę - Macanek-Klepanek.
Dodał Hilary Urszuliniak dnia 2011-10-22 09:31:21
wypraszam sobie!!!!!!
Dodał Amelka dnia 2011-10-22 08:33:48
Amelka, dałaś czadu. Tak się śmieją słodkie idiotki.
Dodał Hilary Urszuliniak dnia 2011-10-21 23:42:03
ulalalalala bałagan jak w murzyńskiej chacie
Dodał On z Białegostoku dnia 2011-10-21 23:14:40
hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)hi:)
Dodał Amelka dnia 2011-10-21 22:38:08
a to Grizzly to firma sprzątająca w Jeziorkach.
Cóż to za przewrotność losu.Balagan po sąsiedzku z firmą sprzątajacą. Może to żywa reklama potencjalnego obiektu do posprzatania?
Dodał Sąsiedzi dnia 2011-10-21 21:23:32
Wójt w środku zdania pisze się małą literą. Tobie grizzly wygryźli myślenie, został ino ogon do zamiatania, tyle, że krótki.
Dodał elektorat wyborczy dnia 2011-10-21 13:02:18
Wójt zleci. Niedługo!
Dodał Wyborcy i gwałcone pracownice dnia 2011-10-21 12:58:57
Niech nam zleci Wójt. Posprzątamy u niej.
Dodał Grizzly Jeziorki dnia 2011-10-21 12:40:55
Wójt może jej nakazać robic porządek posprzątanie wymycie, odkurzenie, deratyzację, dezynfekcję, dezynsekcję!
Dodał dnia 2011-10-21 11:21:13
Wójt może sobie narobić do gaci. Na cudzej posesji wójt ma tryle do gadania, co Bartoszewski za okupacji na ulicach Warszawy, gdzie wszystkiego się bał.
Dodał Ludność wie dnia 2011-10-21 11:08:00
Wójt babę powinien eksmitować na skraj wsi! tam niech bałagani!
Ze też koledze klisza nie pękła!
Dodał Paparazzi dnia 2011-10-20 22:59:31
Nieważne, że wysprzątane. Zdunek ma jeszcze plik fotek z różnych okresów. Coś się dopiksluje, coś się wklei i bedzie bałagan znowu i Krupa Darek jako radny znowu będzie miał robotę przypomnieć sobie jak wygląda alfabet.

Krupa, co zrobiłeś w sprawie kradzieży piasku z nielegalnej kopalni w Zelgniewie? Tam się zrobiło zapadlisko, bo ścierwo wygniło, a ty Krupa nic?
Dodał robótka sie szykuje, chłopaki dnia 2011-10-20 21:56:28
Posadzić wójta na działce 85 i trzymać ze cztery dni. A znowuż Kowala u Sienkiewiczów. I niech wystąpią na sesji, co mają za wspomnienia. Najlepiej wiosenną porą jak będzie chlapa, roztopy.
Tylko jest jedenproblem, o ile można liczyć na smrodową działkę 85, to u Sienkiewiczów jest wysprzątane. Ale i tak, niech Kowal pośpi gdzieś pod wiatą z dechami. On samorządowiec z dwudziestoletnim stażem se poradzi
Dodał Jestem za... dnia 2011-10-20 21:51:59
Jestem bardzo ciekawy, jak by kazali się wyspać na gołym gruncie, na wolnym powietrzu i dali dwie możliwości: na działce 85 w Śmiłowie, gdzie Heniek 6 lat temu wywalił 5 tys. ton odpadów rzeźniczych, czy na patykach u Sienkiewiczów? Bardzo jestem ciekawy, co byście wybrali, który nieporządek byłby bardziej znośny?
Dodał ciekawy dnia 2011-10-20 19:08:39
Te zdjęcia są sprzed roku. W tym miejscu, gdzie była pryzma z patyków i wiórów teraz stoi podobno wiertnia w ramach współpracy z Rydzykiem, bo prawdopodobnie woda gorąca jest, żeby uprzątnąć, musi być woda.
Dodał pegeinigie w pepegach dnia 2011-10-19 13:56:12
Kiedy w sierpniu 2005 roku zapytano wójta Wolskiego, co się dzieje w Zelgniewie, Stokłosa wywozi ciężarówkami piach z niezarejestrowanej kopalni, to jest nieporządek w gminie. Wójt na to: te parę kilo piachu jak sobie pobierze, to co to jest? A ile on dla gminy zrobił, że ojej!
Taki wójt ojcowski do bólu dla Henryka.
Górkę całą rozebrał Stokłosa i czymś ją częściowo wypełnił, ale się zapada obecnie. Jakieś flaki wygniły. A tyle on zrobił dla gminy, że hoho!
Jeśli już jesteśmy przy górce, stary Górka radny by Heńkowi sam przyniósł w garści, ale słaby jest, jak się narąbał skłusowanego dzika z włośnicą.
Dodał taka gmina dnia 2011-10-19 13:52:45
Właśnie dlaczego Wójt nie wydał decyzji, by to uporzadkowali!
Dodał dnia 2011-10-19 11:06:06
Panie Wójcie jak żyć? jak żyć bez bałaganu? Pan to widzi (te zdjęcia) i nie grzmi?Za miotłe i grabie chwycić nie nakazuje??

Jak żyć Panie Wójcie.
Dodał Oni z Jeziorek dnia 2011-10-19 09:56:42
Z takich pieniędzy można utrzymać na przykład takiego Zdunka, żeby się czaił pod domem Sienkiewicza Witolda i jemu robił fotki kupy, co ją wrzucił z reklamówki. Letko przyszło letko poszło a Sienkiewiczom trza sesję zdjęciową permanentną robić w terenie. Może przez parę lat coś się znajdzie. Szkoda, że temu paparazzo nie dali jakiego namiotu z demobilu, bo się chłopak przeziębia i potem fałszuje niemożebnie na nagrywaniu płyt. Może następnym razem, jak będzie jakaś akcja zakopania, to się wydzieli większą kwotę dla Przema, na namiot i buty.
Dodał fanka idola dnia 2011-10-19 09:40:33
Jak to możliwe żeby państwo polskie nie potrafiło wyegzekwować od przedsiębiorcy Pilutil zalegalizowania działalności? Od sześciu lat nie może sobie poradzić z jednym małym żuczkiem, co kiedyś był senatorem, potem siedział, i znowu jest jeszcze senatorem i oskarżonym.
Jak to możliwe, że na oczach społeczeństwa zakopuje się ogromne ilości odpadów rzeźnickich, padliny i nie można wyegzekwować nic, prócz tego, że ochroniarze nie wpuszczają organu państwowego na uprawnioną kontrolę? A 2 miliony złotych za utylizację się skasowało, bo za 1 tonę budżet płacił wtedy 400 zł.
Dodał Pozwolenie zintegrowane dnia 2011-10-19 09:30:13
Jak to możliwe, że ktoś kto ma taki KIBEL wokół domu-pozwala to wszystko fotografować?
Dodał Kupidyn dnia 2011-10-19 08:27:19
Pamiętam, że jak zdybałem paparazzo Tygodnika Nowego na czajeniu się przy mojej posesji, zapytany, co tu robi odpowiedział, że szef mu kazał opstrykać całą nieruchomość, bo sam porobił zdjęcia z samolotu. Przed jego przyłapaniem słyszałem, że sobie coś fałszywie nucił ochrypłym głosem, albo Miedzynarodówkę, albo My Cyganie. Chciałem mu dać herbatę z termosu, ale zaniechałem. Takie lekcje wokalistyki w plenerze nic nie dają, prócz tego, że ucieka zwierzyna leśna aż do Skórki.
Dodał Witek dnia 2011-10-19 08:23:11
ale fakt Irenie dosoliłeś! Nie podniesie się. Kiszony ogórek nie będzie już bowiem nigdy zielonym
Dodał Borowik szlachetny z Jeziorek dnia 2011-10-19 00:02:51
"To, że zacząłem śpiewać, było wynikiem braku wokalisty. Na początku było fatalnie. Okropnie fałszowałem i zupełnie nie mogłem sobie poradzić ze śpiewaniem" - Przemek Zdunek, wokalista The Cuts.
No i to ci zostało na stałe i już nic nie zrobisz. Stary jesteś już. Masz koło 40tki. To zaawansowany wiek na naukę śpiewu, dykcji, emisji, oddechu, rudymentów wokalistyki nawet na poziomie remizy. Ostro ci ktoś przyciął w życiu, że tak się spóźniłeś na swój pociąg. Chyba ci lepiej wychodzi szwendanie się po cudzych śmieciach. Może zmień nazwę na The Dust. Też krótka nazwa i na temat.
Dodał Borowik szlachetny z Jeziorek dnia 2011-10-18 21:48:27
Przemo jest nie wszetalent, tylko ino wszełonowe.
Dodał Umfa, umfa! Łubudu! dnia 2011-10-18 21:36:51
obnażone
Dodał dnia 2011-10-18 21:32:01
faktycznie babsko zostalo obnarzone jej prawdziwy portret widoczny na załączonych obrazkach!
Dodał dnia 2011-10-18 21:31:05
Przemo to wszetalent!!!!!!
Dodał dnia 2011-10-18 21:29:53
Zdaje się na jutubie Zdunek ze swoja ferajną kochasiów bywa i jedna baba, co mu daje... giwerą 45 w łeb! Ręka noga mózg na ścianie. Na jedną noc!
Dodał pomoc dnia 2011-10-18 12:19:53
na jakies wystawie co Unia Europejska organizuje będą w wielkim formacie wystawione!
Dodał dnia 2011-10-18 09:53:14
są gdzies w wiekszym formacie opublikowane te focie?
Dodał dnia 2011-10-18 07:14:22
Ale faktycznie o wiele ma któś skojarzenia, to ten w środku wygląda na biedroniowatego jak wyszedł z kibla z kachelkami i tam dostał po kościach od fana
Dodał rower Huragan 1954 dnia 2011-10-16 14:35:13
Jemu sie roschodzi o rower dwu osobowy inaczej mówiąc tandem. On posiada 4 pedały i można przewieźć gitarę.
Dodał psześliczna wjolonczelistka dnia 2011-10-16 14:20:25
O co ci chodzi dupku?
Dodał Le Man dnia 2011-10-16 14:16:27
Le Man, a czyim Ty jesteś dzieckiem?
Dodał dnia 2011-10-16 11:13:57
2011-10-14, Dobra wiadomość dla fanów pilskiego zespołu The Cuts. Grupa pracuje nad trzecim albumem.

Cudowne trzecie dziecko czterech pedałów.
Dodał dnia 2011-10-16 10:18:48
Wielbicielki tak, zdecydowanie. Zastrzegam tylko, że Anna Grodzka nie ma stawać w kolejce, bo śmierdzi męskim potem. Miał rację poseł profesor chemik Iwiński, że toto sklasyfikował jako nie całkiem udany egzemplarz. A więc wszystkie zdrowe, miłe, prawdziwe kobitki, tak.
Dodał Leman dnia 2011-10-16 10:05:35
A wielbicielki, w razie gdyby były?
Dodał z nadzieją dnia 2011-10-15 16:27:43
Leman nie ma fanów, a gdyby się jaki pojawił, niech wdepnie do Lemana, to mu Leman nakopie i się skończy
Dodał Leman dnia 2011-10-15 11:14:57
http://pila.naszemiasto.pl/artykul/1122767,trzecia-plyta-grupy-the-cuts-pojawi-sie-na-poczatku-roku,id,t.html
Dodał dla FANA Lemana dnia 2011-10-15 07:44:33
Co ty? Naprawdę?
Dodał kurde mol! dnia 2011-10-14 23:23:48
Spokojnie:) dosolą bałaganiarze!
Dodał dnia 2011-10-13 13:43:26
Co tu mówić o syfie w Wielkopolsce, kiedy znowu nasze państwo kuleje. Decyzja ministra środowiska, co do stopnia zawinienia Sienkiewicza w sprawie stukacza Krupy, który doniósł posądzenie o złą gospodarkę odpadami, i czy w ogóle mamy w tym przypadku do czynienia z odpadami, została przeniesiona co najmniej do końca marca 2012. Potem rząd będzie zajęty mistrzostwami w piłkę kopaną, to zleci do lipca. A w lipcu okres urlopów do września. I znowu mija roczek i nic w kroczek, jak mawiały emerytki - wdowy.
Dodał Tempo pracy socjalistycznej dnia 2011-10-11 18:24:10
to w Wielkopolsce taki bajzel?
Dodał Światowiec dnia 2011-10-09 20:32:09
fuj
Dodał dnia 2011-10-08 23:51:13
Amelko, do dermatologa zawsze bez rejestracji. I jak by kto ciekawski w poczekalni pytał, zawsze mów, że coś ci na plecach wyskoczyło, a nie, że masz dziury w podniebieniu.
Dodał Wassermann +++ dnia 2011-10-08 16:11:30
ale tu jednak KIŁA!
Dodał Amelka dnia 2011-10-08 12:35:01
Zachodzi zatem z ciekawości pytanie. Czy Fe (symbol żelaza - ferrum) obejrzał dno szamba przed jego użyciem, czy musiał zanurkować w zawartość? Innego wyjścia nie ma.
Dodał Pytakus Pytakiewiczius dnia 2011-10-07 08:43:27

Sami nurkowali i podawali swoje odkrycia do wiadomości publicznej.
Już nigdy nie pojawię się na ulicy w Pile, gdzie mieści się Redakcja Tygodnika Nowego. Bo mogę załapać się na ich smród?!
Dodał >>> dnia 2011-10-08 00:10:51
Zachodzi zatem z ciekawości pytanie. Czy Fe (symbol żelaza - ferrum) obejrzał dno szamba przed jego użyciem, czy musiał zanurkować w zawartość? Innego wyjścia nie ma.
Dodał Pytakus Pytakiewiczius dnia 2011-10-07 08:43:27
Dawno tu nie zaglądałem
Dopatrzyłem się dna szamba. Prawdopodobnie w wydaniu Tygodnika Nowego lub jego sługusów?
Dodał Fe! dnia 2011-10-06 22:27:09
I widzicie głupki jak was zmanipulował Leman? Nie ma tematu o patykach na podwórku, tylko was sprowadził na dupy, jakieś kapele.
Dodał Pan Szamociński dnia 2011-10-06 22:04:10
Mimo wszystko Le Man, nie dawaj się. Idź oddaj głos na PiS. Potem możesz dać się złapać. Może będziesz miał tak jak Utkin z żoną. Jemu wtedy staje to, co najważniejsze. Tylko serce, psiakrew chodzi i chodzi.
Dodał Le Man I Wielki dnia 2011-10-06 17:32:37
ulala:) Le Man poeta z dołem.
Dodał Psychiatra Diagnosta dnia 2011-10-06 16:24:36
Za wcześnie przyszedłem na świat
I pewnie przed czasem pożegnam się z nim.
Za dużo mam lat na swój wiek,
Już wszystko wiem.
Więc złap mnie za rękę i chodź,
Zaprowadź mnie tam, gdzie nie był nikt.
Złap mnie za rękę,
Zabierz mnie stąd.

Dodał Le Man dnia 2011-10-06 16:22:07
Amelko, bywały takie przypadki. Co do utworu piosenkopodobnego weź sobie w wyszukiwarce wpisz: The Cuts. Tam ci wyjdzie kilka badziewiastych zdjęć i melodyjek. Wśród nich będzie z pewnością Pokój na jedną noc, Smutna dziewczyna. Przesłuchaj. To Zdunek usiłuje zaśpiewać o tej bladzi z giwerą, choć nie ma ani głosu ani dykcji.
Dodał do Amelki dnia 2011-10-06 15:37:10
To nieprawda bo przecierz nie zabiłaby kobieta człowieka w pokoju.
Dodał Amelka dnia 2011-10-06 12:10:11
ale myślozbrodnia to to była i zgrzeszył gnojek. co, nie?
Dodał profesor Fiutek dnia 2011-10-06 12:02:40
Droga Amelko. Tekst rymowanki był kanwą do zaśpiewania utworu piosenkopodobnego "Pokój na jedną noc". Pierwszą wzmiankę w Internecie o tym dziele odnotowano 16 sierpnia 2008 roku.
Nie było jeszcze wątku "Bałagan u pani ekolog". Dlatego nieuzasadnione jest łączenie postaci pani prezes z rozpierduchą w ruchomym burdelu.
Zabieranie do nieba może być odczytane dwojako: przenośnie - jako stan uniesienia, na przykład przy ruchaniu atrakcyjnej dupy, która jeszcze ma talent w pieprzeniu; dosłownie - ktoś po komunii chce wyruchać kurwę w zamtuzie, ale ta wyciąga giwerę i ładuje mu w łeb. Gość nie zdążył zgrzeszyć cieleśnie i poszedł do nieba.
Dodał do Amelki dnia 2011-10-06 09:38:44
A dokąd chciała Sienkiewiczowa i kogo zabrać ? do nieba?
Dodał dnia 2011-10-06 00:17:44
To Pani z Jeziorek strzeliła w łeb?
Dodał Amelka dnia 2011-10-06 00:16:17
Tak, to jest następny denno-bezdenny tekst o kurwie, co skasowała kasę i skasowała faceta z giwery. Baby różne rzeczy obiecują, a przeważnie rozsiewają choroby i śmierć. I dała mu pestkę z lufy w głupi łeb, co myśli kutasem.
Dodał lubiejący baby dnia 2011-10-05 22:14:43
Obiecała że zabierze go do nieba
Że odkryje mu niezbadany ląd
Obiecała że właśnie dziś
Zabierze go daleko stąd
Obiecała że zabierze go do nieba
Że odkryje mu niezbadany ląd
Obiecała że da mu to
Czego nie dał mu jeszcze nikt


Dodał dnia 2011-10-05 13:48:28
Rozpacz i smutek też bywają bez dna.
Dodał Sentymentalny, romantyczny pająk dnia 2011-10-05 13:39:07
Faktycznie jest taki zespół i taka piosenka. Ja nie powiem, żeby była denna, ona urwała dno swoim przesłaniem i to jest coś bez dna.
A to w ogóle zarąbista rzecz, że ja się interesuję muzyką od lat i musiałem zahaczyć o to forum, żeby się dowiedzieć, że w moim mieście jest jakaś grupa opryszków-podglądaczy cudzych podwórek, grających elektrorocka.
Dodał fortepian pomarańczowy w szare łatki dnia 2011-10-05 10:05:02
Droga Amelko.
Ten tekścik intelektualnie denny, wyposażony w komplet rymów częstochowskich, ale z przedmieścia, pochodzi z piosenki zespołu, którego liderem, idolem i co tam jeszcze jest podglądacz cudzych podwórek Przemysław Zdunek, facet - baba, a tytuł piosenki tej obsiuranej kapeli The Cuts, jest "Smutna dziewczyna".
Dodał informacja dla Amelki dnia 2011-10-04 22:59:45
To ta Pani Irenka płacze? bo tu niżej pisze


"Smutna dziewczyno proszę powiedz mi
Ile przepłakałaś nocy i dni
Jak wiele razy zamykałaś się
W swoim pokoju gdy Ci było źle"


Dodał Amelka dnia 2011-10-04 07:52:31
heheheheh sikam sikam sikam:)dosłownie jestem osikany:)) bravo:) Ty poniżej:)
Dodał dnia 2011-09-30 13:19:32

Dolegliwość nietrzymania moczu jest dyskomfortem, śmierdzi taki osobnik szczynami, mogą być w moczu białka,które rozkładając się w gaciach dają charakterystyczny odór myszy i śledzi, co nie ułatwia takiemu osobnikowi funkcjonowania w społeczeństwie. To duży dyskomfort. Współczuję.
Dodał Vesica urinaria dnia 2011-10-01 10:21:32
Jak bitlesi sie rospadli, to czemu kutsy by mieli lepiej. a bitlesi to ich małym palcem u nogi pszewracajo na plecy!
Dodał dnia 2011-09-30 18:34:13
dejcie spokój temu zespołu, bo on sie już kończy. upadek.
Dodał muzykologia praktyczna na codzień dnia 2011-09-30 18:31:49
To wiocha z tym TheKutsem. Dlatego też jemu sie dobrze ma na wsi, jak się zasadzi gdzieś pod krzakiem co i pospać można i wysikać sie i narobić kupy, zaczaić na Sienkiewiczów, ażeby im zrobić fotkę jak suszą drewno na opał.

Dodał dnia 2011-09-30 16:52:06
No i ten Zdunek ma dykcję, jak Ireneusz Sekuła w Sejmie.
Dodał dnia 2011-09-30 16:12:15
faktycznie stary, masz racje. to z tego jest cutsa. nędza, rytm umfaumfa, jebujebu. brzmienie, jak z kołchoźnika lat pięćdziesiątychŁ szurumburum, jebudu.
Dodał katastrofa dnia 2011-09-30 13:34:16
Zakładam, że ten urywek jest wyrwany z tekstu piosnki zespołu The Cuts w wykonaniu Przemysława Zdunka. Tak mi to pasuje, płaski tekst do plugawej osobowości wykonawcy zdjęć ze szwendania się po cudzej prywatnej posesji.
Dodał zoil dnia 2011-09-30 13:24:05
heheheheh sikam sikam sikam:)dosłownie jestem osikany:)) bravo:) Ty poniżej:)

a kto ten wiersz napisał do niej?
Dodał dnia 2011-09-30 13:19:32
Przeciez ona nie ma pokoju tylko balagan.
Dodał dnia 2011-09-30 11:02:21
"Smutna dziewczyno proszę powiedz mi
Ile przepłakałaś nocy i dni
Jak wiele razy zamykałaś się
W swoim pokoju gdy Ci było źle"Dodał Piosenka dla Irenki dnia 2011-09-30 07:26:49
Komu w kole w oczy Złoty Krzyż Zasługi dla Pani Irenie Sienkiewicz?
Henrykowi Smrodliwemu Stokłosie?
Trudno się dziwić, że za JEGO WYKOMBINOWANE MILIONY WIELKIE PRZEKRĘTY PRZEKRĘTY ma 21 zarzutów prokuratorskich, proces w sądzie, i wiele przegranych procesów o bicie ludzi, więzienie i zniewolenie obywateli!

Zwyczajny gnojek!!!
Dodał ! dnia 2011-09-30 01:24:36
Dbacie o czystość i porządek! Więc zrobcie doping porzadny w tych Jeziorkach by posprzątała.
Dodał Do Legionu Piła dnia 2011-09-29 23:00:58
Dobrze, że jesteś kibol, bo jużem myślał, żeś poległ w jakiejś durnowatej ustawce i twoje zwłoki pachną podobnie, jak działka 85 w Śmiłowie.
Dodał sektor kiboli dnia 2011-09-29 09:03:05
ale najebane na posesji
Dodał kibol dnia 2011-09-28 23:15:02
siebie miałeś na myśli?
Dodał dnia 2011-09-28 12:50:54
A kogo obchodzi twoje zaufanie, lub też brak zaufania do Sienkiewiczowej. Ciesz się, ze możesz mieć zaufanie do swoich zwieraczy, chyba, że też nie masz. A mi to dynda, jak zwiędły por z zeszłorocznych zbiorów.
Jutro za to Stokłosa staje przed Sądem w Chodzieży za swoje czyny względem człowieka prostego.
Dodał który skrzywdziłeś... dnia 2011-09-27 13:25:32
i pomyśleć, że gdyby nie te zdjęcia to ja dalej ufałabym Sienkiewiczowej-a ona sama zapewne by startowała w wyborach do SENATU RP
Dodał boska opatrzność czuwa nad nami dnia 2011-09-27 11:48:30
O ile się nie mylę Henryk Stokłosa na swoim witrynie internetowej prezentuje się z jakimś odznaczeniem. Wprawdzie zdjęcie to jest pokracznością wynikającą z niedbalstwa projektanta strony, bo postać jest w lustrzanym odbiciu i odznaczenie wisi na prawej stronie, kiedy wiadomo, że odznaczenia przypina się na lewej. Poza tym zapięcie marynarki jest z prawej na lewo, co potwierdza brak fachowości wykonawcy projektu witrynki. Nie będziemy zaglądać jak ma zapięty rozporek, bo to by podpadało pod pedofilię.
Z analizy wyglądu baretki ożemy się domyślać, bez pewności, że jest to odznaczenie zasłużonego dla ORMO, lud odznaka dr Jordana za zasługi w akcji lato u Stokłosów.
Dodał Wielka Faja Dzwoniące Naczynia dnia 2011-09-26 22:17:09
Fotoreportaż oparty na paru patykach i puszcze po farbie, to nie 5 tysięcy ton ścierwa zakopanego w Śmiłowie na działce 85, skąd odcieki już dotarły do Złotowa i mają tam zasyfiałą wodę.
I co zrobili debile w Złotowie? Zwolnili szefa od wodociągów. I jest porządek, bo władza coś uczyniła. A co z wodą?
Dodał Kochamy jady trupie dnia 2011-09-26 21:57:38
Złoty Krzyż Zasługi kłuje w oczy?

Niech sobie Stokłosa załatwi za łapówki. Ma wprawę!
Dodał Hej! dnia 2011-09-26 21:52:23
właśnie! całe szczęście, że fotoreportaż powstał!
Dodał klisza nie kłamie dnia 2011-09-25 09:47:00
Gdyby nie Przemo! to by nas mamiła swoimi "szczytnymi" ideałami nadal!
Dodał Chwała Bohaterom! dnia 2011-09-24 22:16:03
W domu jeszcze wiekszy syf.Pewnie ,ze bylem ty p..po.
Dodał dnia 2011-09-22 11:52:14

Toś Zdunek!
Dodał dnia 2011-09-24 11:23:39
:)
Dodał dnia 2011-09-24 10:07:39
Tusk ją nawiedzi dzisiaj!
Dodał dnia 2011-09-22 15:28:18
W domu jeszcze wiekszy syf.Pewnie ,ze bylem ty p..po.
Dodał dnia 2011-09-22 11:52:14
Ty! A byłeś/aś u prezeski w domu, dupo?
Dodał dnia 2011-09-22 10:25:15
jedno wielkie Bagno! Jak tak mogłas Irena domostwo zapuścic? i jak Ty śmiesz atakować HS skoro u niego taki porządek!
Dodał kl dnia 2011-09-21 23:35:41
JEJKU ale CHLEW u PREZESOWEJ!!! SZOK!
Dodał dnia 2011-09-21 23:32:56
W procesie senatora Stokłosy zeznawał główny świadek oskarżenia


PAP
12-09-2011, 13:26
W Sądzie Okręgowym w Poznaniu w procesie senatora Henryka Stokłosy zeznawał główny świadek oskarżenia Marian J. - doradca podatkowy firm Stokłosy. Zeznał on m. in., że na polecenie Stokłosy wręczał łapówki urzędnikom Ministerstwa Finansów i sędziemu sądu administracyjnego w Poznaniu.
"Osobiście wręczałem koperty z pieniędzmi urzędnikom Ministerstwa Finansów i sędziemu sądu administracyjnego w Poznaniu" - zeznał w poniedziałek w sądzie doradca podatkowy firm należących do Henryka Stokłosy - Marian J.
Marian J. w październiku 2010 r. został skazany przez Sąd Rejonowy w Chodzieży na 500 zł grzywny za wręczanie łapówek.
Marian J. - jak zeznał - trzykrotnie wręczył łapówkę po 10 tys. zł, dwukrotnie po 15 tys. zł, dwukrotnie po 20 tys. zł i po jednym razie 50 oraz 100 tys. zł - łącznie 250 tys. zł.
Łapówki dla urzędników Ministerstwa Finansów J. miał wręczać po tym, jak ministerstwo podejmowało decyzje o umorzeniu podatków. "Ale za każdym razem decyzja ministerstwa była zgodna z prawem" - zeznał J.
Na skutek działań skorumpowanych urzędników instytucje państwowe umarzały i kasowały decyzje Izb Skarbowych nakazujących zapłatę zaległych podatków od firm należących do Stokłosy.
Według Mariana J. Stokłosa sam wiedział, ile i komu trzeba zapłacić. Łapówki wręczane były podczas wizyt urzędników w Wielkopolsce i wizyt Stokłosy w Warszawie.
W odczytanych przed sądem zeznaniach ze śledztwa - według Mariana J. - Stokłosa był przymuszony do wręczania łapówek poprzez częste kontrole aparatu skarbowego.
Senator Stokłosa nie był obecny na poniedziałkowej rozprawie.
Proces senatora Stokłosy trwa od kwietnia 2009 r. Według oskarżenia Stokłosa miał wręczać urzędnikom łapówki w postaci alkoholu i wędlin o wartości od kilkuset do kilku tysięcy złotych oraz gotówki w wysokości od 5 tys. do 100 tys. zł, w zależności od kwoty umorzeń podatkowych, jakie otrzymywał.
Oprócz zarzutów dotyczących korupcji były senator jest oskarżony także o bezprawne więzienie i bicie swoich pracowników, sfałszowanie oświadczenia o czynnym prawie wyborczym, wyłudzenie pieniędzy z funduszy Unii Europejskiej i nielegalne składowanie odpadów pozwierzęcych.
Oskarżonej w tej sprawie księgowej Stokłosy, Elżbiecie N., postawiono zarzuty pomocnictwa w łapownictwie oraz w wyłudzeniach, a sędziemu sądu administracyjnego Ryszardowi S. - zarzut przyjmowania korzyści majątkowych.
Dodał . dnia 2011-09-13 20:20:19

Dodał Sąd dnia 2011-09-21 22:24:29
Najwięcej w lesie koło Sienkiewiczów mógł wykichać gówien ten paparazzo z Tygodnika Nowego, co ma takie nazwisko związane z techniką grzewczą starodawną, taki facet szamotowy.
Dodał Cięcie dnia 2011-09-21 17:51:15
A ja Kocham Swoją Bałaganirę!
Dodał Jeziorczanin dnia 2011-09-21 14:37:49
A na drzewach zamiast lisci
wyrosna ekologisci.
Dodał dnia 2011-09-21 11:06:31
Prawo jest rowne dla wszystkich.Nawet za sranie w lesie kara dla
balaganiary. Przez to jej sranie nawet grzyby w tym roku nie rosna.
Dodał dnia 2011-09-21 11:04:53
A co tam w Złotowie z wodą? Czy SEPZN nie alarmowało, również w Złotowie na spotkaniu z Polskim klubem Ekologicznym, że wskutek szczególnego ukształtowania geologicznego po północnej stronie K 10 ścieki wylewane na pola, padlina dołowana na działkach w Śmiłowie odda swoje odcieki do gleby i one przenikną do naturalnych, podziemnych zbiorników rezerwowych wody pitnej? To jest bałagan, rozpierducha, a nie parę patyków na czyimś podwórku.
Dodał Wody Trupie - Płaz w skorupie dnia 2011-09-20 18:15:33
Fanatyk Famatilu
2011-09-14 22:03:41
Wracając do bezpieczeństwa we wsi! Za te łapówki które wręczał nasz idol (Henio S.)!!!! w Śmiłowie mielibyśmy już osiem rond!!! A jego służby namierzą mnie za tą ironiczną odpowiedź??? Jeśli tak , to pomożecie????
Dodał Uchacha! dnia 2011-09-20 01:31:49
Demandiac. W francuskiej tradycji językowej nazwiska osób z wyższego stanu szlacheckiego (hrabia, markiz) mają końcówkę -ac, a nie -ic. Głupku.
Dodał dnia 2011-09-18 18:11:01
Właście:Durna na Krecia i ta Lukrecja Demandic
Dodał Le Man dnia 2011-09-18 17:10:57
To Durna Krecia wypisuje te blubry! ale spojrzcie 1000 przeszlo komentatrzy!! przez niecale pol roku..za 20 lat będzie z 40 tyś komentarzy!super wynik!
Dodał dnia 2011-09-18 11:12:27
Jakie prymitywy się tutaj wpisują w idiotycznych "opiniach"? Trzeba być darkiem krupą, żeby coś takiego wymyślić. Do pisania krupa musi mieć piśmiennego kolesia. Sam nie da rady!
Zdunek chyba nie, bo on, na moje oko, jest trochę inteligentniejszy.
Czy może się mylę?
Dodał Pytam dnia 2011-09-17 00:26:35
taka smutna ona jest, że nawet syreny nad miastem nie chcą zawyć.
Dodał Zmiana pierwotna dnia 2011-09-16 12:02:15
Faktycznie na zdjęciu gdzieś w metrze, czy cóś, ten Zdunek siedzi rozkraczony jak baba w pokoju na jedną noc oferująca martwy kwiat. Smutna dziewczyna w tym Zdunku.
Dodał antropologia weterynaryjna dnia 2011-09-16 11:57:55
Droga emerytko biedna nauczycielko. Irena nie pije, to ma.
Dodał Otwieracz do piwa dnia 2011-09-16 11:46:33
Irena za granicą ?na wycieczce ?za co?
Dodał Tez emerytka biedna nauczycielka dnia 2011-09-16 11:13:25
Jadac z Jeziorek do Pily przekracza dawna granice imysli ze jest swiatowa.Za granica nie ma
jednak balaganu.Chyba ,ze zrobi go balaganiara.
Dodał dnia 2011-09-16 10:10:35
No, no! Zdunek ma taką sylwetkę, jak baba.
Dodał Kto mógł to zrobić w lesie? dnia 2011-09-15 20:51:02
Pani Irena jest od tygodnia za granicą. Może to Zdunek znowu narobił i nabroił na czatach?
Dodał korekta dnia 2011-09-15 20:49:06
a ten świadek to podobno byl podejrznay w sprawie jakis macholejek w innej firmie..wiec moze to on sciąga cale zło?
Dodał dnia 2011-09-15 17:33:22
Balaganiara znowu srala dzisiaj w lesie.Beda papierzaki.
Dodał dnia 2011-09-15 11:26:31
W procesie senatora Stokłosy zeznawał główny świadek oskarżenia

Prześlij?
Drukuj?
Komentuj?
PAP
12-09-2011, 13:26
W Sądzie Okręgowym w Poznaniu w procesie senatora Henryka Stokłosy zeznawał główny świadek oskarżenia Marian J. - doradca podatkowy firm Stokłosy. Zeznał on m. in., że na polecenie Stokłosy wręczał łapówki urzędnikom Ministerstwa Finansów i sędziemu sądu administracyjnego w Poznaniu.
"Osobiście wręczałem koperty z pieniędzmi urzędnikom Ministerstwa Finansów i sędziemu sądu administracyjnego w Poznaniu" - zeznał w poniedziałek w sądzie doradca podatkowy firm należących do Henryka Stokłosy - Marian J.
Marian J. w październiku 2010 r. został skazany przez Sąd Rejonowy w Chodzieży na 500 zł grzywny za wręczanie łapówek.
Marian J. - jak zeznał - trzykrotnie wręczył łapówkę po 10 tys. zł, dwukrotnie po 15 tys. zł, dwukrotnie po 20 tys. zł i po jednym razie 50 oraz 100 tys. zł - łącznie 250 tys. zł.
Łapówki dla urzędników Ministerstwa Finansów J. miał wręczać po tym, jak ministerstwo podejmowało decyzje o umorzeniu podatków. "Ale za każdym razem decyzja ministerstwa była zgodna z prawem" - zeznał J.
Na skutek działań skorumpowanych urzędników instytucje państwowe umarzały i kasowały decyzje Izb Skarbowych nakazujących zapłatę zaległych podatków od firm należących do Stokłosy.
Według Mariana J. Stokłosa sam wiedział, ile i komu trzeba zapłacić. Łapówki wręczane były podczas wizyt urzędników w Wielkopolsce i wizyt Stokłosy w Warszawie.
W odczytanych przed sądem zeznaniach ze śledztwa - według Mariana J. - Stokłosa był przymuszony do wręczania łapówek poprzez częste kontrole aparatu skarbowego.
Senator Stokłosa nie był obecny na poniedziałkowej rozprawie.
Proces senatora Stokłosy trwa od kwietnia 2009 r. Według oskarżenia Stokłosa miał wręczać urzędnikom łapówki w postaci alkoholu i wędlin o wartości od kilkuset do kilku tysięcy złotych oraz gotówki w wysokości od 5 tys. do 100 tys. zł, w zależności od kwoty umorzeń podatkowych, jakie otrzymywał.
Oprócz zarzutów dotyczących korupcji były senator jest oskarżony także o bezprawne więzienie i bicie swoich pracowników, sfałszowanie oświadczenia o czynnym prawie wyborczym, wyłudzenie pieniędzy z funduszy Unii Europejskiej i nielegalne składowanie odpadów pozwierzęcych.
Oskarżonej w tej sprawie księgowej Stokłosy, Elżbiecie N., postawiono zarzuty pomocnictwa w łapownictwie oraz w wyłudzeniach, a sędziemu sądu administracyjnego Ryszardowi S. - zarzut przyjmowania korzyści majątkowych.
Dodał . dnia 2011-09-13 20:20:19
O ile siem roschodzi o radnego w dodatku grubego, to tylko jest do omówienia Krupa Dariusz. Ale on raczej jest smutny kawał klopsa, co może być też i śmieszne.
Dodał Gala Zalu dnia 2011-09-10 20:08:45
Bałagan czyli burdel mamy udokumentowany na terenie prywatnym jednego śmiesznego starego grubego radnego!
Dodał :-))))))))) dnia 2011-09-10 20:04:42
Tak to jest, że jak ktoś komuś zarzuca określone zachowania i to bez dowodu prawdy, tylko na czuja, albo z rozkazu przełożonych, musi być - przynajmniej w sferze poprawności ortograficznej, gramatycznej, językowej - perfekcyjny. Bo taki Le Man, jak ma się czego czepić, to się czepi i cię rozjedzie, zrobi z ciebie ratatouille, jambalayę, kotlet mielony z pietruszką, zupę śmietnik. I nic nie poradzisz, stracisz wymowę swojej obelgi i premię u właściciela.
Dodał profesjonalista dnia 2011-09-10 15:35:55
Le Man piłes znowu


Jeśli "piłes" oznacza błędną pisownię słowa piłeś, to nie masz racji śmieciu 'Dodał dnia 2011-09-10 01:24:41'.
Dodał Le Man I Wielki dnia 2011-09-10 15:08:13
a te zdjęcia to fotomontaż?Wg mnie NIE:) bo nikt by nie opublikował fotomontażu! Wiec na cóż ta deprecjacja patykami? tam nie ma problemu leżących patyków: tam jest problem BAŁAGANu- co odpowiednio świadczy o gospodarzach
Dodał relalista nie uprzedzony dnia 2011-09-10 08:14:07
Le Man piłes znowu
Dodał dnia 2011-09-10 01:24:41
"Bajzel" czytaj słowo: "burdel" jest odpowiednim czytelnym słowem dla Czarnej Hanki.
Każdy wie!

Dlatego mogę się domyślać, że z zasobu słów domyślać się może każdy, kto tym chamstwem dowodzi!
Addio!!
Dodał Fuj! dnia 2011-09-08 23:36:54
A co tam u naszego paparazzo Zdunka Przemysława? Czy pracuje nad jakąś nową opowieścią o kurwiszonach, czy pisze może na nowo starą muzykę typu: łubudubu, trach, pierdut?
Dodał muzykologia kliniczna dnia 2011-09-08 23:31:03
Chodzili my po lesie w celach miłosno-grzybowych w Jęziorkach. Natklim się na obejście Sienkiewicz Irki i jej Witka. Kurde balans, czysto, poukładane, gówna, co je wtargał ten z zespołu "Na ostro" (po angolańsku "The Cuts"), podobno sie nazywa Piecyk, czy cóś, wyrzucone wszystkie. A więc, niech Zdunek znowu się czai. Jak będzie cięcie drzewa na deski, to wtedy może być trochę wiórków, patyków, kijów, listewek, okorków, ścinków. I znowu będzie premia od pana Henryka, że czaił sie, nie komponował nowych utworów o qrwach hotelowo-motelowych, a wytrwał i narobił: i kupę fotek , i kupy.
Dodał Kaczorowa z Józefem dnia 2011-09-07 17:42:04
Iry vel Prezesowej
Dodał d dnia 2011-09-07 10:38:46
czyj ten bajzel? bo nie chce mi sie czytac textu?
Dodał dnia 2011-09-06 14:23:28
\./
Dodał dnia 2011-09-06 12:51:35
/'\ |''|
Dodał dnia 2011-09-05 09:25:30
ale chlew
Dodał dnia 2011-09-04 22:06:38
aha /'\
Dodał dnia 2011-09-04 17:56:26
no:)
Dodał dnia 2011-09-03 22:30:57
to dzisiaj imprezka w Jeziorkach:)
Dodał dnia 2011-09-02 23:40:40
WOW:)Bałagan awansował na II e miejsce w rankingu najczesciej komentowanych artykułów na www.dzienniknowy.pl
Dodał Moje Gratulacje dnia 2011-09-02 23:36:57
tak w tym nie da sie żyć-Panie Premierze
Dodał dnia 2011-09-02 23:35:35
tak w tym nie da sie żyć-Panie Premierze
Dodał dnia 2011-09-02 23:34:17
tak w tym nie da sie żyć-Panie Premierze
Dodał dnia 2011-09-02 23:33:07
tak w tym nie da sie żyć-Panie Premierze
Dodał dnia 2011-09-02 23:32:26
SZOK
Dodał dnia 2011-09-02 23:31:25
SZOK
Dodał dnia 2011-09-02 23:30:57
SZOK
Dodał dnia 2011-09-02 23:29:41
to tylko bałagan marnych gospodarzy
Dodał dnia 2011-09-02 23:26:29
to tylko bałagan marnych gospodarzy
Dodał dnia 2011-09-02 23:21:27
to tylko bałagan marnych gospodarzy
Dodał dnia 2011-09-02 23:21:01
SYF SYFA SYFEM SYFIUJE
Dodał dnia 2011-09-02 23:20:13
SYF SYFA SYFEM SYFIUJE
Dodał dnia 2011-09-02 23:19:12
SYF SYFA SYFEM SYFIUJE
Dodał dnia 2011-09-02 23:18:44
SYF SYFA SYFEM SYFIUJE
Dodał dnia 2011-09-02 23:07:58
Gdzie ten bałagan można dotknac?
Dodał dnia 2011-09-02 23:03:57
Gdzie ten bałagan można dotknac?
Dodał dnia 2011-09-02 23:03:21
Gdzie ten bałagan można dotknac??
Dodał ? dnia 2011-09-02 23:02:29
Gdzie ten bałagan można dotknac?
Dodał dnia 2011-09-02 23:01:33
Nasi prokuratorzy naszymi posłami!!!!!
Dodał Zwolennik PIS! dnia 2011-09-02 08:42:39
Pogrobowiec komuny sld ma w swojej torbie tradycji tyle świństw, gnojenia ludzi, mordowania, wchodzenia do domów bezwzględu na porę, przesłuchiwania na konwejerze po 48 godzin, wyrywania paznokci, podtapiania aresztantów, bezprawnych przetrzymywań, kiblowych procesów, procesów pokazowych, mordowania na ulicach, że wizja rządów PiS jako systemu opresyjnego jest co najmniej niestosownym, nieodpowiedzialnym bełkotem jakiegoś pomiotu nowej lewicy.
Dodał Lewocowość jest grzechem, prowadzi do przemocy dnia 2011-09-01 23:33:49
Czyli leman opowiada za kandydującymi prokuratorami i cbeasiami:) bedą nam zaglądać do łóżka!i ŚCIGAĆ ŚCIGAĆ ŚCIGAĆ ŚCIGAĆ


Dodał chrońmy wolność głosujmy za sld dnia 2011-09-01 16:15:52
pan leman opowiada się za Prawem i Sprawiedliwością.
Dodał kompel z konspiry dnia 2011-09-01 12:27:51
otrzymano pocztą el. z usa, że pan Lemanowicz nie pomaga nikomu, tylko baluje w las Vegas i przebywa w strefie 51.
Dodał biały dom dnia 2011-08-31 22:04:57
A Irena pomaga Augustynowi czy Kubiakowi?
A Lemanowicz pomaga Augustynowi czy Kubiakowi?
Dodał Dla kogo ONI "pracują" dnia 2011-08-31 12:53:22
heh:)
Dodał dnia 2011-08-30 00:12:26
Jednakoz balagan robi ta w stanach
i ta w Jeziorkach.A,ze ta z Jeziorek jest bardzo "maluczka to i balagan moze troche mniejszy.
Dodał dnia 2011-08-29 09:35:52
Dobre to poniżej:)
Dodał dnia 2011-08-28 21:58:15
A jednak irena ze stanow nie narobila tyle zlego co ta z Jeziorek.
Dodał dnia 2011-08-28 20:06:18
Amelko wysublimowaną masz to może własną pisie po zastrzyku.
Dodał Le Man dnia 2011-08-27 01:40:07
fatalnie :( och fatalnie:( oj fatalnie:(
Dodał estetka wysublimowana dnia 2011-08-26 09:29:17
To jest już dwóch nas. Tygrys i ja. Sytuacja twoja Amelko jest nie do pozazdroszczenia, zagęszcza się atmosfera grozy. Hitchcock, to pikuś.
Dodał sos, sos, sos! dnia 2011-08-25 20:17:38
TO DOM SIENKIEWICZOWEJ NA ZDJĘCIACH?
Dodał PYTANKO dnia 2011-08-25 14:03:35
Zboczuch! Boję się Pana:(
Dodał Amelka dnia 2011-08-25 11:52:58
I musiałaś Amelko przez ten pryzmat się przecisnąć, dając mamusi ból, ulgę i radość.
Dodał weterynarz dnia 2011-08-25 10:02:36
To przykre, że postrzega Pan świat przez pryzmat krocza.
Dodał Amelka dnia 2011-08-25 09:14:27
Wiem, że ci przykro, ale nie było mnie akurat w tym miejscu, gdzie była twoja mamusia w gotowości.
Dodał Amelko! dnia 2011-08-24 18:01:54
kiepściutko kiepściutko Panie Leman.
Dodał Amelka dnia 2011-08-24 17:50:36
Amelko, jeśli uważasz umfa, umfa, łubudubu Zdunka za twórczość i to spektakularną, czyli po polsku godną zauważenia, to żyjemy w różnych przestrzeniach estetycznych, niemających punktu wspólnego.
Co wspólnego zatem ze Zdunkiem mają moje dzieci? Może tylko tyle, że jeden mój następca tronu robi świetne zdjęcia. Nie zajmuje się jednak inwigilacją, szpiegowaniem i dokumentacją fotograficzną, co ktoś ma na podwórku.
Amelko, czy można mieć dzieci czyjeś?
Moim sukcesem jest Amelko to, że nie jesteś moją córką.
Dodał Leman dnia 2011-08-24 13:43:05
Panie Leman ma Pan dzieci własne? czy one osiągneły cos w zyciu tak spektakularnego jak Przemek? proszę podac przykład:
1. sukcesów Pana dzieci - jesli je Pan posiada
2. proszę podac przykład swojego sukcesu - jeśli Pan nie posiada dzieci.
Dodał Amelka do Pana Lemana dnia 2011-08-24 12:14:22
Amelko, mimo swoich lat skup się i podaj coś bardziej sklarowanego, wyraźnego dla lemana. O co ci chodzi? Czy pogląd lemana o bezwartościowości produkcji Zdunka podpada pod kryteria naukowe, czy jest wyrazem jego poczucia estetycznego, co nie poddaje się żadnej klasyfikacji a jest objawem szczególnej wrażliwości osobniczej, która nie znosi: umfa, umfa, łubudu - bis.
Dodał pastuszek dnia 2011-08-24 11:20:03
Czytam wpisy poniżej te ostatnie i dochodzę do wniosku: edukuj się Panie Le Man ( nie wiem ile ma Pan lat) ale to tylko wiedza-to naprawdę nie boli!!!!!
Dodał Amelka dnia 2011-08-24 08:02:52
http://www.toptrendy.pl/TOPtrendy,1575/2008,1585/Trendy,1592/Cuts,1760/index.html
Dodał dnia 2011-08-24 00:37:05
Szacun dla THE CUTS BO BYLI NA TOP TRENDY
http://grota.republika.pl/toptrendy.festiwal.2007.shtml
Dodał do łosia lemana dnia 2011-08-24 00:34:09
Jak się ma w naturze OBIETNICA HENRYKA STOKŁOSY DO ROZBIORU BARU "NA ROGU" czyli "BARU U PRZESTĘPCY"?
Gdyby nie ten bar, już dawno powstałoby rondo bezpieczeństwa wsi Śmiłowo!
Czy nie jest tak, że Henryk Stokłosa robiąc na złość Dorocie Pawłowskiej i jej interesom, blokuje powstanie ronda?, bo sam ma interes w Barze Na Rogu, aby być jej konkurencją?
Oraz, aby ją pomawiać o to, że Dorota Pawłowska nie chce ronda?
Kiedy prawda jest zupełnie inna!
Pani Dorota Pawłowska od wielu lat zabiega o zbudowanie RONDA W ŚMIŁOWIE!
Jedynym przeciwnikiem jest ... Zgadnijcie mieszkańcy:

Wpis na forum:
? Takiego drugiego senatora Ziemia Pilska nigdy nie miała i mieć już nie będzie!
Reszta parlamentarzystów w porównaniu z Heniem Stokłosą, to wielkie cieniasy i nigdy nie dorosną do jego poziomu,
wielki żal że Heniu nie startuje
Dodał cisek dnia 2011-08-23 21:45:29?

Komu żal? Cisek!
Dlaczego? Nie lubi być prawym obywatelem? Lubi przestępców?

Chore społeczeństwo, czy tylko leniwe?
Może tylko zniechęcone?
Ten stan można odwrócić.
Wyborcy powinni się odwrócić! Powinni pójść do wyborów i nie wybrać takich leni, jak np. Szejnfelda, który dla pilskich wyborców nie zrobił NIC!

Dodał V! dnia 2011-08-23 23:56:02
Podłapałem stary, zdechły wywiad Zdunka z roku chyba 2009, przy udziale Marty Przydanek jako przepytywacza. W końcówce wywiadu Marta Przydanek oceniła muzykę prezentowaną na jakiejś płytce Zdunka, że jest wspaniała. Nie zgadzam się z tak wysoką oceną i doszedłem do przekonania, że jak spotka się amatorszczyzna z brakiem profesjonalizmu to wychodzą właśnie takie apologie, jak laurka na dzień kobiet. Moderator nie wpuścił do publiki mojego postu.
Dodał Leman dnia 2011-08-23 23:18:19
Żeby to stwierdzić, najlepszy byłby Zdunek z teleobiektywem, żeby znowu się zaczaił w lesie i porobił parę fotek.
Albo niech radny gminny Dariusz Krupa jako przewodniczący Rady Przedstawicieli Pracowników załatwi cykl wycieczek autobusowych pod posesję Sienkiewiczów, rzecznik Farmutilu Marek Barabasz z ekipą telewizji internetowej dziennikanowego.pl zorganizuje autosondę o wzorach suszenia patyków, najlepiej wzorach radzieckich, pani Niemczuk mogłaby załatwić jakieś drobne kopertówki dla uczestników wycieczki, żeby mogli odpowiednie dać rzeczy słowo. A wiadomo, najluźniejsze gardło jest po pół litrze.
I tak, byłoby na co popatrzeć, pośpiewać, posondzić.
Dodał Pan Piecyk dnia 2011-08-23 08:16:07
Co z porzadkiem u Sienkiewiczów, jak nazwał ich niegdysiejszego czasu pewien gość ekologami. Sienkiewiczowie obiecali juz wiele lat temu posprzątać!
Posprzątają w końcu i zrobią porządek?

I jak?
Dodał ? dnia 2011-08-23 07:43:03
Co z barem u przestępcy, jak się nazwał niegdysiejszego czasu, a do dziś trwa jako "bar na Rogu"? Stokłosa obiecywał już wiele lat temu, ze rozbierze!
Rozbierze i wybuduje rondo?
I jak?
Dodał ? dnia 2011-08-23 00:02:54
Przemo daje radę nie martw się o niego!
Dodał dnia 2011-08-22 23:47:37
Co u paparazzo Przemysława Zdunka? Ma okazję zarobić, bo Sienkiewiczowej przybył nowy wnuk. Będą może pampersy w kiblu na śmiecie? Dobry obiekt dla Zdunka do obfotografowania. Zapodaje się, że może być też opcja na dużą kasę, żeby Sienkiewiczowa się pokazała do zdjęcia dla Tygodnika Nowego za parę tysiączków, na przykład 25. I wtedy ma z głowy grzywny. A Zdunek niech się czai, może sfotografuje jakiś inny szczegół, bo tu rozprawiają o gaciach, to i gacie chyba będą się suszyły na podwórku.
Dodał podpowiedź dnia 2011-08-22 22:41:35
Komu Amelko zrobić focie?
Dodał dnia 2011-08-22 16:41:38
Hihi:) zrobcie focie jej:)
Dodał Amelka dnia 2011-08-22 14:20:21
Smieciara zmienila kapelusz.
Wyrzucila do lasu ten z lumpeksu
a kupila ze szmateksu.
Dodał rr dnia 2011-08-22 13:08:14
Proponuję by Wójt Wolski zorganizował konkurs: PIĘKNO WSI DZIEŁEM JEJ MIESZKAŃCÓW! Pani ekolog mialaby WIELKIE SZANSE !
Dodał Pomysłodawca dnia 2011-04-04 07:54:13
Dodał dnia 2011-08-22 11:41:30
Ostatnio Zdunek popełnił utwór w trupie "The Cuts"

"Kochać Cię chcę",
A nie mam czym i gdzie!

Nie trzeba było czaić się na mrozie, deszczu słońcu. Zmęczył ci się ciulik.
Dodał co tam w redakcji? dnia 2011-08-21 21:53:16
Pozdrawiam Was Irena
Dodał dnia 2011-08-21 20:37:14
Bo nie sprzątają:)
Dodał dnia 2011-08-21 18:29:43
a czemu tam taki bałagan?
Dodał Amelka dnia 2011-08-21 15:38:23
juz nie tylko gnębią Stokłosę czy Joskina ale ...i Andrzeja Kitkę sąsiadującego z Pawłowską i jej Barem u Doroty:

TYGRYS zaatakowałŚMIŁOWO. Policja zatrzymała działacza SEPZN


Wszystkie plandeki reklamowe pociął i poniszczył w nowym barze w Śmiłowie pracownik usytuowanego po sąsiedzku Baru u Doroty, należącego do czołowej działaczki SEPZN Doroty Pawłowskiej. Większość mieszkańców nie ma wątpliwości, że to nieuczciwa gra konkurencji.


Do zajścia doszło w nocy z piątku na sobotę, około godziny 0.30. Jeden z mieszkańców Śmiłowa wracał akurat od dziewczyny, kiedy od strony baru Andrzeja Kitki usłyszał podejrzane dźwięki. Podszedł bliżej, zajrzał do ogródka i w mroku nocy zobaczył mężczyznę, przecinającego od wewnątrz firmowe reklamy. Tamten - jak wynika z relacji - spłoszył się i wziął nogi za pas, ale młody człowiek był szybszy. Kiedy dogonił wandala okazało się, że to mieszkaniec wsi, zwany przez miejscowych Tygrysem. Mężczyzna ten pracuje po sąsiedzku jako człowiek od wszystkiego w Barze u Doroty. Znany jest też z udziału w pseudoekologicznych akcjach stowarzyszenia Ireny Sienkiewicz.

***

Andrzeja Kitkę, właściciela nowego baru, nazajutrz spotkała niemiła niespodzianka: - 18 metrów plandeki w trzech kawałkach zostało pociętych bardzo precyzyjnie i skutecznie. Mieszkańcy opowiedzieli mi o zajściu w nocy i o tym, że sprawca został schwytany na gorącym uczynku. Nie chciałem jednak dać się ponieść emocjom i zaczekałem na ruch pana Tygrysa. Gdyby zadeklarował, że pokryje straty, spróbowałbym o incydencie zapomnieć, ale ten pan nie wykonał w moją stronę żadnego oczekiwanego kroku. Dlatego zawiadomiłem policję.

Jeszcze tego samego dnia podejrzany został zatrzymany przez funkcjonariuszy na 48 godzin. Tygrys to osoba w średnim wieku, podatna na wpływy. Mieszkańcy twierdzą, że sam z siebie nie byłby w stanie wymyślić czegoś tak złośliwego, ale za wcześnie, by powiedzieć coś wiążącego. Kwestię, czy na pomysł zniszczenia plandek wpadł samodzielnie, czy też wykonywał polecenia chlebodawczyni ustalać będzie policja.

Straty spowodowane nocną akcją Tygrysa właściciel baru oszacował na ok. 1800 zł.

***

Usytuowany w centralnej części wsi bar Andrzeja Kitki rozpoczął swą działalność stosunkowo niedawno, a już ma swoich stałych i wiernych klientów. Cenią sobie dobre jedzenie i atmosferę, w której można wypocząć i odprężyć się np. przed dalszą jazdą. Sam właściciel jest we wsi osobą szanowaną, stara się ze wszystkimi dobrze żyć, unika konfliktów. Jego pozycja z miesiąca na miesiąc wyraźnie rośnie. Ale taka sytuacja może się nie podobać konkurencji. Bar u Doroty funkcjonuje niemal za płotem, oddzielony praktycznie jedynie sklepem.

Szef nowego baru nie ma lekko, regularnie ma na karku wszelkie kontrole, wszczynane w związku z donosami. Mieszkańcy wiedzą, kto pisze te donosy. Nie przypuszczali jednak, że można się posunąć aż tak daleko.

Dodał zniesmaczony i zszokowany tym skurwysynstwem dnia 2011-08-19 22:42:12
GŁOWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Departament Inspekcji i Środowiska

Tel: ( 0-22) 825-15-24 ul. Wawelska 52/54, 00-925 Warszawa

DIiO ? 072/ 10/2011/jk Warszawa 06 maja 2006W nawiązaniu do pisma z dnia 4 maja 2011 r. informuję, że ze względu na dużą liczbę odwołań oraz skomplikowany charakter sprawy, przewidywany termin zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Wielkopolskiego WIOŚ w Poznaniu z dnia 10 marca 2011 r. znak PDI. mm.4211-6/11 w sprawie wymierzenia Panu Witoldowi Sienkiewiczowi właścicielowi Z.P.U. ?DREWIS? kary pieniężnej w wysokości 5 tyś złotych, a tym samym rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, o którym mowa w piśmie Wielkopolskiego WIOŚ w poznaniu z dnia 21 kwietnia 2011 roku znak PDI. mm. 4331.16.2011. MM ustalono na dzien 30 września 2011 roku


\Dyrektor Depratatmentu
Inspekcji i Orzecznictwa
mgr inż. Joanna Piekutowska


Dodał urzednicy dobierają sie do d.. Sienkiewiczów dnia 2011-08-18 23:18:14
Ty "fatalnie" zatroszcz się o trupie jady płynące do naturalnych zbiorników wody pitnej z działki 85. Martw się, co będziesz pił i w czym się umyjesz, jeśli zdarzy ci się umyć czasem.
Ci zatroskani, to przeważnie okienne wysiadywaczki i wysidywacze, a na swoim ogródku: perz, mietlica, stokłosa, łopuchy, powoje, dziewanna, skrzyp i turzyca. Kup lustro, to pomaga na ujrzenie siebie we właściwym otoczeniu.
Dodał radny gminny dnia 2011-08-18 12:49:54
fatalnie dla Sienkiewiczów fatalnie:( aż mi ich żal
Dodał dnia 2011-08-18 09:44:47
JESLI TO PRAWDA CO PONIŻEJ NAPISALI TO PANI IRENA POWINNA PODDAC SIE DO DYMISJI Z PREZESA STOWARZYSZENIA:
GŁOWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Departament Inspekcji i Środowiska

Tel: ( 0-22) 825-15-24 ul. Wawelska 52/54, 00-925 Warszawa

DIiO ? 072/ 10/2011/jk Warszawa 06 maja 2006W nawiązaniu do pisma z dnia 4 maja 2011 r. informuję, że ze względu na dużą liczbę odwołań oraz skomplikowany charakter sprawy, przewidywany termin zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Wielkopolskiego WIOŚ w Poznaniu z dnia 10 marca 2011 r. znak PDI. mm.4211-6/11 w sprawie wymierzenia Panu Witoldowi Sienkiewiczowi właścicielowi Z.P.U. ?DREWIS? kary pieniężnej w wysokości 5 tyś złotych, a tym samym rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, o którym mowa w piśmie Wielkopolskiego WIOŚ w poznaniu z dnia 21 kwietnia 2011 roku znak PDI. mm. 4331.16.2011. MM ustalono na dzien 30 września 2011 roku


\Dyrektor Depratatmentu
Inspekcji i Orzecznictwa
mgr inż. Joanna Piekutowska

Dodał HUBERT KTORY JUZ JEJ NIE UFA dnia 2011-08-16 10:25:19
ale WSTYD ROBIĄ NAM syf w calym kraju czy to na Śląsku czy Zagłebiu
Dodał do Bałaganiry z Jeziorek dnia 2011-08-16 10:22:35
Heniek!
Idź się spowiedź!

Wiem, że nic z tego, boś głupi i niewierny.
Jednak, czas robi swoje. Jesteś star i nieśmiertelny. Możesz przetrawić swoje grzechy.
Sam. Wobec siebie i reszty tych, którym zaszkodziłeś.
Jesteś gotów?!
Dodał +Jesteś gotów?! dnia 2011-08-16 01:06:28
Czy ten> facio< ma sumienie?

Dobrze że nie jest idiotą! , że Śląsk nie jest z Sosnowca, TYLKO Zagłębiem!!!!
Żaden Ślązak nie jest z Sosnowca!!
Jeżeli masz inne zdane, to powąchaj dzisiejszy smród z Farmutilu (nielegalnie pracującego zakładu utylizacji padlin i odpadów po rzeźnianych) na zachód od śmierdzącego Farmutilu (od Śmiłowa na zachód), który nieuleganie pracuje i wyziewy jego zmuszani są(NIESTETY) wąchać OBYWATELE I PODATNICY tzw. społeczeństwo.
Dlaczego MY my mamy być ZMUSZANI DO terroryzMOWI smrodem Henryka Stokłosy?!!!!

Dodał "Jezorki" - idiota, który nie zan geografii!!! dnia 2011-08-16 01:01:34
Dobrze Ślązok ze Sosnowca, żeś nie jest z Bytomia, bo Bytom się wali. Takie porządki tam są. Cieszy, żeś wylukoł stary cyckonosz, możesz z niego onuce zrobić. A gówien wszędy pełno, Krupa łazi, to co ma być?
Dodał Jeziorki - I liga w piłce. dnia 2011-08-15 23:00:50
o jacie tam też ją znają?
Dodał dnia 2011-08-15 21:23:27
Jobył in Jeziroki i zrobił byzuch.. Bebloł mi tam jeden bajtel, że u Frau Siekiewicz bajzel i ze to brzidok ale i beje płot wielgachny. To jo zabroł ajzynzyjge.Ale o wylykoł ino stary bisihalter w drewutni i wielgachne gówno w ajmerze koło aportu.
Dodał Ślązok z Sosnowca dnia 2011-08-15 09:45:48
GŁOWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Departament Inspekcji i Środowiska

Tel: ( 0-22) 825-15-24 ul. Wawelska 52/54, 00-925 Warszawa

DIiO ? 072/ 10/2011/jk Warszawa 06 maja 2006W nawiązaniu do pisma z dnia 4 maja 2011 r. informuję, że ze względu na dużą liczbę odwołań oraz skomplikowany charakter sprawy, przewidywany termin zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Wielkopolskiego WIOŚ w Poznaniu z dnia 10 marca 2011 r. znak PDI. mm.4211-6/11 w sprawie wymierzenia Panu Witoldowi Sienkiewiczowi właścicielowi Z.P.U. ?DREWIS? kary pieniężnej w wysokości 5 tyś złotych, a tym samym rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, o którym mowa w piśmie Wielkopolskiego WIOŚ w poznaniu z dnia 21 kwietnia 2011 roku znak PDI. mm. 4331.16.2011. MM ustalono na dzien 30 września 2011 roku


\Dyrektor Depratatmentu
Inspekcji i Orzecznictwa
mgr inż. Joanna Piekutowska

Dodał Doj.ebali Sienkiwiczowi dnia 2011-08-14 23:52:24
Ta sprawa nie była utajniana, więc i nie ma co ujawniać. Za to ujawniać należy do bólu niejawne działania Stokłosy zakopywania padliny na działce 85. Jest to bowiem zagrożenie środowiska i ukręcenie pieniędzy z budżetu za prawidłową utylizację. Powaga tej sprawy, która nie jest do dzisiaj zakończona ma znaczenie ustrojowe dla Polski.
Dodał Kurza stopa dnia 2011-08-14 22:08:24
Ludzie 1000 komentarzy prawie od konca marca ! Nieźle ! Przeszło 200 wpisów komentatorów w miesiącu. Świadczy to o powadze ujawnionej sprawy!
Dodał efekt śnieżnej kuli dnia 2011-08-14 20:19:01
co za dupek tu poniżej! adekwatny do burdelu na zdjeciach
Dodał Anastazja dnia 2011-08-13 10:08:28
Na mnie nie zarobisz, może spróbuj metody carycy Katarzyny. Ona się podpinała pod konia.
Dodał Melissa dnia 2011-08-12 14:16:18
odezwał się ten z uwiądem starczym
Dodał Amelka dnia 2011-08-11 23:44:03
Droga Amelko, jak widać jesteś na etapie, kiedy najlepiej wychodzi ci zajeb. Iście to korzystne w fachu drogowej służby pogotowia seksualnego.
Amelko, po kropce należy wielką literę stosować. Dobranoc Amelko, niech ci się przyśni klient z organem jak sosna.
Dodał Melissa dnia 2011-08-11 23:25:18
zajeb.iście paskudny widok!
Dodał Amelka dnia 2011-08-11 19:06:20
straszny widok:(
Dodał dnia 2011-08-11 15:49:13
GŁOWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Departament Inspekcji i Środowiska

Tel: ( 0-22) 825-15-24 ul. Wawelska 52/54, 00-925 Warszawa

DIiO ? 072/ 10/2011/jk Warszawa 06 maja 2006W nawiązaniu do pisma z dnia 4 maja 2011 r. informuję, że ze względu na dużą liczbę odwołań oraz skomplikowany charakter sprawy, przewidywany termin zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Wielkopolskiego WIOŚ w Poznaniu z dnia 10 marca 2011 r. znak PDI. mm.4211-6/11 w sprawie wymierzenia Panu Witoldowi Sienkiewiczowi właścicielowi Z.P.U. ?DREWIS? kary pieniężnej w wysokości 5 tyś złotych, a tym samym rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, o którym mowa w piśmie Wielkopolskiego WIOŚ w poznaniu z dnia 21 kwietnia 2011 roku znak PDI. mm. 4331.16.2011. MM ustalono na dzien 30 września 2011 roku


\Dyrektor Depratatmentu
Inspekcji i Orzecznictwa
mgr inż. Joanna Piekutowska


Dodał czyściciel dnia 2011-08-11 12:39:30
Cytat:"W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości związane: - z brakiem regulacji formalnoprawnej w zakresie korzystania ze środowiska przez
jednostkę,...".

Po przełożeniu na język zwykłego obywatela znaczy to, że Pilutil działa nadal bez pozwolenia zintegrowanego. Argumentacja jest wciąż ta sama, widoczna w wielu oświadczeniach-przechwałkach ze strony Farmutilu. On daje pracę!
Ale prawda jest trochę bardziej złożona. Widać w dalszej części tego pisma, że nie istnieje żaden logiczny system kontrolno-pomiarowy wewnątrz zakładu, że podaje się prowadzenie prac remontowych, czy bieżącej konserwacji, kiedy inne dokumenty stwierdzają, że urządzenia pracują w temperaturze 850-900 st.C. Czyli te dokumenty, to pic.
Z drugiej strony organ nie może się zabrać za porządkowanie stanu rzeczy w Farmutilu, bo on działa bez formalnoprawnego załatwienia sprawy od wielu lat i daje pracę! Błędne koło. I to koło obraca się w kierunku kieszeni właściciela napełniając mu kabzę. A kto płaci za ten rozpiździaj? To my, zwykli ludzie pracy, zjadacze chleba płacimy za bałagan, na kabzę senatora, który nic nie potrafił zrobić pozytywnego przez 16 lat senatorzenia, prócz donosów na mieszkańców, jak na przykład na Marka Kąckowskiego, potrącania nielubianych ludzi, wtrącania się w sprawy rodzinne obywateli, zaglądania na cudze podwórka, co też tam się suszy na pryzmie, pomawiania właścicielki baru o przyczynienie się do śmierci motocyklisty.
Prowadzenie działalności zgodnie z prawem, stosowanie się do przepisów jest kosztotwórcze. Wiedzą o tym wszyscy przestępcy gospodarczy, którzy działają tak, żeby jak najmniej dać dochodu dla państwa, które jest dobrem wspólnym i czegoś wymaga. A więc ten dający pracę nielegalniak jest sobkiem-samolubem, sknerą, która udaje, że robi coś pozytywnego, kiedy w rzeczywistości konserwuje stan prowadzący do upadku gospodarczego i politycznego państwa.
Dodał Le Man I dnia 2011-08-11 09:54:19
teraz to ja Wami się zająłem:)


CZYŚCICIEL:)


Ja wiem KTO wy- wy nie wiecie KTO JA:) cdn (zajmuję sie Wami od kilku tygodni) heheh:) i co? juz was drapie w krzyżu co? poczekajcie to dopiero początek...
Dodał Czytacie mnie prawda:)??? dnia 2011-08-11 00:31:14
Oj to Witas i Ira dostali ładne łubudubu:)
Dodał Maryś dnia 2011-08-11 00:29:01
GŁOWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Departament Inspekcji i Środowiska

Tel: ( 0-22) 825-15-24 ul. Wawelska 52/54, 00-925 Warszawa

DIiO ? 072/ 10/2011/jk Warszawa 06 maja 2006W nawiązaniu do pisma z dnia 4 maja 2011 r. informuję, że ze względu na dużą liczbę odwołań oraz skomplikowany charakter sprawy, przewidywany termin zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Wielkopolskiego WIOŚ w Poznaniu z dnia 10 marca 2011 r. znak PDI. mm.4211-6/11 w sprawie wymierzenia Panu Witoldowi Sienkiewiczowi właścicielowi Z.P.U. ?DREWIS? kary pieniężnej w wysokości 5 tyś złotych, a tym samym rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, o którym mowa w piśmie Wielkopolskiego WIOŚ w poznaniu z dnia 21 kwietnia 2011 roku znak PDI. mm. 4331.16.2011. MM ustalono na dzien 30 września 2011 roku


\Dyrektor Depratatmentu
Inspekcji i Orzecznictwa
mgr inż. Joanna Piekutowska

Dodał To o mezu Sienkiewiczowej w Warszawie piszą dnia 2011-08-11 00:26:42
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA
W POZNANIU
Delegatura w Pile
64-920 Piła, ul. Motylewska 5a
NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406
tel.:67212-23-12 fax:67212-72-35 e-mail: pila@poznan.wios.gov.pl www: www.poznan.pios.gov.pl


Certyfikat nr 506/2006 PN-EN ISO 9001:2009

Poznań, dnia 05.08.201 Ir.
PDI.4331.73.201 l.BS
Pani Irena Sienkiewicz Prezes
Stowarzyszenie Ekologiczne Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej Śmiłowo, ul. Jachna l 64-810 Kaczory
W nawiązaniu do pism WIOŚ z dnia 21.06.2011r. znak PDI.4331.73.201 l. BS, z dnia 25.07.201I r. znak PDI.4331.73.201l. BS, w związku z informacjami w sprawie uciążliwości zapachowych oraz wnioskami przekazywanymi m.in. przez Stowarzyszenie Ekologiczne Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej w Śmiłowie z dnia 7, 8, 16, 20, 24, 25 i 27 czerwca 201 Ir. oraz z dnia 13, 18 i 25 lipca 201 Ir. o podjęcie stosownych działań mających na celu wyeliminowanie odczuwanych uciążliwości informuję, iż w dniach od 17 czerwca 2011 r. do 19 lipca 2011 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile przeprowadził kontrolę planową w Zakładzie Rolniczo Przemysłowym ?Farmutil HS" S.A. w Śmiłowie Zakład ?Pilutil" w Śmiłowie.
Przeprowadzona kontrola objęła przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w prowadzonej gospodarce odpadami, ochronie powietrza i gospodarce wodnościekowej oraz wywiązywanie się z obowiązków składania wymaganej sprawozdawczości w związku z korzystaniem ze środowiska.
W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości związane:
- z brakiem regulacji formalnoprawnej w zakresie korzystania ze środowiska przez
jednostkę,
- z gospodarką odpadami,
- z niewywiązywaniem się z ustawowego obowiązku prowadzenia ciągłych i okresowych
pomiarów emisji zanieczyszczeń powstałych w trakcie spalania paliwa ekologicznego
z przetworzonego tłuszczu zwierzęcego,
- z brakiem wnoszenia podwyższonych opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do
powietrza z procesu technologicznego w związku z brakiem uregulowań formalno?
prawnych.
W związku ze stwierdzonymi uchybieniami zostanie wydane zarządzenie pokontrolne przypominające o podstawowych obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie środowiska oraz zostanie skierowane wystąpienie do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o ustaleniach kontroli w celu podjęcia działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami w związku z nieprawidłowościami w ewidencji odpadów oraz w zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi, a także nie podwyższaniem opłat za korzystanie ze środowiska.

-2-
Jednocześnie w trakcie kontroli stwierdzono, iż w II kwartale 2010r. jednostka przeprowadziła prace modernizacyjne skutkujące podłączeniem tzw. ?instalacji awaryjnej" termooksydatorów, której wylot następował bezpośrednio do powietrza, do komory neutralizacji gazów odlotowych określanej jako ? duży Satora" i kolejno do emitora E-3.
Instalacja awaryjna odprowadza opary znajdujące się ciągach technologicznych, w przypadku zatrzymania pracy termooksydatorów. Opary opuszczają linie unieszkodliwiania siłą bezwładności, przyczyniając się do emisji zorganizowanej w warunkach odbiegających od normalnych. Jest to proces występujący w krótkim, ograniczonym okresie czasu, do momentu usunięcia wszystkich oparów z instalacji od czasu zatrzymania pracy termooksydatorów. Termooksydatory są źródłami pary wykorzystywanej w ciągach technologicznych instalacji ?Pilutil", dlatego niemożliwa jest praca poszczególnych linii technologicznych w przypadku dłuższego unieruchomienia termooksydatora zaopatrującego te linie w parę. W zależności od panujących warunków pogodowych, kilkuminutowa emisja oparów z instalacji ?Pilutil" może powodować uciążliwości zapachowe o różnym czasie trwania i stopniu uciążliwości.
Zgodnie z wyjaśnieniami udzielanymi przez przedstawicieli ZRP ?Farmutil HS" SA w Śmiłowie, w bieżącym roku zakłócenia pracy instalacji ?Pilutil" (nieplanowe zatrzymanie pracy termooksydatorów) wynikały z chwilowych zaników dostawy energii elektrycznej. Nie jest jednak to w żaden sposób dokumentowane (np. w postaci rejestrów z odpowiednimi zapisami). Prowadzony jest natomiast ?Zeszyt pracy mechaników", w którym odnotowywane są planowe przestoje termooksydatorów wynikające z zaplanowanych prac konserwacyjnych tych urządzeń. W trakcie kontroli stwierdzono niezgodności zapisów zeszytu-rejestru przeglądów w stosunku do wykresów temperatur termooksydatora nr l wygenerowanych z dni: 07.06.201l r., 20.06.201l r., 24.06.201l r., 28.06.2011 r. Stwierdzone niezgodności dotyczą informacji o zatrzymaniu pracy termooksydatorów przy jednoczesnej wykazaniu na wykresach temperaturowych wartości wskaźnika temperatury w granicach 850-900°C. W związku z powyższym WIOŚ przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w zakresie stwierdzonej niezgodności.
Jednocześnie w odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej w Śmiłowie z dnia 20.06.201l r. informuję, iż nadal brak jest przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008r. Dz. U. Nr 25, póz. 150 z późn. zm.), określających wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej jakości powietrza, co uniemożliwia obiektywne określenie stopnia i skali oddziaływania na środowisko instalacji będących źródłami emisji substancji zapachowych. Brak zatem podstaw do wszczęcia wobec prowadzących takie źródła działań dyscyplinujących w granicach przewidzianych przez prawo. W związku z powyższym nie można również jednoznacznie stwierdzić, przedstawiając na to odpowiednie dowody, tj. np. wyniki badań, że technologie stosowane w przedmiotowych zakładach są nieskuteczne lub też zawodzą. Zwracam przy tym uwagę, że uciążliwości zapachowe są problemem występującym również w innych krajach europejskich i tylko w części z nich istnieją narzędzia umożliwiające dokonanie oceny, czy naruszane są określone parametry zapachowej jakości powietrza (sprawy przeciwdziałania uciążliwości zapachowej nie są objęte regulacjami UE).
Czas pracy przedmiotowych zakładów i ich obciążenie w czasie pracy zależy od ilości surowca do przetworzenia, którego największe ilości dostarczane są bezpośrednio przed weekendami lub innymi dniami wolnymi od pracy. Dlatego instalacje przetwarzające uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego zwykle pracują w cyklu ciągłym (tj. 24 h/dobę) w dni wolne od pracy i wówczas najczęściej mogą występować zwiększone uciążliwości związane z ich pracą.
Już kilkukrotnie informowano Panią, że WIOŚ w Poznaniu w dniu 22.06.2006r. wszczął postępowanie nr PDI.4510-14/06 w sprawie wstrzymania użytkowania Zakładu

?Pilutil" w Śmiłowie, które następnie, na wniosek zakładu, zostało zawieszone z urzędu postanowieniem nr PDI.4510-14/06 z dnia 25.09.2006r. Nadal podtrzymuję swoje stanowisko, że wobec braku ostatecznego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, tj. rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji, podjęcie przez WIOŚ w Poznaniu zawieszonego postępowania w sprawie wstrzymania użytkowania tej instalacji jest bezpodstawne. Podtrzymuję przy tym swoje stanowisko, że brak wymaganej regulacji formalnoprawnej, w której powinny być określone warunki pracy tej instalacji zdecydowanie utrudnia Inspekcji Ochrony Środowiska skuteczne prowadzenie kontroli celem sprawdzenia, czy jest ona użytkowana zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.
Brak wymaganego pozwolenia zintegrowanego oraz brak wyżej wymienionych przepisów wykonawczych nie powinny jednak stanowić przeszkody w podjęciu przez organ ochrony środowiska.


l up. WiEtKOPÓl/^IEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTCraMjfiRONY ŚfłDDOWISKA

ina Koncza> Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Do wiadomości:
1. Pani Joanna Piekutowska, Dyrektor Departamentu
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Inspekcji i Orzecznictwa ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa dotyczy: DIiO/4140/01-08/247/2011/jp
2. Pani Jolanta Koper; Grabowno 36; 89-350 Miasteczko Krajeńskie
A/a 03.08.201 Ir.PCA


Certyfikaty Akredytacji Laboratoriów Badawczych WIOŚ: Poznań nr AB 199, Delegatura w Lesznie nr AB 227, Delegatura w Kaliszu nr AB 217, Delegatura w Koninie nr AB 204, Delegatura w Pile nr AB 070


Dodał Po kontroli w Farmutilu dnia 2011-08-10 20:50:43
Kolorem pustki jest czerń.
Dodał Wawrzyniec Borysewicz dnia 2011-08-10 20:18:04
Pustaki są puste, to jaki to kolor?
Dodał Melissa dnia 2011-08-10 20:14:54
On sadzi pustaki. Do koloru w głowie.
Dodał znam go osobiście dnia 2011-08-09 19:19:41
A czy Zdunek jak robi pod krzakiem, to cegły szamotowe wydusza z siebie?
Dodał Budujemy nowy dom... dnia 2011-08-09 19:17:04
przydałoby się jeszcze tsunami, bombka z Nagasaki, i Zdunek srający pod krzakiem. To by dopiero spotęgowało! A może ja się mylę?
Dodał Lukrecja Demandiac - markiza dnia 2011-08-09 10:33:21
podobno ten Ślązak był wczoraj i robił zdjęcia w deszczu co dodatkowo potęgowało wrażenie bałaganu.
Dodał Zasmucony Wielkopolanin dnia 2011-08-09 09:34:20
Zrobię Zrobię PORZĄDEK Droga Amelko:)
Dodał Wujcio Wybatożek dnia 2011-08-09 08:57:36
moze by tak WUJCIO WYBATOŻEK zrobił tu porządek?
Dodał Amelka dnia 2011-08-08 22:34:18
O co chodzi? Chłopaki szczają, krowa czeka z dupą, by się wyprzątnąć. Tam jest miliard ludzi, to nie je bajka.
Dodał dnia 2011-08-07 15:56:49
http://www.ijanaagraha.org/content/whats-ailing-sanitation-sector-india

ale to nie jest Pani Ireny Sienkiewicz?

Dodał dnia 2011-08-07 15:56:18
DOOOOOBRRREEEE!!! :)
Dodał dnia 2011-08-07 13:20:41
http://www.ijanaagraha.org/content/whats-ailing-sanitation-sector-india

ale to nie jest Pani Ireny Sienkiewicz?
Dodał dnia 2011-08-07 12:47:03
Amelko, jeśli jesteś dziewczynką, co jeszcze nie musi nosić stanika, lub starą lampucerą, której żadna uprząż nie pomoże, nie wypowiadaj się tak stanowczo o właściwościach nielubianych przez ciebie ludzi ze stowarzyszenia. Do stowarzyszenia należą zwykli ludzie. Są wśród nich osoby z doktoratem, inżynierowie rolnictwa, mechanicy, nauczyciele, ekonomiści, biolodzy, policjanci, przedsiębiorcy. Są to często ludzie wyjątkowo pracowici, ludzie sukcesu, niekarani, niezadłużeni. Również emeryci mają swój udział w tej organizacji, a ci nie muszą już pracować, bo swoje zrobili w czasie, gdy ty sikałaś w pampersy, lub na drodze, w przydrożnym rowie zarażałaś klientów wstydliwymi chorobami bakteryjnymi (syfilis, rzeżączka), lub wirusowymi (aids). Twoje imię można wyprowadzić od kwiatu astra (amellus), ktoś ci zatruł płatki nienawiścią. Może cierpisz na syndrom smrodowy żyjąc w atmosferze bogatej w produkty odpadowe, emitowane przez Farmutil HS?
Dodał LM dnia 2011-08-07 10:17:57
bo im sie robic nie chce
Dodał Amelka do darmozjadow dnia 2011-08-07 04:29:00
czemu te ekologi takie marne niedojdy?
Dodał dnia 2011-08-07 04:26:48
Takie chodzą słuchy i takie ma przekonanie tłuszcza śmiłowska, że to jest jego. Sam Stokłosa, chociaż przedstawia się na przykład u starosty jako emeryt, to jednak nie zaprzecza, że organ ma. Jest ten organ częścią organizmu. Organizmu nielegalnego pod nazwą Farmutil-Pilutil, ale działającego. Tak więc Stokłosa ma działający organ, można orzec.
Dodał stokłosa prosta dnia 2011-08-06 13:41:16
Czy Tygodnik Nowy jest organem prasowym Henryka Stokłosy?
Dodał turysta dnia 2011-08-06 13:04:13
Należy uwiadomić potencjalnych klientów domu gościnnego "Pasibrzuch", że jest on wyposażony w urządzenia do obserwacji, inwigilacji i rejestracji klientów. Jest to więc coś w rodzaju Łubianki, lub Butyrek w Moskwie.
O archiwum Pasibrzucha dowiedzieliśmy się przypadkiem z doniesienia "Czarnego barana Pikadora" - stałego felietonu w Tygodniku Nowym.
Dodał niezbędnik turystyczny dnia 2011-08-06 13:02:24
" Ty mnie tu bajtel nie blynduj bo niezły bajzel widzę i się chichrom! Darymno mnie broną stroszysz. "

Dotyczy to 'pasibrzucha' po drodze?
Fuj!
Dodał .. dnia 2011-08-06 00:19:13
ja pierdziele to już nam IRENA "ROZSŁAWIŁA" Jeziroki na Śląsku:((
Dodał dnia 2011-08-06 00:13:16
Mam propozycję:

Nie odpowiadać na chamstwo i pomówienia śmieci ze strony stokłosowych śmieci!

Niech się sami zamęczą własnymi rzygami!

Koniec!
Dodał Ja dnia 2011-08-05 21:53:25
Siadaj w bane i przybywaj. Od Piły przed Jeziorkamy w dołku je parkindżek, na links stronie. Tam przyhaltuj i idź zaś w góre po prawo. Tam bydzie drahtzaun. I se siadnij tam polukaj. Tylko ino wziń na augenlik, co gdzie nie laga kupsko jakie. To by było ode Zdunka, co tam miłościwie nam poluje na Sienkiewiczów od filen lat.
Dodał sztygar w Wesoły dnia 2011-08-05 19:13:22
Ty mnie tu bajtel nie blynduj bo niezły bajzel widzę i się chichrom! Darymno mnie broną stroszysz. Dojade do Jeziorek!
Dodał Ślązak z Sosnowca dnia 2011-08-05 16:00:20
Te, Ślązak z Sosnowca, jak ja ci powiem, żeś ciulik malutki, to się obrazisz. To czego ty ciuliku nazywasz posesję, której jak widać nigdy nie widziałeś, bałaganem? U nas bałagan to inaczej burdel w sensie zamtuza. A więc ostrożnie, bo możesz wyjść z broną w plecach.
Dodał Handel broną dnia 2011-08-05 15:41:09
Dajcie mi adres tego bałaganu - sam podjadę zrobię fotoreporte!
Dodał Ślązak z Sosnowca dnia 2011-08-05 15:05:08
Te matoły, co się wysmętniały przed mikrofonem i kamerą telewizji dziennikanowego nie rozumieją pewnych zdarzeń, nic nie wiedzą, w którą stronę płynie czas, lub jak Barabasz, biorą pieniądze za ściemnianie. Zrównywanie zbrodni zakopania 5000 ton odpadów i padliny w lipcu 2005 roku z pryzmą kawałków drewna na czyimś podwórku w marcu 2011 roku, które nie jest zagrożeniem dla środowiska ma cechy anachronizmu. Poza tym za utylizację zgodną z zasadami Stokłosa pobierał w tym czasie z budżetu państwa 400 zł za tonę. Powierzając utylizację siłom natury automatycznie okradł nas Polaków, każdego podatnika z pieniędzy. Ile było takich akcji oszukańczej utylizacji zastępczej? Tego nie wie nikt. A on czuje się potrzebny i wraca!
Dodał Księgowy kreatywny dnia 2011-08-05 14:02:50
TY Ślązak pofatyguj się i sam podjedź do Jeziorek k/Piły tam Ci ludzie wskażą Naczelną Bałaganiarę północnej Wielkopolski! Zjęć narobisz bez liku
Dodał dnia 2011-08-05 09:25:14
Wydaję wkrótce album p.t. "Mity o wielkopolskim porzadku i gospodarności- analiza badacza"
Potrzebowałbym kilka takich zdjęć-czy autor by mi zezwolił na ich publikację?
Dodał Ślązak z Sosnowca dnia 2011-08-05 09:05:39
juz po babie
Dodał dnia 2011-08-04 23:21:37
osz kurde niezła KARA
Dodał dnia 2011-08-04 12:32:45
do 30 wrzesnia b.r. jak informuje przedstawiciela Głownego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie zostanie rozpatrzone odwołanie p. Witolda Sienkiewicza (męża Ireny) na którego Pilski Inspektor WIOŚ Marek Duraj nałozył karę 5 tyś złotych za naruszani przepisów ustawy o odpadach, która ma na celu ochronę naszego środowiska.
Dodał Warszawa donosi dnia 2011-08-04 10:17:09
Matoły nie rozróżnią takich szczegółów. Inwestycja, modernizacja, to dla nich wsio ryba, aby tylko smród zabijał ludzi wkoło, to Heniowi w to graj. To taki Heniek Armagedon, qrwa go mać.
Dodał Apokalipsa dnia 2011-08-04 09:56:28
Kowal kłamie opowiadając o aktywizacji pań ze stowarzyszenia w momencie, kiedy firma zabrała się do modernizacji.
Należy wyjaśnić, co rozumiemy przez modernizację. Protest mieszkańców zaczął się z chwilą uzyskania wiadomości o zamiarze wprowadzenia do realizacji nowej inwestycji polegającej na wybudowaniu instalacji do utylizacji padliny wysokiego i szczególnego ryzyka. Nie jest to zatem z pewnością modernizacja, o czym taki samorządowiec jak Kowal powinien wiedzieć. Ta inwestycja została rozpoczęta nielegalnie, bez pozwolenia na budowę. Był taki moment, że po wymurowaniu fundamentów zasypano je piachem skradzionym z Zelgniewa, aby udać, że nic jeszcze nie zaczęli, a zaczęli nielegalnie.
Dodał Ćwiekrają wróbelki dnia 2011-08-04 09:52:59
FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)


i.... BOSKI FILMIK
Dodał dnia 2011-08-04 09:41:48
jasne porzadek -w starych gaciach chyba
Dodał dnia 2011-08-04 09:26:59
a lemanowa ma porządek w chacie? może by tam jakiegos paparazo przez judasza w drzwiach czy z balkonu by zrobil fotki?
Dodał porządek czy gnój? dnia 2011-08-04 09:00:18
http://www.youtube.com/watch?v=j8AmkvwZqg4
Dodał SUPER PARTIA dnia 2011-08-03 21:15:34
FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)FOCIE SUPER :)
Dodał FOCIE SUPER :) dnia 2011-08-03 21:13:46
ale ten Heck jest ochroniarzem w Pokusie dyskotece w Osieku´naczelny wikidajlo ß jak ten Kackowski w Tesco od ekologow- i co bez nogi by go na ochroniarza wzieli_ ??
Dodał bzdury piszesz dnia 2011-08-03 21:01:16
Jeśli macie oglądacze odwagę, weźcie sztychówki, łopaty, kilofy i pójdźcie na działkę 85 w Śmiłowie. Tam mimo upływu 6 lat są pokłady zdekomponowanych resztek poubojowych, padliny.
Ten sam Marek Duraj przed sądem w Chodzieży zeznał, że inspektorzy WIOŚ zlokalizowali na działce 85 całą krowę. Stokłosa utrzymywał, że to tylko łeb, a kiedy Duraj podtrzymał swoje zeznanie, Stokłosa podnosił zarzut, że trzy baby ze stowarzyszenia przyniosły całą krowę i ją porzuciły na złożu ścierwa, żeby utrudnić Stokłosie działalność polityczną i gospodarczą. Takiej samej treści zeznania złożyli inspektorzy WIOŚ na rozprawie przed Sądem Okręgowym w Poznaniu.
Ale wy nie będziecie mieli tyle odwagi, żeby tam pójść jak chłopcy z Chyloni, bo jeszcze by padł jakiś Janek Wiśniewski. Bandyckie służby bezpieczeństwa Stokłosy są gotowe do użycia broni. Przekonał się o tym Heck, któremu odstrzelili nogę. Dlatego nie pójdziecie tam, tak jak myśmy poszli pięć lat temu (8, 10 sierpnia i 4 listopada 2005), tylko kupicie sobie jeszcze jeden numer Tygodnika Nowego ze zwrotów, żeby się napawać wielkością Henryka - senatora Wielkiego Smrodatora.
Dodał są piłki nieokrągłe dnia 2011-08-03 17:35:15
FOCIE SUPER :) ale BARDZIEJ SUPER NEWS, ZE MAŻ SIENKIEWICZOWEJ ZOSTAŁ "WYBATOŻONY" PRZEZ MARKA DURAJA INSPEKTORA Z WIOŚ, KTÓRY POCZĘSTOWAŁ GO KARĄ 5 TYS...I NIE KARĄ ZA BAŁAGAN (BO TU KARĘ DAJĄ OGLĄDAJĄCY) KRZYWIĄC SIĘ W KONWULSJACH WIDZĄC TAKI SYF OBOK OBEJSCIA SIENKIEWICZÓW, GDZIE UTYLIZATORNIA STOKŁOSY JAWI SIE NA TYM TLE JAKO BIAŁY PAŁAC:)
ALE NASZ MAREK DURAJ POCZĘSTOWAŁ SIENKIEWICZA (MEŻA EKOLOŻKI) 5 TYS ZŁOTYCH KARY ZA ŁAMANIE PRZEPISÓW, KÓTRE BY CHRONIC NASZE SRODOWISKA OKREŚLAJĄ OKREŚLONE REŻIMY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI BY NIE ZATRUWAĆ ŚRODOWISKA!:)
Dodał Kret z Wioś kiedys na usługach Ireny dnia 2011-08-02 22:40:13
"Oni", to są ci, co przy dyszlu, przy władzy. Takim onym jest Stokłosa.
Jak mogą niszczyć? Sposobów jest wiele.
Zakopywanie padliny i resztek poubojowych na polach w terenie niedostępnym dla kontroli, zamiast utylizacji w zakładach utylizacyjnych.
Eksploatowanie kopalin pospolitych bez uzgodnień ze służbami geologicznymi, bez koncesji, która przewiduje rozmiary wydobycia, rekultywację terenu, nadzór geologiczny oraz opłatę do gminy.
Rozsiewanie mączki mięsno-kostnej na uprawy, bez zaorania. To prowadzi do zarastania rzek (Noteć) wskutek przenawożenia (eutrofia).
Wożenie surowca w nieszczelnych samochodach, co zasmradza drogę i grozi wypadaniem ścierwa na jezdnię.
Emisja do atmosfery ogromnych objętości smrodów z zakładów utylizacyjnych dla zmniejszenia kosztów i chapnięcia większych pieniędzy kosztem naszego środowiska, naszej własności, zdrowia mieszkańców.

Nieprawdą jest, jakoby pan Sienkiewicz dostał 5 tysiaków od kogokolwiek. Państwo Sienkiewicz pracują na siebie i żyją za swoje. Nie potrzebują od nikogo tysiaków.
Jeśli chodzi o burdel, to został podobno zamknięty Atrium, na końcu miasta, jak się jedzie w kierunku Gorzowa.
Dodał LM dnia 2011-08-02 08:23:41
jak oni moga niszczyć nasze środowisko!!!!!??
Dodał to nikczemne dnia 2011-08-02 08:00:34
Sienkiewicz (mąż Prezeski)dostał 5 tysiaków kary za burdel łamanie przepisów chroniących środkowisko mieszkancow Jeziorek i okolicy:)ja pierd.ole:)ale jaja:)
Dodał szczam ze śmiechu:) dnia 2011-08-01 22:14:55
Rzeczywiście, wielkieś mi przykrości uczynił w domu mojem paparazzo od Heńka aparatem swojem. Niby cię nie ma a wszędy cię pełno. Porównajmy zatem, co tak rani oko estety? Widoczna na zdjęciach pryzma kawałków drewna ma objętość około 4 m3. Jej skład jest jasny i prosty. Są to ścinki drewna liściastego i iglastego. Jaka jest chemiczna struktura tych kołków, patyków, kory, listewek, trocin? Otóż mili państwo, jest to cukier złożony, celuloza. Taki właśnie cukier złożony występuje w powszechnie w miejscach, gdzie lubimy pasjami przebywać: w lesie, borze, na łące, na ściernisku, za stodołą z łat drewnianych, w sławojce, od zawsze latryny na obozach harcerskich zbudowane bywają z żerdzi i palików. Jedyną rzeczą nieprzyjemną może być drzazga wbita w tyłek. Cały nasz świat domowy, biurowy wypełniony jest drewnem, jak cukierniczka cukrem. Bardzo je bardzo lubimy, bo jest miłe i zdrowe.
Przypatrzmy się zatem drugiej stronie, 85%-wemu udziałowcowi w przedstawieniu medialnym Tygodnik Nowy. Ujawnione zostało grube przestępstwo zdeponowania około 5 tys. ton odpadów porzeźnianych i padliny na działce 85 w Śmiłowie, należącej do holdingu Farmutil. Te odpady miały być zutylizowane i przedsiębiorca pobrał 2 miliony złotych za ich zgodną z zasadami utylizację. Robotę tę powierzył bakteriom, muchom, larwom much, szczurom, lisom, ptactwu drapieżnemu, kretom, które tę robotę wykonały za darmo. Dla ukrycia swojego przestępstwa prezes w gumiakach kazał wykopać dół o wymiarach czynnych - jak podał Marek Duraj na procesie - 164m x 37m x 2m = 12136 m3. Zachowano wysoką estetykę otoczenia siejąc na zadołowanej padlinie jakieś zboże, a może stokłosę dachową. Tu nie kończy się problematyka zagrożenia. Ona się zaczyna. W czasie pracy złoża biologicznego, szczególnie białkowego wydzielają się do gruntu substancje nieprzyjazne dla środowiska, silnie trujące aminokwasy: putrescyna i kadaweryna, tak zwane jady trupie. Przenikają one do wód gruntowych i głębinowych zatruwając rezerwowe zbiorniki podziemne wody pitnej dla Szczecinka, Wałcza, Jastrowia, Piły, Złotowa, Krajenki.
Co robić - leninowski dylemat - ażeby uwolnić się od kary? Trzeba nie wpuścić uprawnionych inspektorów WIOŚ do kontroli. Inspektorzy przychodzą a naprzeciw nim stają ochroniarze Stokłosy z Leonem Wernerem (+) na czele. Ochroniarze ich gonią, gdzie pieprz rośnie. Inspektorzy nie wchodzą ze strachu. Heniek się cieszy, bo by musiał wydatkować ze 3 miliony na wydobycie tego syfu. A już dał kierowcom bokiem za wjeżdżanie do utylizacji zastępczej. Ale jest ładnie, posiana trawka, smród się wydobywa zawiesisty, muchy wielkie, jak helikopter, jady trupie się wydzielają. Jest dobrze.
Tylko ta Sienkiewiczowa wpuściła przez nieuwagę kontrolerów, żeby stwierdzili, że 6,5 kg szkła jest wielkim zagrożeniem dla bezpieczeństwa ekologicznego, puszki po farbach w plastikowym worku przygotowane do wywiezienia są strasznym zagrożeniem, 1,5 kg zużytych pędzelków do malowania lakierami akrylowymi są takim zagrożeniem, że kontrolerka mało nie siadła ze strachu na trzonek i by straciła co nieco. I ta pryzma z patykami jest gorsza niż cała rodzina Stokłosów łącznie z Cygankiem doktorem humanistycznym.
Dodał blickrig dnia 2011-03-22 18:50:08
Dodał blickrig dnia 2011-08-01 20:19:52
Le Man jest uzdolniony wszechstronnie!
Dodał Dodał dnia... zabrał nocy dnia 2011-08-01 15:01:36
Zgadza się, bo to jest sterta opału, która w zimę ma służyć do tego, żeby się mieszkało w ciepłym.
Niebieski worek, to przytargał Zdunek, a leży on na zwłokach zdunka z kafli od pieca.
Dodał poprawa pracy domowej dnia 2011-08-01 14:59:40
te zdjęcia to jakiś fotomontaż?
Dodał przecież tak się nie mieszka dnia 2011-08-01 14:55:26
Le Man, Ty amuzykalnie uzdolniony Kłapouchu!
Dodał dnia 2011-08-01 14:52:19
Ten kawałek muzyczny jest najlepszy w swojej warstwie wizualnej, a szczególnie w momencie, kiedy swoją robotę wykonał kaftan z bardzo długimi rękawami. Poza tym podoba mi się urywek tekstu o przyjściu i odejściu już wkrótce. A by było najlepiej, gdyby w ogóle nie przychodził. Sienkiewiczowa może odetchnie, że mniej kup na podwórku i trochę więcej winogron ocaleje.
W warstwie fonetycznej kicha, zjadanie końcówek, niewyraźnie brzmienie, jak by się naćpał czegoś niedoczyszczonego, dopalacza z psim łajnem, albo co?
Dodał Le Man I dnia 2011-08-01 13:55:59
http://www.youtube.com/watch?v=UCZAcqwbbDQ
Dodał Dla Ciebie Łosiu dnia 2011-08-01 11:30:19
Ale przecież kupował ci ogórki szklarniowe, cukinie!!! Mogłaś se wsadzić.
Dodał somsiatka zpod 33 dnia 2011-08-01 10:07:17
zabrałam zabrałam bo zero męskości miał!
Dodał Jego ex dnia 2011-08-01 09:49:58
A ty "Jego ex" zabrałaś swoją piczkę w troki wtedy jak mógł, czy już jak nie? Bo to by było istotne! To ty suko wyssałaś wszystkie żyjątka z niego i w tango na wznak z innymi. Takie są kurwiszony. I chłop sam się został na stare lata!
Dodał pogotowie sexualne dnia 2011-07-31 19:22:13
I ch.j!
Dodał leman dnia 2011-07-31 19:18:27
LE Man nie może dlatego tak pisze z sexizmem w tle...
Dodał Jego ex dnia 2011-07-31 15:33:02
Ty To LE MAN jednak Mądry w tych SEXACH jestezdeś...a jeszcze możesz? w koncu masz juz latka swoje
Dodał dnia 2011-07-30 09:07:53

Podobno leman może ale nie musi. Niektórzy zaś muszą, nawet jak nie mogą. I to jest problem. Stąd się biorą dewiacje, zboczenia, seryjni mordercy z lubieżności, samobójcy - impotenci, pedofile.
Dodał Anatomopatologia kliniczna dnia 2011-07-30 20:25:45

A jeszcze zoofilia!!!!
Dodał Na dodatek dnia 2011-07-31 13:14:27
Te, fanka zespołu zekuts, powiedz mi co to jest "sorry", czy nie jest to coś jak nasze kurwa, pizda, bo nie wiem? a z kontekstu, może być kurwa, albo pizda.
Dodał monoglota dnia 2011-07-31 12:28:10
Żem rozmawiał wczorej z Lemanem na grzybach, bo jego spodkałem w Skórce. To jego najgorzej wkurwiają te pierdołowate gnoje, jak one piszą jemu na ty. A Leman jest szlachciura, to jemu powinne oni czpkoawć i z pokorą prosić: jaśnie wielomożny Panie ..., a nie ty leman, kurwa!
Dodał Grzybiasz dnia 2011-07-31 12:23:51
Ty To LE MAN jednak Mądry w tych SEXACH jestezdeś...a jeszcze możesz? w koncu masz juz latka swoje
Dodał dnia 2011-07-30 09:07:53

Podobno leman może ale nie musi. Niektórzy zaś muszą, nawet jak nie mogą. I to jest problem. Stąd się biorą dewiacje, zboczenia, seryjni mordercy z lubieżności, samobójcy - impotenci, pedofile.
Dodał Anatomopatologia kliniczna dnia 2011-07-30 20:25:45
Doszły mnie słuchy w sprawie wystawy z tych zdjęć w centralnym miejscu Piły..
Dodał dnia 2011-07-30 09:09:20
Ty To LE MAN jednak Mądry w tych SEXACH jestezdeś...a jeszcze możesz? w koncu masz juz latka swoje
Dodał dnia 2011-07-30 09:07:53
93% populacji wszystko kojarzy się z sexem. Studenci wydziału mechaniki zostali poddani badaniu, ile razy w ciągu godziny sexowali sobie na wykładach z równowagi sił przy rozwiązywaniu kratownicy. Okazało się, że średnio 40 razy w ciągu godziny.
Ocieractwo też jest dewiacją, jak trybadyzm, pederastia, sodomia, onanizm, voieryzm, fetyszyzm, lubieżność, itp, itd.
Dodał sexmisja dnia 2011-07-30 00:17:15
Uważajmy na gościa, ktoremu dzisiaj wszystko kojarzy sie z sexem, moszną gametami i kloacznymi fiksacjami-bo dzsiaj to osoba ocierająca sie dewiacje seksualne! ale jutro może stać sie takim lokalnym Andresem Breivikiem...
Uważajmy na niego!!!

Dodał dnia 2011-07-29 11:19:38
Fanka trupy The Cuts musi być dupą, i to gołą dupą używaną, to i o dupie się pisze.
Dodał taka prawda dnia 2011-07-29 09:25:03
T Piotrkowie jest giełda a w Janowie hodowla.
Żeby zadośćuczynić hucpie śmiecia "Dodał dnia 2011-07-29 08:43:23" przypomnę, że jest też hodowla koni w Mosznie. Niech mu się kojarzy Moszna z koniem. I wtedy na konsultacje do Szalbierza, który ma ogromne osiągnięcia na marginesie wszystkiego.
Dodał LM dnia 2011-07-29 09:22:47
FAKTYCZNIE TAKIEMU JEDNEMU CO PISZE TUTAJ (WNIOSKUJE,ZE TO 1 OSOBA, GDYŻ TO TEN SAM STYL) KOJARZY SIE TYLKO I WYŁACZNIE Z..DU.PĄ
Dodał dnia 2011-07-29 08:43:23
Uważajmy na gościa, ktoremu dzisiaj wszystko kojarzy sie z sexem, gametami i kloacznymi fiksacjami-bo dzsiaj to osoba ocierająca sie dewiacje seksualne! ale jutro może stać sie takim lokalnym Andresem Breivikiem...
Uważajmy na niego!!!
Dodał dnia 2011-07-29 08:33:19
Le Man chyba w Janowie Podlaskim!a Nie Piotrkowie
Dodał dnia 2011-07-29 08:31:39
Ciała członowate mają pierścienice (dżdżownica), robaki płaskie (tasiemiec), wije, pratchawiec, no i z pewnością znaczna część załogi ze Śmiłowa, bo te organizmy są nader prymitywne.
LEMAN jest bezczłonkowy, bo jest z góry, najwyższego lotu inteligencja.
Jak która potrzebuje, niech kupi sobie w Piotrkowie Trybunalskim ze dwa ogiery i się z nimi parzy przy żłobie.
Dodał konie konie na sprzedanie... dnia 2011-07-28 23:09:31
LEMAN jest juz bezczłonkowy
Dodał dnia 2011-07-28 21:47:10
Dobry limeryk. Wszystko wyjaśnia, że ten gość nie z każdą dupą pójdzie w krzaki. A jeszcze jest na tyle uprzejmy, że nie odmówi gumisiom, polineuropatycznym alkoholikom ze zwisem męskim nieozdobnym prawa do umoczenia kuśki w balii fanki. A autobus na pewno stanie szczególnie wieczorową porą i tylko kierowcy żal, kiedy zobaczy kogo wpuścił do gabloty.
Dodał ja się wstępnie mogę upić... dnia 2011-07-28 20:34:45
Czy ślepy anosmiatyk dlatego, żeby nie mówić do beczki ze śledziami: Dzień dobry dziewczęta?
Dodał zapytanie dnia 2011-07-28 11:19:02
Nie licz na zbyt wiele,
Czyś stara krowa, czy cielę.
Bo na twoje żądanie
Tylko autobus stanie
No, może jeszcze menele.
Dodał Slepy anosmiatyk dnia 2011-07-28 10:53:10
a jak z Twoją erekcją? Bo sprytnie uniknąłeś odpowiedzi
Dodał fanka The Cuts dnia 2011-07-28 10:09:29
Jaka muza, taka fanka, nic nie rozumie. Ostre rżnięcie tępą piłą nie ma związku z pierdoleniem, tylko z rzezią na Wołyniu w 1943. Preferowana przez Zdunka seksualność kurewska przy ostrej nazwie trupy Zdunka musi prowadzić do refleksji, że popularyzacja tego rodzaju roboty z użyciem giwery zaprowadzi w końcu na jakąś wyspę w Norwegii, lub na Wołyń po raz drugi. Głupia dupo. Tobie wszystko się kojarzy z kopulacją.
Dodał UPA dnia 2011-07-28 10:07:08
a co to za mądrala twierdzi, że lubię ostre rżnięcie tępą piłą? Lektura Twojego sorry twojego wpisu świadczy o niskiej samoocenie-także własnej męskości. Czyżbyś czas erekcji na żądanie miał dawno za sobą? czy też Twoja seksualność poszła w kierunku, który w literaturze fachowej określanej jest mianem dewiacji? a może jesteś jakimś sexualnym starym tetrykiem? Ujawnij się żałosny mały człowieku!
Dodał fanka The Cuts dnia 2011-07-28 08:54:51
ładne Focie!
Dodał fanka Piła dnia 2011-07-28 08:24:15
BOOOOOSSSSSKKKKKKIIIIIIIEEEEEEE FOTECZKI!!!!!
Dodał fanka The Cuts dnia 2011-07-27 08:47:55

Fanka kocha ostre rżnięcie tępą piłą. Co innego może zaproponować taki Zdunek, tylko łubudubu, jak kafle spadające ze starego pieca i szamot wypalony przez lata.
Dodał dnia 2011-07-27 11:36:01
BOOOOOSSSSSKKKKKKIIIIIIIEEEEEEE FOTECZKI!!!!!
Dodał fanka The Cuts dnia 2011-07-27 08:47:55
cenzor!
Mo post się nie ukazał!
Dodał HA HA HA dnia 2011-07-26 19:17:19
Ja to bym taką radę dał Zdunkowi. Niech mniej przesiaduje w lesie na wietrze przy Jeziorze w Jeziorkach. Niech się zabierze za dykcję i emisję, bo skrzeczy jak żaba, niech poćwiczy gamy, póltony. Bo na przykład Niemen - Wydrzycki miał dużo lepszy głos, był muzykalny i inteligentny, a mimo to nie zrobił kariery na zachodzie, chociaż wybierał się w wieku 37 lat. A Zdunek wygląda na wymiętoloną ryczącą czterdziestkę, to niech by chociaż w gminie, u wójta na ujta - ujta z sołtysem w tle. No, ale bez pracy nawet w Kaczorach trudno zakwakać do taktu i utrzymać linię melodyczną.
Dodał Wujaszek Dobra Rada dnia 2011-07-26 18:52:00
Do zdunek jest dobry rym pierdunek, a do szalbierz, kradnij i grzesz, i bierz co chcesz.
Dodał salcia dnia 2011-07-26 16:40:56
HENIU SIEDZI PIJE WHYSKY I SIE SMIEJE
BO IRENKA OD SWOJEGO BAŁAGANU CO RAZ TO MDLEJE

HENIEK REALIZUJE PO KOLEI SWOJE MARZENIA

A IRENKA ZA CHOLERE NIE MOZE ZABRAC SIE DO PIELENIA

HENIEK MA W SWOIM OBEJSCIU I W FIRMACH WIELKI PORZADEK

A IRENKA NIE MOZE UPORZADKOWAC NAWET SWOICH GRZADEK

Dodał dnia 2011-07-26 09:57:40
a ja sie pytam o takom rzecz: 6 milometrów, to była średnica, a może to była dugość? Mnie interesuje w kontekście tego z Norwegji. Ten nie czekał nawet na noc. Można chyba dać znać do Norwegji, że ten Zdunek ma coś wspólnego żeby tak walić do chłopaka, co mu się nastroszyło kawałek ptaka. Baby też umią szczelać z bliska.
Dodał pan Piecyk dnia 2011-07-25 17:50:43
"w morde norzem i na zakaźny", to jest chyba z tej piosenki Zdunka, tylko, że tam było z giwery w łep.
Dodał motelowa bladź dnia 2011-07-25 17:39:22
To se zgódź Zdunka. On tam ciągle stoi za drzewem, albo w kucki coś robi na papier. Chyba to papier światłoczuły, bo się robi bronzowo - żółty.

Dodał sonsiad dnia 2011-07-25 17:36:37
pospszontałam i znuf nabrudziłam i żem pospszontałam. Taki mam zapijerdol zes tym spszontanijem, że bym chciała kogóś do roboty, ale one tylko patrzom i patszom a do roboty nima nikogutko, qrwa.
Dodał w morde norzem i na zakaźny dnia 2011-07-25 17:33:01
IRENA POSPRZĄTALAS JUZ?
Dodał dnia 2011-07-24 23:32:06
Pewnie dobrze, tylko ta kiła, ale przeszkadza, bo rany są w podniebieniu, dziury na pięść. To ludzkie, nie boskie!
Dodał treponema pallidum dnia 2011-07-23 15:31:32
rany boskie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dodał Ojciec Tadeusz dnia 2011-07-23 13:55:06
ale KIŁA!!!!
Dodał dnia 2011-07-22 23:52:56
to chyba dobrze?
Dodał dnia 2011-07-22 12:05:48
Jessuuu ale bajzel tak nie mozna przeciez mieszkac-tak nie da sie zyc
Dodał GOSPODYNI W WIELKOPOLSKI dnia 2011-07-20 21:47:26

Bo też to nie jest mieszkanie, a miejsce do suszenia patyków na opał. Sąsiad, co rozgląda się za gaciami właścicielki nie wspomina o patykach i kijach, bo inny patyk nie daje mu wytchnienia, szczególnie przy widoku gaci.
Dodał psychiatria Pawłowa dnia 2011-07-21 19:17:12
to nie jest fotomontaż! to RZECZYWISTOŚĆ!
Dodał L dnia 2011-07-21 18:50:49
to fotomontaz=ludzie tak nie mieszakają
Dodał dnia 2011-07-21 00:02:06
Jessuuu ale bajzel tak nie mozna przeciez mieszkac-tak nie da sie zyc
Dodał GOSPODYNI W WIELKOPOLSKI dnia 2011-07-20 21:47:26
Zdunek i sąsiad mogliby też gdzieś w zaroślach zdjąć swoje gacie i powąchać, albo i odbyć jakiś seans, stosunek do przyrody i mnogości innych rzeczy, wysrać się na dworze, żeby daleko nie chodzić po psie kupy.
Dodał sklep "świat gaci" dnia 2011-07-20 20:03:02
A szczury wielkie jak borsuki są postrachem ludzi w Zacharzynku. Mogłyby przychodzić na żużel.
Dodał: Szczury jak borsuki, dnia 2011-07-19 23:28:03

Szczury nie będą chodzić na żużel, bo są za inteligentne.
Dodał gość baru u przestępcy dnia 2011-07-20 16:42:18
Byłoby bardzo dobrze, jak by się spotkali dwaj szperacze zagrody Sienkiewiczów: Zdunek i sąsiad. Dla wymiany informacji, gdzie co leży, co powąchać, a co zdjąć - w sensie fotografii.
Dodał sąsiad sąsiada dnia 2011-07-20 16:31:19
Nie ma najmniejszych wątpliwości, że osoba opowiadająca o gaciach konkretnej osoby, zwracająca się z użyciem zdrobnienia imienia, musi mieć do tej osoby stosunek pozytywny, żeby nie powiedzieć entuzjastycznie bałwochwalczy.
Nasz klub "Zdrowe baby w barchanach" podejmie inicjatywę, żeby każde gacie przesyłać do Jeziorek, do sąsiada. Tylko nie mamy pewności, czy Stokłosa się nie sprzeciwi, bo on ostatnio tylko się sprzeciwia. Na przykład, że ktoś dostał medal, a on nic nie wiedział, że ktoś przystąpił do konkursu z nagrodami, a on się nie zgadza. Dlatego blady strach padł na wieś i okolice, nie mówiąc o smrodach od Stokłosy, który się wszystkiemu sprzeciwia, a nie daje rady opracować prostego wniosku o wydanie pozwolenia na działalność Farmutilu-Pilutilu od ponad 20 lat. Taki to pilniaczek-prostaczek-smrodaczek.
Dodał pluskwamperfekt dnia 2011-07-20 15:53:15
Mogłeś wziąć "sąsiad" te gacie. Nie było chyba w historii gospodarczej, żeby ktoś prał gacie przed wyrzuceniem ich na śmietnik. Poza tym wiadomo, że "sąsiad" jest fetyszystą i kocha wąchać gacie w kroku. To mu się zapewnia nie tylko z jednego miejsca, bo wiadomo, że po drugiej stronie ulicy zakrada się, aby podglądać, jak gość sika w krzakach pod płotem. Widziano "sąsiada", jak obwąchiwał takie miejsca i komentował coś o diecie prowokującej tego rodzaju wydaliny.
Ciekawe, że "sąsiad" w takich sytuacjach dostawał trzęsiączki ręki, którą zawsze wkładał do kieszeni i miał zadyszkę, bo sapał ciężko.
Dodał dnia 2011-07-20 08:59:13
Szczury widziano miedzy puszakami po farbie i starymi gaciami (nie pierwszej czystości) Irenki!
Dodał sąsiad dnia 2011-07-19 23:56:39
Są udokumentowane na zdjęciach wideo obszary błoni nadnoteckich o powierzchni 300 hektarów potężne warstwy mączki mięsno-kostnej wyrzucanej przez samochody Farmutilu. Ta zaraza zakaża wielkie połacie, spływając do Noteci zatruwa jej wody, powoduje z czasem zmiany eutroficzne, zarastanie wskutek przenawożenia. I za takie zbrodnie przysługuje mandat 500 zł.
A szczury wielkie jak borsuki są postrachem ludzi w Zacharzynku. Mogłyby przychodzić na żużel.
Dodał Szczury jak borsuki dnia 2011-07-19 23:28:03
o ku.wa
Dodał dnia 2011-07-19 14:30:31
Jak to możliwe, że Pani Irena sama łamie przepisy?pardon jej mąż!?
Dodał dnia 2011-07-17 22:56:19

Stokłosa wysypywał mączkę mięsno-kostną w Bronisławkach na śnieg, zimą na obszarze 200 hektarów. Dostał karę z UG Ujście 500 zł, bo więcej nie można w trybie mandatowym. I to mu się opłaca.
Dodał Szczury jak borsuki dnia 2011-07-19 11:01:39
Państwo Sienkiewicz ponoszą konsekwencje naiwności ludzi poczciwych, niezawistnych, a stąd łatwowiernych. Kiedy kilka lat temu Sienkiewicz zdybał Zdunka na swojej posesji w trakcie sesji zdjęciowej kup, które przyniósł ze sobą Zdunek od strony lasu, powinien był go zlać, zabrać aparat, wyjąć nośnik pamięci zemleć w młynku do kawy i dać do konsumpcji z popitką wina własnego wyrobu, co najmniej dwie butelki. Przywiązać za fajfusa do klamki i niech by tylko popuścił, lać pokrzywami po dupie. Nie namawiał bym do połamania palców, żeby mu się lepiej wyginały przy graniu na gitarze o kurwach motelowych, bo i bez tego muzyk z niego do dupy. Po kilku godzinach wypuścić do lasu i zrobić mu komórką filmik, jak leje pod drzewami, i do jutube. Taka pamiątka by była korzystna dla rozwoju twórczości paparazzo z TN (Tani Nierząd).
A Sienkiewicz wypuścił i powiedział tylko, żeby nie zbłądził, bo do domu ma chyba prosto przez las, a i samochody słychać.
Dodał leśniczy dnia 2011-07-18 10:06:49
Jak to możliwe, że Pani Irena sama łamie przepisy?pardon jej mąż!?
Dodał dnia 2011-07-17 22:56:19
HENIU HENIU:) goń to babsko i tych darmozjadów:) POMOŻEMY CI!
Dodał My z JOSKINA dnia 2011-07-17 22:55:10
Jeśli kryterium porządku są zakopane wielkie ilości padliny i odpadów, to ten porządek nie jest mój.
Heniu nie daje pracy, tylko zatrudnia ludzi, żeby na ich harówie zarobić tyle, żeby podnieść się w rankingach najbogatszych, żeby wyrwać z ludzi wszystko, co mają, a szczególnie młodość, zdrowie, siły. Za nędzną zapłatę, za poniżenie, za strach prostego człowieka - poddańca!
Heniu jest współtwórcą tego systemu, jego najgorszych mord i ryjów. Nie tworzy się systemu po to, by mu się dawać, ale żeby z niego wyrwać ile się da. Sukno Rzeczypospolitej jest łatwym kąskiem dla hien pokroju hanasa.
Dodał do buló dnia 2011-07-17 19:22:08
Heniu był wykwitem, wrzodem tego systemu, objawem choroby.
Dodał do bulu... dnia 2011-07-17 19:06:55
Heniu daje pracę ma porządek i jak sie okazało nie dał się systemowi mimo, że na niego najeżdżano na maksa i choćby za to ma SZACUN!
Dodał Pilanie dnia 2011-07-16 22:26:47
Heniu Stokłosa jest ostatnim "człowiekiem", który zasługuje na szacunek jakikolwiek !!!!!!!!
Dodał * dnia 2011-07-15 02:13:43
Bo my Wielkopolanie nie lubimy BAŁAGANIAR!
Dodał wcale nie fajne "zdjondka" dnia 2011-07-15 00:02:02
zdjondka super!poezja~!
Dodał dnia 2011-07-14 23:35:22
Przy twojej biegłości w ortografii mogę się wynająć za korektora. Będzie ci potrzebny, bo żeby się nie okazało, że luty ma 32 dni w twoim mniemaniu.
Dodał reportasz dnia 2011-07-14 23:06:15
Szukam wydawcy Kalendarza na 2012 rok Motywem przewdonim będzie Fotoreportarz "Bałagan u Pani Ekolog" czekam na oferty!
Dodał dnia 2011-07-14 22:07:12
W śmiłowskim barze u przestępcy ludzie przy cienki, piwku i kurczaku ze zrzutów powiadają, że
Dariusz Krupa przez dwa tygodnie odczytywał z trudem wiadomości na bip UW Poznań o odznaczonych, to na pewno wybierze się do wojewody, żeby go opierdolić, że jak to bez Krupy, żeby coś się działo w powiecie, kiedy Krupa jest radnym gminnym i badaczem kup, wiórów, liczykrupą trocin i patyków a przy okazji obserwatorem, czy kto w wyrobach drewnianych przemyca gdzieś azbest. A może ja się mylę?
Jutro piątek - bezmięsny, a więc Krupa cały produkt zakładów mięsnych z padliny rzuci wojewodzie na stół.
Dodał Dżonyłoker dnia 2011-07-14 16:09:58
O ile sobie przypominam, te wióry, trociny, patyki, kije, kołki, listwy, okorki, pniaki, ścinki, po kilkukrotnym wymieszaniu dla wysuszenia na świeżym powietrzu zostały odstawione do miejsca, skąd będą pobierane w czasie wymagającym ogrzewania, jako znakomite paliwo ekologiczne-odtwarzalne. Efekt estetyczny jest w tym przypadku nie gorszy, niż flaki walające się pod gołym niebem, albo zdeponowane pod ziemią dla taniej utylizacji naturalnej, która zatruwa podziemne zbiorniki wody pitnej. Niech będzie pozdrowiony Złotów ze swoją żyburą w kranach. Kurna!
Dodał stokłosa zmieniona dnia 2011-07-14 11:28:53
ale Bałagan robi furrokę:)
Dodał jacie dnia 2011-07-13 22:43:09
Powiedz to 16 tysiacom tych co na niego głosowali:)
Dodał dnia 2011-07-13 22:35:24
Henryk Stokłosa może być na pierwszym miejscu najbogatszych ludzi w POlsce, ale zawsze zostanie ostatnim człowiekiem, który zasłużył sobie na szacunek!!!
Dodał Lud dnia 2011-07-13 22:29:08
Czy pamiętacie rok 2010, wiec wyborczy Bronisława Komorowskiego? Obywatel Dariusz Krupa wielkim zadęciem, publicznie podarował kandydatowi na prezydenta książkę "W szponach władzy" (po 1 zł za zakup mięsa powyżej 50 zł w sklepach należących do Stokłosy w całym kraju, co sprawdzono na południu Polski, w Szczecinie, w Poznaniu). Była to spisana przez Aleksandra Radka (w realu Zbigniew Noska) opowieść, jak sobie Anna i Henryk Stokłosowie wyobrażają świat. Po zwycięstwie wyborczym prezydent przeczytał tę książkę. Uznał, że trzeba odznaczyć te dwie odważne panie ze Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej. I odznaczył. Należy więc złożyć Dariuszowi Krupie wyrazy wdzięczności całej załogi Farmutilu, której reprezentantem jest przewodniczący rady pracowniczej, radny gminny, poszukiwacz kupy, trocin i patyków na cudzych podwórkach, azbestu w wyrobach drewnianych, a nie szukać gdzieś w komnatach i salonach pana Wojewody objawów cynizmu, czy niedoinformowania.
Dodał Ernest Małgosiak dnia 2011-07-13 16:37:12
Myślę, że dadzą radę. Niskie czoła, niskie pobudki, niskie stoły.
Dodał czołem! dnia 2011-07-13 15:19:25
Właśnie te doniesienia będzie musiała redakcja odszczekać i to spod stołu z bardzo niskim blatem.
Dodał stolarnia od stołów dnia 2011-07-13 15:14:40
Zachęcam do przeczytania Tygodnika Nawego. Dziennikarze tego pisma wyjasnili kulisy działalności stowarzyszenia ekoterrorystycznego i powody nagrodzenia odu jej działaczek.
Czarno na białym jasne jest kto płaci im za to
Dodał dnia 2011-07-13 13:18:26
http://w462.wrzuta.pl/film/3DbKVtNIdY7/lin
Dodał # dnia 2011-07-13 12:27:20
Śliczny Widok
Dodał # dnia 2011-07-13 12:24:42
co tez z takiej blachy tym babom...zobaczyc taki SYF jak u Sienkiewiczowej...BEZCENNE... za resztę i tak zapłacę kartą MasterCard..
Dodał dnia 2011-07-12 23:14:16
Histeryczny artykuł w TN (Tygodnik Nowy, Tani Nierząd) o odznaczonych dwóch drobnej budowy kobietach ze Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej, świadczy o zaniepokojeniu w kręgach sitwy flakowo-smrodowej. Stare wygi propagandy socjalistycznej kalkulują, że skoro te dwa mochery zostały demonstracyjnie nagrodzone przez najwyższe władze państwa, to sytuacja króla flaków jest nie do pozazdroszczenia, że wahadełko dyndnęło w kierunku niekorzystnym dla księcia smrodu. Leninowskie pytanie: co robić? - zaprząta umysły i buduary, pamięci komputerów i archiwa speców czarnego pijaru z czarnym baranem pikadora na czele. A tu starość puka w zawiasy sztucznej szczęki. Chciałoby się pożyć w komforcie, szacunku i wolności, której wyrazem jest atrapa samolotu na polu. I takie atrapiaste życie dobiega, a medali na grudi niet, nie pribywajet. Ach, gdzie te czasy, kiedy gościli się ludzie ze szczytów, jak Jerzy Milewski - szef BBN od Wałęsy, generalicja, minister Marek Pol z radną Hanną Gapińską.
Dodał Gwardia Toruń - mocher dnia 2011-07-12 22:53:22
A Pani prezes dostała medal. GRATULACJE
Dodał xxx dnia 2011-07-12 18:31:12
Heniek może też pracować pod celą. Jemu nie straszne nic, choćby i wyrok 157 lat!
Dodał wychowawca dnia 2011-07-12 17:35:33
Heniek ma się dobrze:)wlasnie przez rok awansowal o kolejejnych kilka pozycji na liscie Wprost:) jest juz 16 w Polsce:)wyzej nigdy nie byl wcześniej, nawet w czasach gdy byl juz kilkanascie lat w Senacie. Więc jaki wniosek? Nie straszne Heniowi sądy ! Heniek po prostu potrafi pracować!
Dodał > dnia 2011-07-12 08:05:14
Heniek jest skończony! Już nic mu nie pomoże!
Dodał > dnia 2011-07-12 01:04:04
uważaj na swoją babę, żeby cię nie poczęstowała krętkiem bladym z gonokokiem.
Dodał weterynarz - inseminator cudzych bab dnia 2011-07-11 23:23:07
Baby nikt nie przebije w syfiarstwie
Dodał dnia 2011-07-11 01:05:13
...a właściwie to powinno być od razu na sprawie uwzglendnione, że on fałszywie oskarżył tego Cieplińskiego, co robił za grosze w jego firmnie 23 lata. Heniek okradał tych pracowników swoich w małych dziurach, wsiach, takich gównianych pipidówach, co innej roboty nie ma, bo wszystkich powykańczał mafiozo senator smród!
Dodał Tuczno powjat wałczański dnia 2011-07-10 15:10:48
heniu jest kłamczuch, kłamał przed sądem w sprawie Cieplińskiego. Powinien za to siedzieć w Czarnym, Potulicach, Wierzchowie.
Dodał szabdabada dnia 2011-07-10 14:56:40
Pan Heniu ma kłamczuchów zapewne w głębokim...poważaniu:)
Dodał dnia 2011-07-10 10:22:26
Gdyby Stokłosa byl skazany nie byłby senatorem. Jest bowiem konstytucyjny zakaz bycia parlamentarzystą z wyrokiem skazującym. Tak jest od 2 lat,a Stokłosa manadat senatora zdobył 5 miesiecy temu.
Dodał Do Kłamcy Poniżej! dnia 2011-07-10 10:19:58
CO Wy z tym Stokłosą tak o tym czy faktycznie kogoś bił, czy też jest to konfabulacja kilku złodziejaszków, którzy w obliczu dyscyplinarki z pracy i wyroku za złodziejstwo przed własnymi żonkami wymyslili historyjkę co by ich baby z domu jako darmozjadów bez pracy (z własnej winy) nie wygoniły. Czy nikomu z Was nie zadarzyło sie oszukać męża lub żony? a ta Pani i Pan z tego art. Cóż..widać gołym okiem jacy to ludzie.Poza tym łamali

W sprawie bicia człowieka i jego uwięzienia przez Henryka Stokłosę jest w sądzie w Wałczu prawomocny wyrok, który potwierdza, że Stokłosa Henryk, senator był ciemiężycielem i bezprawnym oprawcą pana Cieplińskiego!
Dodał plus dnia 2011-07-09 21:51:05
nie chce wiecej broszurek, bo szkoda mi drzew , ktore zostaną wyciete, by zaspokoic czyjes chore ambicje
Dodał dnia 2011-07-09 14:38:58
Na miejscu Senatora Stokłosy z tych zdjęć zleciłbym wykonanie pocztówek pod Sztandarem np akcji: STANOWCZE NIE BAŁAGANIARSTWU W PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSCE i rozesłałbym jako druk bezadresowy każdemu gospodarstwu domowemu w Powiecie Pilskim i powiatach ościennych.

podpisałbym: posesja wraz z zakładem stolarskim należcym do męża Ireny Sienkiewicz.

Co sądzicie o pomyśle?
Dodał Dobra Rada zawsze w cenie dnia 2011-07-09 10:55:51
Chroń nas Panie Boże przed tak walczącymi Ekologami. Przed takimi pseudo metodami. Przed tak nikczemnymi metodami.
Dodał Alina dnia 2011-07-09 10:51:11
chetnie wypije:)
Dodał FOciak dnia 2011-07-08 09:51:15
Fotograf ma u mnie flaszke dużą! niech się zgłosi!
tzn namiar tutaj zostaw swoj
Dodał dnia 2011-07-08 00:08:10
za te cuda na foto to tej PANI sie 4 ordery należały!
Dodał Kapiteła Orderu:) dnia 2011-07-08 00:06:55
Heniek! Pocałuj swoją różową w dupencję! Jeżeli jeszcze możesz? Po tym wszystkim...
Dodał :-))))))) dnia 2011-07-06 22:37:18
>>trza Prezydentowi RP co ją odznaczył w lutym b.r. wysłac te zdjęcia tego syfu i info,ze jej mąż naruszał przepisy ochrony środowiska
Dodał dnia 2011-07-06 22:14:46
Dodał ! dnia 2011-07-06 22:34:48
trza Prezydentowi RP co ją odznaczył w lutym b.r. wysłac te zdjęcia tego syfu i info,ze jej mąż naruszał przepisy ochrony środowiska
Dodał dnia 2011-07-06 22:14:46
babsko jakis order dostało podobno..ciekawe czy za ten bałagan czy za coś innego?
Dodał dnia 2011-07-06 22:12:00
wręcz tragiczne!
Dodał dnia 2011-07-06 11:41:32
To bardzo smutne co widzimy, na tych zdjęciach.
Dodał dnia 2011-07-05 20:29:16
Sienkiewicz dostał 5 tyś kary

Zawiadomienie na szefową ekologów trafiło do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. WIOŚ, skontrolował zakład stolarski należący do męża szefowej ekologów. Skończyło się mandatem i to nie małym. Sienkiewiczowie otrzymali mandat w wysokości 5 tys.zł.

http://www.gloswielkopolski.pl/fakty24/385697,smilowo-ekologiczna-wojnaid,t.html

Dodał dnia 2011-07-05 11:20:03
http://stopwiatrakom.eu/wts/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=69&Itemid=76


http://stopwiatrakom.eu/wts/pliki/Wyniki_badan.pdf

ELEKTROWNIE WIATROWE A ZDROWIE
Wyniki międzynarodowych badań
(stan badań na koniec 2009 roku)

Opracowali:
prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak, członek Komitetu Patofizjologii PAN prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak tel.: 071 784 25 97
prof. dr hab. inż. Adam Janiak, członek Polskiej Akademii Nauk
dr inż. Mateusz Gorczyca,
dr inż. Andrzej Kozik,
mgr inż. Rafał Januszkiewicz,
mgr inż. Bartosz Tomeczko
Wrocław, luty 2010 roku

Wyniki opracowano na podstawie :
? artykułów naukowych,
? prac doktorskich,
? raportów.

(Wyniki z: Francji, USA, Szwecji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Portugalii)

Z międzynarodowych badań oddziaływania na organizmy ludzkie dźwięków niskich częstotliwości (
Dodał stop dnia 2011-07-05 00:28:59
Nie w Etiopii a po etopirynie dwa opakowania na raz. Wtedy wszystko jest do góry dydkiem.
Dodał goździkowa dnia 2011-07-04 20:41:52
ja w Etiopii widziałem coś takiego
Dodał Międzynarodowa Irena dnia 2011-07-04 18:01:28
NIEZŁY NIEŁAD JA TU WIDZĘ. OSTATNI TAKI W SLUMSACH W BANGLADESZU WIDZIAŁEM.
Dodał OBIEŻYŚWIAT dnia 2011-07-04 15:10:07
tak tak domostwo Sienkiewiczów to ostoja porządku i estetyki! Spójrzcie zresztą sami..
Dodał ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha dnia 2011-07-04 15:10:03
To ten bajzel u naszej Pani Ireny to jedna wielka inscenizacja tylko? a to skubańce tak kobietę wrobić ;)
Bo przecież ona taka porządna taka czysta taka estetka
Dodał Waran z Komodo dnia 2011-07-04 09:22:33
No to masz dobrego pomysła!
Dodał dnia 2011-07-04 07:51:26
Ja myślę tak: należy odkurzyć redaktora niepiśmiennego, śpiewaka o puszczalskich dupach co im się gotuje się w majtach przy 100 stopniach farenchajta, fotografa kup na cudzych podwórkach. Należy jego wyposażyć w aparat zorka V i kliszę 6 na 9, niech znowu zapierdala na posesję w Jeziorkach z reklamówką pełną kup, niech zrobi inscenizację i fotki, żeby pilski motłoch forum dzienniknowy mógł napawać swoje gały tym, co uczynił zdunek herbu piecyk kaflowy z dochówką.
Dodał mam pomysła dnia 2011-07-04 07:49:50
Żenujący poziom wypowiedzi pańskich niewolników, panie senatorze. To pana bawi?!
Dodał ? dnia 2011-07-04 02:10:19
NIECH KTOŚ W KOŃCU POWIE PRAWDE CZY TA PANI TAK FAKTYCZNIE MIESZKA I ZYJE? BO W TAKIM SYFIE TO ŚWINIA NIE MIESZKA, A CO DOPIRO CZŁOWIEK-WIEC TO NIE MOŻLIWE BY TO BYL DOM IRENY SIENKIEWICZ-JA NIE WIERZE.
Dodał ZYTA PYTA dnia 2011-07-04 00:09:02
Oczywiście Stokłosa z ze złą wodą w Złotowie ma związek ŻADEN:)ale lubię mu dupe obrabiać bo mi nie chcial dać kiedyś kasy. A jak ma to musi dawać. Prawda?
Dodał Dyzenteria złotowska dnia 2011-07-04 00:05:10
Zakopane padliny to jest niewidoczne dla pospólstwa. I temu pospólstwowi się wydaje, że jak nie widać na podwyrku, żeby leżało za płotem jak patyki u Sieńkiewiczów, to tego nie ma, ale faktycznie to jest i płynie jak rzeczka pełna syfu i smrodu. A w Złotowie już mają tango z wodą i chlorują. Skąd ten syf w Złotowie? A ekoloszy ostrzegali, ze syf powoli spływa z pól gdzie Stokłosa bez pamięci wylewał ścieki i gdzie po północnej stronie krajówki k10 zakopywał padlinę i odpady rzeźnicze! A Mela na sprawie powiedział w zeznaniu, że po tej stronie nie wolno nic wylewać zatrutego, bo to leci do zbiorników wody podziemnych, wody naturalnej. I ją zabrudza. Ale Stokłosie nikt nie przetłumaczył, bo on senatorzył i był najmądrzejszy i dawał pracę. Teraz bedzie dawał pracę znowu na przekopanie jakiś wałów zaporowych, zabetonowanie, żeby nie spływał ten syf.
Dodał Dyzenteria złotowska dnia 2011-07-03 23:20:30
>>>Pytam sie JA NACZELNA BAŁAGANIARA WIELKOPOLSKI!BO PODOBNO ZAKOPAŁ ALE DOWODÓW NIE MA
Dodał IRA dnia 2011-06-26 00:44:53 Czy Stokłosa wykopał padliny zakopywane w polach od ponad 20 lat
Dodał . dnia 2011-07-03 23:08:34
No, tej, a co z Janickim? Podobno on wyruchał czyjąś żonke i ten mąż zapodał na mieście, że jak go złapie to jemu jaja utnie i wepcha do mordy. I on się zląkł i wypieprzył z kraju, jak Henas swego czasu, kiedy mu zapodał ciechan.
Tak to wygląda, że jeden Przemas tylko śpiewa o bzykaniu a drugi Przemas wali cudze baby!
Dodał stroiciel gitar basowych dnia 2011-07-03 22:01:27
A u Zdunka może być tak, że on śpiewa o różnych bladziach po różnych miasteczkach gminnych, a jego stara może się bradziażyć na tylnym miejscu forda mondeo, albo w szoferce.
Dodał sąsiad z bloku dnia 2011-07-03 21:43:48
A co u Zdunka? Jeszcze śpiewa tom śpiewke, o tej dupie co rypała się z kierowcami? Czy może Zdunek ma nowe zadanie na odcinku propagandy i robi fotki komuś nowemu ze stowarzyszenia, może zbiera znowu jakieś kupy po mieście, żeby przyozdobić kadr do zdjęcia?
Bo jak sobie przypomne protest głodowy w Poznaniu, to Zdunek z Janickim całymi dniami i nocami ganiali wokoło UW, aby może znaleźć chociaż papierek od snikersa, jakąś tytkę po frytkach z Makdonalda. I nie mogli zrozumieć, co też kurwa, Leman tam robi, a że nie nosił żółtej koszulki, to znaczy, ze on nie jest z ekipy protestujących i może się nażreć, albo nachlać. A ten, kurwa, nic też nie żarł, tylko rano gorzką kawę wygolił. I Zdunek z Janickim przysiedli ze zmęczenia w parku i gotowało im się we łbach, że kurwa, coś ci ekolodzy są, że heja!
Dodał Psia robota, psie kupy zbierać! dnia 2011-07-03 21:38:33
Więc młyny sprawiedliwości nie tylko zaczeły mleć sienkiewieczową ale i MIELIĆ:)
Dodał dnia 2011-07-03 01:27:06
do srajdków:

Współczesna norma językowa jest łagodniejsza niż ta przed laty. Zezwala na posługiwanie się w polszczyźnie codziennej, potocznej bezokolicznikiem mielić i utworzonymi o niego formami osobowymi czasu teraźniejszego i przeszłego mielę, mielisz, mielił itp. oraz mieliłem, mieliłeś, mielił itp. Proszę zajrzeć do Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny PWN pod redakcją prof. Andrzeja Markowskiego (Warszawa 2004, s. 538).
Dodał Lepszy Srajdek:) dnia 2011-07-03 01:26:04
A CO TAM PANIE W BAŁAGANIE??
Dodał dnia 2011-07-03 01:21:34
oj dostanie sie babsku dostanie
Dodał dnia 2011-07-03 01:14:11
mleć, powinno być, ale bęcwały nie dają rady.
Dodał do srajdków dnia 2011-07-01 21:09:47
widzę, że młyny sprawiedliwości i Sienkiewiczową zaczeły mielić.
Dodał Temidka dnia 2011-06-30 23:47:52
Toście się nagadali.
Dodał Maryś dnia 2011-06-30 19:19:05
otóż to:) HIPOKRYZJA
Dodał dnia 2011-06-30 08:47:06
Hehe najciekawsze jest to, że okazuje się , że Ci co gonią innych za łamanie przepisów sami je łamią. Co za hipokryzja !
Dodał Młyny Sprawiedliwości dnia 2011-06-29 19:03:36
wow to bedzie się działo
Dodał Marycha dnia 2011-06-29 19:01:02
Warszawa się sprawą zainteresowała!
Dodał dnia 2011-06-29 13:27:28
stare?:) NOWIZNA widac na oko...Świadkowie potwierdzą, gdyż sami zrobili je...
Dodał dnia 2011-06-29 13:26:26
Od momentu wykonania tych zdjęć minęło co najmniej 100 dni. Niewykluczone, że Zdunek zaprezentował stare zdjęcia sprzed 3 lat, kiedy został przyłapany przez właściciela posesji na szwendaniu się po podwórku. Pan Witek poprosił Zdunka, żeby sobie poszedł. To był błąd, bo trzeba było broną po plecach. Krupa jako szpec od metaloplastyki by wyciągnął.
Dodał temat się wyczerpał. dnia 2011-06-29 12:21:07
otóz to ZDJĘCIA OODAJĄ PRAWDĘ!
Dodał dnia 2011-06-29 00:14:02
Zdjęcia niestety nie kłamią. Sienkiewiczowa powinna posprzątać, a nie zaglądać na cudze podwórka i zabierać ludziom pracę.
Dodał dnia 2011-06-28 07:40:48
syf i psie kupy i nie tylko
Dodał dnia 2011-06-28 01:29:52
ale syf
wstyd jak byk
Dodał dnia 2011-06-28 00:46:11
byłam tam w pobliżu z pieskiem rano - smutny widok
Dodał dnia 2011-06-27 08:13:38

A, to ty łazisz z tym kundlem, co sadzi mi przed furtką ogromniaste kupska śmierdzące. I oczywiście one zostają, żeby Zdunek nie musiał się męczyć ze zbieranie po Pile.
Dodał Leśniczy z Jujki dnia 2011-06-28 00:14:46
byłam tam w pobliżu z pieskiem rano - smutny widok
Dodał dnia 2011-06-27 08:13:38
To Szkodniki!i Bałaganiara
Dodał dnia 2011-06-26 10:54:57
co tak napadacie na ekologów?
Dodał dnia 2011-06-26 10:38:28
Ekologów jeszcze nie zakopali a już
śmierdzą.Zakopią ich kiedyś też.
Dodał dnia 2011-06-26 09:50:02
Pytam sie JA NACZELNA BAŁAGANIARA WIELKOPOLSKI!BO PODOBNO ZAKOPAŁ ALE DOWODÓW NIE MA
Dodał IRA dnia 2011-06-26 00:44:53
Czy Stokłosa wykopał padliny zakopywane w polach od ponad 20 lat?
Dodał ? dnia 2011-06-25 22:36:27
Balagan byl,jest i bedzie ,taka
natura balaganiary.
Dodał dnia 2011-06-25 11:02:20
:) sikam z tych tekstów poniżej! a gdzie jej focie mogę luknąć?
Dodał Morti dnia 2011-06-24 10:09:46
a co mokre włoszki nie w modzie?
Dodał dnia 2011-06-24 01:47:07
nawet na swojej głowie nie posprzątała!
Dodał Mokra włoszka z lat 80 tych dnia 2011-06-23 23:10:47
posprzontała choć tyci? Wieta coś o tym?
Dodał Maryś dnia 2011-06-22 08:02:57
o matko też syf w tym linku pniżej!
Dodał dnia 2011-06-22 00:45:39
http://wiadomosci.onet.pl/wideo/dramat-chorego-czlowieka,9572073,1,klip.html
Dodał dnia 2011-06-21 07:29:09
a jaka kara to w Ministerstiw Środowiska podobno deliberują ;) NAD JAKĄS KAWĄ
Dodał dnia 2011-06-21 01:07:18
współczuję..tyle sprzątania..
Dodał dnia 2011-06-20 11:45:28
PIEKŁO
Dodał dnia 2011-06-20 00:07:11
osz...ale Bajzel
Dodał dnia 2011-06-19 11:01:03
Qurwa! CENZURA w TN. Jak zwykle
Dodał Buuuuuuu dnia 2011-06-19 02:06:32
męża tej pani ukarał Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Pile karą grzwyny 5000 złotych za łamanie przepisów ustawy o odpadach! Więc kto tu źle wytwarza odpady?? Szok okazuje się ,że kreuję się na męczennicę o nieskazitelnej czystości-a sama na własnym podwórku ma: zobaczcie sami zresztą:

http://www.dzienniknowy.pl/aktualnosci/pokaz/17975.dhtml

http://www.dzienniknowy.pl/aktualnosci/pokaz/18688.dhtml
Dodał Kret z Wioś dnia 2011-06-18 14:06:05
Nazwisko Sienkiewicz zawsze kojarzyło mi się pozytywnie,ale
od jakiegoś czasu bardzo,bardzo żle.
Dodał dnia 2011-06-18 13:41:19
ekolodzy wyznaja zasade ,ze co twoje to i moje ,a co moje tego nie rusz.
Dodał Kornik dnia 2011-06-18 13:32:04
Czy Irena Sienkiewicz oraz ekolodzy ze Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemii Nadnoteckiej doprowadzą swoimi działaniami do utraty 300 miejsc pracy w Trzciance?

Przyzwyczailiśmy się, że działania Pani Prezes były głównie ukierunkowane na firmy senatora Henryka Stokłosy. Co się okazało? Otóż jak donosi Głos Wielkopolski ponad 300 pracowników firmy Joskin protestowało w czwartek przed Urzędem Miejskim w Trzciance w obronie swoich miejsc pracy. Pracownicy Joskinu mają pretensje nie tylko do urzędników, ale i ekologów, którzy od początku aktywnie przyglądali się budowie zakładu w Trzciance. Ich wątpliwości budził choćby fakt, że nowy zakład powstał pomiędzy dwoma jeziorami miejskimi, w bliskim ich sąsiedztwie. Czy faktycznie działania ekologów przyczyniły się do tego, że ocynkownia w Trzciance nie została jeszcze uruchomiona? - Joskin posiadał już pozwolenie zintegrowane. Gdyby tak nie było, budowa w ogóle by nie ruszyła - wyjaśnia Wiesław Maszewski, starosta powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. - Zostało ono jednak podważone przez organizacje ekologiczne. Sprawa oparła się aż o Ministerstwo Środowiska, które dopatrzyło się błędów w dokumentacji - dodaje starosta. W rezultacie pozwolenie zintegrowane dla ocynkowni Joskinu zostało cofnięte. Brak pozwolenia nie pozwala Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego na odbiór techniczny inwestycji, co z kolei powoduje, że ocynkownia nie możezostać uruchomiona. - Myślę, że zaszło pewne nieporozumienie - zapewniała Irena Sienkiewicz, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej. - Nie sprzeciwiamy się budowie ocynkowni, chcemy tylko, żeby była bezpieczna. Dlatego zgłaszamy swoje uwagi do dokumentów. Nic nie stoi na przeszkodzie, by inwestor złożył taki wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, który nie zostanie odrzucony - dodała Sienkiewicz. Fot. Kinga Kostrzewa Wkrótce film z manifestacji "Nie chcemy w Trzciance drugiej Grecji!", "Żądamy wsparcia radnych!", "Biurokracji mówimy NIE!" - z takimi hasłami protestowało wczoraj pod Urzędem Miasta w Trzciance ponad 300 pracowników firmy Joskin. Na ręce radnych złożyli list otwarty, domagając się w nim, aby radni "rozwiązali niezwłocznie wszystkie sprawy, które mają wpływ na dalsze istnienie firmy". O co chodzi? O nową inwestycję Joskinu, którą firma w praktyce zakończyła już pod koniec ubiegłego roku. Do tej pory jednak ocynkownia nie została uruchomiona. Przeciągają się procedury, które mają pozwolić na funkcjonowanie zakładu. Firma nie posiada pozwolenia zintegrowanego, równoznacznego ze zgodą na uruchomienie ocynkowni. - Jesteśmy tu po to, żeby bronić naszych miejsc pracy i żeby władze miasta i powiatu wydały w końcu zgodę na uruchomienie ocynkowni, która została wybudowana; która stoi i czeka na uruchomienie - tłumaczy Janusz Zieliński, pracownik Joskin Polska w Trzciance.Jak nie będzie tej ocynkowni, to właściciel zakładu może zacząć likwidować miejsca pracy i przenosić firmę z Trzcianki. Ponad 300 osób może stracić pracę - dodaje. W czasie, gdy protest przed ratuszem trwał (w międzyczasie do załogi Joskinu dołączyło około 100 pracowników drugiego dużego pracodawcy w Trzciance - Sapa Aluminium), radni o sprawie dyskutowali na sesji. http://www.gloswielkopolski.pl/fakty24/416415,trzcianka-protest-pracownikow-joskinu,id,t.html
Dodał Co ona wyprawia! dnia 2011-06-18 11:06:00
Uciszyła się bo wyszło szydło!
Dodał Worek dnia 2011-06-17 21:10:18
To ja teraz rozumiem dlaczego ta Pani tak sie uciszyła ostatnio!
Dodał Czytach i Słuchach dnia 2011-06-17 09:19:59
Irena nie wygłupiaj się!
Dodał Le Man dnia 2011-06-16 14:04:04
a moze ktoś o mnie "odę" napiszę? na moją chwałę i cześć.
Dodał Naczelna Bałaganiara Powiatu Pilskiego dnia 2011-06-16 14:02:28
Nosił wilk razy kilka ponieśli i wilka (wilczycę)

Dodał pamiętliwa dnia 2011-06-16 09:13:32
jak tak można życ..
Dodał dnia 2011-06-14 00:48:15
daleko jej do przyzwoitosci
Dodał dnia 2011-06-13 09:27:43
czyli wyciulała Bugajskiego
Dodał dnia 2011-06-13 02:03:45
Panią ekolog widziano na spotkaniu PIS
Dodał dnia 2011-06-13 00:03:53
Czy Stokłosa już wykopał 5 tys. ton padliny z działki nr 85 w Śmiłowie?!
Dodał ? dnia 2011-06-11 21:33:11
Jesli faktycznie wymierzono jej lub jej meżowi karę za naruszanie przepisów środowiskowych to tak jaby księdzu udowodniono wykupienie abonamentu w domie rozpusty!
Dodał Ania dnia 2011-06-11 19:32:21
dotała mega policzek! już się nie podniesie!
Dodał > dnia 2011-06-11 19:30:57
Przecież ona nie ma wstydu.
Dodał dnia 2011-06-11 10:33:49
oj Sienkiewiczowa, taki wstyd...
Dodał dnia 2011-06-10 16:48:14
Ciekawe czy w domu ma mydło.
Dodał dnia 2011-06-10 15:25:55
hee:)
Dodał dnia 2011-06-09 23:18:48
i okazało się, że nosił wilk razy kilka ponieśli i wilka (wilczycę)
Dodał dnia 2011-06-09 21:43:33
ja też bym miał dobrze tam.
Dodał Antek Jabol dnia 2011-06-09 14:14:42
Ja bym do tej Pani na rekonesans sie wybrał.Myślę, że miałbym tam dobrze.
Dodał Rychu Kloszrad dnia 2011-06-08 23:14:03
ciekawe czy ona dba o..siebie?
Dodał Analogia dnia 2011-06-08 19:06:20
Deszcz pada a syf jest dalej
Dodał dnia 2011-06-08 16:46:43
A może bałaganiarze też należy
porządnie wp......ić?
Dodał dnia 2011-06-08 16:44:08
Co ma jakis Cieplinski do balaganu
w Jeziorkach.Czyzby on to zrobil,
a nie Sienkiewicze?
Dodał dnia 2011-06-08 16:39:25
Dodał Stop Bałaganiarom dnia 2011-06-07 08:08:19

W sprawie pobicia Romana Cieplińskiego z Tuczna jest wyrok Sądu Rejonowego w Wałczu z 2006 roku potwierdzony przez sąd Apelacyjny w Koszalinie. Stokłosa pobił pasem parcianym obywatela Rzeczypospolitej, którego bezprawnie więził w garażu, pozbawił go wolności osobistej.
Czyn, jakiego dopuścił się Ciepliński nie jest chwalebny i nikt go nie pochwala. Został on ukarany przez Sąd w 1998/9 roku i swoją pokutę odbył. Stokłosa zamiast być w Senacie, dokąd go wynajął naród w wyborach 1997 roku, zlekceważył swoje obowiązki parlamentarne i został w Śmiłowie, żeby z całą swoją służbą przemocy znęcać się nad szarym prostym pracownikiem, który przyznał się na policji w Tucznie do kradzieży. Po co więc Stokłosa ciągnął go i paru innych do Śmiłowa? Żeby się znęcać, wżywać sadystycznie nad bezbronnym.
Nieżyjący już Werner - osobisty ochroniarz Stokłosy zeznawał w Sądzie w Wałczu, że gdyby pojmanym pracownikom groziło ciężkie pobicie, kopanie, utrata życia, to by stanął w ich obronie i nie dopuścił do takich aktów ze strony senatora. Widocznie jednak pobicie pasem parcianym było aktem łaski króla flaków i smrodu.
Dodał Ława Przysięgłych dnia 2011-06-07 17:24:02
moze deszcz przynajmniej spłucze ten syf!
Dodał dnia 2011-06-07 16:23:57
Nad balaganiara zbieraja sie czarne
chmury.
Dodał dnia 2011-06-07 16:01:17
Ojej
Dodał dnia 2011-06-07 08:44:09
CO Wy z tym Stokłosą tak o tym czy faktycznie kogoś bił, czy też jest to konfabulacja kilku złodziejaszków, którzy w obliczu dyscyplinarki z pracy i wyroku za złodziejstwo przed własnymi żonkami wymyslili historyjkę co by ich baby z domu jako darmozjadów bez pracy (z własnej winy) nie wygoniły. Czy nikomu z Was nie zadarzyło sie oszukać męża lub żony? a ta Pani i Pan z tego art. Cóż..widać gołym okiem jacy to ludzie.Poza tym łamali przepisy jak tu czytam. Kuriozalne jest to,ze uczynił to mąż Pani Ekolog!
Dodał Stop Bałaganiarom dnia 2011-06-07 08:08:19
Jagna została usunięta za rozpustę, za puszczanie się pasierbem, co by obecni obrońcy cnoty też uważali za pedofilię, jeśli nie kazirodztwo. Ona wprowadzała bałagan moralny w uporządkowanym życiu wsi. Nie darmo wołał ksiądz z ambony: święty sakrament obrażają, rozpustę czyniąc. A Jantoś nie poszedł wtedy za swoją ukochaną, stchórzył w obliczu wyboru.
Na współczesnej wsi rozpustę moralną czyni Stokłosa zakopując wielkie ilości ścierwa w ziemi i kradnąc z budżetu pieniądze jako zapłatę za zutylizowane odpady. To Stokłosa więził i bił ludzi w swoim biurze. To jest bałagan moralny rozkładający państwo, a nie jest tym na pewno sterta badyli, trocin, wiórów, patyków i listewek na prywatnym podwórku.

Dodał Chłopi dnia 2011-06-07 04:56:23
Ale bagno!
Dodał dnia 2011-06-06 11:54:00
o tu też widzę kwiatki niezłe.
Dodał Pasożyt dnia 2011-06-06 07:59:16
otóż to...
Dodał dnia 2011-06-05 20:39:50
Wyeksmituja balaganiare na furze
gnoju jak Jagne w Lipcach.
Dodał dnia 2011-06-04 17:49:12
WSZĘDZIE PEWNIE GRZYB SMRÓD I UBÓSTWO.
Dodał dnia 2011-06-04 11:03:09
I ja swój kamyczek dorzucę: otóz wg mojej wiedzy mąż pani skarbnik SEPZN HELENY BARBARY DĘBSKIEJ : Tadeusz Dębski to emerytowany podinspektor policji (wcześniej MO?).

Podobnie jak Marek Kąckowski -też funkcjonariusz były...

Jednym słowem ....a może przemilczę..
Dodał Kim są działacze SEPZN Sienkiewiczowej? dnia 2011-05-17 00:16:38
Dodał Ciekawe Towarzycho dnia 2011-06-04 06:57:42
Kiedy już zatruci przez jady trupie od Stokłosy staniecie w rozkroku, żeby zobaczyć, że wasza fujara nadaje się tylko do sikania, i to z trudem, kiedy wasze baby będą toczyły litry osocza ze swoich piździanych opryszczek a ich brzuchy będą puste i martwe, popatrzcie z wdzięcznością ku zakładom Farmutil, które was tak załatwiły. Nieporządek na czyimś podwórku, niezagrażający nikomu, bo czym jest patyk drewniany, że tak was fascynuje? Niczym, nawet nie ma takiego hasła w spisie trucizn. A jady trupie są zagrożeniem, te jady emituje od lat Stokłosa zakopując w ziemi tysiące ton odpadowego białka zwierzęcego.
Dodał memento dnia 2011-06-04 01:05:11
a jej jeszcze nie wyeksmitowali? ze wsi?
Dodał dnia 2011-06-03 23:19:18
Jad przez ekologow juz nie tylko w Jeziorkach,ale po calej Europie sie
szerzy.
Dodał bakteria dnia 2011-06-03 09:06:41
Rozpoznawalnosc Jeziorek wzrosla
przez balagan u smieciary.
Dodał dnia 2011-06-03 09:01:02
Słyszałem przysłowie:"bałagan jak
u Sienkiewiczów".
Dodał dnia 2011-06-03 08:57:27
ale widok ja cie
Dodał .................................................. dnia 2011-06-02 11:50:54
jak tak można......
Dodał dnia 2011-06-02 07:36:55
drzewostan rębny 153 lata, złej jakości", za to, że doszło do wycięcia drzew podkreślam zgodnie z decyzją, ale rzeczywiście przed terminem jej uprawomocnienia, zapłaciłem karę idącą w setki tysięcy złotych.
Dodał to samo co kopry dnia 2011-06-02 00:54:21

Sobiesiak zeznając przed komisją przedstawił swoją wersję wydarzeń dotyczących inwestycji w Zieleńcu. W swoim oświadczeniu pochwalił się, że to "najlepszy hotel i najlepszy wyciąg narciarski, polski w Zieleńcu, w Kotlinie Kłodzkiej". I że "dzięki tej inwestycji rozpoznawalność Zieleńca jest dużo większa, co pojawia się w rosnącej liczbie gości" - czytał. O samej procedurze mówił tak: "Była zgoda ministra ochrony środowiska, której nic nie mogło zmienić, a wycięciu podlegały cytuję "drzewostan rębny 153 lata, złej jakości", za to, że doszło do wycięcia drzew podkreślam zgodnie z decyzją, ale rzeczywiście przed terminem jej uprawomocnienia, zapłaciłem karę idącą w setki tysięcy złotych. Gdybym miał chody, o które byłem oskarżony zapłaciłbym 10 proc. tej kwoty, bo zgodnie z przepisami urzędnicy mogli tak zdecydować. I Kamiński twierdzi, że ja mam chody i posłów na posyłki - wolne żarty. Jeżeli przy realizacji wyciągu złamałem prawo to poniosłem za to odpowiedzialność" - usłyszeliśmy.Więcej... http://wyborcza.pl/1,76842,7565173,Sobiesiak_dzwoni__politycy_zalatwiaja.html#ixzz1O4EWvLDL
Dodał dnia 2011-06-02 00:53:26


Z tego krótkiego i jakże infantylnego tekstu wyciągamy ideę-przesłanie autora: nieporządek na podwórku polegający na istnieniu pryzmy złożonej z kawałków drewna jest tożsamy z zakopaniem przez Stokłosę w ziemi 5 tysięcy ton odpadów biologicznych w Śmiłowie, nieznanej ilości w Miłostowie, Równopolu - ludzie na wsi mówią, że nie raz; jest tym samym, co kradzież kruszywa pospolitego z nielegalnej kopalni w Zelgniewie; że ten mało estetyczny zestaw kawałków drewna jest tym samym, co rozrzucenie na śnieg w Zacharzynku, Bronisławkach, wielkich ilości mączki mięsno-kostnej na powierzchni ogółem około 500 hektarów, kiedy nie wolno tego robić?
Jeśli mamy zastosować odniesienia do rasy negroidalnej i zgodzimy się na Kalego, to Stokłosa jest w tej konwencji Bokassą I - ludożercą.
Dodał coś w tym jest dnia 2011-06-01 20:53:30
Ekolodzy stosuja moralnosc Kalego.
Dodał dnia 2011-05-30 10:37:29

Jeśli Sienkiewicz jest Kali, to Stokłosa Bokassa I, że użyję refleksji czarnego uda.
Dodał Odpowiednie dać rzeczy słowo dnia 2011-06-01 20:48:57
Pani Irena ma niespokojne wakacja w tle jej odowłanie od wysokiejkary, ktore bedzie rozstrzygniete do 30.09.2011 r.
Dodał red dnia 2011-06-01 08:26:24
tesz
Dodał dnia 2011-05-31 20:18:15
a na meża swojego tesz?
Dodał Madzia dnia 2011-05-31 12:35:49
Ta pani skarzy na wszystkich.
Dodał dnia 2011-05-31 08:51:07
A czy to u tej Pani co tak na Marszałka Woźniaka z Poznania skarżyła?
Dodał ISIA dnia 2011-05-31 08:16:58
Dobre:)
Dodał dnia 2011-05-31 01:03:46
Slumsy w Polsce Premierze TUSK RATUJ lub NAUCZAJ KULTURY I PORZADKU
Dodał dnia 2011-05-31 01:02:50
Czy Henryk Stokłosa wykopał padliny z działki nr 85 w Śmiłowie? One nadal przeciekają do wódy pitnej dla wielu powiatów!
Dodał Oto! dnia 2011-05-31 00:15:50
to w Wielkopolsce?
Dodał ? dnia 2011-05-31 00:13:22
Irena Irena..
Dodał dnia 2011-05-30 23:55:08
Ekolodzy stosuja moralnosc Kalego.
Dodał dnia 2011-05-30 10:37:29
Na tych pięknych choć jakże dramatycznych zdjęciach widać .....
Dodał Czy w WIelkopolsce są Slumsy? dnia 2011-05-30 08:20:47
i nadal brak odpowiedzi :=(
Dodał smutna minka dnia 2011-05-30 08:11:39
dobre pytanie!
Dodał dnia 2011-05-30 00:07:54
Czy mąż Ireny Sienkiewicz Witold zapłacił juz stosowne kary?
Dodał dnia 2011-05-29 23:25:33
Odłamanie zaworu w rurociągu od Farmutilu do Zelgniewa, gdzie był zbiornik na nieczynne ścieki po oczyszczalni, miało miejsce w 2006 roku, a proces Grabińskiego przeciwko Stokłosie - trucicielowi był w tym czasie w toku już od roku 1998. Nie róbcie zadymy, nie zaciemniajcie, bo są ludzie, którzy pamiętają, mają zarejestrowane zdarzenia na wideo. Odłamanie zaworu było zwykłym aktem wandalizmu, głupoty. Zostało szybko naprawione. Byłam tam i widziałam rozmiar szkód, z tym, że te ścieki były nieczynne, co stwierdził inspektor WIOŚ na miejscu, a zgodził się z nim nasz kolega ze Stowarzyszenia pan Lemanowicz, który się zna na problematyce ścieków i mączce mięsno-kostnej.
Dodał Nie zaciemniać! dnia 2011-05-29 00:16:08
niezłe towarzystwo ekłologiczne..
Dodał dnia 2011-05-28 22:37:34
rurociag przebiegal przez pole koło jeziora
Dodał dnia 2011-05-28 18:56:50
Tak slyszalem Grabinski chcial 2 mln złotych dostał około 50 tyś bo faktycznie ktos (złomiarz) podpie.rdolil rurociag tłoczny z z zakladów HS do oczyszczalni ) tzn kawalek rurociagu by sprzedac na złom..i faktycznie troche sciekow polecialo do jeziorka bo pole HS przylegało...i tak to jest podpier.dolą.. Ci coś a Ty musisz potem płacic...
Dodał dnia 2011-05-28 18:56:07
a do US zgłosił? ze poddzierżawił MAS-owi? parcele?
Dodał dnia 2011-05-28 18:53:54
A jednak Sąd w Pile po analizie faktów, opinii ekspertów, zeznań świadków, ustalił i prawomocnie orzekł, że Stokłosa zatruł staw-jezioro wpuściwszy przez wiele miesięcy kwaśne ścieki surowe, o niskim pH. W ten sposób zniszczył wieloletnią pracę Stanisława Grabińskiego, co można wpisać do segmentu działalności Stokłosy - niszczenie miejsc pracy.
To, że dzisiaj PPHU MAS może łowić ryby w tym miejscu jest zasługą Stanisława Grabińskiego i Jego żony Ewy, którzy latami, bezustannie walczyli o przywrócenie życia w zniszczonym przez Stokłosę biotopie.
Dzisiaj znowu ktoś niezorientowany, lub nasłany przez senatora smroda pisze z wielką nieodpowiedzialnością o wątpliwości, co do istnienia stanu zatrucia środowiska w Brodnej.
Dodał Klemens Gurgiel dnia 2011-05-28 18:44:01
Grabinski ma sie dobrze sam u niego kemping postawilem i ma duzo turystów wędkarzy mnóstwo i TAAAKIE RYBY! Zadnego zatrucie nie widać i zapewne go nie było!
Dodał PPHU MAS dnia 2011-05-28 10:00:04
Gmina nadała adres posesji w Brodnej i tym samym uznała legalność tej chatki, gdzie mieszka człowiek zniszczony materialnie i fizycznie przez Stokłosę. Stokłosa przegrał sprawę z Gabińskim, ale mu nie oddał pieniędzy, bo jak to, żeby Stokłosa Grabińskiemu oddawał, co sąd ustalił?
W ogóle, co to za sądy, co ośmielają się wydawać wyroki niekorzystne dla króla flaków -senatora smroda?
Dodał 2006 - pamiętamy dnia 2011-05-28 05:54:22
A co z samowolami budowlanymi Stacha G. w Brodnej!?
Dodał dnia 2011-05-27 23:00:43
Trafiony zatopiony
Dodał dnia 2011-05-27 13:10:41
TAK DALEJ BYĆ NIE MOŻE~~~~ !! LUDZIE ZROBMY COŚ Z TYM BAŁAGANEM
Dodał Oliwia z Jeziorek dnia 2011-05-27 12:14:39
Balagan jak byl tak jest,nic sie nie zmienilo .
Dodał dnia 2011-05-27 09:51:51http://www.myseveralworlds.com/2009/04/05/slums-around-the-world/
Dodał Uderzajace podobieństwo dnia 2011-05-27 08:08:38
A może te zdjęcia w artykule to faktycznie fotomontaż i redaktor wykorzystał by pokazać domostwo Siekiewiczów np to, że wpisał w google SLUMS i mu wyskoczyło:


http://www.myseveralworlds.com/2009/04/05/slums-around-the-world/
Dodał UDERZAJĄCE PODOBIEŃSTWO dnia 2011-05-27 08:07:14
Ta Pani powinna się naprawdę wstydzić. To wystawia jej niepochlebne recenzje jako przede wszystkim Kobiecie i Gospodyni. No chyba, że zdjęcia to fotomontaż (przecież też tak może być, że ktoś z redakcji wpisał w google "największy bałagan na podwórzu w Europie" i np pokazał mu się taki link:
http://www.wir.org.pl/siewca/krus_przypomina.htm
i pozmienial zdjęcia powklejał podpoasowywał ) ale wtedy to niech idzie do Sądu.

Dodał Pani Irena pójdzie do Sądu? dnia 2011-05-27 08:00:02
Ta Pani powinna się naprawdę wstydzić. To wystawia jej naprawdę niepochlebne recenzje jako przede wszystkim Kobiecie i Gospodyni. No chyba, że zdjęcia to nie fotomontaż (przecież też tak może być, że ktoś z redakcji wpisał w google "największy bałagan na podwórzu w Europie" i np pokazał mu się taki link:
http://www.wir.org.pl/siewca/krus_przypomina.htm
i pozmienial zdjęcia powklejał podpoasowywał ) ale wtedy to niech idzie do Sądu.

Dodał Pani Irena w Sądzie? dnia 2011-05-27 07:58:59
TWARDE FAKTY rezygnuje z jednej prostej rzeczy, koniecznej do uczciwej analizy i wnioskowania. Stowarzyszenie nie prowadziło swoich badań, bo nie to jest jego celem, a również nie ma dostępu do źródeł, które są w dyspozycji organu władzy państwowej, w tym przypadku odpowiedzialnej za zdrowie publiczne. Opracowania organu są dostępne w bip i mogą być analzowane przez Stowarzyszenie. Nie jest zadaniem Stowarzyszenia wykładanie, co jest zachorowalnością a co chorobowością. Niewłaściwe posługiwanie się pojęciami, które pracownik powinien mieć w przysłowiowym małym palcu doprowadziło w prostej linii do lawiny nieporozumień we wnioskowaniu organu. Zwrócenie uwagi przez Stowarzyszenie na końcowe wnioski upichcone przez instytucję, która ma obowiązek rzetelnego zbierania i opracowywania danych, miało ten pozytywny efekt, że zajęto się wyjaśnieniem niezgodności, co można poczytać za chwalebną kartę działalności tego zespołu ludzi dobrej woli. Bez tej awantury na szczeblu województwa wielkopolskiego, które mieni się ostoją ładu i porządku nikt by się nie zajął poważnie korektą opracowań i efekt błędnych wyliczeń powędrował by do centrali, do WHO. Pochylmy się zatem z wdzięcznością nad tym, co zrobili członkowie Stowarzyszenia.
I jedno na koniec: może jednak te dane są rzetelne, a komuś zależy na ukryciu dramatycznej sytuacji zdrowotnościowej w gminie Kaczory? Senator znowu chory!

Dodał chora pielęgniarka z psychiatryka dnia 2011-05-27 01:46:40
:)
Dodał dnia 2011-05-27 01:26:12
co wyszło z tego bałaganu?
Dodał ? dnia 2011-05-27 00:22:38
i co z tego?
Dodał dnia 2011-05-26 17:18:56
podobno jest żydówką
Dodał dnia 2011-05-26 10:07:55
Jest to przykład wielkiego niechlujstwa.Skąd ona pochodzi?
chyba nie z Wielkopolski.
Dodał rak dnia 2011-05-26 10:04:01
to niezły mega bajzel
Dodał dnia 2011-05-25 20:40:21
A na działce 85 w Śmiłowie dalej zalega 5 tys. ton ścierwa od 2005 roku i nic się nie dzieje. Może chociaż sąd w Poznaniu się wypowie.
To jest nieład wielki. Jeśli Stokłosa nie radzi sobie u siebie, to posyłanie go do roboty u innych jest niecelowe.
Dodał Sozolog dnia 2011-05-25 18:49:26
Jeżeli jest malutki nieład to niech senator przyśle ludzi i posprzątają nic mu się nie stanie a może złapie jakieś punkty .
Dodał Ekolog dnia 2011-05-25 18:41:49
co za kobieta....
Dodał dnia 2011-05-25 17:22:57
muzemum bałaganiarstwa i inkubator hipokryzji( krytykują innych za łamanie przepisów a sami..)
Dodał dnia 2011-05-25 12:59:43
Od 40 lat wyziewy ze stolarni truja
mieszkancow gminy a w/g ekolozki to miejscowosc uzdrowiskowa.Zasrane
uzdrowisko.Szkoly maja podobno od
nowego roku organizowac wycieczki
do muzeum balaganiarstwa na lekcje z ekologii.
Dodał dnia 2011-05-25 09:44:01
I ONA TAK WPROWADZAŁA W BŁAD CELOWO? A SAMA ZYŁA W WIELKIM....
Dodał RANY BOSKIE dnia 2011-05-24 22:47:21
W ciągu ostatnich lat dramatycznie wzrosła zachorowalność mieszkańców powiatu pilskiego, a zwłaszcza mieszkańców gminy Kaczory. W badaniach, którymi dysponujemy, m.in. są to ekspertyzy biegłych, które przesłaliśmy do głównego inspektora sanitarnego, wykazujemy, jak poważny jest to problem - mówi Irena Sienkiewicz, przewodnicząca ekologicznego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej. Mieszkańcy Kaczor i Śmiłowa skarżą się na problemy z oddychaniem, choroby skóry i płuc.

http://www.halat.pl/environment.html

A CO SIE OKAZAŁO? W GMINIE KACZORY NIE BYŁO WZROSTU ZACHOROWALNOSCI-OTO DOWÓD:

Dyrektorka odwołana za fałszywy raport o raku
Maria Bielicka2008-12-16, ostatnia aktualizacja 2008-12-16 21:05

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego drastycznie zawyżyło liczbę chorych na raka w województwie - takie są wyniki kontroli, którą zarządził wojewoda
Zakończyła się kontrola, którą wojewoda wielkopolski Piotr Florek zarządził po tym, jak raport ujrzał światło dzienne. "Gazeta" jako pierwsza opisała tę sprawę.

- Od 1 stycznia Elżbieta Prusak nie będzie już pełniła funkcji dyrektora Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego. Nazwisko nowego kandydata zostanie przedstawione z końcem grudnia - informuje Tomasz Sztube, rzecznik prasowy wojewody.Chodzi o raport, który w Centrum zamówił poprzedni wojewoda Tadeusz Dziuba. Zrobił to na prośbę ekologów, którzy chcieli wiedzieć, czy zakłady utylizacyjne Henryka Stokłosy w Kaczorach mają negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców.

Wyniki raportu były przerażające. Jego autorzy twierdzili, że w ciągu zaledwie trzech lat zachorowalność na nowotwory w gminie Kaczory wzrosła aż o 79 proc., a w całej Wielkopolsce - o 39 proc.

Kiedy napisaliśmy o tym w "Gazecie", zadzwonił do nas Dariusz Godlewski, dyrektor poznańskiego Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów. - Jestem zaskoczony ilością błędów merytorycznych dotyczących metody opracowania audytu - mówił.

Godlewski tłumaczył, że dane o 79-procentowym wzroście zachorowań na nowotwory w Kaczorach w żaden sposób nie przystają do rzeczywistości. - Z rejestru zachorowań na raka wynika, że nigdzie nie przekroczył 3 proc., a dane dotyczące mieszkańców gminy Kaczor nie odbiegają od średnich dla całego regionu - dowodził.

Godlewski wyjaśniał, na czym polegał błąd autorów raportu: - Wojewódzkie Centrum odnotowało wszystkie wizyty danego pacjenta w szpitalu, a nie każdy przypadek zachorowania. To sprawiło, że dane były przekłamane. Nie można oceniać sytuacji epidemiologicznej na podstawie liczby hospitalizacji.

Szefowa Centrum Elżbieta Prusak broniła się: - To jest opinia pana Godlewskiego. My wykonywaliśmy polecenia wojewody.

Prusak wyjaśniała, że odległa jej jednostka prowadzi badania statystyczne, opierając się na danych, które dostaje od szpitali. Właśnie stąd wzięły się zawyżone statystyki zachorowań.

Kontrola, którą zarządził wojewoda, nie przyznała jej racji: - W raporcie sporządzonym przez Centrum pojawiły się liczne nieścisłości. Zamiennie stosowano określenia "chorobowość szpitalna" i "zachorowalność". Taki stan rzeczy spowodował problemy z interpretacją wyników badań - przyznaje rzecznik prasowy wojewody, uzasadniając decyzję o odwołaniu dyrektorki.


Źródło: Gazeta Wyborcza Poznań
Dodał TWARDE FAKTY dnia 2011-05-24 22:45:48
Porównanie zdjęć wypada bardzo źle dla ich autora. Korzystając z zasad geometrii wykreślnej w tym aksonometrii ustalono, że były one robione z terenu posesji, a więc nastąpiło targnięcie na prywatny teren obywatela. To wymaga ukarania.
Są przypadki, że ktoś zawłaszcza nie swój teren. Na przykład 4 maja 2004 Stokłosa zamknął drogę gminną na działce 86 stawiając na niej nielegalnie szlaban, który nielegalnie stoi tam do dziś. 8 sierpnia 2005 Stokłosa ponownie zablokował tę samą drogę gminną, żeby utrudnić SEPZN wejście dla obywateli. Jego grupy roboli z obu stron drogi zastawiły przejście tak, że nawet umundurowani funkcjonariusze policji bali się rozgęścić tłum. I nic się nie dzieje. 4 listopada, już po przegranych wyborach Stokłosa rozsierdzony klęską, na tej samej drodze 86, zaproponował Brodali porwanemu rzez Stokłosę, wykąpanie go w gnojowicy. Nie wchodząc w ocenę, czy takie balangi gnojowe są dla Stokłosy frajdą, należy zauważyć, że nawet kąpiel Nefretete w oślim mleku była wyrazem woli zainteresowanej. Stokłosa sam może oczywiście pławić się w gnoju, jak lubi, ale niekoniecznie może sobie dobierać do tego kogoś z drogi gminnej.
Dróg nad jezioro jest wiele, wbrew pozorom. To jezioro jest klasycznym przykładem eutrofizacji wskutek przedawkowania azotowego i fosforowego. To się bierze ze zbrodniczej działalności Stokłosy, który wbrew wskazaniom specjalistów wylewał i wylewa surowe ścieki oraz wali mączę mięsno - kostną po północnej stronie K 10. A to jest niedopuszczalne, co zeznał w sądzie Jarosław Mela z ziemniaczanki. Tu szukajcie własych klęsk zdrowotnych i społecznych, nie zaś na podwórku o powierzchni 0,4 ha. Stokłosa zatruwa 15000 ha a wy się szwendacie podług płota, jak gówniarzeria!

Co do lasek Lemana, to one biorą dowcipnie, a nie doustnie.

Dodał Kret u Stokłosy dnia 2011-05-24 22:29:37
podobno nowa porcja zdjątek w drodze
Dodał dnia 2011-05-24 21:32:58
Czy nie można zorganizować społeczną akcję sprzatania w jakąś sobotę?
Dodał Henryk dnia 2011-05-24 16:03:29
i dobrze
Dodał dnia 2011-05-24 09:07:47
W sobote po poludniu soltys zorganizowal piknik dla mieszkancow
wsi nad jeziorem w Jeziorkach.
Wszyscy musieli defilowac przed
najwiekszym balaganem we wsi bo to jedyna droga nad jezioro.Widzialem wielu zniesmaczonych widokiem stolarni.
Dodał swój dnia 2011-05-24 08:51:25
to naprawdę przykry widok Irena!
Dodał Dlaczego nam to zrobiłas? dnia 2011-05-24 00:38:07
a SERSPODLASKI to przysmak każdej LEMANOWEJ laski
Dodał dnia 2011-05-23 23:15:07
Jak się nazywa substancja na penisie LE Mana?

Odp. Ser SPODLASKI
Dodał dnia 2011-05-23 23:13:01
Przyszła Gąbeczka jajka wylizała,
Wałka wyssała i szczęśliwa cała!

To po co myć, ja się pytam?
Dodał Korzystający z burdelu dnia 2011-05-23 17:55:04
:)
Dodał dnia 2011-05-23 12:42:08
ale wiersz o LEMANIE super! prawie jak super partia:)

http://www.youtube.com/watch?v=j8AmkvwZqg4
Dodał SUPER PARTIA dnia 2011-05-23 11:55:10
To jest piękna twórczość pani S.
balagan,balagan,balagan.
Jest w tym artystką.
Dodał rr dnia 2011-05-23 08:50:47
Taplanie sie w blocie, to jest cos,
co podnieca ekologow. Widza wszystko tylko nie u siebie.
Dodał dnia 2011-05-23 08:40:51
W Jeziorkach jest kaluza
w tej kaluzy cos sie nurza
hipopotam powiadacie
nie, to ekolog po wyplacie!
Dodał dnia 2011-05-23 08:35:14
Małolaty, to domena Ciechanowskiego, kreta Stokłosy w PiS.
O ile sie roschodzi o anale i głowę, to właśnie takie stwory jak Gąbeczka mają dwa w jednym. Są głowodupami.

Dodał Jebać was. dnia 2011-05-23 01:19:13
Był sobie żałosny Lemanek
Co nie mył wieczorem swych jajek
Szlag go trafiał za lanie od taty
Dlatego w głowie mu anale i małolaty.
Dodał Gąbeczka dnia 2011-05-22 22:50:22
SUPER FOTKI!
Dodał STOP HIPOKRYZJI! dnia 2011-05-22 22:46:16
Patrzę a przez mój podwórek
Zapierdala Zdunek - burek.
Nastroszył niemyte włosy
Robi zdjęcia dla Stokłosy.

Dodał Małpa w kąpieli dnia 2011-05-22 19:21:42
demokracja nas rozpuściła, nikt praktycznie niczego się nie boi
Dodał dnia 2011-05-22 09:36:22

Może jakieś propozycje do bania?
Dodał Lubiejąca się trzęść ze strachu dnia 2011-05-22 19:14:25
Mój dom jest moją twierdzą. I chuj komu do łażenia po moim podwórku i robienia zdjęć dla szmatławej gazety, której największym udziałowcem jest Henryk Stokłosa, obecnie ścigany przez prawo za 21 ciężkich przestępstw, w tym zbrodni.
Dodał Cycanka dnia 2011-05-22 18:47:46
JA ONI MOGLI TAK ZABAŁAGANIĆ SWÓJ PODWÓREK?
Dodał dnia 2011-05-22 11:26:06
demokracja nas rozpuściła, nikt praktycznie niczego się nie boi
Dodał dnia 2011-05-22 09:36:22
A moi znajomi ze Śląska mają na podwórku taki rozpiździaj, że to co zobaczyli w Tygodniku Nowym uznali, że jest cacuchy, poza głupkowatą stopką redakcyjną. Tam, w redakcji jest przyczyna wszelkiego zła: w strukturze własnościowej i Barabaszu. Nie lepiej było za Szalbierza, za Noski i za Prześlugi. Stąd nasuwa się wniosek taki: wszelkie zło niesie ze sobą główny udziałowiec, on jest diabelskim ogonem, senator smród z odzysku.
Dodał Pani Twardowska dnia 2011-05-22 00:21:07
Moi znajomi ze Śląska nie widzieli tego donosu ze zdjęciami, ale też wydobyli z siebie słowo: o matkooo!!!, kiedy wzięła i umarła.
Dodał Kazek Kuc dnia 2011-05-21 17:13:44
kogo znajomi?
Dodał dnia 2011-05-21 14:31:57
Znajomi, którzy mieszkają na Śląsku gdy zobaczyli ten artykuł jednym głosem..wydobyli z siebie słowo: o matkooo!!!!
Dodał dnia 2011-05-21 08:25:49
Wyśmienita dokumentacja fotograficzna!
Dodał Chylę czoło dnia 2011-05-20 12:33:17
a dlaczego oni łamią przepisy?

Dodał dnia 2011-05-19 23:56:51
Kotlet odgrzewany po wielokroc staje sie niestrawny,a ty kasandra
w kolko macieju jak bys byla
balaganiara.A moze nia jestes?
Dodał dnia 2011-05-19 09:28:44
/
Dodał dnia 2011-05-18 23:32:44
takie rzeczy oj!
Dodał dnia 2011-05-18 20:41:46
Dodał geodeta badający księgi wieczyste dnia 2011-05-17 22:18:31

Te procedury są znane i stosowane. Możesz wejść praktycznie wszędzie, a najlepiej wejdź do odwszalni umysłów i tam się pokrop artemisolem.
Jest istotny element niezrozumienia w wypowiedziach ludzi nastawionych negatywnie do SEPZN. Jakiekolwiek problemy, czy to bycie emerytem policyjnym, czy to prowadzenie knajpy w Grabównie, czy to bycie niegdyś inspektorem w szkole policji, albo i wykładowcą w szkole zomo w Poznaniu są tematami niemerytorycznymi, nie mieszczą się w formule wątku.
Stowarzyszenie było kontrolowane przez starostę na donos Stokłosy. Zakończyło się kompromitacją Gutowskiego - doktora habilitowanego prawa - który ujawnił publicznie kiepski stan zdrowia psychicznego Stokłosy.
Dzięki racy Stowarzyszenia Stokłosa został zmuszony do zainstalowania urządzenia redukującego smrody w Farmutilu, Stokłosa ukradł żwir z nielegalnej kopalni w Zelgniewie.To ujawniło Stowarzyszenie. Stokłosa osobiście kierował zakopywaniem wielkich ilości ścierwa, padliny (całe krowy) i odpadów rzeźniczych na działce 85 w Śmiłowie. Tę zbrodnię ujawniło Stowarzyszenie. To nie są mantry, tylko fakty.
W ramach reintrodukcji Stokłosy do Senatu RP przez motłoch miejscowych poddanych wieśniaków o mentalności feudalnych mużików, Stokłosa kontratakuje w mediach. Są to podrygi zdychającej recydywy przestępczości w organach władzy ustawodawczej RP.
Stokłosa się kończy, wypada z gry, bo nawet nie nadaje się do Bractwa kurkowego z powodu braku zdolności honorowej, dlatego nie pokazuje się tam udając chorobę.
Dodał Casandra dnia 2011-05-18 12:23:12
ciekawa lektura
Dodał nie powiem dnia 2011-05-18 09:48:13
Dobrze,ze Ktoś zaczął w końcu to towarzystwo prześwitlać bo do tej pory każde ich doniesienie traktowano niczym Mantrę wyznawcóm Amweya!
Dodał skromny człek ale wdzięczny dnia 2011-05-17 22:49:58
az jutro wejde do Sądu i sprawdze Księgi Wieczyste najpierw wejde na geoportal pozniej ocenie ze zdjecia satelitarnego jaki to nr działki na dworku pojde do starostwa zaplace 6 zł za strone wykazu zeby mi powiedzieli nr KW przypisany do tego numeru działki i udam sie do Sądu Rejonowego w Chodzieży ( no chyba,ze już tam są elektroniczne KW ) i sprawdze czy wlascicielem tego dworku jest Jola Marysia czy Wacek.
Dodał geodeta badający księgi wieczyste dnia 2011-05-17 22:18:31
W Grabównie podobno działali ekolodzy ze Stowarzysznia Ekologicznego Pólnocnej Wielkopolski. Według zebranych śladów, bardzo głębokich w gruncie wokół miejsca, o którym mowa, odnaleziono głębokie ślady, jak by to ciężki facet z ciężkim umysłem i wielką dupą skradał się w to miejsce. Takim facetem jest jedynie Krupa - podpierdalacz ludzi w całym województwie.
Grabówno nie jest prowadzone przez jakiegokolwiek członka SEPZN. Marek Barabasz, redaktor naczelny TN, który wczoraj nabożnie uczestniczył w pogrzebie i składał rączki w pokucie żywych może niedługo sam dostać bukiet żałobny na śmierć funkcji redaktora naczelnego i pójść siedzieć na pryczy z pluskwami. Barabasz ze Stokłosą muszą udowowdnić, że cokolwiek nieekologicznego stało się w Grabównie, musi zostać wykazane, że było i że brali w tym udział ekolodzy spoza SEPW.
Ale Stokłosa już jest chory, bo zbliżają się dwa trzydniowe posidzenia Sądu pod koniec maja i na początku czerwca. Założę się, że honor senatora znowu wytrzyma próbę i znowu senator ucieknie spod karzącej ręki sprawiedliwości. Lipiec i sierpień są sezonem martwym w sądownictwie, zostanie wrzesień, kiedy to znów coś odbije Stokłosie ze zdrowiem, w październiku wybory. Jest tylko nadzieja, że Stokłosa nie przetrzyma swoich chorób, które skaczą na niego, jak przysłowiowa koza na pochyłe drzewo.
Dodał Casandra dnia 2011-05-17 19:52:37
w dzisiejszym TN str. A8 zerknijcie
Dodał dnia 2011-05-17 16:03:48
jaka afera?
Dodał ciekawe jajo dnia 2011-05-17 13:25:49
W Grabownie tez afera u ekologow,
oni naprawde czuja sie bezkarni.
Dodał dnia 2011-05-17 11:35:26
Jeszcze dochodzi ten emerytowany mo
ze Smolowa.Tylko ,ze ten to juz
szycha bo szolil ormo,a teraz ekologow szkoli.
Dodał dnia 2011-05-17 11:21:25
ciekawe towarzycho nie ma co!
Dodał dnia 2011-05-17 08:29:09
I ja swój kamyczek dorzucę: otóz wg mojej wiedzy mąż pani skarbnik SEPZN HELENY BARBARY DĘBSKIEJ : Tadeusz Dębski to emerytowany podinspektor policji (wcześniej MO?).

Podobnie jak Marek Kąckowski -też funkcjonariusz były...

Jednym słowem ....a może przemilczę..
Dodał Kim są działacze SEPZN Sienkiewiczowej? dnia 2011-05-17 00:16:38
Brak związków kryminogennych w tym przypadku pełnienia funkcji w stowarzyszeniu i w spółdzielni. Poza tym ten post jest nie na temat. Tylko jakaś ku.rwa się odezwała, ale to nie dziwi. ku.rwy zawsze w przodzie do walki o lepsze jutro we flakach.

Za to Stokłosa będąc w stanie oskarżenia, według mojej wiedzy, nie może być członkiem Bractwa Kurkowego, bo statut jest rygorystyczny i wymaga kryształowej czystości moralnej. Nawet podejrzenie o czyny niegodne skutkuje brakiem zdolności honorowej do członkostwa w Bractwie Kurkowym. Tu jest o czym myśleć, że człowiek, który rok uciekał przed wymiarem sprawiedliwości a potem odkiblował w areszcie rok nie jest wzorem do naśladowania.
Dodał sztucer dnia 2011-05-16 22:01:29
o kur.wa!!!!
Dodał dnia 2011-05-16 21:30:55
STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE PRZYJACIÓŁ ZIEMI NADNOTECKIEJ

Członkowie reprezentacji:
Imię i nazwisko: Funkcja lub stanowisko:
IRENA SIENKIEWICZ PREZES
MAREK KĄCKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU
HALINA BARBARA DĘBSKA SKARBNIK
MARIA JOLANTA KOPER CZŁONEK ZARZĄDU
RYSZARD TADEUSZ BIELA CZŁONEK ZARZĄDUhttp://www.krs-online.com.pl/stowarzyszenie-ekologiczne-przyjaciol-archiwum-387356-202140.html


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PARKOWA W PILE
Status Podmiot aktywny
Adres rejestowy Łączna 51
64-920 Piła, wielkopolskie
NIP 764-20-26-660
REGON 570347660
KRS 0000174141


Rozpoczęcie działalności 1997
Osoby zarządzające Jeschke Anna Teresa - Wiceprezes Zarządu
Duraj Marek Henryk - Członek rady nadzorczej
Kaniecki Andrzej Józef - Członek rady nadzorczej
Dyrcz Małgorzata - Członek rady nadzorczej
Dębska Halina - Członek rady nadzorczej
Adamek Grażyna - Członek rady nadzorczej
Dobrańska Danuta Janina - Prezes Zarządu
Tuszyńska Janina - Wiceprezes Zarządu

http://www.money.pl/rejestr-firm/nip/764-20-26-660/kod-pocztowy/64-920/
Dodał Dowody dla :A to Ci nowina! dnia 2011-05-16 21:23:18
a wiecie, że Skrabnik, a zarazem członek pięcio osobowego zarządu Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemii Nadnoteckiej Ireny Sienkiewicz

Pani Halina Dębska

jest jednocześnie członkiem pięcio osobowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Parkowa w Pile i ....w tej samej radzie nadzorczej kolejnym członkiem jest..
Pan Marek Duraj

Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Pile.....


Dodał A to Ci nowina! dnia 2011-05-16 21:21:06
podobno następny czlonek zarządu stowarzyszenia Sienkiewiczowej odwaliła jakiś numer z drzewami.Wycieli je zanim decyzja sie uprawomocniła.
Dodał dnia 2011-05-16 21:08:03
i co w temacie?
Dodał Amelka dnia 2011-05-16 17:46:10
Balaganiara sama w sobie jest
eksponatem w swoim muzeum na skale
swiatowa.
Dodał dnia 2011-05-16 15:29:53
urzedas podaj szczegóły. znam cene dobrej info.

prze31@wp.pl
Dodał dnia 2011-05-16 00:42:30
a ten ekolog z Jachny to juz ma pozwolenie wodno prawne na stawy? bo nie widze go w wykazie-a stare wyszło w 2010.
Dodał urzędas od Mirka dnia 2011-05-15 23:53:42
Jak można się poniżyć to takich zachowań? Ludzie!
Opamiętajcie się!
To nie świadczy o ludziach opluwanych, tyko o WAS!
Dodał Brońcie się sami! dnia 2011-05-15 23:26:38
Etapy muzeum czynu Stokłosy: zatrute jezioro Kopcze, zatruty staw Grabińskiego, rozkradziona górka kruszywa i zakopane śmiecie w Zelgniewie, śmietnisko na Jachnie, zakopana padlina w Równopolu, zakopana padlina w Śmiłowie i na koniec wizyta w "barze u przestępcy - na rogu", gdzie dają tanie piwo z zawartością ekstraktu 6% i alk. 3,2% vol.
Dodał projekt dnia 2011-05-15 22:54:47
ale paskudny widok
Dodał dnia 2011-05-15 17:55:51

popatrz na swoją starą, to ci się w trąbkę zwinie.
Dodał E.Rektor dnia 2011-05-15 19:40:42
ale paskudny widok
Dodał dnia 2011-05-15 17:55:51
właśnie- dlaczego ten temat nie szarpiecie, tak samo, jak bałagan u Sienkiewicz
Dodał horus dnia 2011-05-15 13:47:53
Ja bym dołączył jako równorzędny obiekt, a nawet przewyższający we wszystkich parametrach, działkę nr 85 w Śmiłowie, gdzie zakopano wielkie ilości ścierwa. Można by zrobić przekrój od poziomu 0 do -3m, zabudować odkrywkę i pokazywać, jak się zarabia na szwindlu.
Dodał Propozycja dnia 2011-05-15 13:03:07
Ja bym dołączył jako równorzędny obiekt, a nawet przewyższający we wszystkich parametrach, działkę nr 85 w Śmiłowie, gdzie zakopano wielkie ilości ścierwa. Można by zrobić przekrój od poziomu 0 do -3m, zabudować odkrywkę i pokazywać, jak się zarabia na szwindlu.
Dodał Propozycja dnia 2011-05-15 13:03:03
Pomysł by w jeziorkach 67 stworzyć/tzn ono de facto jest/ Centralne Muzeum Syfu -jest dobry. Musimy jedynie do jakiegoś Muzelnika to zgłosić..
Dodał dnia 2011-05-15 01:14:26
Oto jest pytanie. Padalec - jaszczurka beznoga nie ma dobrze wykształconych palców, a więc niechybnie z punktu widzenia zoologii jest tu pewna nadinterpretacja. Bo jeśli założymy jakieś przenośne znaczenie dla padalca, a więc czegoś czołgającego się w prochu i pyle, podły jak wąż, który skusił kobietę, by jadła owoc. Można w końcu przyjąć całościowo padalca za palec. A poza tym pasuje do rymu, tak jak krupa - dupa.
Myśl wyrażona wierszem zmusza do wysiłku umysłowego czytelnika, co nadaje sens wypowiedzi, choć nie każdy złapie sens, bo szkól mało a roboty z donosami dużo.
Dodał Krowi łeb z działki 85 dnia 2011-05-14 22:03:16
Nieprzeciętnie elokwęntnie, ale czy z sensem?
Dodał ekolog dnia 2011-05-14 21:33:33
A o czym marzy każdy padalec?
By znaleźć dupę i wsadzić palec!
Dodał dnia 2011-05-14 17:55:20
takiego sasiada jak ekolozka to
mozna palcem w d.... pomacac.
Dodał dnia 2011-05-14 17:29:38
Z tarasu widokowego nocą można zobaczyć, jak się skrada sąsiad, aby się wyszlakować na podwórko, nie swoje!
Dodał opzerwador dnia 2011-05-14 14:50:12
Propozycja dla wojta: utworzyc w
Jeziorkach 67 Centralne Muzeum Syfu
i Balaganiarstwa.Gmina na pewno
oplywala by w dostatek ze sprzedazy
wejsciowek,chociaz w tej chwili
ciezko by tam wejsc,ale przy malej pomocy w czynie spolecznym
z tarasu widokowego mozna co nieco zobaczyc.
Dodał czynnik spoleczny dnia 2011-05-14 13:44:08
Jadu Zdunki, jadu,
Aby zadać czadu.
Z aparatem Zorka
Zrobić zdjęcie worka.
Oj, tarira ujta, ujta
Liznął radny w tyłu wójta.
Jemu dobra każda dupa
Bo ten radny stary krupa.
Dodał wakacje od myślenia dnia 2011-05-14 11:21:25
czy u wszyskich ekologow jest tyle
jadu co u tej balaganiary.
Dodał dnia 2011-05-14 10:54:03
ale syf
Dodał dnia 2011-05-14 10:36:55
To tak zwane syfiarstwo jest stanem drobnego nieporządku w obejściu i jakkolwiek może wywołać dyskomfort estetyczny u kogoś nastawionego na to, że żeby nie było nic widać i syfiarstwo zakopuje w ziemi jak Stokłosa padlinę, ten zestaw patyków, trocin, kołków, okorków, wiórów nie stanowi żadnego zagrożenia dla środowiska, nie może więc być przedmiotem oceny i karania. Za to zakopanie padliny w ziemi zamiast zutylizowania w instalacji jest ciężką zbrodnią przeciwko środowisku, a pieniądze pobrane z budżetu zwykłym złodziejstwem.
Wiadomo, że postępowanie administracyjne trwa i ma się zakończyć po 30 września. Do tego czsu doniesienia o karach, wysokich karach są spekulacyjnym dmuchaniem w balon nadinterpretacji. Sam Ekspert nie jest już taki stanowczy w swoich wypowiedziach. Już były stwierdzenia, że kary są wyznaczone. Teraz, że grożą kary. Niebawem się okaże, że być może prawdopodobnie niewykluczone, że mogą zastosować jakieś ukarania, ale nic pewnego jeszcze nie wiadomo, a nawet nie wiadomo, kto prowadzi potępowanie i czy w ogóle ono się toczy.
W sprawach nieporządków na podwórku i wrzucania na nie różnych przedmiotów, by je potem sfotografować prowadzone jest odrębne postępowanie. Zostały zdjęte odciski papilarne z folii. Poprosimy Zdunka aby przyszedł dobrowolnie się daktyloskopować, chyba, że już były mu pobrane odciski za w związku z innymi podłymi czynami.
Co do nieporządków, zajrzyjcie raczej w swoje nieprane gacie i pod pachy, czy nie rosną wam pieczarki.
Dodał Plusy plusowe dnia 2011-05-14 08:24:13
http://www.pwindia.in/News/Real_Estate/10-01-21/HDIL_to_develop_slums.aspx
Dodał dnia 2011-05-14 08:19:22
ale Sajgon na fotach!!!!!!!!wrrrr Slumsy!
Dodał wróciłem z imprezki dnia 2011-05-14 02:08:43
Co za niedorzeczny TYP deprecjonuje fakt zwyklego syfiarstwa w tym obejściu na zdjęciach i to, że w myśl tych artykułów ustawy zacytowanych w treści powyższego tekstu Gosciowi (lub Gościówie) od Bałaganu grozi 25 tyś kary. Mandat owszem był 500 zł ale Kara 5 tyś plus 10 i 10 tyś
Dodał Ekspert dnia 2011-05-14 02:07:33
sprzątaj, sprzątaj Sienkiewiczowa!!!
Dodał zakaz brudzenia dnia 2011-05-13 21:05:07
Jest wiadomość, że Krupa montuje grupę operacyjną i będzie chodził po całych Jeziorkach, żeby zapisać wszystkie miejsca, gdzie są eternitem kryte dachy. Bo on wyczytał, że eternit znaczy wieczny. Dlatego będzie spożywał do obiadu po jednej dachówce i na noc dwie płyty eternitu. On jak faraon, chce żyć wiecznie.
Ale on jest tylko frajer.
Dodał krupiczka dnia 2011-05-13 20:33:03
Oto cytat z donosu, który ktoś uszlachcił nadając mu wygórowaną nazwę: artykuł.
"Na dzień dobry inspektorzy WIOŚ poczęstowali Sienkiewicza wysokim mandatem, bo przecież nie wolno bezkarnie naruszać przepisów chroniących nasze środowisko. Ale to nie wszystko. W ramach czynności pokontrolnych WIOŚ wszczął m.in. postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej z ustawy o odpadach. Bardzo wysokich kar".

Bardzo trudno jest znaleźć w literaturze światowej coś bardziej głupiego. Ale przechodzę nad tym do porządku, bo jeśli co wszczyna Krupa, to wiadomo jaka jest tego zawartość intelektualna.
Faktycznie, Sienkiewicz został ukarany mandatem, którego wysokość jest nie większa niż 500 zł. Wyższych mandatów prawo nie przewiduje. Dlatego też Stokłosa wywalając mączkę mięsno-kostną na łąki nadnoteckie zimą na uprawy o powierzchni 300 ha, w Bronisławach na śnieg na powierzchni 200 ha mógł zapłacić i zapłacił najwyżej 500 zł mandatu. I to mu się opłacało. Prawidłowe opracowanie takich potężnych ilości mączki kosztowałoby stokroć więcej. Ludzie odpowiedzialni za tak nieodpowiedzialną gospodarkę odpadami jawnie chichotali, że robią tak świadomie, bo jest to dla nich korzystne, bo tanio i szybko. A zaraza szwenda się później na całej długości Noteci od miejsca zrzutu do ujścia i dalej do Warty, Odry, Zalewu Szczecińskiego wzmagając procesy eutroficzne, szczególnie w okolicach elektrowni Dolna Odra, która zrzuca ciepłe wody.
Procedura kontrolna kończy się wraz z nałożeniem grzywny w postaci mandatu. Organ kontrolujący wydaje zalecenia pokontrolne. Czynności pokontrolne, to zupełne novum. Czynnością pokontrolną może być na przykład odlanie się kontrolera w lesie. Czynności pokontrolne mogą dotyczyć wszystkiego, prócz oddziaływania na kontrolowanego, bo po kontroli mogą sobie nagwizdać.
Organ może wszcząć postępowanie administracyjne, które wymaga przeprowadzenia czynności, jak: przesłuchania świadków, analiza dokumentów, dowodów, wysłuchanie kontrolowanego, sporządzanie dokumentacji postępowania. Kończy się to wydaniem decyzji administracyjnej, która musi wskazywać, co należy do obowiązku osoby, wobec której toczy się postępowanie, może zawierać w treści środki karne, ale nie musi. A, zatem, celem postępowania nie jest "nakładanie kar, bardzo wysokich kar" a naprawienie tego, co organ stwierdził, że nie jest zgodne z zasadami ustawowymi. Treść postu sugeruje, że sprawca donosu zadowoliłby się karą, nie zaś doprowadzeniem do stanu zgodnego z prawem. Ale jak się jest Krupą, to się myśli dupą.
Postępowanie administracyjne ma swoje wady, bo trwa. Na przykład w sprawie kradzieży kruszywa pospolitego w Zelgniewie Stokłosa tak przeciągał postępowanie, że minęło 5 lat i podobno się przedawniło. Dlatego 1380000 złotych urwał Stokłosa państwu za swoje działanie niezgodne z prawem. I może teraz dać żużlowcom, to czym się wzbogacił okradając gminę.

Dodał analiza i synteza dnia 2011-05-13 19:28:58
Daleko mi do sympatii dla Stokłosy-ale takiego bałaganu to w życiu nie widziałam, plastikowe worki z nieznaną zawartością poupychane w deski. Leżace puste puszki, ogółny nieład i rozgardiasz.
Dodał Czytelniczka dnia 2011-03-24 23:13:28

Na pewno Sienkiewicz nie będzie ogłaszał, co jest w worku plastikowym, niebieskim, który podrzucił paparazzo z Tygodnika Nowego. Poza tym, nie widziałam leżących pustych puszek. Jedna puszka nie leży a wisi i spełnia funkcję ochronną. Według mojej znajomości techniki, a jestem specjalistką od maszyn roboczych, na zdjęciu widoczna jest górna część traka. Ma on u szczytu silnik elektryczny, którego przeznaczenia i umiejscowienia w tej części maszyny nie będę opisywać. Trak stojący na odkrytym terenie jest narażony na opady. Dlatego silniczek jest przykryty puszką, która pełni tu funkcję parasola.
Dodał Akad. Tech.-Rol, wydz. techn. drewna dnia 2011-05-13 17:43:56
I nie 6 tygodni, a prawie 8. Głupku!
Dodał dnia 2011-05-13 17:11:42
1815 + 527 = 2342. Głupku!
Dodał dnia 2011-05-13 16:26:06
Pół troku ma tygodni 26, głupku!
Dodał dnia 2011-05-13 16:23:00
Możecie nasikać sobie do gardła JEZIORCZANIE. Ja was chrzanię!
Zajrzyjcie do swoich gaci, zajrzyjcie do swoich kuchni i kibli, popatrzcie, jak sąsiad nocami zakrada się od strony lasu by się wysrać na podwórko, nie swoje.
Dodał dnia 2011-05-13 16:20:32
MY NIE CHCEMY W NASZEJ WSI TAKIEGO BAŁAGANU!
Dodał JEZIORCZANIE dnia 2011-05-13 16:18:54
MY NIE CHCEMY W NASZEJ WSI TAKIEGO BAŁAGANU !

Dodał JEZIORCZANIE dnia 2011-05-13 16:18:15
MY NIE CHCEMY W NASZEJ WSI TAKIEGO BAŁAGANU !
Dodał JEZIORCZANIE dnia 2011-05-13 16:17:31
MY NIE CHCEMY W NASZEJ WSI TAKIEGO BAŁAGANU !
Dodał JEZIORCZANIE dnia 2011-05-13 16:16:41
MY NIE CHCEMY W NASZEJ WSI TAKIEGO BAŁAGANU ! JEZIORCZANIE
Dodał JEZIORCZANIE dnia 2011-05-13 16:15:34
MY NIE CHCEMY W NASZEJ WSI TAKIEGO BAŁAGANU ! JEZIORCZANIE
Dodał JEZIORCZANIE dnia 2011-05-13 16:14:55
MY NIE CHCEMY W NASZEJ WSI TAKIEGO BAŁAGANU !
Dodał dnia 2011-05-13 16:14:28
MY NIE CHCEMY W NASZEJ WSI TAKIEGO BAŁAGANU
Dodał JEZIORCZANIE dnia 2011-05-13 16:12:59
Znowu mamy do czynienia z niedojrzałą Szalbierzowską dyskalkulią. Do tej chwili ukazało się 527 postów przez 53 dni, co daje 9,943396 postów fgezudziennie
Przyjmując pól roku jako 182,5 dni mamy 1815 postów. Zasrańcy


Skoro przyjął autor założenie: 500 postów przez 6 tyg, a pół roku ma tych tygodni 24 więc pomnożył autor zapewne 500 x 4 dodał istniejące 500 i wyszło 2500! Jest gut.
Napisał bowiem, "za pół roku"
Dodał Matematyk dnia 2011-05-13 16:10:49
Według niepotwierdzonych doniesień, nie można znaleźć chętnych do grupy flakowo-smrodowej, mimo podniesienia trzykrotnie stawki honorarium!
Dodał Docent dnia 2011-05-13 13:39:45
Napiszcie co dalej ze sprawą Sienkiewicza bo napisaliście ,ze wszczęto wobec nich kontrole napiszcie czy dostali kary i jakie pozdrawiam Was drodzy dziennikarze i reporterzy
Dodał dnia 2011-05-12 22:56:31

Przecież zostało powiedziane, że według informacji GIOŚ rozstrzygnięcie zasadniczej kwestii, czy patyki drewniane, kołki, wióry są zagrożeniem dla środowiska naturalnego, czy nie, będzie miało finał nie wcześniej, niż po 30 września.
Podobno w celu uzyskania danych eksperymentalnych utworzono dwie grupy badawcze i jedną kontrolną. Pierwsza grupa będzie miała na podwórku patyki, kije, wióry, trociny, listewki, okorki, deski, krawędziaki, kołki w płocie, bale, belki, pnie, gałęzie. druga grupa na podwórku o tej samej powierzchni będzie miała ułożone: flaki, mączkę mięsno-kostną, kości, łby, wątroby, trzustki, cynaderki, tyłki, ogony, zwoje nerwowe, mózgi, mierzwę, gówna, gnojowicę, kutasy i piczki krowie i świńskie, łapki, pióra, dzioby, wola. Będą prowadzone obserwacje zachowań osób przymusowo przetrzymywanych w tych okolicznościach. Przez trzy miesiące będą notowane i opisywane wszystkie parametry fizyczne, biologiczne, psychiczne, zdrowotne, społeczne tych grup badawczych. Po tym okresie zostaną dokonane opracowania i porównania z grupą kontrolną zlokalizowaną w przestrzeni całkowicie wolnej od wszystkiego, a więc przetrzymywanej w wybetonowanym podwórku, bez roślinności i bez kontaktu z niczym.
Te badania będą przedstawione na sympozjum: Czy smród zabija? oraz drugi temat: Wpływ patyków, trocin, ... na komfort życia.
Dodał Pracownia odorometrii dnia 2011-05-13 13:30:54
Znowu mamy do czynienia z niedojrzałą Szalbierzowską dyskalkulią. Do tej chwili ukazało się 527 postów przez 53 dni, co daje 9,943396 postów dziennie
Przyjmując pól roku jako 182,5 dni mamy 1815 postów. Zasrańcy
Dodał Szalbierz Liczykrupa dnia 2011-05-13 13:13:00
500 komentarzy przez 6 tyg?czyli za pół roku będzie 2500
Dodał dnia 2011-05-13 10:12:35
zgadzam się z Tobą poniżej
Dodał dnia 2011-05-13 10:09:59
Dlaczego tyle jadu w komentarzach
ekologow,kiedy wiadoma,ze smieca i
zatruwaja.
Dodał dnia 2011-05-13 09:04:20
hm
Dodał ? dnia 2011-05-13 00:40:09
wkróce nowiny! dzisiaj strażoki były.przedwczoraj Pinby
Dodał dnia 2011-05-12 23:56:22
Napiszcie co dalej ze sprawą Sienkiewicza bo napisaliście ,ze wszczęto wobec nich kontrole napiszcie czy dostali kary i jakie pozdrawiam Was drodzy dziennikarze i reporterzy
Dodał dnia 2011-05-12 22:56:31
Niespokojne wakacje będą mieli pretendenci do stanowisk i funkcji. Wybory, wybory, czyś zdrowy, czy chory, wystawiaj swe zwłoki na ludzkie widoki. I urzędnicy też się będą trzęśli, bo oni zawsze sie trzęsą, kiedy nie wiadomo jaka władza kogo promuje, a kogo wysadza.
Dodał Białe gumowce dnia 2011-05-12 18:47:52
bedzie miała Irena niespokojne wakacje idzie o 25 tyś!
Dodał Kret z GIOŚ i UMarszałkowskiego 30.09.2011 dnia 2011-05-12 16:38:34
Zanim więc wypowie się GIOŚ, niech zamkną ryje ryjące krety. I Zdunek niech zbiera na piżamkę i mydełko, co nie wylatuje z ręki. Barabasz też niech kupi piżamke w paski. O mydełko nie troszczymy się znajac preferencje.
I niech wezmą zapiszą się do Henryka, który już na pewno ma piżamke żebyście mogli sobie pochodzić wspólnie razem po podwórku w pałacu. Ono ma dobre parametry spacerniaka, ogrodzone wybetonowane. Byłam widziałam, nadaje się.
Dodał Krecikowa dnia 2011-05-12 11:54:23
Wójt powinien ogłosić też konkurs "Największa dupa gminy". Zapewne wygrałby Krupa radny z wielką dupą.
Jeszcze jeden konkurs: "Uszy basseta" z wielką szansą Wolskiego na wygranie stawki.
Dodał Buduar Anny dnia 2011-05-12 09:08:40
:)
Dodał :) dnia 2011-05-12 00:08:45
zobaczyc "BUDREL SIENKIEWICZÓW" BEZCENNE za całą resztę zapłacisz kartą MAster Card..
Dodał kto to powiedział dnia 2011-05-11 23:29:17
30 wrzesnia sprawe rozstrzygnie: a działamy by zrobił to wczesniej:)
W podpisie:

NIEZNANI SPRAWCY
Dodał SPOKOJNIE:)GIOŚ dał znac,ze do: dnia 2011-05-11 23:28:14
Dla ostudzenia zapałów niecierpliwych egzekutorów niedoszłych kar dla Sienkiewicza idę o zakład, że decydujące starcie nie nastąpi wcześniej, niż po 30 września. Będzie to spór o słowa, o znaczenie konkretnych pojęć używanych w ustawie o ochronie środowiska. Będzie to kolejna nauka, jakiej od Stowarzyszenia dostąpią różne organy państwa, które nie uwzględniły w swoich pracach ustawodawczych definicji i zakresu znaczeniowego używanych słów. Ale stan samozadowolenia trwa. Stowarzyszenie już dawno zwracało uwagę na konieczność takiego doprecyzowania prawa, żeby nie było możliwości dowolnej interpretacji i ucieczki od niewygodnych rozstrzygnięć. A więc spór się toczy. po 30 września kampania wyborcza spowoduje, że nikt nie będzie się zajmował jakąś odpryskową sprawą z Jeziorek i rzecz upadnie. Nie będzie żadnych kar, bo organ się nie wyrobi.
Dodał Nicole dnia 2011-05-11 22:04:52
"Nic tak nie studzi jak poznawanie ludzi"
Dodał Władeczek dnia 2011-05-11 20:27:04
Panie Wójcie proszę ogłosić KONKURS w gminie i ufundować nagrodę: PORZĄDNA MIOTŁA I GRABIE ORAZ ŚCIERA.

TYTUŁ KONKURSU:

"Posprzątajmy najbardziej bałaganiarskie obejście w gminie"


Ja już widze faworytów do zwycięstwa..
Dodał Do Wójta Wolskiego dnia 2011-05-11 17:48:12
Dodał Zniesmaczona Amelka dnia 2011-05-11 08:30:37
Pomijam to, czy ekolożka zapłaciła już karę czy też np odroczyła jej płatność poprzez np wniesienie odwołania (DLA ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI KARY) od decyzji gremium typu: WIOŚ czy PIP -ale czy tak można mieszkać w XXI wieku? NIE WIERZĘ, ŻE TAK MOŻNA MIESZKAĆ.

Amelka, wydaje mi się, że masz braki wiedzy, co przeszkadza w rozumieniu podstawowych pojęć i błądzisz. Wniesienie odwołania nie ma na celu ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI KARY. Celem odwołania w postępowaniu dwuinstancyjnym, które jest osiągnięciem cywilizacyjnym od 1960 roku - czasów komuny, jest umożliwienie stronie w postępowaniu administracyjnym obrony swojego interesu prawnego i oceny, czy interes jej został w pełni zrealizowany. Pogwałcenie prawa do dwuinstancyjnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej jest rażącym naruszeniem prawa. Dopiero prawomocne orzeczenie drugiej instancji powoduje skutki prawne, jakiekolwiek by one były. Poza tym, decyzję administracyjną podejmuje jednoosobowo urzędnik, który jest organem, a nie jakieś gremium. Gremium podejmowało decyzje w czasach komuny: Zjazdy PZPR, Rada Państwa, Rząd PRL. To były gremia decyzyjne wypowiadające się za cały naród, bez odwołania i bez udziału zainteresowanych a również wolne od odpowiedzialności, których później nie ma jak rozliczyć, nawet kiedy jest sprawca: Czesław Kiszczak, Wojciech Jaruzelski, Władysław Gomułka, Józef Cyrankiewicz, Stanisław Kociołek, Stefan Michnik, Helena Wolińska.
Tak więc dla jasności, decyzję podejmuje jedna uprawniona osoba i ona odpowiada za swoje czyny. Obecnie jest wielka batalia i opór ze strony urzędniczej, że za błędne mieliby odpowiadać materialnie ci, co wydali postanowienie lub decyzję krzywdzącą, bezprawną (Kluska). Zachęcam cię Amelka do samokształcenia, żebym nie musiała być zniesmaczana twoją niedojrzałością, żeby nie powiedzieć głupotą. Na dodatek jesteś osobą małej wiary.
Dodał Krecia Demandiac dnia 2011-05-11 14:15:48
Nikt ze Stowarzyszenia nie pisał donosów na nic. Jest różnica między donosem a doniesieniem. Doniesienie o zakopaniu 5 tysięcy ton padliny na działce 85 w Śmiłowie na terenie Farmutilu zostało dokonane jawnie. Stowarzyszenie działąjąc w słusznym interesie zdrowotnym i komfortu życia mieszkańców, którzy nie godzą się na życie w smrodzie, odorach, fetorach z Farmutilu rejestruje zagrożenia i stara się w wystąpieniach na sesjach Rady Powiatu przypominać o tym, że powiat nie składa się tylko ze Stokłosy i jego smrodów. Stowarzyszenie nie działa na rzecz ludzi, którzy lubią żyć w smrodzie, fetorze, odorach wydobywających się z Farmutilu, zakładu prowadzącego swoją robotę nielegalnie, bez pozwolenia zintegrowanego. Emisja do atmosfery siarkowodoru, skatolu, trójmetyloaminy, a w przypadku zakopywania padliny wydzielanie się do gruntu trucizn aminokwasowych jak putrescyna i kadaweryna powodują u ludzi narażonych na wchłanianie tych substancji zaburzenia w równowadze aminokwasowej i nie dające się przewidzieć konsekwencje chorobowe do ciężkich chorób somatycznych, przeważnie nieuleczalnych.
Na koniec, należy zauważyć, że prezes nie działa w swoim imieniu, a w imieniu całego Stowarzyszenia. Nie mogąc sobie poradzić ze stanowczą postawą Stowarzyszenia spece od opluwania robią swoją podłą robotę. Bo nie ma żadnej miary, która by mogła prowadzić do ustalenia jakiegokolwiek stosunku, proporcjonalności między szkodliwością działania Farmutilu a pryzmą patyków, kołków, okorków, wiórów, trocin, listewek suszących się na podwórku. Może to wyglądać mało atrakcyjnie dla estetów typu Stokłosa -zasmradzacz, ale nie zatruwa nam wszystkim przestrzeni naszego życia, jak 5000 ton padliny w Śmiłowie na działce 85.
Dodał Cykl Krebsa dnia 2011-05-11 12:24:42
Ale tu dużo komentarzy
Dodał Diabeł dnia 2011-05-11 09:49:37
tak u tej samej
Dodał dnia 2011-05-11 08:34:17
JA SIĘ PYTAM: Czy ten bajzel to u tej ekolog co pisała donosy na firmę Stokłosy?
Dodał Ciekawski dnia 2011-05-11 08:32:41
Pomijam to, czy ekolożka zapłaciła już karę czy też np odroczyła jej płatność poprzez np wniesienie odwołania (DLA ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI KARY) od decyzji gremium typu: WIOŚ czy PIP -ale czy tak można mieszkać w XXI wieku? NIE WIERZĘ, ŻE TAK MOŻNA MIESZKAĆ.
Dodał Zniesmaczona Amelka dnia 2011-05-11 08:30:37
To w takim bądź razie mamy do czynienia z radą kapusia!
Dodał figurant dnia 2011-05-11 08:27:22
Wysokie gremium upierdliwych recenzentów uprasza się o pewną dozę cierpliwości. Kiedy zakończą się wszystkie kontrole wszczęte wskutek donosów radnego Krupy ze Śmiłowa, publiczność zostanie poinformowana jakie kwoty byłyby do uregulowania wobec budżetu po wizytach kontrolerów nasłanych przez donosy radnego Dariusza Krupy, który w przeszłości groził ekologom rozlewem krwi. Na razie zajął się rozplemem donosów, żeby wyrwać obywatelowi jego krwawicę. Jest niewykluczone, że Krupa przejdzie do dalszego etapu z orczykiem w robocie.
Dodał Pęcak i Gryczana dnia 2011-05-11 08:25:16
Ekolozka zapłaciła karę? nie wierzę! to Ci numer ...to tak jakby kominiarz zapragnął być piekarzem)
Dodał niedowiarek dnia 2011-05-11 00:04:34
A czy Pan Sienkiewicz dostał 5 tyś kary od WIoś za naruszanie przepisów ochrony środowiska i czy dalsze kary są w toku? Czy Pan Sienkiewicz posprzątał już z żoną ten bajzel?
Dodał dnia 2011-05-11 00:03:19
Czy pan Henryk Stokłosa po ponad 20 latach nielegalnej działalności w przemyśle uciążliwym dla środowiska uzyskał już nareszcie pozwolenie zintegrowane? Jest to dokument niezbędny do tego, aby w ogóle mówić o działalności rolniczo-przemysłowej.
Jako hodowca obawiam się, ze przyjdzie do mnie kontrol i zakwestionuje mi umowę z Farmutilem na odbiór padłych sztuk. I przywalą mi, a Stokłosa nie chciał pokazać wszystkich papierów, bo nie miał czasu. Czy tak się dzieje tylko ze mną, czy to jest powszechna praktyka? Co na to rzą? Bo pan Henryk Stokłosa jest na dodatek senatorem i stanowi dla nas prawo!
Dodał Troska o nas dnia 2011-05-10 21:13:16
Czy te wszystkie wymienione przez Krecię Demandiac czynności mają wpływ na stan środowiska naturalnego kraju, vczy choćby gminy, ulicy w małej wsi? Nie wydaje mi się, tak, jak nie ma wpływu na środowisko susząca się na podwórku pewna ilość ścinków drewnianych, patyków i trocin zanotowana przez Zdunka jako stożek krzywoliniowy.
A zakopanie w ziemi wielkich ilości padliny i odpadów rzeźniczych wpływa bardzo negatywnie na środowisko dzisiaj i w przyszłości.
Dodał plusy minusowe dnia 2011-05-10 19:51:18
SMUTNY WIDók
Dodał !!!! dnia 2011-05-10 18:15:04
Smutek jest niezbędny, żeby można było się cieszyć, gdy przyjdzie radość. Bo się wie, jak wygląda smutek.
Ja bym zapytał, czy ta osoba zatroskana o czyjeś sprzątanie u siebie zawlekła wyro po wstaniu, uczesała rozczochrane wszystko, wykruszyła z gaci, co zostało, odgarnęła pędzlaki z dżemu, żeby pojeść smacznie, czy zamoczyła skarpety, żeby przestały stać, wydłubała resztki kupy zza paznokci po nocnym drapaniu? Bo nie wiem?
Dodał Krecia Demandiac - markiza dnia 2011-05-10 16:35:05
smutny widok - a już posprzątała?
Dodał dnia 2011-05-10 13:33:43
To chyba juz koniec swiata sie zbliza,kiedy ekolodzy w takim
stopniu zatruwaja srodowisko.
Czarna dziura.
Dodał dnia 2011-05-10 10:59:04
zarobiła to wybiła
Dodał dnia 2011-05-10 08:01:16
będzie wam lepiej?
Dodał dnia 2011-05-10 07:48:22
słyszałem że ona już se wybiła ze łba całe to ekolostwo
Dodał woow dnia 2011-05-09 23:42:50
Dostał 5 tyś koleje 10 i 10 w drodze.
Dodał Kret z WIOŚ dnia 2011-05-09 22:45:19
Cieżko tam wejśc!
Dodał Strażak i Inspektor PINB dnia 2011-05-09 22:42:08
uśmiałam się
Dodał ekolog dnia 2011-05-09 17:13:04
To czy sie rymuje,
czsie nie rymuje
sie dziad ekolog
w d...pocaluje.
Dodał dnia 2011-05-09 16:35:25
Co mi tam Darek Krupa
oraz jego tłusta d..a
Ja naturę mam na uwadze
i szanować ją każdemu radzę

Do lasu nie wywozić śmieci
dobrym przykładem uczyć dzieci
Kochać stare wierzby i motyle
cenić życie biedronki
bo trwa tylko chwile

Niech żyje ekologów stowarzyszenie
oni ocalą ziemie

Dodał ekolog dnia 2011-05-09 14:39:52
Co mi tam Darek Krupa
oraz jego tłusta d..a
Ja naturę mam na uwadze
i szanować ją każdemu radzę

Do lasu nie wywozić śmieci
dobrym przykładem uczyć dzieci
Kochać stare wierzby i motyle
cenić życie biedronki
bo trwa tylko chwile

Niech żyje ekologów stowarzyszenie
oni ocalą ziemie

Dodał ekolog dnia 2011-05-09 14:39:49
Pojawiło się na scenie
Krupowe stowarzyszenie.
A jak wszyscy hurmem ruszą,
To i Krupy klan wyduszą.
Skopią leniom tłuste dupy
Najtłuściejszą Darka Krupy!
Dodał Poezja dnia 2011-05-09 13:47:20
To dopiero jest towarzycho ekologiczne wyłazi powoli szydło z worka wkrótce pewnie nowe nowiny będą!
Dodał dnia 2011-05-09 13:45:27
gdy ekologów, już nie będzie
tacy,jak ty wisieć bedą wszędzie
Dodał dnia 2011-05-09 12:14:02
A na drzewach zamiast lisci beda
wisiec ekologisci
Dodał dnia 2011-05-09 11:49:10
Dym ze spalonych trocin jest mieszaniną dwutlenku węgla i tlenku wodoru (wody). Te gazy nie śmierdzą. Para wodna z komina stykając sie z chłodnym powietrzem i rozprężając sie traci energię i skrapla dając chmurę, obłoczek, który rozprasza się wkrótce, jak para wodna ze spalania benzyny, gazu, nafty, ropy. eśli komu przeszkadzają spaliny bytowe na wsi, niech się wyprowadzi na wyspy kurylskie, gdzie ciągle dymią wulkany. tam jest dopiero atmosferka!
Nikt rozsądny nie pali w piecu lakierami, szczególnie lakierami wodorozcieńczalnymi, jak donosił niedawno jakiś internauta.
Dodał Cieśla dnia 2011-05-09 11:20:41
Wyrosło w lesie drzewo potężne, wielkie, wspaniałe i niebosiężne. Raz przyszli drwale, drzewo zrąbali, strasznie się przy tym naharowali. Potem je konie na tartak wlokły. Tak się zziajały, że całe zmokły. A w tym tartaku warczące piły tak drzewo cięły, aż się stępiły...
Kornik też jest winien powiększania się dziury ozonowej, bo jak się nażre grochówki, wpieprzy kapustę i zagryzie rzodkiewką, to wypuszcza do atmosfery gazy trawienne, jak nie przymierzając krowa na pastwisku. Te gazy nie dość, że śmierdzą, to właśnie powiększają dziurę ozonową. Wysrawszy resztkę niestrawionych porcji okarmowych kornik zanieczyszcza środowisko, a podcierając się papierem - jeśli nie daje wylizać - ma udział w wyrębie drzew, setek wspaniałych drzew, które mogły
wyprodukować setki ton tlenu, którym
oddychamy.
Dla jasności, nie oddychamy tlenem, tylko powietrzem, które składa się głównie z azotu. Oddychanie samym tlenem jest śmiertelnie groźne, choćby z powodu akapni.
Dodał Groch z kapustą i kalafiorem dnia 2011-05-09 10:25:30
nie było nas był las- nie będzie nas będzie las
Dodał optymista dnia 2011-05-09 09:44:24
nie było nas był las- nie będzie nas będzie las
Dodał optymista dnia 2011-05-09 09:44:20
W ciagu ostatnich tygodni w stolarni ekolozki pocieto na deski
setki wspanialych drzew,ktore mogly
wyprodukowac setki ton tlenu ktorym
oddychamy.Do atmosfery wyemitowala
setki kilogramow oparow z lakierow.W dalszym ciagu emituje
dym ze spalanych trocin i pylow
z lakierami.To sie nazywa ekolog.
Tej pani wszyscy maja dosyc,nawet
wlasny pies na nia szczeka.
Dodał Kornik dnia 2011-05-09 09:24:31
Jest istotny element prawdy związany z tymi ujawnieniami. Komu szkodzi pryzma ścinków drewna, kołków, patyków, trocin i wiórów, które sobie schną na powietrzu, aby w sezonie ogrzewczym stanowić dobre paliwo ekologiczne do ogrzewania pomieszczeń? Donos nazwany wygórowanie artykułem nie podaje żadnych szczegółów o tym, w jaki sposób to drewno szkodzi okolicznej ludności? Nie podaje też rad, jak według autorów zbiorowych takie patyki mają być usystematyzowane.
Z drugiej strony mamy do czynienia z radnym Krupą, człowiekiem zaprzedanym Stokłosie zdeterminowanym przez swojego własciciela do wszelkiej roboty w celu zaszkodzenia Sienkiewiczowej, żeby zagłuszyć informacje o konkretach dotyczących zakopywania od wielu lat ogromnych ilości odpadów z rzeźni zamiast prawidłowo utylizować, za co Stoklosa bierze pieniądze z budżetu państwa. Recydywa Stokłosy w Senacie sprawiła, że się chłop sprężył, by dokopać w glorii senackiej oślej ławki ludziom, których nie lubi.
Kogo jutro opluje, obrzuci gównem Stokłosa w swojej gazecie Tygodnik nowy? Nikt nie może się czuć bezpiecznie!
Dodał Wiórek Trocinkiewicz dnia 2011-05-09 08:29:28
O kurde zaczynam lekturę stronki i o godz. 4.17 TAAKI WIDOK... szok
Dodał dnia 2011-05-09 04:16:41
Właśnie nic nie warte słowa tych ekologów wobec ujawnionych faktów w tym artykule.
Dodał dnia 2011-05-09 01:47:18
nie odwracajcie kota ogonem sami widzicie co warte są oskrażenia kogoś kto tak bałagani jak ta gwiazda, której współwłasnośc jest na tych jakże obrazowych zdjęciach.
Dodał Twarde dowody dnia 2011-05-09 00:45:24
Prędzej wykopią Stokłosę, niż wykopie Stokłosa.
Dodał Kolej rzeczy dnia 2011-05-08 21:58:45
Kiedy Stokłosa wykopie padliny z działki nr 85 w Śmiłowie?
Kiedy Stokłosa zacznie pracować zgodnie z prawem?! Póki co, Stokłosa jest przestępcą pracującym niezgodnie z polskim prawem przy "przymkniętym oku" (za ile) władz samorządowych, wojewódzkich i najwyższych w kraju! Dlaczego?
Dodał ?! dnia 2011-05-08 20:14:58
Czy Stokłosa nadal działa bezprawnie z utylizacja w Pilutilu?
Nadal bez pozwolenia?!
Dlaczego od 25 lat nikt nie zamyka tej przestępczej działalności?!
Dodał ??? dnia 2011-05-08 19:30:38
a od kiedy to przewożenie padliny, kiedy nic nie wylata i nie wycieka, jest bałaganem? Utylizowanie zgodnie z technologią jest koniecznym działaniem państwa, finansowanym z budżetu. Za to zakopywanie padliny w ziemi i kasowanie opłat za prawidłową utylizację, to jest bałagan, przedstepstwo przeciwko środowisku i interesowi budżetu.
Dodał kierowca padlinowozu dnia 2011-05-08 18:42:13
jeżeli wozisz, co piszesz,to co przeszkadza ci bałagan u innych
Dodał ździwiony dnia 2011-05-08 15:32:48
W Jeziorkach pod numerem 1, zaraz przy wjeździe do wsi z szosy dziesiątki dom pokryty jest eternitem a wkoło syf i pornografia z alcchajmerem!
Dodał kierowca padlinowozu dnia 2011-05-08 14:39:04
a moze juz amunicja wystrzelana? mężczyzna środkowej Europy może ok 10tyś razy w ciągu żywota.
Dodał seksuolog dnia 2011-05-07 11:34:46


Amunicja jest, tylko lufa coś nie hartowana. A poza tym do 10000 razy brakuje mi jakieś 9357.
Dodał Wysoka Mała dnia 2011-05-08 11:33:04
Fuj
Dodał moje też dnia 2011-05-08 09:57:32
fuj
Dodał dnia 2011-05-07 22:49:18
lepiej popatrzcie na smieci ,co się walają po lasach ,tam dopiero jest syf i nikt tego nie kontroluje
Dodał jeż dnia 2011-05-07 19:59:39
Sporo tu napisano, tyle, że nawet nie chce mi się już czytać komentarzy.
Wniosek nasuwa się jeden a nauka i przestroga zawarta jest w "znanym" dziele. Tam napisano: "Kto jest bez winy niech pierwszy podniesie kamień!"

Tylko tyle i aż tyle!.

Winnemu a właściwie "winnej" , która pierwsza "podniosła kamień" dodam po swojemu: nawet kij wsadzony w mrowisko ma też dwa końce. NIESTETY !!!

Dodał Garbaty dnia 2011-05-07 16:08:30
a moze juz amunicja wystrzelana? mężczyzna środkowej Europy może ok 10tyś razy w ciągu żywota.
Dodał seksuolog dnia 2011-05-07 11:34:46
Może tak być, że to wina smrodu- współczuje żonce.
Dodał współczujący dnia 2011-05-07 09:54:25
Ja się zsatanawiam, czy to, że mam trudności z erekcją nie jest przypadkiem zasługą, że żyję w ciągłym smrodzie z Farmutilu. On mnie wykańcza i widzę, że fiut mi się kurczy i nie słucha się rozkazów. A żonka czeka z raną otwartą w sercu.
Dodał Wysoka Mała dnia 2011-05-07 09:23:44
Wczoraj, zaraz po godzinie 20:00 nastąpiła emisja smrodu z zakładu Farmutil w Śmiłowie. Ludzie na szosie odruchowo przyspieszali, co mogło prowadzić do przekroczeń dozwolonej prędkości na odcinku od Śmiłowa do Grabówna, gdzie są ograniczenia do 70 km/h.
Jest to typowa zagrywka bałaganiarska Stokłosy. Kiedy już wszyscy urzędnicy wyjechali na łykend można sobie bałaganić w atmosferze. Tylko, że tego bałaganu nie widać, bo smrody nie są widoczne, jak patyki na podwórku. Przeciętny człowiek nie kojarzy zanieczyszczenia atmosfery z bałaganem, bo czego nie widzi, to mu się zdaje, że tego nie ma. A to jest. wystarczy sobie przypomnieć ofiary ataków gazowych w I wojnę światową.
Dodał Yperyt dnia 2011-05-07 09:17:16
i co tam MOŚCI PANIE w BAŁAGANIE?
Dodał dnia 2011-05-07 07:47:50
"Dzisiaj za stolarnia znowu bylo
nasrane.Czyzby kibel u prezeski znowu sie zapchal?
Dodał dnia 2011-05-05 09:11:05"

Nie sraj pod płotem Ireny!
Nie masz własnego kibla pod mostem?!
Dodał ! dnia 2011-05-06 22:29:18
o ja cie gdzie te jeziorki?
Dodał Pyra dnia 2011-05-06 22:12:06
Wasze zachwyty już są nietwórcze. wyczerpaliście swoje możliwości. Idźcie w pokoju, niech wam zaświta jutrzenka w głowach, że Heniek też jest śmiertelny.
Dodał Uwaga do głupoli dnia 2011-05-06 15:47:29
To nie jest post na właściwym poziomie. Bałagan w moralny to coś bardzo niekorzystnego, tragicznego wręcz. Chamstwo zawsze karmi się tym, co wykruszy się komu z majtek, bo do głowy daleko, a do dupy blisko.
Dodał Dietetyk praktyczny dnia 2011-05-06 15:45:06
o matko straszny widok
Dodał dnia 2011-05-06 15:40:46
Do Szambiabki.Irena nie ma majtek,
jako ekolozka ich nie prala,az
spadly jej z d... i teraz chodzi
bez.
Dodał dnia 2011-05-06 14:03:26
Tam jest straszny nieporządek, bałagan okrutny i ciąg do wódki zakodowany od rozbiorów.
Dodał Masakra dnia 2011-05-06 09:50:44
Dodał dnia 2011-05-06 12:44:41
A czy ciąg do wódki od rozbiorów można wpisać do antysemickich wystąpień "Masakry"?
Bo wiadomo nie od dzisiaj, że w okresie rozbiorowym i przed, to Żydzi dzierżawili karczmy, sprzedawali wódkę, rozpijali szlachetny naród polski i trudnili się lichwą, która jest śmiertelną zarazą dla gospodarki?
Dodał Krecia Demandiac dnia 2011-05-06 10:35:19
Macie bałagan w całym waszym jestestwie a markotowe kible wiedzą wszystko o stanie waszych bezzębnych paszcz, przegniłych gardeł i przełyków od bimbru, zmasakrowanych trzustek, wątrób, żołądków, dwunastnic, flaków u dup. Ja nie mówię o tym, co macie pod czerepem. Tam jest straszny nieporządek, bałagan okrutny i ciąg do wódki zakodowany od rozbiorów.
Dodał Masakra dnia 2011-05-06 09:50:44
w MARKOCIE też mamy większy porządek
Dodał dnia 2011-05-05 23:30:26
u nas było czyściej i bardziej porządek
Dodał EX MONAROWIEC co wyszedł na ludzi dnia 2011-05-05 21:36:46
Kto tak mieszka? chodzi mi o te zdjęcia? Bo mi przychodzi na myśl, że byli Pensjonariusze MONARU.
Dodał Kto tak mieszka? dnia 2011-05-05 21:01:00
Tak to prawda ten bałagan syf i cały sznyt niczym menelski Sajgon uwidoczniony na zdjęciach to też Zdunek z pewnością zrobił.
Dodał Żyleta Lech dnia 2011-05-05 20:50:46
To jest prawdopodobne. Jak był protest głodowy w Poznaniu, to Zdunek z Janickim szwendali się całymi dniami i nocami, żeby uchwycić kogoś z głodujacych jak żre! Jak te głodne szczeniaki, co nikt ich szpadlem nie uraczył zaglądali w każdą dziurę, pytali też pracowników Urzędu, czy nie widzieli, żeby ktoś się posilał na przykład snikersem, albo bułką w barze na dole. To pospolici, prymitywni paparazzi.
Dodał Poznań Lech dnia 2011-05-05 20:20:06
o ile za stolarnią, to Zdunek. On tam się czai z aparatem, żeby zrobić jak Irena poprawia se majtki, albo Witek się odlewa na pryzmę patyków i wiórów. I czeka, czeka, dzień, tydzień, a srać się chce, jak chuj. I sra a zgania na domowników.
Dodał Szambiarka dnia 2011-05-05 19:59:43
Najwięcej są złamane stosunki z sąsiadami. Bo tak, przychodzi sąsiadka: daj Irena garść trocin dla szczurka do wysypania w klatce. A Irena zastanawia się i mówi, że pójdzie. A sąsiadka: to se sama wezmę. I tu Irena ma dzwonek z tyłu głowy: no tak wejdzie, weźmie torebkę trocin i zaraz przewróci się na trawnik, albo jeszcze lepiej na kafle-trylinkę i zedrze sobie kolano. Drugi sąsiad, ten co srywa za płot Ireny, zobaczy i będzie świadczył, że ta sąsiadka upadła w pracy na czarno, czego dowodem będą trociny. Irena musi się liczyć z WIOSiem i marszałkiem wojewódzkim, że jej policzą obrót trocinami, a więc wchodzi gospodarka odpadami. I jest ugotowana. Wtedy Irena mówi do sąsiadki: wiesz co, nie możesz wejśc na podwórko, bo tam się czai Zdunek z gitarą na ostro, a ja nie mam pozwolenia na gospodarkę odpadami, żeby mi dali znowu karę 10000 za garść trocin. I wtedy sąsiadka się rozsierdzi i powie, ach ty ..... i znienawidzi Irenę.
W GIOŚ mają polewkę powiadacie? Ale kiedy trzeba było wyegzekwować 1380000 zł za nielegalne pobieranie kruszywa pospolitego w Zelgniewie, z czego 60% (828000 zł) szło na fundusz ochrony środowiska a reszta do gminy, to nie było polewki ze Stokłosy, tylko tak unikali, tak się krygowali, żeby Stokłosie się upiekło po 5 latach wskutek przedawnienia. Tu Stokłosa miał polewkę z GIOŚ. Zadziałały mafijne układy.
Dodał Polewka totalna + )(+ dnia 2011-05-05 19:47:11
-()-
Dodał dnia 2011-05-05 17:59:13
w Warszawie w GIOŚ mają zniej polewkę:)
Dodał dnia 2011-05-05 13:52:38
łamie nie tylko przepisy ale i zasady współzycia społecznego i stosunki z najbliższymi sąsiadami.
Dodał Hadziajka dnia 2011-05-05 12:07:09
Dzisiaj za stolarnia znowu bylo
nasrane.Czyzby kibel u prezeski znowu sie zapchal?
Dodał dnia 2011-05-05 09:11:05
to ekolog łamał przepisy?
Dodał Czyżby Pani Hipokryzja? dnia 2011-05-04 23:41:34
te Kajdanki poniżej to mi pachną tekstem jakiegoś Gerontofilicznego liczącego 65 lat 6 mcy i 1 tydziń Sexoofila!
Dodał Lekarz dnia 2011-05-04 19:29:05

Jeśli tak się wypowiadają lekarze, na takim poziomie, to trzeba zapytać, kto im dał dyplom i gdzie przyjmują, czym się konkretnie zajmują w medycynie. Żeby swobodnie omijać takie dziwadła i mieć motywację do zdrowego trybu życia, bez smrodu, padliny i Farmutilu. Tam udzielał się jakiś Leopold Ł.. Może to on tak się wysmętnia, ma już 77 wiosen i może mu się alzheimerzyć, lub otępienie starcze daje efekt logiczny, ortograficzny, stylistyczny i rzeczowy.
Dodał minusy ujemne dnia 2011-05-04 23:38:12
Wyśmienity artykuł.
Dodał Jacek dnia 2011-05-04 23:18:27
Ona już nie wyjdzie z tego....
Dodał dnia 2011-05-04 21:40:50
Ale organa ściagnia zajmują się np przypadkami wycinania drzew bez pozwoleń (lub przed ich uprawomocnieniem się). Organy adniministracji zajmują się np. tym, że firma (nawet gdy prowadzi ją "Ekolożka na niby) ..Młyny sprawiedliwości zaczęły i to ziarno mielić.
Dodał TEZ KAJDANKI dnia 2011-05-04 19:31:17
Do tego nie wydarzonego z pewnymi zaburzeniami osobowości i całą masą kompleksów wynikających np. z pasma niepowodzeń życiowych.
Dodał Psychiatra dnia 2011-05-04 19:30:31
te Kajdanki poniżej to mi pachną tekstem jakiegoś Gerontofilicznego liczącego 65 lat 6 mcy i 1 tydziń Sexoofila!
Dodał Lekarz dnia 2011-05-04 19:29:05
Sąd nie zajmuje się sposobem suszenia paliwa ekologicznego w postaci ścinków, wiórów, kołków, trocin. Nie jest też sprawą do oceny przez sąd estetyki poszczególnego miejsca naszej ojczyzny. Pryzma złozona z kawałków drewna może być niemalownicza, ale nie stwarza zagrożenia epidemiologicznego, epizootycznego, nie wydziela trujących wyziewów, nie emituje smrodów.
Tymi osiągnięciami może sie poszczycić Henryk Stokłosa, który jest właścicielem, lub udziałowcem firm upodlających życie mieszkańców miast i wsi w promieniu 20 kilometrów.
Dodał Kajdanki dnia 2011-05-04 18:53:56
.
Dodał . dnia 2011-05-04 12:29:37
no właśnie
Dodał dnia 2011-05-04 10:39:56
jaka z niej Ekolog? nie przeginajcie pały!
Dodał Prawdziwy ekolog dnia 2011-05-03 23:18:58
heheh jeszcze w sądzie nie widzielu syfu pani ekolog? niech pokaże heheh:)
Dodał dnia 2011-05-03 23:01:00
głupia ona czy co?
Dodał dnia 2011-05-03 22:27:58
Irena złożyła zlecenie na analizę zdjęć. Co najmniej dwa były zrobione z terenu działki ogrodzonej własności. Właścicielem nie był Zdunek. Zdunek może sobie dla wprawy nosić w domu piżamkę w paski, podobnie jak Stokłosa.
We Wronkach podobno działa zespół gitarowy "Kula u nogi". To jest duże pocieszenie dla rozpadającego sie zespołu thecuts.
Dodał wychowawca z oddziału dla recydywy dnia 2011-05-03 20:51:16
Slyszalam,ze Irena zlozyła dymisję z funkcji Prezesa SEPZN z racji ujawnionych przez reportera TN faktów zdjęć itp
Dodał dnia 2011-05-03 18:58:55
ładne rzeczy
Dodał dnia 2011-05-03 11:42:32
ma tylko nieprządek :)
Dodał Bezlitosne OKO obiektywu dnia 2011-05-03 09:03:38
gonić babę z naszej wsi-bo bałagani
Dodał Czyścioszka dnia 2011-05-03 00:18:23
Możesz się gonić ze swoją babą, lub owcą.
Dodał dnia 2011-05-03 00:00:50
gonić to babsko trzeba
Dodał dnia 2011-05-02 23:24:11
Nie odpowiem!
Dodał Irena dnia 2011-05-02 22:46:08
Pani Ireno czy publicznie odpowie Pani na pytania:

1. czy prawdą jest, że ukarana firmę Pani Męża kara finasową 5 tyś złotych za złamanie przepisów dotyczacych środowiska naturalnego?

2. czy trwają postepowania w sprawie wymierzenia kolejnych kar?
Dodał Ciekawska Lolitka dnia 2011-05-02 19:24:30
a Państwowa straż pożarna też podziałała ? I Nadzór Budowlany?
Dodał ?? dnia 2011-05-02 14:42:39
Ale właściciel to zapewne wie najlepiej czy został ukarany i ile musi zabulić:)
Dodał Ty LE MAN weź sie w garść i pomyśl dnia 2011-05-02 13:07:00

Mam rozumieć, że "a jaką karą "ukochała" ich inspekcja pracy?
Dodał dnia 2011-05-02 07:50:29 Dowalili maxa
Dodał dnia 2011-05-01 23:26:26 a inspekcja pracy mocno ich skarała?
Dodał Ciekawe jajo dnia 2011-05-01 22:32:06", to są przekomarzanki właściciela ukaranego przez PIP i cieszącego się na maxa?
Dodał Dokładność i Porządek dnia 2011-05-02 14:30:30
albo pomóż sprzątać
Dodał dnia 2011-05-02 13:07:48
Ale właściciel to zapewne wie najlepiej czy został ukarany i ile musi zabulić:)
Dodał Ty LE MAN weź sie w garść i pomyśl dnia 2011-05-02 13:07:00
Właśnie zakończyłem długą rozmowę z PIP w Pile. Ta instytucja nie udziela osobom postronnym żadnych na temat swoich decyzji, postanowień czy wyników kontroli. Skąd więc mogą pochodzić doniesienia - wprawdzie w trybie pytającym - o ukaraniu? Mogą się brać jedynie od skarżącego pracownika. Rzecz będzie rozpatrzona przez właściciela i pracownicy będą musieli się w tej sprawie wypowiedzieć, czy wnosili potajemne skargi. Wtedy właściciel uda się do PIP z zapytaniem, czy został kiedykolwiek ukarany wskutek donosu pracowniczego. Rozsądnie będzie - w przypadku, gdyby okazało się, że ktoś zarabiał u Sienkiewicza i jednocześnie donosił - wskazać, że otworzyły sie rynki pracy w Niemczech i stąd zainteresowanie niemieckie specjalistami os obróbki drewna z Jeziorek, miejscowości gdzie faktycznie zaczęła się II wojna światowa od ostrzału posterunku granicznego.
Ponieważ nie jest dzisiaj obecny w biurze pan Jerzy Nowak, w środę będzie dokończona procedura zbierania informacji u źródeł.
Dodał Dokładność i Porządek dnia 2011-05-02 11:34:15
a jaką karą "ukochała" ich inspekcja pracy?
Dodał dnia 2011-05-02 07:50:29
Dowalili maxa
Dodał dnia 2011-05-01 23:26:26
a inspekcja pracy mocno ich skarała?
Dodał Ciekawe jajo dnia 2011-05-01 22:32:06
"Sienkiewiczowa, osoba mądra i elokwentna mogłaby coś uczynić"? czyli ona świadomie przyka oko na łamanie przepisów przez firmę jej męża - o czym tutaj napisali w artykule?
Dodał dnia 2011-05-01 20:52:32
a tak poważnie, to chcą zapewne ten Burdel zwany pieszczotliwie Bałaganem nakręcić by ośmieszyć POLNISCHE ORDNUNG!
Dodał Canisek vulpusek dnia 2011-05-01 20:50:58
Niemcy chcą, żeby ona przekonała Stokłosę do zapłacenia jednemu facetowi, byłemu ministrowi za sprzedaną Stokłosie technologię utylizacji ścierwa, za co Stokłosa nie zapłacił. i ten gość, który sprzedał, nie może oddać Niemcom kasy, bo nie ma z czego. A chodziło o milion dolców z lat 80tych, co jest gigantyczną kwotą.
Sienkiewiczowa, osoba mądra i elokwentna mogłaby coś uczynić, dlatego ją tak atakuje ten kuglarz.
Dodał Canisek vulpusek dnia 2011-05-01 20:33:49
a co Niemcy chcą od Sienkiewiczowej?
Dodał dnia 2011-05-01 20:17:51
Joschka Fischer z Zielonych to były wicekanclerz Republiki Federalnej Niemiec oraz były minister spraw zagranicznych w czerwono-zielonej koalicji rządowej kanclerza Gerharda Schrödera
Dodał dnia 2011-05-01 20:16:38
o q..rwa to już niemiecka partia zielonych zainteresowała się Panią Prezes?
Dodał dnia 2011-04-30 22:16:25

Niemiecka partia zielonych może sobie najwyżej postawić zadanie odkrycia, czy gluty w nosie Hitlera, kiedy palnął sobie w łeb były zielone od jakiejś infekcji, czy czerwone od urazów ciągłego dłubania w nosie.
Partia zielonych to lewe skrzydło lewactwa.
Dodał Bezpartyjny dnia 2011-05-01 19:32:03
Mogli chociaż spróbować posprzątać nieco ten bajzel.
Dodał Zasmucona Amelka dnia 2011-05-01 19:05:19
Jest to typowe zachowanie starych komuchów nawykłych do tak zwanego czynu partyjnego. Mają wdrukowane stadne zachowania, które im zaszczepiła partia PZPR. Powstało wtedy antyhasło "Partia grabi Polskę". Tak to leciało wtedy i leci do dzisiaj. Sam pomysł wtargnięcia bezprawnego na cudzy teren jest z kręgu ubeckiego etosu uszczęśliwiania szczęśliwych bez ich pomocy.
Dodał Won dziady! dnia 2011-05-01 10:07:25
Niestety stwierdzili, że grabie szpadle i łopaty nie wystarczą do posprzątania. Wycofali się:(. Ale dziękujemy za wsparcie moralne i zrozumienie. Działamy dalej.
Dodał Najbliżsi Sąsiedzi dnia 2011-05-01 09:59:05
ale NUMER w Jeziorkach formuje się pochód kilkunastu mieszkańców z grabiami i miotłami-jak myślicie skąd taki oryginalny sposób uczczenia obchodów 1 maja?
Dodał Amelka dnia 2011-05-01 09:25:59
oj oj faktycznie musimy wpaść do tych Państwa....
Dodał GIOŚ dnia 2011-05-01 09:19:48
za tę Panią!
Dodał Śmiłowo i Jeziorki się wstydzą dnia 2011-04-30 23:12:00
co za mendoza z niej jak mogła tak niszczyc człowieka, jego dorobek miejsca pracy dla tysiecy ludzi w sytuacji gdy nie potrafi posprzatać nawet w swoim podwórku. Dzisiaj wstyd na cały kraj, a jutro wstyd na całą Europę
Dodał Wstydzący się za Irenę-jej syf i łamanie przepisów dnia 2011-04-30 23:10:45
"A może by tak Pan Henryk wysłał ekipę by JEJ posprzątać?"

Pan Henryk niech lepiej kupuje sobie na promocjach lub w lumpeksach piżamki w paski i niech się przyzwyczaja do życia pod celą śpiąc tymczasem obok buduaru małżonki. A co do porządków, chętnie zobaczylibyśmy zakopane w ziemi ścierwo w Równopolu, Śmiłowie, Miłostowie. Jeśli ktoś myśli, że może sobie bezkarnie szwendać się po czyichś prywatnych podwórkach, musi się liczyć z odporem, bo przyzwolenie na zuchwałość będzie skutkować eskalacją bezprawia, aż dojdzie do tego, że taki pan Henryk wejdzie z żoną, wyposażoną w pierzynkę, do kuchni i będzie wyżerał resztki z garnka a potem legnie do prokreacji, dzieła równie beznadziejnego, jak ich cała firma.
Dodał Pan Brunek dnia 2011-04-30 22:36:51
o q..rwa to już niemiecka partia zielonych zainteresowała się Panią Prezes?
Dodał dnia 2011-04-30 22:16:25
Proszę o kontakt telefoniczny.
Dodał Andreas Koober (do 1981 Andrzej) dnia 2011-04-30 22:15:04
nie sprzedawajcie tych zdjęć NIEMCOWI..dopiero wstyd będzie dla naszego Kraju na całą EUROPE
Dodał Patriota Stefan dnia 2011-04-30 22:13:31
kupię oryginały tych zdjęć w formacie minimum 1,2MB potrzebuję do tła wystawy pt. Dokąd zmierzasz Europo? czyli Niemiecki ład i porządek na tle innych państw Europy środkowej.

.................................
Bundesgeschäftsstelle BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Platz vor dem Neuen Tor 1
10115 Berlin
T +49 (0)30/28442-0
F +49 (0)30/28442-210
Dodał Andreas Koober (do 1981 Andrzej) dnia 2011-04-30 22:02:27
A co z tymi wyciętymi drzewami w Grabównie?
Dodał Kłapouchy dnia 2011-04-30 17:09:09
o co chodzi z tym wpisem? przeczytałem obok:
PODOBNO SIENKIEWICZOWA MA KOCHANKA I URZĘDUJE TERAZ Z TAKIM MŁODYM CHŁOPCEM. PŁACI MU ZA SEKS? KTOŚ ZNA SZCZEGÓŁY?
Dodał wirek dnia 2011-04-30 15:20:35
Dodał dnia 2011-04-30 16:33:34
co też ta Pani narobiła najlepszego.
Dodał dnia 2011-04-30 15:14:52
Nie obrażaj Muzyka NIEMOTO!
Dodał Fan The Cuts dnia 2011-04-30 13:46:06
O ile się orjętuje, to promienie światła w warunkach ziemskich wendrujom po linijach prostych. a wjenc nie może taki Piecyk, czy Zdunek zrobić zdjęńcia objektu za rogiem, tylko musiał on by wejśc za ten góg. Tagże pierdolisz cóś o Lemanku a z ryja ci wali głupota. Chyba ci ogniskowa na rosporku dziure wypaliła! Hahahahahahahaha!!!
Dodał Foto gra, fik dnia 2011-04-30 13:03:36
dobry pomysł ten poniżej.
Dodał dnia 2011-04-30 11:56:25
A może by tak Pan Henryk wysłał ekipę by JEJ posprzątać? bo przecież jemu też niefajnie zapewne, gdy ma świadomość,
że w najbliższych ze względu na sąsiedztwo zaprzyjaźnionych wsiach (Brodna, Jeziorki, Śmiłowo, Zelgniewo)

ma tylu zwolenników i JEDNĄ BAŁAGANIARĘ. Wszyscy inni mają porządek, a ona?

Z tych wsi poszło głosować w ostatnich wyborach do Senatu mnóśtwo mieszkańców i oddało ważne głosy w liczbie 689, z tego na Pana Senatora Stokłosę 521 głosów! następna w kolejności miała ich 111, a kolejni odpowiednio 34 i 23 głosy.
Panie Henryku dajemu to Panu pod rozwagę: proszę wyciągnąć do tych Państwa pomocną dłoń pomimo, że.. (a zresztą to juz wszyscy wiemy)
Dodał Podpowiadacz dnia 2011-04-30 11:16:12
Podobno mieszkańcy Jeziorek chcą w czynie społecznym z okazji jutrzejszego Święta Pracy posprzątać to. zaczynamy o 9.00 zapraszamy!!! media również!
Dodał Amelka dnia 2011-04-30 10:53:51
Durnyś Lemanku wystarczy, że obiektyw ma długość ogniskowej minimum 50 mm to wtedy zwie się teleobiektywem. Wystarczy stanąć przy płotku i wtedy bez problemu może zrobić zdjęcie Z MAKSYMALNYM PRZYBLIŻENIEM leżącej pinezki na nie osłoniętej KRAJZEDZE u Sienkiewicza jak to mawiał moj Dziadek.

Przybliżenie to efekt identyczny, jaki zauważamy patrząc przez lornetkę. Obiekty w polu widzenia stają się bliższe, widzimy więcej szczegółów na ich powierzchni. Dokładnie taki sam efekt daje przybliżenie będące efektem wydużenia ogniskowej obiektywu naszego aparatu. To wydłużenie ogniskowej może być wynikiem zamontowania do lustrzanki innego obiektywu, lub ustawienia dłuższej ogniskowej w obiektywie typu zoom. Przybliżenie jakie daje obiektyw zamontowany lub wbudowany (kompakt) do aparatu zależy od długości ogniskowej i wielkości matrycy światłoczułej.
A obie te wielkości pozwalają obliczyć gniskową równoważną dla danego aparatu z konkretnym obiektywem.

To tak w skrócie. Bo aż żal czytać co Ty za bzdury wypisujesz.
Dodał Fotek dnia 2011-04-30 10:50:27
ten tekst poniżej to bezsens co ma piernik 4,5 m do wiatraka (burdel na fotach)?
Dodał dnia 2011-04-29 10:27:46

O ile chcesz komentować świat, musisz wiedzieć więcej. A więcej, to: Zdunek, podaj, jakie masz długie odnóża górne. Jeśli masz 4,5 metra, to w porządku, możesz spać spokojnie. Jeśli masz krótsze, zbieraj na łańcuszek, żebyś mógł przymocować mydełko na wypadek kąpieli w łaźni więziennej. Tam podobno tylko czyhają na takich, co im upadnie mydełko. Uzasadnienie takiej formuły korzystania z mydełka dali w swych świetnych esejach panowie Strumnik i Obuz pisząc posty o pochwale .
Dodał:"po mydełku gubimy kartofelki" dnia 2011-04-27 14:54:58
Tu chodzi o to, że Zdunek samowolnie, jako robiący zdjęcia dla TN, (drugi Przemysław podobno zwiał za granicę po tym, jak zdekomponował małżeństwo jednego gościa przez to, że zerżnął mu żonę i obawia się lania) potajemnie wszedł na ogrodzoną posesję, która nie jest jego i się tam panoszył w celach miłych dla jego właściciela, u którego wykonuje robotę, każdą robotę. Właścicielem jest Stokłosa. Analiza zdjęć z tego portalu dowodzi, że aby zrobić zdjęcie bez naruszenia własności, Zdunek musiałby mieć ręce o długości nie mniej niż 4,5 metra a na dodatek musiałby dysponować lustrzanką, co nie jest takie pewne, że Stokłosa by dał na drogi sprzęt. Stokłosa jest na etapie aparatury podsłuchowej po około 12000 zł.
Tak działa przekleństwo cywilizacji - biznesmen, który nie wpuszcza na swój teren państwowej kontroli wyposażonej we wszelkie uprawnienia, a wypuszcza paparazzo na cudzą ziemię, by skrycie coś tam zmajstrował.
Dodał stokłosa dachowa dnia 2011-04-29 23:33:57
na zamówienie właścicieli portalu tak długo się pastwicie nad tym tematem? Może coś nowego ? a nie ten ciągle wałkowany, jak katastrofa smoleńska, temat
Dodał nuda dnia 2011-04-29 16:44:29
już nie przesadzajcie, przecież posprzątała
Dodał dnia 2011-04-29 16:26:07
dlaczego dopiero teraz o tym się dowiadujemy?Dlaczego przez tyle lat ta Pani mydliła nam oczy jakąś z założenia czystą walką o ekologię nie skażone środowisko, gdy tym czasem okazuje się , że sama ..... a zresztą brak mi słów na to co widze na zdjęciach w tych materiałach na tej stronie dotyczących domostwa tej pani.
Dodał Amelka dnia 2011-04-29 14:29:05
Dlaczego ta Pani tak mieszka?
Dodał dnia 2011-04-29 13:45:17
Nie grozi, bo w stołówce wadają kartofelki piuree.
Dodał recydywa dnia 2011-04-29 10:29:34
ten tekst poniżej to bezsens co ma piernik 4,5 m do wiatraka (burdel na fotach)?
Dodał dnia 2011-04-29 10:27:46
No, jak tam Zdunek, zmierzyłeś już swoje szkity? Bo jak mają mniej niż 4,5 metra, kupuj mydełko z łańcuszkiem do łaźni i korek na wszelki wypadek, co by ci nie wypadały kartofelki pod celą.
Dodał klawisz z Potulic dnia 2011-04-29 10:13:05
Dlaczego tak późno o tym sie dowiadujemy?
Dodał Pilanka z Koszyc dnia 2011-04-28 15:33:09

Trzeba było podnieść tyłek z koszyckiego grajdoła, pobiec drogami K 11, K 10 do Jeziorek i popatrzeć. Najlepiej jest siedzieć tłystym zadem na narożniku z lat siedemdziesiątych i wołać, że czegoś się nie wie!
Dodał Goździkowa dnia 2011-04-29 10:08:39
Skond takie zdjecia fajowe macie?
Dodał Romek dnia 2011-04-29 09:31:53
slumsy jednym słowem
Dodał dnia 2011-04-29 09:05:10
,
Dodał ; dnia 2011-04-29 00:39:03
Dawno temu w...Jeziorkach..

http://www.dzienniknowy.pl/aktualnosci/pokaz/1782.dhtml

to bylo 5 lat temu-a jak jest dzisiaj?sami widzicie!
Dodał Ennio Morricone dnia 2011-04-29 00:35:23
Ale gluty
Dodał dnia 2011-04-28 23:35:43
Dlaczego tak późno o tym sie dowiadujemy?
Dodał Pilanka z Koszyc dnia 2011-04-28 15:33:09
to nie Stokłosa to lud przejrzał na oczy...
Dodał dnia 2011-04-28 15:15:55
Stokłosa przypuscił atak

Dodał dnia 2011-04-28 14:22:40
to ja widzę, że o tej Pani to powieść ekologiczną można wydać!
Dodał dnia 2011-04-28 14:01:33
2006-05-18 08:41:11

Kolejne zarzuty pod adresem Ireny Sienkiewicz

Kolejna inspekcja stwierdziła nieprawidłowości w zakładzie stolarskim Sienkiewiczów w Jeziorkach. Najpierw Państwowa Inspekcja Pracy, następnie Powiatowa Komenda Straży Pożarnej, a teraz Inspekcja Ochrony Środowiska. Wszystkie te jednostki stwierdziły naruszenia przepisów w zakładzie należącym do szefowej Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej. Sytuacja jest o tyle kuriozalna, że stwierdzone nieprawidłowości mogą powodować zagrożenie dla środowiska naturalnego. JEZIORKI (gm. Kaczory). Przypomnijmy, że w trakcie styczniowej kontroli przeprowadzonej w zakładzie państwa Sienkiewiczów przez inspekcję pracy, stwierdzono naruszenia przepisów prawa pracy, w tym w szczególności przepisów bhp. ?W związku z tym inspektorzy wydali stosowne środki prawne (m.in. decyzje nakazowe i wnioski w wystąpieniu) mające na celu usunięcie w zakładzie stanu niezgodnego z przepisami prawa pracy? ? czytamy w piśmie Wielkopolskiego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Oddział w Pile z 13 stycznia br. Zarzuty postawili szefowej Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej członkowie drugiego działającego w gminie stowarzyszenia ekologicznego, którzy uzyskali informacje, że warunki socjalne urągają tam wszelkim standardom i nie spełniają wymagań przepisów prawa: na terenie stolarni nie ma pomieszczeń sanitarnych, dostępu do bieżącej wody i toalety, a czynności fizjologiczne pracownicy są zmuszeni wykonywać pod gołym niebem, w pobliskim lesie. - Z początku pomyślałem, że to plotki, ale gdy informacje te potwierdziły osoby zatrudnione w zakładzie państwa Sienkiewiczów, uznaliśmy, że trzeba o tym poinformować odpowiednie służby ? mówi Dariusz Krupa, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Północnej Wielkopolski ? Nasze stowarzyszenie otrzymało również szereg zastrzeżeń zgłaszanych przez mieszkańców Jeziorek, dotyczących zanieczyszczania powietrza przez zakład. Sygnały te zostały przekazane Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Pile. ?Z warsztatu bardzo często unoszą się opary i chmury gęstego, duszącego dymu, które powodują zadymienie całej okolicy. Unoszące się dymy są bardzo uciążliwe dla okolicznych mieszkańców oraz wzbudzają podejrzenie, że właściciele warsztatu prowadzą go niezgodnie z przepisami przeciwpożarowymi? ? czytamy w zawiadomieniu. W wyniku czynności kontrolno-rozpoznawczych funkcjonariusze KP PSP w Pile stwierdzili nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Na właścicieli zakładu nałożono decyzję administracyjną, w wyniku której stwierdzone usterki miały zostać usunięte. - Niestety, zakład jak dymił, tak dymi. Liczne skargi od mieszkańców wsi Jeziorki i Śmiłowo zmusiły nas do powiadomienia o tym fakcie pilskiej delegatury WIOŚ. Chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie materiały są spalane w zakładzie państwa Sienkiewiczów, gdyż dym z ich komina powoduje duszności i silne drapanie w gardle ? twierdzi Dariusz Krupa, który dysponuje kilkoma pisemnymi skargami od okolicznych mieszkańców. Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrole 12 kwietnia oraz 4 maja br. Czynności kontrolne wykazały uchybienia w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami. Stwierdzono m.in. brak wymaganej sprawozdawczości oraz niewłaściwą eksploatację miejsca magazynowania trocin i pyłu drzewnego. Należy podkreślić, iż Irena Sienkiewicz sprawuje funkcję prezesa stowarzyszenia, które ? pod pretekstem dbałości o środowisko ? prowadzi działalność skierowaną przeciwko śmiłowskiemu Farmutilowi. Tymczasem już trzecia niezależna inspekcja stwierdziła w jej zakładzie naruszenia przepisów pozostające nie bez wpływu na stan środowiska, co w oczywisty sposób podważa wiarygodność kierowanej przez nią organizacji. Próba skontaktowania się naszych dziennikarzy z Ireną Sienkiewicz nie powiodła się. - Jak widać w naszym kraju wszystko jest możliwe. Niestety, dzisiaj każdy może bez problemu założyć stowarzyszenie, nazwać się ekologiem i działać na szkodę innych ? komentuje sprawę Marek Barabasz, rzecznik prasowy Farmutilu. ? Szkoda, że pani Sienkiewicz, jako zdeklarowany ekolog, nie chce zacząć od siebie i nie zajmuje się ?bałaganem? na własnym podwórku. (red)

Dodał Historia dziennikiem pisana dnia 2011-04-28 12:13:48
Do "po mydełku gubimy kartofelki" ciemnyś jak tabaka w rowie.
Dodał Ostry dnia 2011-04-28 11:34:31
dzisiaj wycieli ostatnie choc pozwolenie nieprawomocne.
Dodał Kłapouchy dnia 2011-04-28 11:32:27
"Kłapouchy " uszy tobie opadły i nie słyszysz w którym kościele dzwonią lepiej jak nie bedziesz rozsiewał plotek
Dodał dnia 2011-04-28 09:49:36
mają dobre obiektywy i zoomy
Dodał widziałam dnia 2011-04-28 00:18:00
tak na pewno zrobil!
Dodał dnia 2011-04-28 00:15:50
a zrobili dokumentacje fotograficzną?
Dodał dnia 2011-04-27 22:38:02
:(
Dodał Koperkowy Dworek dnia 2011-04-27 21:54:09
a to skubance pewnie przyjdzie im zapłacić za to
Dodał dnia 2011-04-27 19:52:17
Na mieście uchole gadają, że podobno jacyś ekolodzy drzewa wycieli bez pozwolenia i jeszcze z opłaty byli za to zwolnieni!
Dodał Kłapouchy dnia 2011-04-27 19:51:26
Jadąc z Torunia obwodnicą Bydgoszczy w przebudowie w kwietniu 2009, natknąłem się na ciężarówkę Farmutilu przewożącą jakieś odpady zwierzęce. Lało się z tej ciężarówki Ranault przez otwór w burcie po stronie kierowcy, że strach jechać. Były częste przestoje a ten samochód Farmutilu jechał bezpośrednio za mną, smród był potworny przy postojach. Takie wylewanie syfu ze ścierwa podpada pod Ustawę z 27 kwietnia 2001, o odpadach art. 79b ust. 2 pkt 1). Nie dość, że się pozbywa w ten sposób części ładunku niebezpiecznego, to w papierach ma wpisane 10 ton, a przez drogę zgubi tonę i już ma 4 stówki za friko. Ludzie na szosie klną, a policja się nie spieszy i nie przyjeżdża na wezwanie.
Dodał kierowca osobówki z Minikowa dnia 2011-04-27 19:03:49
A czytałeś/łaś, Folwark zwierzęcy?
Tam też były takie czworonogi, co się wyprostowały. Cztery nogi dobrze, dobrze! Dwie nogi źle, źle! Czy było tak?
Dodał Krecia dnia 2011-04-27 18:42:36
Czy nie sądzisz, że należy doprecyzować, co się kryje pod: odnóża górne? Mnie się zdaje, że Zdunek - pies Stokłosy - ma przednie i tylne.
Dodał mydełko Fa dnia 2011-04-27 17:00:22
Zdunek, podaj, jakie masz długie odnóża górne. Jeśli masz 4,5 metra, to w porządku, możesz spać spokojnie. Jeśli masz krótsze, zbieraj na łańcuszek, żebyś mógł przymocować mydełko
na wypadek kąpieli w łaźni więziennej. Tam podobno tylko czyhają na takich, co im upadnie mydełko. Uzasadnienie takiej formuły korzystania z mydełka dali w swych świetnych esejach panowie Strumnik i Obuz.
Dodał po mydełku gubimy kartofelki dnia 2011-04-27 14:54:58
A dla lepszej ilustracji można by było zrobić odkrywkę na powierzchni 6068 metrów kwadratowych na działce 85 w Śmiłowie, żeby pokazać, jak zarobić 2000000 zł wydając 10000 zł na zamknięcie pysków kierowcom, którzy to wszystko zwieźli, czyli 5000 ton ścierwa. Po 6 latach pewnie to wygląda jak doły śmierci w Katyniu.
Na takich wielkogabarytnych banerach dać napis: Wróciłem, bo potrzebuję coś zakopać, żeby zarobić 2000000 zł za friko. Bo jestem senator smród!
Dodał Zima naszej goryczy dnia 2011-04-27 14:46:10
trzaby bylo wystawę na wielkim formacie w Pile zrobic z tych zdjęc i w innych miastach. Zajmie się ktoś tym?
Dodał wystawa przykłady hipokryzji dnia 2011-04-27 14:31:50
Ktomieczem wojuje ten od miecza ginie.
Dodał złośnik dnia 2011-04-27 13:55:14
http://galeria.waw.net.pl/album10/Silampur_slumsy

Dodał tu też widzę podobieństwo dnia 2011-04-27 11:16:57
http://www.antoranz.net/CURIOSA/ZBIOR6/C0610/20061029-QZE00071_kot.HTMDodał Uderzające podobieństwo dnia 2011-04-27 11:16:02
To JAKIS SLUMS HINDUSKI czy miejscowość w sercu półnconej Wielkopolski? bo patrząc na zdjęcia mam wątpliwości.
Dodał dnia 2011-04-27 11:04:11
"pytanie" to bylo tego gościa, którego syn zmienił nazwisko bo pewnie przed prawem ucieka lub tatusia się wstydzi.
Dodał dnia 2011-04-27 10:56:18
Ty,"pytanie" z tym scierwem nie nawracaj bo sama jestes scierwem.
Zrob porzadek u siebie.Ludzie wiedza co pisza.
Dodał dnia 2011-04-27 10:02:19
Kablowałą na Stokłosę a sama co narobiła.

Ilu pracowników Stokłosy przez nią się bało, że jutro juz nie bedzie miało gdzie pracowac? za co nakarmić swoje zony?mężów?kupić leki rodzicom? dać mleko dzieciom? To zły z niej człowiek ...to bardzo zły człowiek .. nie żałuje jej ani krzty.

Dodał Przyszła kryska na Matyska dnia 2011-04-27 09:33:12
ale nie zgłosić instalacji do produkcji-dlaczego on nie zgłosił? chciał coś ukryć?
Dodał dnia 2011-04-27 09:12:50
Pan Witold dokonal tyle naruszen przepisów? do tego ten bałagan? faktycznie kiepsko to wygląda i nieźle pewnie uderzy ich po kieszeni.
Dodał Znajomek dnia 2011-04-27 09:06:08
Czy jest prawdą, że w Śmiłowie widoczne z szosy k10 budynki, stojące przy bazie kombajnów, należące do Stokłosy, są pokryte eternitem? Czy powierzchnia tych hangarów wynosi około 1000 metrów kwadratowych?
Wzywa się Krupę Dariusza - radnego gminnego i szefa Stowarzyszenia Ekologicznego Północnej Wielkopolski do stanowczych działań i doprowadzenia do usunięcia jeszcze w tym roku wielkiego zagrożenia zdrowotnego, jakim są dachy pokryte eternitem w centrum wsi. Należy wymagać od radnego Dariusza Krupy, aby polecił Stokłosie przełożenie dachów w tym miejscu na dachówkę karpiówkę. Po wymianie należy zawiadomić Irenę S., że kolejne wielkie zagrożenie Stokłosa zlikwidował. Dariusz Krupa powinien też dopilnować by Stokłosa zgodnie z przepisami przekazał eternit do utylizacji, żeby go broń Boże nie zakopywał na jakiejś działce farmutilowskiej. Krupa Dariusz powinien wystąpić na sesji z żądaniem do wójta, żeby ten doprowadził jak najszybciej do 100% odeternitowania gminy, a eternit zakopać ze Stokłosą w jakimś miejscu, gdzie są ochroniarze i nie wpuszczają.
Dodał Górka z Dołkiem dnia 2011-04-27 08:39:56
Trzeba rozróżnić dwa światy: 1. Świat zbrodni, permanentnej świadomej robocie niszczycielskiej na środowisku naturalnym biorącej się z nieprzestrzegania najprostszych zasad postępowania w biznesie. Przyczyna pierwotna, to niezdolność intelektualna do przewidzenia skutków działalności, w konfrontacji z pieniędzmi, które można zarobić lekceważąc zasady, jak pozwolenie zintegrowane, brak szacunku dla ludzi i przyrody, skupianie się na doraźnej efektywności przez nadużycia władzy, korupcję, kradzież. 2. Zaścianek nieco nieuporządkowany z kilkuset kilogramami ekologicznego do bólu paliwa odnawialnego, jakim są ścinki drewna, wióry, kołki i patyki.
Stawianie nieuporządkowanego prywatnego podwórka jako zagrożenia dla kogokolwiek, wobec istnienia parę kiklometrów dalej wiekiego, nienaprawialnego truciciela środowiska, jest niepoważne. To skutek przyjętej formuły postępowania Tygodnika Nowego, który ma ambicje opluc kogoś ze stowarzyszenia raz przynajmniej w miesiącu. Tu jest przyczyna epatowania prostego człowieka hipotetycznym nieporządkiem, który w zderzeniu z realiami życia człowieka oszczędnego okazxuje się być działaniem racjonalnym, kiedy na działce 85 w Śmiłowie zakopuje się 5 tysięcy ton ścierwa i nikt o tym nie pisze i nie pyta, co jest?
Dodał Pytanie dnia 2011-04-26 23:48:40
A eternit?
Dodał Azbestowy cancer dnia 2011-04-26 22:12:39
i proszę Was o jedno: ukażcie jej i jej podobnym ich prawdziwe oblicze!!!!!!!
Dodał dnia 2011-04-26 21:54:54
a ile ona dokuczała innym?ilu pracowników Stokłosy przez nią się bało, że jutro juz nie bedzie miało gdzie pracowac? za co nakarmić swoje zony?mężów?kupić leki rodzicom? dać mleko dzieciom? To zły z niej człowiek ...to bardzo zły człowiek .. nie żałuje jej ani krzty.
Dodał gówno trzeba zasypać. dnia 2011-04-26 21:53:20
Fajnie tak się wyżywać bez końca na człowieku? miała posprzatać, posprzątała nauczka była, była. Wam nie tyle idzie już o ten bałagan,ale by dokuczać
Dodał dnia 2011-04-26 20:16:00
Kariery w ekologi to ta Pani raczej nie zrobi - jak to mówią jak Cię widzą tak Cię piszą...

Czy to tej Pani wadziły zapachy z senatora Zakładów? haha

Dlaczego Pani nie podejmie się innych smierdzących spraw - ile ludzi oddaje w ramach problemow gastrycznych swoje potrzeby w lasach przydrożnych... nie odprowadzając za to opłaty dla naszej jakże pachnącej Spółki Wodno=Ściekowej
Dodał Mięśniak dnia 2011-04-26 17:49:39
tyciu posprzątała już!
Dodał dnia 2011-04-26 16:32:11
To ona w takim burdelu mieszka?
Dodał dnia 2011-04-26 12:53:12
Ło Boże, ale bardak.
Dodał bałaganiarz dnia 2011-04-26 11:21:18
a to tak samo jak w pile na czarnkowskiej 10.
pila tarczowa bez oslony a na tym samym podworku bawia sie maloletnie dzieci
Dodał sasiad dnia 2011-04-26 09:56:48
jakie SWOJE? nie swoje (bałaganiarstwo) właśnie.
Dodał dnia 2011-04-26 08:14:54
fotograf wszedl i zrobil swoje po co takie larum?
Dodał dnia 2011-04-25 21:59:43
.
Dodał dnia 2011-04-25 16:47:02
no ale wpuszczac do siebie fotografika gdy ma sie taki bajzel? ona może myślała,ze on chce ją fotografować i polansuje sie kobieta za darmo.
Dodał dnia 2011-04-25 13:27:17
A czy ktorys ekolog jesk rozsadny?
W wiekszosci to brudasy jak prezes.
Dodał dnia 2011-04-25 12:09:18
ja do tego Irena mogła dopuścić? przecież to nierozsądne wpuszczać do siebie fotoreportera gdy ma sie taki nieład wokół domu.
Dodał ja naprawdę NIE ROZUMIEM dnia 2011-04-25 09:24:31
Irena jestes przed czy po kolejnej kontroli?
Dodał dnia 2011-04-24 22:55:18
.
Dodał dnia 2011-04-24 18:40:23
tak my też to czytaliśmy i czujemy jakbyśmy poniekąd też sami sobie strzelili w stopę działaniami tej Pani.Choć bezpośrednio nic wspólnego z SEPZN nie mamy-to jednak ekolodzy to jedna rodzina. Stąd tez i nasz dyskomfort i co tu dużo mówić WSTYD.
Dodał Iza Greeenpeace Warszawa dnia 2011-04-24 11:20:43
dajcie kobiecie żyć przestańcie już cały powiat się z niej i śmieje.Znajoma w Poznaniu nawet mowiła,ze na radiomerkury o tym czytała.
Dodał dnia 2011-04-23 13:49:13
Po co stare babie jaja?
Dodał Kornik dnia 2011-04-23 10:52:24
Tobie życzę, żebyś zmartwychwstał.
Dodał dnia 2011-04-23 10:50:18
Tak za sprzatanie sie wziela,
ze dzis jaj nie swiecila.
Dodał dnia 2011-04-23 10:49:53
w Wielką Sobote życze tej pani ładu i porzadku nie tylko w obejściu.
Dodał dnia 2011-04-23 08:56:33
Szanowna Redakcjo
Dziękujemy za zainteresowanie działalnością firmy "bohaterki" tegoż artykułu. Dziękujemy również, że juz dzięki Wam drodzy dziennikarze i fotoreporterzy nie będziemy musieli się wstydzić spacerując z rodzinami, które nas odwiedzą w Święta Wielkanocne po lesie w Jeziorkach bo Państwo Sienkiewicz posprzątali nieco. Skutek tego jest taki, że już przez płot ukazuje się naszym oczom nieco lepszy widok.
Dodał Mieszkańcy wsi Jeziorki dnia 2011-04-22 15:54:17
ALE JEJ PRZYPIE.RDOLILI W TYM ARTYKULE!
Dodał Z JEJ ZDANIEM NIKT JUZ SIE NIE LICZY dnia 2011-04-22 11:30:28
Radny wspiera mieszkańców Jeziorek, ktorzy sprzeciwili sie nieprządkowi w obejsciu Pani Sienkiewicz: fotki do obejrzenia na:
http://www.dzienniknowy.pl/aktualnosci/pokaz/17975.dhtml.

i co gorsza sprzeciwli sie tez niezgodnej z prawem dzialanosci zakładu Drewis, ktory prowadzi mąz p. Prezes Ireny Sienkiewicz.Zakłąd ten jak ustalily juz stosowne instytucje prowadzi dzialalnosc niezgodnie z przepisami ochrony środowiska. Inne instytucje są w trakcie wyłapywania pozostałych grzeszków tej firmy.

Radny Krupa jest rzecznikiem uciśnionych przez ten zakład miezkancow Jeziorek, którzy juz pol roku temu poskarzyli sie do WIOŚ na ten stan rzeczy.

Radny zaczal wspierac tych mieszkanców dopiero w lutym b.r. gdy mieszkancy Ci zgłosili sie do niego o pomoc jako do radnego. Krupa nie robił łachy musial wziąc sie do roboty.
Dodał Wyborca z Jeziorek dnia 2011-04-21 23:28:38
Głupiaś Geometria ! Płotek niski to widac na zdjęciu nr 5 wystarczyło wychulić sie nie dotykając płotka i pstrykac do woli..
Dodał Pitagoras dnia 2011-04-21 23:28:04
w trakcie ustalania jest to ile szczurów zmieści sie na czubku igły.
Dodał Geometria wykreślna. dnia 2011-04-21 23:26:28
Ustalono, że dwa zdjęcia były zrobione z obszaru posesji w Jeziorkach.
Dodał Geometria wykreślna. dnia 2011-04-21 23:13:39
No, już. Włożyłam paciorek do nosa, jak zwykle od 25 lat. i znów się pomyliłam z pciom, bo miało być: bulwersantka.
Dodał zapomniałam dnia 2011-04-21 22:58:47
podobno ta stolarnia to taki domek z kartonowo- gipsowych płyt. Tak to miało lecieć, ale mam sklerozę i alskajmera. czas na paciorek
Dodał bulwersant dnia 2011-04-21 22:56:21
podobno ta stolarnia to taki domek z kart..
Dodał dnia 2011-04-21 22:41:56
Ciekawe co ma na myśli -"Dodał dnia 2011-04-21 10:39:47" - pisarczyk wymieniając wyroby lakierowane wodorozcieńczalne. Ja w ogóle się zastanawiam, po co malować coś, co się rozcieńcza później chociażby wodą? Ktoś tu się chyba naperfumował wodorozcieńczalnym bimbrem, żeby lakierować Stokłosie.
Dodał wódorozcieńczalnik dnia 2011-04-21 13:43:32
1. brak zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska eksploatowej instalacji do lakierowania lub malowania, zużywającej mniej niż 1 Mg, w ciągu roku wyrobów lakierowanych lub wyrobów lakierowanych wodorozcieńczalnych,
2. brak zezwolenia na odzysk odpadów,
3.prowadzenie gospodarki odapadami niezgodnie z "Informacją o wytworzonych odpadach"
4. nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji odpdów,
5. brak złożenia do Urzędu Marszałkowskiego informacjio wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania!!
No i zaczął karać (narazie 5 tyś)kolejne 10 tyś w drodze.


Dodał dnia 2011-04-21 10:39:47
Tego ktosia: Dodał dnia 2011-04-20 23:13:08 proszę o wskazanie, który konkretnie przepis, z której ustawy (Dz. U. .... nr... poz... art... par....). Wtedy będzie wiadomo, że ty wiesz. A tak, to jest kłapania dziobem. Wrażliwość osobnicza na estetykę poszczególnych rzeczy, zjawisk, obiektów jest bardzo zróżnicowana, od zachwytu do dyskomfortu estetycznego. Zapytaj swojego ginekologa, on ci powie, że niektóre organy, choć potrzebne, są mało piękne.
Dodał Pięknoduch dnia 2011-04-21 08:53:41
To chyba jego zmusiło! ona tego nie tknęła palcem
Dodał Big Brother dnia 2011-04-21 08:44:05
Pewnie jej dosypywał bo nie wierzę,ze Pani Irena świadomie mogłą żyć w takim bałaganie.
Pocieszające jest jednak to: że artykuł i ZDJECIA zmusili ich do posprzątania. Wczoraj bylem widzialem,ze juz nie ma takiego niechlujstwa i wszystko poukladane w miarę.
Dodał dnia 2011-04-21 08:33:09
paskudny widok i jak on mogł łamac przepisy mając taką żonę ekologa w domu. Dosypywal jej coś?ze ona nie widziała takich naruszeń środowiska?
Dodał dnia 2011-04-20 23:13:08
Dodatkowo ja bym powiedział tak: takie ścinki i inne części drewniane muszą wyschnąć po to, żeby część energii, jaka jest dostępna nie była niepotrzebnie marnowana na odparowanie wilgoci. Z doświadczenia wiadomo, że wyschnięcie takich kawałków najlepiej się odbywa na zwałach naturalnych, nieuporządkowanych. Może być w miarę potrzeby przekładane widłami, albo koparko-ładowarką. A zatem taka pryzma jest jak najbardziej praktycznym rozwiązaniem oszczędnym i sprawdzonym przez wieki.


Dodał palacz kotłowy dnia 2011-04-20 18:14:25
Oj Irena rzucała nie raz mimo,ze grzesznica-co zresztą widać na zdjęciach.
Dodał dnia 2011-04-20 12:05:07
Jak się zacznie sezon ogrzewczy, to te kołki, listewki, ścinki, patyki, wióry, trociny pójdą do pieca, żeby było ciepło i jak powiada była pierwsza dama od bezy, aby było ujutno*. Poza tym, dla nikogo postronnego nie ma znaczenia wylegująca się na podwórku prywatnego domu pryzma paliwa ekologicznego, odnawialnego, choćby była nie wiadomo jak brzydka. Jest to, jak można się zorientować po wpisach, rzecz indywidualnej wrażliwości na sielskie widoki. Ten krzyk zrozpaczonych estetów przypomina mi amisza, który trafiwszy przypadkiem na plażę był wstrząśnięty grzesznym widokiem gołych dup, bab opalających się z wywalonymi biustami, a sam w domu miał pięć żon, które też miały dupy i cycki. I to mu nie przeszkadzało. Niechby każdy pilnował swojego rzemiosła. W Wielkim Tygodniu przypomnę: Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem.

* z języka rosyjskiego - przytulnie.
Dodał Le Man dnia 2011-04-20 09:56:23
Kiedy ta pani to posprząta? kiedy???
Dodał dnia 2011-04-20 09:40:00
Czy Stokłosa wykopał padlinę i odpady z działki nr 85 w Śmiłowie. która zakopywał prze co najmniej 10 lat? Czy nadal przecieka do naszych wodociągów?
Dodał Wszyscy są ciekawi! dnia 2011-04-19 21:13:25
fotograf jest moim fanem, bo to reakcja zwrotna. System naczyń polaczonych. To taki idiotyzm, przedstawiony przeze mnie celem prowokacji, która per analogiam dokladnie przedstawia relacje pomiedzy, Krecią, Le Manem, # Woźnym Trybunału, który tracąc poczucie rzeczywistości pisze sam do siebie i sam z sobą prowadzi "dialog" Bowiem wszystkie te nicki to jedna osoba (osobnik pisany przez małe "o")

Teraz drogi Januszku widzisz ile jest warte to Twoje pisanie.
A i zapomnialabym: chwała fotografowi, który potrafi przedstawić prosty przekaz obrazujacy hipokryzję pewnej pani Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego.
Dodał Wielbicielka dnia 2011-04-19 19:09:39
Teraz już jesteś wielką Wielbicielką. I dalej nie rozumiesz. Użyłaś określenia: "Jestem Twoją idolką PAPARAZ0". Łopatologicznie: uznajesz arbitralnie, że Zdunek - podglądacz z Tygodnika Nowego - jest twoim, fanem, wielbicielem. Jak nie rozumiesz prostych słów i relacji: idol - fan, to wybacz, ale i twoje poczucie estetyki może być od dupy strony.
Dodał Analizator dnia 2011-04-19 17:37:10
Analizator!! co za niedorzeczności Ty wypisujesz. Ni przypiął ni przyłatał. Ja tylko podziwiam kunsz fotografa-nie mam nawet pojęcia czy to kobieta czy mężczyzna.Na pewno to osoba wrażliwa na piękno i estetykę-skoro na taki bałagan (użyłam eufemizmu) zwróciła uwagę i tak ją to zbulwersowało-że uwidoczniła to w migawce.
Dodał Wielbicielka dnia 2011-04-19 15:45:16
wielbicielka: Jestem Twoją idolką PAPARAZ0.

W innym przypadku manifest wielbicielki uznałbym za zarozumialstwo, ale tu, dla Zdunka każde śmiecie są idolem, to taki skradający się śmieciofil, który ostro wali w struny idolologii, aby się przypałętać do kogokolwiek, aby zaistnieć w sektorach rynsztoków i szamb. Dlatego wszędzie ma idoli/ki, i choć go to boli, że sam nie może liczyć na fanów, może za to przyczepić się i być we wspólnocie, jak pies głodny wije się bez końca za nogą pańską, która nim potrąca.
Dodał Analizator dnia 2011-04-19 09:27:02
Syffffffffff
Dodał dnia 2011-04-19 09:10:27
jesuu prawie 300 komentarzy przez 3 tygodnie...
Dodał dnia 2011-04-19 08:26:44
Jestem Twoją idolką PAPARAZ0 . załątwiłeś tę niedobrą IRENĘ!juz sie ona nie podniesie. To bylo profesjonalne zadanie!
Dodał wielbicielka dnia 2011-04-18 23:06:49
paparazzo, to nie jest żadna czułość, tylko określenie upierdliwego gnoja, który się szwenda za kimś, inwigiluje go, podpatruje w domu, na ulicy,w kiblu, w ogródku, jak dłubie w nosie. Nazwa pochodzi z włoskiego od strasznie uciążliwego natrętnego moskita, który brzęczy i kłuje. Trzeba być chyba masochistą, żeby dopatrywać się dla takiego śmiecia objawów czułości.

Fotoreportaż pisze się fotoreportaż, a nie fotoreportarz.
Dodał żrzżrz dnia 2011-04-18 18:36:26
nudy i odgrzewane kotlety.
Dodał d dnia 2011-04-18 15:15:06
a fujjjjjjjjjjjj
Dodał dnia 2011-04-18 13:55:40
Obraz nędzy i rozpaczy a w środku
królowa szmateksów.To obraz
stolarni w Jeziorkach.
Dodał dnia 2011-04-18 10:27:21
Wsdydz sie smieciaro i trucicielko.
Dodał dnia 2011-04-18 10:17:49
paparazzo jak go czule określasz za ten fotoreportarz pownien dostać OSKARA I NOBLA ZARAZEM ! obnażył obłudę Ireny!
Dodał # dnia 2011-04-18 09:53:54
Mega Dobry!!!

Ten okrzyk pierwszomajowy jest bez sensu, jak samo określenie "święto pracy". Założę się, że autor tego hasła, gdyby go zapytać, co znaczy przedrostek mega-, który w ogóle nie występuje w cywilizowanym świecie samodzielnie, nie umiałby odpowiedzieć.
A paparazzo jest tylko śmieciowym manipulatorem, który zamiast wymiatać rzygowiny spod pasibrzucha w czasie emisji smrodów z Farmutilu, łazi samopas po wsi i skrada się.
Dodał (red) dnia 2011-04-18 09:22:27
Mega Dobry!!!
Dodał dnia 2011-04-18 07:30:24
dla mnie to naprawdę dobry fotografik, wręcz artysta-choć nie znam autora.Zdjęcia potęgują u odbiorcy mega przeżycie. Pokazują jak może mieszkać człowiek, przepraszam "człowiek"

Dodał # dnia 2011-04-17 23:41:47
Poznań: wojewoda zakwestionował raport WCZP o wzroście zachorowań na nowotowory
Gazeta Wyborcza, IB/Rynek Zdrowia
17-12-2008 12:42
.Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego drastycznie zawyżyło w swoim raporcie liczbę chorych na raka w regionie, a szczególnie w gminie Kaczory. Po zapoznaniu się z wynikami zleconej przez siebie kontroli, wojewoda wielkopolski Piotr Florek podjął decyzję, że od 1 stycznia 2009 r. placówką pokieruje inny dyrektor.

Raport, o którym mowa, zamówił w WCZP poprzedni wojewoda Tadeusz Dziuba. Zrobił to na prośbę ekologów, którzy chcieli dowiedzieć się, czy zakłady utylizacyjne Henryka Stokłosy w Kaczorach mają negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców.

Wyniki raportu były porażające. Jego autorzy twierdzili, że w ciągu zaledwie trzech lat zachorowalność na nowotwory w gminie Kaczory wzrosła aż o 79 proc., a w całej Wielkopolsce - o 39 proc.

Zdaniem Dariusza Godlewskiego, dyrektora poznańskiego Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów, w opracowaniu aż roi się od błędów merytorycznych dotyczących metody opracowania audytu, a dane o 79-procentowym wzroście zachorowań na nowotwory w Kaczorach w żaden sposób nie przystają do rzeczywistości. Z rejestru zachorowań na raka wynika bowiem, że nigdzie nie przekroczył on 3 proc.

W ocenie Dariusza Godlewskiego, błąd autorów raportu polegał na odnotowaniu wszystkich wizyt danego pacjenta w szpitalu, a nie każdego przypadku zachorowania. To sprawiło, że dane były przekłamane. Nie można bowiem oceniać sytuacji epidemiologicznej na podstawie liczby hospitalizacji.

Elżbieta Prussak, dyrektor WCZP, która pożegna się ze stanowiskiem, wyjaśniała wprawdzie, że podległa jej jednostka prowadzi badania statystyczne w oparciu o dane otrzymywane od szpitali, jednak wojewoda po kontroli nie przyznał jej racji.

- Dane z kart leczenia szpitalnego mogły najwyżej wskazywać tendencję, ale nie zachorowalność - mówi portalowi rynekzdrowia.pl Tomasz Stube, rzecznik wojewody wielkopolskiego. - Wojewódzki Inspektor Sanitarny, który skomentował dla nas ten raport, zdecydowanie to potwierdził. Mogliśmy zlecić wykonanie raportu profesjonalnej firmie zewnętrznej, ale kosztowałoby to co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. O wydatkach tego rzędu nie ma mowy.

Co na to wójt gminy Kaczory, Brunon Wolski?

- Sprawdziliśmy umieralność wśród mieszkańców gminy na przestrzeni ostatniej dekady i okazało się, że pozostaje na tym samym poziomie - podkreśla w rozmowie z portalem rynekzdrowia.pl samorządowiec. - W opinii lekarza rodzinnego z naszej przychodni zatrważające dane mogą wynikać z faktu, że pacjenci leczący się poza gminą liczeni są kilkakrotnie, w każdej placówce w Pile lub Poznaniu oddzielnie.

Także wiele zmian, np. skórnych, traktowanych jest obecnie, jak twierdzi lekarz, trochę na wyrost, jako zmiany nowotworowe.

Wójt nie poprzestał jednak na tym wyjaśnieniu i już kilka lat temu wystosował do starosty pilskiego wniosek z prośbą o potwierdzenie zgodności statystyk z rzeczywistością, tj. o przeprowadzenie badań i weryfikacji. Wniosek został przyjęty. O jego dalszych losach nic nie wiadomo.Dodał Bałaganiara tym nas straszyła w 2008 roku dnia 2011-04-17 23:35:05
dla mnie to naprawdę dobry fotografik, wręcz artysta-choć nie znam autora.Zdjęcia potęgują u odbiorcy mega przeżycie. Pokazują jak może mieszkać człowiek, przepraszam "człowiek"
Dodał # dnia 2011-04-17 22:30:06
Te, #, jak będziesz takiego szczyla nazywać fotografikiem, to w ryj!
Dodał Powiększenie - Antonioni dnia 2011-04-17 22:24:29
fotografik faktycznie musiał się poświęcić nieźle biedaczysko. Być w takim syfie i to w samym sercu domostwa p. Prezes SEPZN Sienkiewicz.
Dodał # dnia 2011-04-17 21:44:23
Zrobienie takich zdjęc wymagało szczególnej odwagi fotografa - bo przecież jak bardzo musiał cierpieć jego zmysł estetyczny (zakładam,że fotograf średniowrażliwy)gdy musiał TO WSZYSTKO OGLĄDAĆ BIEDNY.
Dodał dnia 2011-04-17 21:42:36
no to tylko podziękować redaktorom i fotografowi-że spowodowali, że nasza okolica jest czyściejsza i schludniejsza.

Dodał dnia 2011-04-17 21:39:37
Kary, to może biegać w zaprzęgu.
W postępowaniu dwuinstancyjnym w administracji możliwe są różne procedury: uznanie przez sąd słuszności stanowiska urzędu; dopatrzenie się przez sąd niedokładności i zwrócenie do ponownego rozpoznania, uzupełnienia postępowania ze wskazaniem naruszeń przepisów, lub niedokładności urzędu; rozstrzygnięcie, że naruszenia prawa nie było.

Na dodatek należy zauważyć, że nie ma uzasadnienia faktycznego rejtanowska jeremiada jakiejś osoby niepodpisanej:"Nikt bez względu na swoją pozycję nie może czuć sie bezkarny wobec prawa. Nikt także mąż i żona będący ekologami.
Dodał dnia 2011-04-17 18:11:18", bo po pierwsze bycie ekologiem nie jest z żadną pozycją. Poza tym, o bezkarności wobec prawa można mówić jedynie w odniesieniu do króla flaków, senatora Stokłosy, który nie wpuścił uprawnionego organu państwa do wykonania kontroli, za co został ukarany w sądzie.
Dodał Kropka dnia 2011-04-17 19:29:12
Postepowanie pewnie trwa w sensie,ze UKARANY odwołuje się by odroczyć egzekucję. Ale Kary biegną I JUZ SĄ! Natomiast bałagan i nieład: to tak naprawę ŚWIADECTWO O CZŁOWIEKU!
Dodał dnia 2011-04-17 19:10:45
Proponuje się jednak rozgraniczyć dwa światy: postępowanie administracyjne, które trwa w sprawach związanych z ochroną środowiska i akcję paparazzo inspirowanego przez większościowego udziałowca gazety - tygodnika dla sfotografowania i intencjonalnego umieszczenia w mediach zestawu zdjęć przedstawiających względny nieporządek na prywatnym podwórku obywatela.
Łączenie tych dwóch niezależnych zdarzeń jest nieuzasadnione a Zdunek musi się liczyć z odpowiedzialnością karną za szwendanie się po cudzej własności, co najprawdopodobniej będzie wykazane na podstawie analizy zdjęć przez niego zrobionych w czasie wieloletnich podchodów. Ponieważ zlecenie takiej analizy kosztuje, będzie to zrobione po wygranej sprawie przeciwko AH Stokłosom w Bydgoszczy, gdzie Stowarzyszenie będzie się domagać gigantycznych odszkodowań.

Jeśli chodzi o eternit, można spokojnie wykonać zabieg likwidacji do roku 2032. Jeśli ktoś zlikwiduje wcześniej, chwała mu!
Dodał Odszkodowanie dnia 2011-04-17 18:55:30
pięknie napisane to poniżej
Dodał dnia 2011-04-17 18:52:36
Nikt bez względu na swoją pozycję nie może czuć sie bezkarny wobec prawa. Nikt także mąż i żona będący ekologami.
Dodał dnia 2011-04-17 18:11:18
i nagłaśniać bo wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. A nie może byc tak,ze mąż, którego żona jest Prezesem Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemii Nadnoteckiej łamie przepisy ochrony środowiska!
Dodał tak powinno być dnia 2011-04-17 18:02:08
tak takie bezeceństwa należy ujawniać i dokumentować!
Dodał dnia 2011-04-17 16:01:39
no to tylko podziękować redaktorom i fotografowi-że spowodowali, że nasza okolica jest czyściejsza i schludniejsza.
Dodał Dziękować Dziękować dnia 2011-04-17 15:09:08
sąsiedzi gadają, że mega sporzatanie od 2 tyg tam jest! nawet jedną budę rozebrali z eternitem na dachu!
Dodał zdjęcia dla potomnych dnia 2011-04-17 15:04:52
Ona ma swoich ludzi, a poza tym, to jest firma nie jej.
I jeszcze jedno. Ja mogę mieć na swoim podwórku jak mi się spodoba, bo poczucie estetyki jest indywidualne, jak mówią starożytni rzymianie, gusty nie są wdzięcznym obiektem do obgadywania. Jak się ma odwagę na przykład nosić stringi na głowie, to nic nikomu do tego. Nikomu nie szkodzi, jak stożek drewna w drobnych kawałkach. Ale już 5 tys. ton ścierwa w ziemi szkodzi.
Dodał magazynier rozsądku dnia 2011-04-17 14:49:44
ale ona musiała włożyć wysiłku by posprzątać to wszystko:)
Dodał dnia 2011-04-17 14:28:45
Nasf własnyh nie komentójemy i nie kontestójemy i nie kontemplójemy.
Dodał poprawność dnia 2011-04-17 12:03:23
Właściwie by było "Syjoniści do Syjamu"!
Dodał Chistorja dnia 2011-04-17 12:01:24
Użycie w poście słowa "maści" sógeruje od razu, że ten pisasz jest przechodzonom lampucerom, albo menelem z garbem wjeku na plecach, bo ostatnio ten epitet był użyty w pszemówieniu Gomułki 19 marca 1968 roku po wydażeniach marcowych, które okazały się pszepyhanką Żydów z Chamami. Nasza pani na lekcji chistorji opowiadała nam o tej największej chańbie PRl, co wychfycił pan prezydent Aleksander Kfaśnieski. A wjenc jest to gość około 70tki, i jednocześnie zna te terminy, to znaczy sie, że był partyjny.
Dodał sjoniści do Syjonu dnia 2011-04-17 11:57:10
Następna będzie tak: - Dzyń, dzyń;
- kto tam?
-To my, kontrola.
-Aha, bo właśnie się położyłem spać. Proszę przyjść jak się obudzę.
-Ale jest południe.
-A co o ma do rzeczy?
-Bo my pracujemy do 15:00.
-U mnie nie pracujecie.
Ja was nie zatrudniam.
-Ale mamy upoważnienie do kontroli ścinków i wiórów oraz trocin i kołków.
-Zgodnie z przepisami proszę mnie zawiadomić tydzień naprzód, z tym, że ja za trzy dni wyjeżdżam na spływ na dwa tygodnie. Proszę określić w piśmie zakres kontroli, jaka dokumentacja ma być przygotowana, bo ja mam papiery zdeponowane w sejfie, który automatycznie się zamyka i jest dostępny raz w miesiącu. Daty wam nie podam, ale ostatnio był dostępny przedwczoraj. Jest to konieczne zabezpieczenie danych wrażliwych, jak faktury na zakup 4 pędzelków, litr rozpuszczalnika, docięcie szybek u szklarza oraz zakup pudełka zapałek do palenia w piecu.
-Ale szef nam kazał dziś.
-To wszystko, idę spać. Do widzenia za jakiś czas. A skąd jest ta kontrola?
-Jesteśmy świadkami Jehowy.
Hahaha!
Dodał Hahaha! dnia 2011-04-17 10:09:01
a jak nastepna kontrola u o wątpliwej "maści"EKOLOŻKI?
Dodał dnia 2011-04-16 23:41:27
Ty Amelka uporządkuj sobie blond włoski na wzgórku łonowym i poczytaj Kamyczka, jak zachować się przy stole.
Dodał Gargamelka dnia 2011-04-16 18:55:01
Jak tak można mieszkac;(
Dodał Amelka dnia 2011-04-16 18:19:44
A nie było tak, że tym mandatem obciążył kierowcę rozrzutnika, ze dał się złapać?
Dodał Prion dnia 2011-04-16 16:02:57
W polskim prawie nie istnieje mandat o wartości 5000 zł. Najwyższy jest 500 zł. Dlatego na przykład Stokłosie opłacało się wysiać zimą na śnieg, mączkę mięsno - kostną na łąkach nadnoteckich na 300 hektarach. Złapany przez członków stowarzyszenia zapłacił 500 zł mandat, podczas gdy prawidłowe zagospodarowanie mączki byłoby stokroć kosztowniejsze.
Dodał kalkulator kosztowy dnia 2011-04-16 11:42:36
... Po jednej stronie brud, walaj ace się samopas śmieci i bałagan jak widać na załączonych zdjęciach-a po drugiej Pani prezes Sienkiewicz dbająca niby o środowisko i wytykająca błędy Stokłosie. Tylko dlaczego nie widzi tego u siebie?Czy te zdjecia to fotomontaż ? nie sądzę.
Dodał Pan Bóg nie rychliwy ale sprawiedliwy? dnia 2011-04-16 08:33:49
Inspekcja środowiska nie karze bowiem za friko~!
Dodał czyli coś jest na rzeczy dnia 2011-04-16 08:29:31
Sienkiewicz dostał 5 tyś kary

Zawiadomienie na szefową ekologów trafiło do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. WIOŚ, skontrolował zakład stolarski należący do męża szefowej ekologów. Skończyło się mandatem i to nie małym. Sienkiewiczowie otrzymali mandat w wysokości 5 tys.zł.

http://www.gloswielkopolski.pl/fakty24/385697,smilowo-ekologiczna-wojnaid,t.html
Dodał prasa donosi dnia 2011-04-16 00:26:49
Kumaj KUMATY, że podejrzenia, jak najbardziej są. Ja mogę cię podejrzewać, że jak leżysz w łóżku i wyciągniesz gluta z nosa, to wytrzesz palec w kołdrę, a nie pobiegniesz do łazienki. Ale dowodów na to nie mam. Rzecz teraz jest w prawie i dowodach.
Na dodatek KUMATY, do kogo pretensje? Musisz doprecyzować, kto ci wadzi Jolą, bo kiedy padła zaczepka, musi być reakcja. Kurna!
Dodał Kurna! dnia 2011-04-15 19:53:15
ale czy ten wątek poswiecony jest jakieś Joli? czy bałaganowi w Jeziorkach?ktory jest kontrolowany przez rozne instytucje ochrony porządku prawnego-bo są uzasadnione podejrzenia o łamaniu przepisów ochrony środowiska.
Dodał KUMATY dnia 2011-04-15 15:50:42
Nieprawdą jest, jakoby Jola Koper zniesławiła Stokłosę. Stokłosa, co prawda, poczuł się zniesławiony i oskarżył prywatnie Jolę Koper, ale po 30 miesiącach musiał ją prosić uniżenie o zgodę na to, by mógł odstąpić od tego bzdurnego oskarżenia. Jola Koper wielkodusznie się zgodziła i w ten sposób Stokłosa w lansadach mógł wypieprzyć za granicę, bo polskie prawo ścigało go za przestępstwa pospolite, występki i zbrodnie.
Dodał szczególnie sex w celach męskich. HS dnia 2011-04-15 15:39:55
Co prawda nikt nam już nie uwierzy ale co tam chodzić po sądach to my lubimy:) I nawet nie boimy sie tego, że Jola Koperkowa na łamach TRWAjącej tv kiedys zniesławiała Stokłosę.
Dodał Kupcie sobie wazelinę. Seks na sucho jest uciążliw dnia 2011-04-15 15:17:50
A co z Z. Noską, czy on tylko spisywał, czy twórczo ubogacał "W szponach władzy"?
Dodał Heniek, ile siedzisz? Trzy niedziele - palmowe. dnia 2011-04-15 15:11:08
A Stowarzyszenie sobie spokojniutko dokonało wpłaty od każdego członka zarządu do sprawy karnej Stokłosy.
Wydębiliśmy 7 x 300zł = 2100zł. Niebawem rozpocznie się następna sprawa karna małżeństwa Anny i Henryka Stokłosów.
Jak się kłapie dziobem...
Dodał Kupcie sobie wazelinę. Seks na sucho jest uciążliw dnia 2011-04-15 15:08:37
i koniec mojego pięknego snu:( a rzeczywistość: Ekolodzy Tero rysci w rozsypce. Wyszły grzeszki prezesowej.Le Man w permanentnym ciągu..
Dodał Olaboga! dnia 2011-04-15 12:53:35
Rok 2011 widzę roje much nad Śmiłowem smród dobija ludzi w promieniu 20 km. Senator wraca z obrad, zjada obiad, wciąga specyficzny zapach, rzyga na stolik w pasibrzuchu, wychodzi na działkę nr 85, idzie, idzie, wpada we flaki i pióra, ma posłanie,jest u siebie, bierze głęboki wdech i zostaje król flaków, jak król Midas. I tylko Anka się cieszy, że idzie teraz wszystkich ocyganić. Jest sylwester, wszyscy piją na zdrowie, tylko Heniek moknie w kadawerynie i zjełczałych tłuszczach, które już podlegają procesowi woskowacenia. Jest nowy rok, czas mistrzostw Europy, a żużel padł.
Dodał Olaboga! dnia 2011-04-15 12:47:41
to naprawdę DOBRE!! to poniżej!!
Dodał dnia 2011-04-15 09:43:25
Rok 2012 w Polsce EURO 2012 widze wielki Balagan w Jeziorkach w domostwie niedaleko boiska. Kroją tam jakieś drewna uzywaja rozpuszczalnikow lakierow jest mega bałagan nieład i nieporządek!
WIDZE wycieczki kibiców zagranicznych, którzy zjeżdzaja sie by zobaczyc ten mega syf na wlasne oczy.
Widzę, że przedstawiciele European Federation of Green Partie wystosowują oficjalny protest do polskiego MSZ i Ministra Środowiska, ze TAKIE COŚ może byc w sercu Europy.
Dodał Jasnowidz z Człuchowa dnia 2011-04-15 08:47:12
co nowego Bałaganiara knuje?
Dodał dnia 2011-04-14 22:58:48
Chyba, że przyjdzie Heniek ze swoimi harcerzami - karczydłami i pogoni tych do domu.

Won, do domu urzędnicy
Bo ugoszczę was w piwnicy
Przyjdzie baran pikadora
I wam wyrwie jaja z wora.
Syf sprawdzajcie na ulicy.
Dodał Limeryk dnia 2011-04-14 21:37:19
Ci poniżej jak już chwycili ŚLAD to nie popuszczą..
Dodał Detektyw Monk dnia 2011-04-14 14:30:46
mi tam się wydaje ,ze może być tak, że Marszałek "ściga" męża ekolożki swoją drogą, Państwowa Inspekcja Pracy swoim torem, Państwowa Straż Pożarna własną ścieżką, a Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego swoim szlakiem, o Wojewózkim Inspektorze Ochrony Srodowiska nie wspomne
Dodał co ma piernik do wiatraka dnia 2011-04-14 13:25:33
Zastępca dyrektora departamentu, Jarosław Sobczak jest proszony o wypowiedź, czy postępowanie administracyjne w sprawie doniesień o zaniedbaniach w Jeziorkach jest w toku, czy może zostało już zakończone? Bo ciekawi nas problem możliwości odwoławczych tej Pani nauczycielki. Byśmy nie chcieli, aby proces dochodzenia do ostatecznych rozstrzygnięć trwał tak długo, jak w przypadku kradzieży kruszywa pospolitego w Zelgniewie, gdzie Stokłosa tak przeciągał postępowania w starostwie, tak przewlekał z pomocą swoich kauzyperdów, że się przedawniło po pięciu latach od wszczęcia postępowania i Stokłosa nie zapłacił 1380000 złotych opłat za kruszywo. Teraz Stokłosa daje 1500000 zł na sport. Są to pieniądze skradzione państwu, jeśli doliczyć odsetki od tamtej kwoty. Ot, ci Janosik nowożytny.
Dodał społeczeństwo dnia 2011-04-14 12:57:30
O ile się roschodzi o kupę Le Mana, ktoś z pewnością nie dowąchał, nie dosmakował. Le Man robi kupy między 8:15 a 8:28, a co najważniejsze, nie pije alkoholi, szczególnie w podróży. Na pewno więc nie zjadłeś kupy Le Mana, ale psie kupy przytargane przez fotografa z TN, co podobno zrobił go zdun, kiedy przyszedł naprawić piec u jego mamusi. I ta mamusia powtarza po pijaku: zdun, e k.... ten to był jebaka.
Podobno z analiz zdjęć wynika, że przynajmniej jedno zostało zrobione z terenu posesji. Oj, będzie się działo!
Dodał Marsz kajdaniarski dnia 2011-04-14 12:15:44
Podobno ostatnio u Sienkiewiczowej był Le Man. Uchlał się i zrobił wielką kupę na podwórku
Dodał dnia 2011-04-14 11:00:20
ja można bylo tak szkodliwej dla środowiska instalacji nie zgłosić inspektorom środowiska!
Dodał dnia 2011-04-14 10:56:39
fakt wali jak cholera!
Dodał dnia 2011-04-14 10:53:37
Krematorium w Jeziorkach znowu dymi.Zapachy trujacych gazow z
lakierni znowu dzisiaj truja, tu
jest gorzej niz w Czernobylu .Za to ekolozka ma sie dobrze.Do czasu.

Dodał dnia 2011-04-14 09:27:39
Rany Boskie, faktycznie niekumate te twoje dzieci, pewnie zrobił ci je sąsiad, na stojaka. Stary chlał i jak zabrakło chrustu kradzionego z lasu, to palił elementarz Falskiego, zeszyty i ołówki. Bo najlepiej by było, żeby nauczycielka po lekcjach przychodziła do Śmiłowianki, posprzątała, zgoniła starego z dupy, żeby Śmiłowianka mogła się wygramolić, napić zsiadłego mleka z muchami, co stało zawsze pod wyrem, odlać się w kącie i zapalić peta schowanego przed starym w dziurze po sęku.
Lepiej chyba mieć na podwórku stosik drobno ciętego drewna na opał, niż pod poduszką ostatnią flaszkę samogonu. Z wódką jest tak, że z początku ciepło, a za chwilę jeszcze bardziej zimno. Dzieciaki niedogrzane, to i uczyć się nie było jak, kiedy smark wisiał od nosa do kolan.
Dodał Sąsiad Śmiłowianki dnia 2011-04-14 09:16:38
literówka:miało być napisane poniżej: "uczyła"
Dodał Śmiłowianka dnia 2011-04-14 07:46:14
Rany Boskie i ona oczyła kiedys moje dzieci w Śmiłowie-teraz już wiem dlaczego mialam takie kłopoty w domu by sprzątały po sobie. Przykład idzie od nauczycielki.
Dodał Śmiłowianka dnia 2011-04-14 07:45:15
Dodał ? dnia 2011-04-12 23:25:42
To ta Pani straszyła nas,ze w Kaczorach i Śmiłowie ludzie czesciej chorują na raka? pozniej okazało się,ze dane którymi dysponowala nie były warte funta kłaków? i Ona mając taki bałagan tak się rzuca? moralizuje?

Po pierwsze, te dwa poruszone w poście problemy nie mają nic wspólnego. Bo co można wyjąć, jaki wspólny czynnik wyłączyć z analizy zachorowalności na raka w Wielkopolsce i pryzmy ścinków drewnianych na czyimś podwórku, która według kogoś jest nieestetyczna? Po drugie, to nie "ta Pani straszyła", tylko Stowarzyszenie Ekologiczne Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej podjęło trud zawiadomienia społeczeństwa powiatu pilskiego, a również władz, że oficjalne dane - które nie były zbierane i opracowywane na zlecenie wojewody Tadeusza Dziuby, czy inspirowane przez Stowarzyszenie, jak to się imputuje - obejmowały bardziej rozległy horyzont czasowy, a wnioski zawierały zestaw działań zapobiegawczych. To, że komuś te dane były solą w oku, drzazgą w tyłku, ziarnkiem piasku w prezerwatywie, nie jest niczym godnym uwagi dla Stowarzyszenia. Z tego postu można wnioskować, że autorowi, i nie tylko jemu, ale całej gromadzie ludzi odpowiedzialnych za zdrowotność i odpowiedzialnych za emisję trujących wyziewów najlepiej by było, ażeby to wszystko znikło, żeby był spokój i cisza nad trumnami. Nie można zakładać, że praca specjalistów zatrudnionych przez Urząd Wojewódzki była nastawiona intencjonalnie na dokopanie Kaczorom, Śmiłowu. Tak wyszło z analizy danych zebranych przez kilka lat. Stokłosa jako właściciel Farmutilu, który poczuł się dotknięty prelekcją dr Danuty Szaefer na spotkaniu ludności gminy, a która w ogóle nie poruszała konkretnych firm, tylko tylko przedstawiła ogólne wnioski z dokumentów, przegrał w sądzie sprawę, jaką wniósł o zniesławienie, czy pomówienie. Uderz w stół... . Może w przyszłości zaniechać badań, analiz, działań naprawczych, niech wszystko samo się toczy! Może usunąć syreny alarmowe i rozwiązać straż pożarną, niech się spali, co ma się spalić. Może w ogóle nie włączać oświetlenia na wsi? Na razie w Śmiłowie najszybciej się wyłącza lampy w pobliżu baru U Doroty, bo jest nielubiana w Farmutilu. Może wyłączyć wszystko, rozwiązać państwo i dać Stokłosie w pacht.
Osobną sprawą jest, czy istnieje uprawnienie moralne do zwracania uwagi na zagrożenia dużych skupisk ludzkich wystąpieniem niekorzystnych zjawisk społecznych w kontekście obecności na czyimś podwórku ścinków drewna w kształcie nieregularnego stożka o objętości kilku metrów sześciennych.

Dodał furtająca czapla, tak naprawdę... dnia 2011-04-13 10:47:59
To ta Pani straszyła nas,ze w Kaczorach i Śmiłowie ludzie czesciej chorują na raka? pozniej okazało się,ze dane którymi dysponowala nie były warte funta kłaków? i Ona mając taki bałagan tak się rzuca? moralizuje?
Dodał ? dnia 2011-04-12 23:25:42
maż tej Pani jak sie okazało nie wykonał prawem nałożonych obowiązków na niego i za to beknął. A Pani żona ekolożka cóż..wszędzie widziała naruszanie środowiska tylko nie na swoim podwórku "dosłownie" (jak wynika z artykułu na terenie domostwa jest zakład- nie wiem jak sie zmieścił w tym bałaganie -ale cóż)Szkoda,ze swojemy mężowi nie podpowiedziała ,ze ma bałagan.
Dodał też niedobra żona dnia 2011-04-12 19:49:41
A to ciekawe, bo w roku 2032 przedawniają się niektóre przestępstwa Stokłosy. Oj, niedobrze jest zadzierać z panem senatorem z odzysku.
Dodał dnia 2011-04-12 16:41:53
Problem azbestu ma być rozwiązany do 2032 roku. Jest trochę czasu i państwo musi partycypować, bo pamiętam lata 60, wszystkich zmuszali do eternitu i płaskich dachów. Dlatego budownictwo z tego okresu jest okropnie brzydkie, bunkrowate. Eternitu nie stosuje się do konstrukcji drzwi, więc przyczepianie się o montowanie azbestu w drzwiach jest bez sensu. Można sobie wyobrazić, że ktoś chce zrobić drzwi ognioodporne i wsadzić azbest miedzy dwie warstwy drewna. Ale nie spotkałem się z takim rozwiązaniem technicznym. Chociaż azbest zamontowany, uwięziony nie jest groźny, bo nie pyli, a zasadniczo azbest jest groźny z powodu pylenia i dostawania się do płuc, co powodować może zwłóknienia i rakowacenie zmian. W przypadkach drzwi ognioodpornych stosuje się stalowe z wypełnieniem mineralnym jak beton, ale nie azbest, więc sobie dajcie luz, bo w Jeziorkach nie robią stalowych. Dupki!
Dodał Stolarz- spawacz. dnia 2011-04-12 16:38:59
A co zrobila sekretarz gminy z azbestem ze swego dachu w Równopolu jak zmieniała na blache,chodzi o Durecką???
Dodał mieszkaniec dnia 2011-04-12 16:16:51
Jak to niedobrze narazić się p.senatorowi
Dodał keram dnia 2011-04-12 14:50:31
ale moj zmysł estetyczny ucierpiał na ten widok
Dodał dnia 2011-04-12 13:36:31
Gumowce, to też buty.
Dodał Gburek - ekspert od butów dnia 2011-04-12 09:03:37
Przeciez ona nie ma butow,tylko gumowce.W takim burdelu nie da rady chodzic w butach.
Dodał dnia 2011-04-12 08:55:11
PANI IRENIE NIE DORASTACIE DO KOSTEK W BUTACH!!!
Zapytajcie SIĘ O POZIOM NIEDORASTANIA DO PIĘT SWOJEJ BARMANCE Z PIERZYNĄ i z kim POD BAREM w "Czarnej Hance"! Co, kiedy, za ile?
Dodał PAMIĘĆ dnia 2011-04-12 00:25:21
A dlaczego ta Pani tego nie posprzątała ?
Dodał dnia 2011-04-11 09:31:10
od zawsze!
Dodał dnia 2011-04-11 08:21:12
a od dawna ten bałagan tam?
Dodał dnia 2011-04-10 18:19:34
Nie macie nic merytorycznego do powiedzenia, więc używacie określeń emocjonalnych, sami jesteście brudni, syfiaści moralnie. To jest robione z intencją, bo kiedy brak argumentów rozumowych, najlepiej wychodzą przekleństwa i wulgarne obelgi.
Dodał Le Nouvelle observateur dnia 2011-04-09 21:37:54
Toz to Pudernica Syfiara
Dodał dnia 2011-04-09 20:49:48
Dzialka numer 85 w Śmiłowie, to miejsce, gdzie w lipcu 2005 roku na polecenie oszczędnościowe Stokłosy, który według zeznań świadków w sądzie, kierował akcją, zakopano wielkie ilości odpadów zwierzęcych i padliny. dół o głębokości co najmniej 2 m i powierzchni 6068 metrów kwadratowych był potrzebny na zdeponowanie tego ścierwa. Tam dopiero jest rozpiździaj, bałagan, zbrodnia przeciwko środowisku, warunkom życia wielkich grup ludności, zatrucie zbiorników wody pitnej. To jest zagrożenie. Parę kubików patyków, trocin i wiórów, to jest nic. Ja sobie przed blokiem wyrzuciłem ziemię, trociny, korę, żeby ubogacić glebę, ale Zdunek jak przybędzie i zrobi zdjęcia w odpowiednim ułożeniu, oświetleniu, to będzie wyglądało jak by ktoś pierdyknął granat w tartak.
Dodał Ukladacz kafli piecowych i szamotówki dnia 2011-04-09 12:30:18
Ten brudny babsztyl nie ma wstydu.
Dodał dnia 2011-04-09 09:22:12
jaka działka 85? ja tu widzę mega rospiździaj u kogos na podwórku SZOK TAK BLISKO LASU-WSTYD IRENA WSTYD IRENA PO TRZYKROĆ WSTYD IRENA.
Dodał :( dnia 2011-04-08 22:27:55
:( - weź łopatę, idź na działkę nr 85 w Śmiłowie i kop. Tam zobaczysz wielkopolską gospodarność, odpowiedzialność przedsiębiorcy, etos Wielkopolanina. Nabierz tego na łopatę i zanieś dzieciom, niech popatrzą, powąchają, pomacają. Możesz dla przeciwwagi pobrać parę trocin w Jeziorkach, dla porównania. Ale o ile do Jeziorek wejdziesz bez strachu, to na działkę 85 musisz mieć czołg i pluton wojska, bo tam pilnują i nie wpuszczają organów państwowych, a co dopiero jakieś :(.
Dodał trąf, trąf, misia bela dnia 2011-04-08 21:02:12
Tragiczny widok i to w Wielkopolsce znanej i słynnej na cały z porządku i gospodarności Wielkopolan.
Dodał :( dnia 2011-04-08 20:26:50
Ta pani nie ma moralnego prawa ale
tez i moralnosci.
Dodał dnia 2011-04-08 10:27:05

Jeśli ktoś uważa, że ma prawo do oceny, kto nie ma czegoś, a szczególnie prawa do czegoś, mógłby, a nawet powinien w poczuciu moralnym, podpisać się imieniem i nazwiskiem, może być i pesel. Inaczej jest to zaśmiecanie środowiska moralnego.
Dodał Benek Rapaport dnia 2011-04-08 13:05:22
Ta pani nie ma moralnego prawa ale
tez i moralnosci.
Dodał dnia 2011-04-08 10:27:05
P.Wojcie,wstydz sie pan za swoja gmine i porzadki.
Dodał dnia 2011-04-08 10:23:48
DAJCIE WIĘCEJ FOTEK!
Dodał . dnia 2011-04-08 09:20:07

Dodał . dnia 2011-04-06 08:07:37
Możesz umierać w nieświadomości. Twój wybór!
Dodał Wolna wola dnia 2011-04-07 16:36:11
pewnie nauczycielka był zwolenniczką ekologów,a tu proszę jaki pasztet jej się ukazał.
Dodał dnia 2011-04-07 15:31:23
I co powiedziała pani nauczycielka, czego się dowiedziało dziecko?
Czy ten przysłowiowy już "bałagan" na prywatnym podwórku, a więc, jedna pryzma ścinków drewna, którym pali się w piecu jest zagrożeniem środowiska, czy tylko dyskomfortem estetycznym? Bo już dalej dziecko nie słyszało o żyjącym nieopodal nielegalnym przedsiębiorstwie i jego właścicielu senatorze uzupełnionym. Senator może bimbać na to, że nie ma pozwolenia zintegrowanego a działa. Zatruwa systematycznie środowisko, ale w Warszawie nie śmierdzi. Na lekcji akurat też chyba byli na nawietrznej względem Farmutilu. Może powiedzieć tym dzieciakom, co im grozi ze strony pryzmy drewna szykowanego na opał, a co od smrodów zawierających siarkowodór, amoniak, skatol, dioksyny. Piszą korespondenci forum tego portalu, że ktoś ma trudności z prokreacją. Może zainteresować dzieciaki tym problemem, ze ich rodzicom jeszcze się jakoś udało, ale one same mogą zostać na jałowym biegu kopulacji. Jak biologia, to biologia i ekologia.
Dodał plusy ujemne dnia 2011-04-07 12:14:31
jestem zdrugzotana!Na lekcji mówiłam dzieciom (4 klasa S.P.)o ekologii - dwoje dzieci prawie, że jednym głosem: proszę Pani-a koło Piły jest taka Pani ekolog co ma bałagan!
Dodał Nauczycielka dnia 2011-04-07 11:10:40
Szambo? Mało powiedziane.
Dodał eufemizm dnia 2011-04-07 07:47:23
co za SZAMBO !
Dodał dnia 2011-04-06 22:55:44
gratuluję Dziennikarzom. Z ludzką obłudą należy walczyć.Nawet gdy ma szczytną nazwę np Ekolodzy
Dodał dnia 2011-04-06 21:37:53
Dodał Ballada o stolarni? dnia 2011-04-04 09:54:27

Funkcjonariusze Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy i Izby Celnej w Poznaniu zatrzymali trójkę Ukraińców pracujących "na czarno" w jednej z ferm trzody chlewnej należącej do Zakładu Rolniczo-Przemysłowego "Farmutil HS" w Śmiłowie.
Do zatrzymania doszło na fermie trzody chlewnej w Miłostowie koło Międzychodu należącej do byłego senatora Henryka Stokłosy. Celnicy zatrzymali troje obywateli Ukrainy w wieku 21, 34 i 35 lat... Wszczęto również postępowanie wobec osób, które umożliwiły im nielegalny pobyt i pracę na czarno. Cudzoziemcy zeznali że byli zatrudnieni przez właściciela fermy bez umowy o pracę w charakterze pracowników fizycznych za niewielką stawkę.
Uprasza się "Balladę o stolarni" aby zainteresowała się tym przypadkiem. Prosimy o raport.
Dodał społeczeństwo dnia 2011-04-06 18:53:18
A dalsze kary już dostała?
Dodał dnia 2011-04-06 13:54:12
A ekologi wola teraz nie na raka,
a po francuzku.
Dodał dnia 2011-04-06 10:37:04
Pamiętacie jak nas Ekuologi z Irą na czele straszyli,ze w Pile na raczyska ludzie chorują częściej niż np na Śląsku? okazało się, że posłużyli się nierzetelnym raportem z badań,którego autorka (podwładna byłego wojewody z PIS Dziuby) wyleciała z roboty na zbity pysk za sporządzenie takiej kichy. A ekuologi ujadali ujadali eh ujadali.
Dodał . dnia 2011-04-06 08:07:37
bardzo niefajny widok
Dodał dnia 2011-04-05 18:28:46
Fakt Faktym nieprzestrzeganiem przepisów, totalnym bałaganem na posesji Irena sprawiła, że nastąpiła jej totalna degrongolada.
Dodał JL dnia 2011-04-05 10:57:08
Mendy zasłużyli na to
Dodał Maria dnia 2011-04-04 22:46:35
Podobno kolejny EKOLOGICZNY ORZEŁ stracił piórka....i Koper nie urośnie w ogródku:)
Dodał dnia 2011-04-04 22:07:10
Przemo daj więcej fotek
Dodał dnia 2011-04-04 21:11:23
a to śmierdzi prokuratorem jak na lewo byl pracownik zatrudniony i wypadkowi uległ.
Dodał dnia 2011-04-04 13:41:47
Kto jest najwieksza brudaska w
Jeziorkach bez konkursu wiedza
wszyscy.
Dodał rr dnia 2011-04-04 10:06:46
Bardzo niedawno temu w jedynym z
zakladow stolarskich w Jeziorkach,
jeden z bezrobotnych o nazwisku
K... zatrudniony byl na czarno,bo
byl mieszkancem Jeziorek,a tych tam zatrudnia sie na czarno.
W pewnym momencie kloc drewna zlamal mu noge a wlasciciel zakladu probowal to ukryc.Ktos
jednak powiadomil o tym PIP,ktore
nie ujawnilo ,jeszcze tej afery.
Lezal sobie w domu Pan K.. i
zdrowial a bal sie to ujawnic bo
stracil by kuroniowke.Moze jednak
cala prawde ujawni PIP.

Dodał Ballada o stolarni? dnia 2011-04-04 09:54:27
Wolski pownien zorganizowac konkurs NAJWIĘKSZA BRUDASKA wsi Jeziorki
Dodał Pomysłodawca nr 2 dnia 2011-04-04 07:56:52
Proponuję by Wójt Wolski zorganizował konkurs: PIĘKNO WSI DZIEŁEM JEJ MIESZKAŃCÓW! Pani ekolog mialaby WIELKIE SZANSE !
Dodał Pomysłodawca dnia 2011-04-04 07:54:13
ja też zacząłem!
Dodał PINB dnia 2011-04-03 18:34:14
PIP teraz niezłe grzywny serwuje - a w kolejce jeszcze Marszałek z 10 tysiacami
Dodał dnia 2011-04-03 18:32:10
na Jeziorkach chodzą Słuchy, że ludzie mówią o tym, że Stokłosa odstrzelił zająca tak skutecznie, że tylko słuchy zostały i są to słuchy Krupy szerokodupnego.
Dodał dnia 2011-04-03 17:52:33
ale jaja~!to się Kobieta przekonała o starym przysłowiu: kto mieczem wojuje ten od miecza ginie.
Dodał dnia 2011-04-03 17:36:45
na Jeziorkach chodzą Słuchy,ze Państwowa Inspekcja Pracy też nieźle przyłożyła Sienkiewiczowi.
Dodał najnowsza NOWINA dnia 2011-04-03 17:35:27
Przypadek Jeziorek, a więc uporczywą aktywność radnego Krupy - człowieka zaprzedanego Stokłosie i zaangażowanie Tygodnika Nowego w podglądanie, co też się dzieje na prywatnym podwórku obywatela gromadzącego ścinki drewna, zapobiegliwe dokumentowanie od lat stanu podwórka przez Przemysława Zdunka, który został zdybany na swojej robocie, to akcja skoordynowanego procederu zamierzonej dyskredytacji osoby, która przeciwstawiła się smrodom z zakładów Farmutil w Śmiłowie i lekceważeniu prawa i interesu obywateli w promieniu 20 kilometrów od Śmiłowa. Niestety, problem braku pozwolenia zintegrowanego na wykorzystanie przez Farmutil środowiska dla celów związanych z produkcją do dzisiaj istnieje, mimo starań Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej. Właściciel lekceważy prawo, chociaż nie może się obejść bez oferowania swojego udziału w tworzeniu prawa, jako senator RP, co jest kuriozum na skalę europejską. Kilkuletnia praca Stowarzyszenia przyniosła efekt w postaci zmuszenia Stokłosy do zakupienia i zainstalowania urządzenia firmy "Tremesa Rendering" do spalania zawartych w powietrzu substancji "złowonnnych". Ale to nie wszystko, Stokłosa dopuścił się zdeponowania w gruncie swoich posiadłości rolnych wielkiej ilości odpadów zwierzęcych. Jest to nie podlegający wątpliwości fakt, potwierdzony przez decyzję wójta gminy Kaczory o obowiązkowym wydobyciu szczątków zwierzęcych przez Farmutil. Decyzja ta została propagandowo skwapliwie wykonana w szczątkowej części. Nie może więc Stokłosa nigdy zakwestionować faktu przestępczego umieszczenia odpadów w ziemi, zamiast w czeluściach aparatury przemysłowej do wytwarzania mączki mięsno-kostnej.
Jeśli idzie o enuncjacje dotyczące niedokładności, zaniedbań w firmie Drewis oraz grzywnach nałożonych na to przedsiębiorstwo, sprawa jest na etapie postępowania administracyjnego i dopóki będzie trwała procedura administracyjna do rozstrzygnięcia mogącego pojawić się sporu prawnego, nie można z pewnością informować opinii publicznej o rzekomo zasądzonych karach do wykonania.
Zauważmy, że Stokłosa domaga się, żeby nie określano go jako przestępcy, mimo, że stoi przed sądem pod 21 zarzutami kryminalnymi. Grozi mu 157 lat więzienia. Ale mało kto, a na pewno nikt ze Stowarzyszenia nie twierdzi, jakoby już można było mówić o Stokłosie jako przestępcy, choć zarzuty są poważne.
Dlatego moim zdaniem należy ostrożniej wypowiadać się o wielkich zawinieniach pani prezes, bo w przypadku, gdyby okazało się, że nie ma przewinienia pewien jestem, że nikt z obecnych upierdliwych zoilów nie napisze: mea culpa, jestem gnojkiem, oskarżałem bezpodstawnie. Jestem winien, Panie odpuść!
Dodał katharsis dnia 2011-04-03 16:20:39
mało, że straciła moralne prawo do zabierania głosu, straciła twarz i nie powinna się interesować zapachami u innych!!!
Dodał miki dnia 2011-04-03 14:44:09
zgadzam się z tym poniżej
Dodał dnia 2011-04-03 12:32:03
Ta Pani straciła moralne i nie tylko moralne prawo: do zabierania głosu w sprawach ochrony środowiska.
Dodał Uważam, że dnia 2011-04-03 07:44:07
a może Ćwoku jeden z drugim zauważylbyś,że widocznie KTOŚ podpatrzył metody SEPZN i działa wg tego samego sprawdzonego wzoru? Jaki Atak? Ktoś z Jeziorek zauważył w paździerkniku 2010 r., że u Sienkiewicza bajzel i smrody napisał do WIOŚ, tenże WIOŚ wszczął kontrolę i do protokołu napisał:
stwierdził:

1. brak zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska eksploatowej instalacji do lakierowania lub malowania, zużywającej mniej niż 1 Mg, w ciągu roku wyrobów lakierowanych lub wyrobów lakierowanych wodorozcieńczalnych,
2. brak zezwolenia na odzysk odpadów,
3.prowadzenie gospodarki odapadami niezgodnie z "Informacją o wytworzonych odpadach"
4. nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji odpdów,
5. brak złożenia do Urzędu Marszałkowskiego informacjio wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania!!
No i zaczął karać (narazie 5 tyś)kolejne 10 tyś w drodze.

I nie żaden radny Krupa zaczał to tylko biedny usłyszał w Jeziorkach,ze źle u Sienkiewiczów z przestrzeganiem przepisów środowiskowych i zapytał w lutym 2011 no i dostał odpowiedź...szkoda, ze dopiero w lutym zapytał bo jakby zapytał w grudniu czy styczniu to pieknie Stokłosa mogłby to wykorzystac w kampanii...

Irena przechlapala sobie u NAS!
Dodał kret z WIOŚ dnia 2011-04-02 19:04:50
Ten stary babsztyl wszedl znowu na droge wykroczen przeciwko srodowisku,gnoi cala wies a jacys
obsmarkancy probuja ja ratowac i
odwracaja temat do gory ogonem.
Ze takich ludzi nosi jeszcze ta
święta ziemia.
Dodał dnia 2011-04-02 13:22:29
Podaję wymiary: 164 metry równolegle do płotu i 37 metrów prostopadle do płotu. Taki prostokąt. Na głębokość 2 metry. Wyjdzie ci prostopadłościan o objętości 12136 metrów sześciennych. Wyjmij to, co po 5,5 roku zostało z tego Gigasyfu, powąchaj, napatrz się i idź na wybory wybierać Henryka Stokłosę, który dał pracę ludziom, żeby zatruli środowisko na 100 lat.
Dodał Pozdry od społeczeństwa dnia 2011-04-02 10:54:03

A ile z tej kopalni można uzyskać metanu? Może by coś pomyśle o odbieraniu tego gazu i chociaż w butle zabutlować coby bilans energetyczny poprawć. Bo z gazem krucho i drogo.
Dodał Przedsiębiorczość, Byznes, Geszeft and Company. dnia 2011-04-02 11:44:54
"...kibicowalem jej dopóki tego nie zobaczyłem.
Dodał Ozyrys dnia 2011-04-02 09:51:36"

To teraz weź łopatę - jeśli masz trochę odwagi i jesteś ciekaw - wejdź na działkę 85 w Śmiłowie i kop. Możesz wziąć do pomocy Ciechanowskiego, który by sobie potrenował przed misją w Bornem Sulinowie. Jest mały kawałek między dwoma dębami, które stoją przy płocie, trzeba pójść na wprost do 20 metrów i kopać. Podaję wymiary: 164 metry równolegle do płotu i 37 metrów prostopadle do płotu. Taki prostokąt. Na głębokość 2 metry. Wyjdzie ci prostopadłościan o objętości 12136 metrów sześciennych. Wyjmij to, co po 5,5 roku zostało z tego Gigasyfu, powąchaj, napatrz się i idź na wybory wybierać Henryka Stokłosę, który dał pracę ludziom, żeby zatruli środowisko na 100 lat.
Dodał Pozdry od społeczeństwa dnia 2011-04-02 10:54:03
jaja sobie robicie deprecjecujecie balagan (dla mnie mega syf), a tak naprawde uciekacie do wątku, ze baba zarobi 25 tys kary za łamanie przepisów środowiska-a potrafi innym wytykac łamanie przepisów!!

Sienkiewiczowa jak dla mnie juz nie istnieje-choc przyznam kibicowalem jej dopóki tego nie zobaczyłem.
Dodał Ozyrys dnia 2011-04-02 09:51:36
Uważam, ze aby był lepszy porządek, to ten patyk, co jest w 4tej warstwie skierowany na północny wschód powinien być przestawiony na północny zachód. to by moim zdaniem radykalnie poprawiło obraz społeczeństwa Jeziorek w oczach Czapli i Zdunka.
Swoją drogą, kiedy Zdunek półtora roku temu został złapany na podkradaniu się do posesji od strony lasu, właściciel powinien go zlać kijem i kazać mu zjeść aparat. Takie mam refleksje po spotkaniu z Obuzem.
Dodał Hefajstos dnia 2011-04-02 01:01:20
O ile jest wąż, to Gadzina, a jak kameleon, to Leman.
Dodał LemanoGadzina dnia 2011-04-02 00:54:19
Największą bulwersację mam z tego, jak się wykorzystuje tam na podwórku bezbronne puszki po farbach, czy może po flaczkach, żeby coś nie napadało gdzieś i postawili - powiesili do góry dnem na kołku. W ten sposób taka puszka może się przeziębić, przemoknie, zadzerwieje.
No i ten plastikowy worek koloru niebieskiego. Też może zmoknąć, a jak się mocno przypatrzeć, to tam w środku widać, ze jest albo jakiś wąż, albo kameleon.
Należy powołać międzynarodową komisję śledczą z Strasburga, albo Manchester City, aby wzięła sprawy w swoje ręce, bo do wyborów nikt nie podejmie decyzji.
Dodał Zieloni do akcji dnia 2011-04-02 00:47:54
Czapla - Furtacz nie wzięła ze sobą aparatu. Ptasi móżdżek. Tylko furtała po podwórku, jak to czapla.
Dodał Żuraw - Purtacz dnia 2011-04-02 00:39:39
by z lotu ptaka trzeba bylo zrobic
Dodał dnia 2011-04-01 21:50:18
dajcie więcej FOTEK!!!!!!!!!
Dodał dnia 2011-04-01 15:31:59
Irena już sprzata śmieci wynosi rzekł mi jeden z mieszkańców Jeziorek-Widział na własne oczy. Dziękujemy Ci droga redakcjo za skuteczne zmobilizowanie tej Pani do czynnosci, jakie porzadny obywatel czyni na codzień.
Dodał Krzysztof dnia 2011-04-01 09:23:24
W Smilowie mozna wytrzymac w
Jeziorkach nie.Tutaj truje azbestem.
Dodał dnia 2011-04-01 09:08:10
Jak można prowadzić nielegalną utylizację w Śmiłowie pod nazwą Pilutil?
Dodał Pytam dnia 2011-04-01 01:56:52
kurde jak tak można żyć w takim burdlu
Dodał zdruzgotany dnia 2011-03-31 20:55:39
napisz piotr_wag@op.pl

Znam cene dobrej informacji
Dodał Do Dociekliwy WIOŚ dnia 2011-03-31 20:18:53
Straszny Widok
Dodał Maria dnia 2011-03-31 20:13:16
Podobno już sprzątają
Dodał dnia 2011-03-31 12:09:45
a gdzie decyzja na użytkowanie obiektu? sprawdziliście to?
Dodał dnia 2011-03-31 09:14:07
napisz piotr_wag@op.pl znam CENĘ dobrych informacji...sobie dobre informacje..
Dodał do Dociekliwy z WIOŚ dnia 2011-03-30 22:59:04
w Tygodniku Pilskim, którego wydawca ma 100%-towy kapitał niemiecki napisali,że Sienkiewiczowa dostała "5 tyś kary od WIOŚ za zły kod na pędzle" Zapomnieli dodac, że mąż

Sienkiewiczowej WIOŚ stwierdził:

1. brak zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska eksploatowej instalacji do lakierowania lub malowania, zużywającej mniej niż 1 Mg, w ciągu roku wyrobów lakierowanych lub wyrobów lakierowanych wodorozcieńczalnych,
2. brak zezwolenia na odzysk odpadów,
3.prowadzenie gospodarki odapadami niezgodnie z "Informacją o wytworzonych odpadach"
4. nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji odpdów,
5. brak złożenia do Urzędu Marszałkowskiego informacjio wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania!!


Oczywiście "wierzę";) pani dziennikarce Agnieszce Kledzik, że Sienkiewiczowa dostała 5 tyś za zły kod pędzelków!!!
Owszem za to pewnie też.
WIOŚ jednak prowadzi postępowanie w sprawie nałożenia jeszcze kary z art.79 b ust.1 pkt 2. (grozi za to 5 tyś za wytwarzanie odpadów bez odpowiedniej zgody)
i z art. 79 b ust.2.pkt 5 (za to grozi 10 tyś zł za odzysk odpadów bez zezwolenia)
I jeszcze Marszałek dołoży 10 tyś.
Dodał dociekliwy WIOŚ dnia 2011-03-30 19:59:50
Krupa, czy nie Krupa, a porządek musi być wszędzie...
Dodał miki dnia 2011-03-30 16:49:14
Jak to możliwe jak to możliwe -ze taka ekolog z niej wielka,a takich rzeczy się dopuściła..jak to możliwe..
Dodał dnia 2011-03-30 13:10:05
ale smrodek Durajowi zrobiła Kledzikowa niechcący...
Dodał dnia 2011-03-30 10:32:58
A w Glosie jak zamiescili, tak szybko zdjeli.Artykul na poziomie
pierwszoklasisty.Brawo p.redaktor!
Dodał w dnia 2011-03-30 09:26:42
A moze to byla mieszkanka Jeziorek?
Bajzel pozostanie jednak bajzlem,to jest tworczosc p.prezes.
Dodał dnia 2011-03-30 09:21:43
Głos WLKP postanowił pokryc bajzel Sienkiewiczowej i w osobie Agnieszki Kledzik wysmarzył artykulik:)w 90% nieprawdzwy w treści. sugerujący głownie to,ze to Rady Krupa doniósł na Sienkiewiczów..a doniósł juz 3 mce wczesniej kto inny. Mieszkaniec Jeziorek-Krupa nie wierzył, ze Sienkiewicz łamie przepisy. i zapytał-no i odpowiedź była porażająca -oczywiście Sienkiewicz łamie przepisy-brzmiała Kilka uwag.np:Dziennikarska nierzetelność Agnieszki Kledzik
Kret z WIOŚ (gość) 2011-03-28 22:02
Na miejscu Pana radnego zrobiłbym mega proces gazecie głos wielkopolski (choć wydawca gazety ma 100% kapitału niemieckiego) a pytacie dlaczego?
1. To nie radny Krupa doniósł na Ekologów tylko uczynił to ktoś inny( prawdopodbnie mieszkaniec Jeziorek) i to już w pażdzierniku 2010 roku. Pokłosiem tego była 2 tygodniowa kontrola u SIenkiewiczów na przełomie listopada i grudnia 2010.
2. radny Krupa dopiero w lutym b.r. zapytał się pisemnie czy to prawda,ze u Sienkiewiczów są naruszenia przepisów i w odpowiedzi Kierownik Duraj wlasnie potwierdził te jesienne ustalalenia.

3. Sienkiewicz moze i dostał 5 tyś ale Duraj poinformował, że jeszcze jest wszczete postępowanie w sprawie wymnierzenia 5 tyś i 10 tyś kary.

Więc Panie radny dostales Pan prezent od niemoty dziennikarki.


Dodał Dotyczy art w Głosie WLKP dnia 2011-03-30 00:20:28
Trochę czego? Bo nie wiem.
Dodał Krecia dnia 2011-03-29 19:29:00
Tak to ten syf i jeszcze troche.
Dodał dnia 2011-03-29 15:43:21
czy ten syf i bajzel to tej samej IRENY SIENKIEWICZ z JEZIOREK?
Dodał dnia 2011-03-29 14:44:57
Podobno wcale nie opada.
Dodał dnia 2011-03-29 13:44:34
To znaczy, że on jest perpetuum mobile, bo staje co chwilę?
Dodał Krecia dnia 2011-03-29 13:41:55
Nic nie rozumiesz Krecia. Eternit, to jest jeden gość, co mu wiecznie stoi (jak u Priapa). Dlatego wszystkie baby z Kaczor, co mają mało idą do niego. To przezwisko pochodzi od greki - eternum - wieczność.
Dodał dnia 2011-03-29 13:33:13
W 2002 r. został przyjęty program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Ustalono w nim, że wszystkie wyroby zawierające azbest, w, tym eternit, muszą być wyłączone z użytku i unieszkodliwione do końca 2032 r.
A może ja się mylę?
Dodał Krecia dnia 2011-03-29 13:29:53
A co robila z eternitem.
Dodał dnia 2011-03-29 10:24:22
Jest w Kaczorach taki Franek,
Co ma chatę bez firanek.
Wciąż przy piecu trzepie gruchę
Miast chędożyć swą staruchę.
Aż się trzęsie chata cała,
Gdy patafian trzepie wała.
Dodał Ludzie mówią... dnia 2011-03-29 10:06:32
Ta Panie nie ma moralnego prawa wypowiadać się na temat ekologii-gdyż sama nie świeci przykładem co widać na załączonym obrazku.
Dodał Franciszek dnia 2011-03-29 08:26:49
ulalalallaala !
Dodał dnia 2011-03-28 22:58:36
Ludzie fakty są takie: burdel budrel burdel,ze az mieszkańcy zaczeli donosić - od kilku miesiecy -w miedzy czasie WIOS wlepil kary-wlepi za chwile kolejne..I nawet radny Krupa byl zaskoczony bo zapytal w lutym-a tu sie okazało,że juz od 2 miesięcy smród był zaprotokołowany w protokołach WIOŚ..
Dodał wątek wyłącznie bierzący dnia 2011-03-28 22:15:39
Le Mana na zdjęciu zabrakło. To jest dopiero śmietnik. Ale on w domu siedzi i tam na komputerze opluwa Stokłosę, bo w domu już się zżygali od jego smrodu.
Dodał dnia 2011-03-28 12:31:15
Pani Irena sama strzeliła sobie samobója:(
Dodał dnia 2011-03-28 01:20:03

Oto, co mamy, kiedy za pisanie zabiorą się durnie z postanowieniem, by przywalić.
Bo jeśli strzeliła sobie samobója, to jest oczywiste, że sama i że sobie. Gra w cymbergaja jest jeden na jeden. Ale durniom zawsze chce się wielokorotnego potwierdzenia, co uczenie nazywa się redundancją, a więc zwielokrotnioną informacją w tej samej sprawie. Dureń durniem zostaje. Takie prawo przyrody.
Dodał gimnazjum III B dnia 2011-03-28 11:46:46
Mogę przedstawić fakturę za szyte na miarę firanki, które zakupiła do swojego domu pani Irena w mojej firmie. Było to trzy lata temu.
Dodał Usługowy zakład firankowy dnia 2011-03-28 11:37:55
Nie widzi swojego balaganu,bo od 40
lat nie myje okien i nie pierze
firan balaganiara jedna.Zakała
gminy Kaczory.
Dodał rr dnia 2011-03-28 09:40:48
KURIOZALNE JEST TO,ZE UKARAŁ SIENKIEWICZA MAREK DURAJ SZEF WIOŚ W PILE, TEN SAM KTÓREGO KIEDYS SIENKIEWICZOWA
NAPUSZCZAŁA NA STOKŁOSE.
WIDAC I TEN POZNAŁ SIĘ NA TEJ BABIE.

Dodał dnia 2011-03-28 07:59:02
Czy Ekolodzy już zapłacili za łamanie przepisów przez Witolda Sienkiewicza? męża Pani Prezes Sienkiewicz?
Dodał ?? dnia 2011-03-28 07:51:19
"Dodał Kolega z Osiedla dnia 2011-03-27 23:57:00"

Leman nie ma żadnych kolegów na Osiedlu, w dodatku nie wiadomo którym osiedlu.
Jeśli ktoś z Osiedla uważa się za Kolegę Lemana, jest to uzurpacja wynikająca z tęsknoty do bycia przy kimś z wielką charyzmą, z charakterem i nadzwyczajną, wybitną inteligencją.
Ja to rozumiem, ale nie mam zamiaru pospolitować się z motłochem.
Dodał Pan Leman dnia 2011-03-28 02:07:53
Pracując w pracy ze swoim aparatem jako fotoreporter wiadomego tygodnika miałem fart, bo zawiał wiater i wyleciała kartka z podwórka. Zrobiłem zdjęcie i odłożyłem za płot, bo mogliby mnie posądzić o kradzież. Ale robotę zrobiłem. Chyba dostanę premię. A oto, co było: Śmiłowo 04.03.2011 r.
Szanowny Pan Bogdan Borusewicz Marszałek Senatu RP Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej w Śmiłowie, które w sierpniu 2005 r. zawiadomiło prokuraturę o popełnieniu przez senatora Henryka Stokłosę przestępstwa polegającego na zakopaniu na terenie przedsiębiorstwa Farmutil ogromnej ilości szczątków zwierzęcych i padliny, czyli o czyn z art.183 §1 kk i uczestniczy w procesie karnym Henryka Stokłosy jako czynnik społeczny, zwraca się z prośbą do Pana Marszałka o podjęcie stosownych działań zapewniających oskarżonemu senatorowi Henrykowi Stokłosie - który złożył ślubowanie 2 marca 2011 roku ? swobodne uczestniczenie w tym procesie, toczącym się od kwietnia 2009 roku, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Sąd Okręgowy w Poznaniu. Szybkie zakończenie tego procesu sądowego leży w interesie społecznym. Rozumiemy istotę posłannictwa Izby Senackiej w tworzeniu prawa. Jesteśmy zainteresowani, by prawo było równe dla wszystkich, a dostępu do wymiaru sprawiedliwości nie ograniczały okoliczności niemerytoryczne.
Nieobecność oskarżonego na posiedzeniach sądu, motywowana koniecznością sprawowania funkcji senatora, kiedy na pierwszej rozprawie wyraził on wolę osobistego udziału w każdym momencie postępowania przed Sądem karnym, może przyczynić się do przeciągania procesu, powiększania kosztów sądowych, przedawnienia spraw i uniknięcia odpowiedzialności. Miałoby to negatywny wydźwięk społeczny, bo stwarzałoby wrażenie, że funkcja państwowa może stanowić skuteczną tarczę przed mieczem sprawiedliwości. W konsekwencji podważyłoby zaufanie społeczne do wymiaru sprawiedliwości i władzy ustawodawczej.
Prawdopodobieństwo świadomego wykorzystania przeszkód dających możliwość celowego przeciągania procesu sądowego jest poparte zaistniałym na naszym terenie faktem przeciągnięcia przez ponad 5 lat postępowania administracyjnego-naliczenia opłat karnych za nielegalną eksploatację kopalin pospolitych. W ten sposób dzisiejszy senator Henryk Stokłosa uniknął opłaty w wysokości ok. 1,380 mln zł, wskutek przedawnienia.
Stowarzyszenie w grudniu 2010 r. zawiadomiło prokuraturę o popełnieniu przestępstwa z art.212 §1 kk przez Annę i Henryka Stokłosów, którzy w wywiadzie udzielonym Aleksandrowi Radkowi, opublikowanym w książce pt:"W szponach władzy" wielokrotnie - w celu poniżenia Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej - pomówili Stowarzyszenie, narażając je na utratę społecznego zaufania potrzebnego do wykonywania działalności statutowej. Sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Nie ma jeszcze ustalonego terminu posiedzenia sądu.
Również i w tym wypadku prosimy o nie utrudnianie a wręcz spowodowanie ? jeżeli sprawowana przez Pana godność Marszałka daje odpowiednią prerogatywę zgodną z zasadami funkcjonowania Izby i dobrymi obyczajami - by pan senator Henryk Stokłosa, bez skrępowania obowiązkami wynikającymi z mandatu, mógł osobiście uczestniczyć w procesie karnym. Książka "W szponach władzy" pojawiła się w maju 2010 roku, kiedy nie można było przewidzieć zwycięstwa wyborczego pana Henryka Stokłosy w wyborach uzupełniających do Senatu. Obecny stan zaawansowania postępowania przed Sądem w Bydgoszczy jest nam niewiadomy. Naszym zdaniem nie powinno znaleźć się w zawieszeniu, z powodu tego, że po ukazaniu się tej pozycji wydawniczej, obywatel, który dopuścił się czynu zasługującego na potępienie i wypełniającego znamiona przestępstwa pomówienia ? według przekonania wynikającego z naszego systemu wartości ? objął funkcję senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Ujawniona w książce ? wywiadzie niechęć małżeństwa Stokłosów do nas ludzi, którzy w interesie swoim i innych obywateli podjęli się pracy społecznej zmierzającej do ukrócenia samowoli, ucywilizowania działalności wielkiego przedsiębiorstwa przez wymuszenie, ażeby przedsiębiorca uzyskał wymagane przez prawo pozwolenie zintegrowane, jest dla nas jasna i nie ona jest przedmiotem naszej troski.
Nie godzimy się, by ktokolwiek, a już na pewno osoba odczuwająca potrzebę stanowienia prawa dla ogółu obywateli, posuwała się - w dziełach pisanych, książkowych, których treść powinna być wyważona i oparta na dających się przeprowadzić dowodach, lub choćby obronić w wyniku prawidłowego wnioskowania - do niegodziwych insynuacji, pozwalała sobie na niewybredne pomówienia, czyniła publicznie kłamliwe zarzuty. Z przykrością zauważamy, że takie ataki są od lat codziennym, czy raczej cotygodniowym bytem kreowanym przez portal internetowy i prasę zależną od obywatela Henryka Stokłosy. Ataki te dotykają nie tylko naszego Stowarzyszenia, ale każdej instytucji, czy osoby, która wykonuje obowiązki zgodnie z posłannictwem, jakie państwo nałożyło ustawą, ale nie po myśli Henryka Stokłosy. Doświadczamy tego rodzaju działań my, doświadcza ich prokurator reprezentujący w sprawie karnej interes państwa. W przeszłości senator Henryk Stokłosa składał insynuacyjne oświadczenia w Senacie RP dla zdyskredytowania konkretnej osoby, lub konkurencyjnego przedsiębiorstwa.

Dodał Piecuszek dnia 2011-03-28 01:56:09
Pani Irena sama strzeliła sobie samobója:(
Dodał dnia 2011-03-28 01:20:03
Łykasz Leman wszystko jak karp wyrzucony na brzeg bagienka Grabińskiego...Nie masz za krztę poczucia rzeczywistości-nic Ci w życiu nie wyszło-nawet wszystkich swoich synów nie potrafiłeś wychować na prawych nie majacych konfliktu z prawem obywateli.. i śmiesz pouczać innych. Ojciec nie potrafiący wychować dobrze swoich dzieci -nie ma moralnego prawa oceniać innych..
Dodał Kolega z Osiedla dnia 2011-03-27 23:57:00
głupiś Leman alo udajesz głupszego niż jesteś:taki dyktafon kosztuje niecałe 2 tyś złotych. Miernoto Ekonomiczna!
Dodał do: woźny Trybunału VIII dnia 2011-03-27 16:33:06

Otóż jest tak, że Lemanowi cena rzeczywista urządzenia, jakim się przechwalał na korytarzu sądu w Poznaniu oskarżony Henryk Stokłosa, jest bez znaczenia. Istotne, że oskarżony Henryk Stokłosa wypowiedział się sam w tej sprawie podając przybliżoną kwotę "ponad 12 tysięcy złotych" oraz, że jest to urządzenie bardzo czułe. Może Leman jest głupi, ale pamięć ma dobrą i długą. Stokłosa może sobie do znudzenia odtwarzać, jak przechodził w sądzie koło Lemana, który gwizdał sobie motyw z "Ojca chrzestnego", taki to czuły aparat.
Dodał woźny Trybunału IX dnia 2011-03-27 23:46:13
ale SYFIARA!
Dodał dnia 2011-03-27 21:10:11
Prezesowa ksywka Bałaganiara powinna serio wziąć się za prządki..
Dodał dnia 2011-03-27 16:45:26
ja tam żadnego zdania o katastrofie ekologicznej nie przeczytałem.Jedynie o naruszaniu przepisów przez męża Sienkiewiczowej i grożącej mu wysokiej karze (którą juz instytucje państowe wymierzają) za to, o tym, ze dostał grzywnę no i HIT:) ZDJĘCIE, które przedstawia jak to moja babcia wielkopolanka zwykłą mówić: CHADZIAJSKI PORZĄDEK
Dodał dnia 2011-03-27 16:43:03
głupiś Leman alo udajesz głupszego niż jesteś:taki dyktafon kosztuje niecałe 2 tyś złotych. Miernoto Ekonomiczna!
Dodał do: woźny Trybunału VIII dnia 2011-03-27 16:33:06
jak te zdjęcia świadczą o "katastrofie" ekologicznej to gratuluję inteligencji.Tak wygląda sporo posesji w okolicy.
Dodał dnia 2011-03-27 16:23:33
dajcie więcej zdjątek
Dodał prośba dnia 2011-03-27 10:47:13

Jedyne, co mogłoby wzbogacić obraz zasobów drewna opałowego na posesji w Jeziorkach, to zdjęcie lotnicze. Tylko, że oskarżony Stokłosa nie kupił jeszcze sobie odpowiedniego aparatu. Wiadomo - o czym się przechwalał na korytarzu Sądu Okręgowego w Poznaniu, bawiąc się jakimś przedmiotem, jak szympans bananem - że dokonał zakupu czułego urządzenia podsłuchowego, za które zapłacił ponad 12000 zł. Może teraz zbiera na kamerę, lub aparat fotograficzny z teleobiektywem i urządzeniem do stabilizacji obrazu, bo mu się ręce trzęsą i nie wiadomo, czy ze starości, czy od wódki.
Dodał woźny Trybunału VIII dnia 2011-03-27 11:28:03
ZDJĘĆ ZDJĘĆ DAJCIE WIĘCEJ TEJ BAŁAGANIARY I TRUCICIELKI NASZEGO ŚRODOWISKA. 25 TYŚ KARY, KTÓRA JEJ GROZI I Z PEWNOSCIĄ JĄ DOSTANIE TO STRASZNIE MAŁO I TAK!
Dodał żądny wiedzy dnia 2011-03-27 11:27:59
Mandat karny za wykroczenie jest to dodatkowy podatek za to, że producent nie jest na tyle majętny, aby zatrudniać mecenasów, kauzyperdów, rabulistów oraz za brak sfory ochroniarzy. Kilka lat temu byliśmy zimą na błoniach nadnoteckich, żeby udokumentować wysypaną na śnieg, na 300 hektarach mączkę mięsno - kostną z zakładu Farmutil. Wezwane służby państwowe (policja) obejrzały i ukarały mandatem (500 zł). Uznały to za wykroczenie. Właściciel zakładów utylizacyjnych cieszył się z takiego obrotu sprawy, bo prawidłowe zagospodarowanie tego odpadu kosztowałoby go stokroć drożej. W tym przypadku kalkulacja ekonomiczna była taka, że lepiej zapłacić 500 zł niż zająć się sprawą. W tym przypadku zatem nie jest to podatek a zysk z cwaniactwa. Ta mączka w odwilż spływa szeroką strugą zarazy do Noteci, a Stowarzyszenie Nadnoteckie może tylko protestować, bo przecież nie mamy innych środków perswazji. Kurna!
Dodał Kurna! dnia 2011-03-27 10:59:28
dajcie więcej zdjątek
Dodał prośba dnia 2011-03-27 10:47:13
Witam serdecznie. Jeżli faktycznie jest tak jak napisano w, że Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemiii Nadnoteckiej Irena Sienkiewicz NIE ZAUWAŻYŁA, że jej mąż prowadzący działąlność gospodarczą truje środowisko i łamie przepisy chroniące nasze środowisko naturalne, to WNIOSEKI NASUWAJĄ MI SIĘ DWA:
1. TA PANI NIEZWŁOCZNIE POWINNA PODDAĆ SIĘ DO DYMISJI Z PEŁNIONEJ FUNKCJI PREZESA.
2. DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA I MOTYWY TYCH DZIAŁAŃ UKIERUNKOWANE GŁÓWNIE NA CASUS STOKŁOSY-SĄ DLA MNIE BARDZO NIECZYSTE I ZASTANAWIAJĄCE.
Dodał Piotr(21 l.) z Polskiego Klubu Ekologicznego dnia 2011-03-27 10:45:18
Heniek! I tak pójdziesz do pierdla! Taka twoja karma!
Jeżeli nie doczekasz, bo umrzesz, będzie dla ciebie jeszcze gorzej.
Dodał Ja dnia 2011-03-26 23:20:24
Marek Duraj jest odpowiedzialnym funkcjonariuszem na swoim stanowisku! Wbrew pomówieniom, odpowiada za swoje stanowisko. Podobnie, jak Irena Sienkiewicz za swoje stanowisko w Stowarzyszeniu SEPZN. Jeżeli ktoś, jak Stokłosa i jego ludzie chcą insynuować coś ponad to, to tylko insynuacje Stokłosy, który myśli swoimi kategoriami.? "Ktoś kogoś przekupi, da w łapę?" itd.
Smutne, że na "tym "Poziomie senatorskim " nikt nie liczy na UCZCIWOŚĆ!!!

Uczciwość na poziomie Tygodnika Nowego i nowego Henryka Stokłosy. Wybranego senatora przez pomyłkę!

Dodał Kasia dnia 2011-03-26 23:16:15
KURIOZALNE JEST TO,ZE UKARAŁ SIENKIEWICZA MAREK DURAJ SZEF WIOŚ W PILE, TEN SAM KTÓREGO KIEDYS SIENKIEWICZOWA NAPUSZCZAŁA NA STOKŁOSE. WIDAC I TEN POZNAŁ SIĘ NA TEJ BABIE.
Dodał KURIOZUM dnia 2011-03-26 22:59:38
Skoro WIOŚ ukarał grzywną i wszczął dodatkowo postępowanie w sprawie nałożenia bardzo dotkliwych kar finanoswych to zostały naruszone.
Dodał dnia 2011-03-26 22:56:05
Nikt niczego nie naruszył! Nagonka Stokłosy! Jak zwykle!
Dodał Ania dnia 2011-03-26 22:26:26
Proszę konkretnie wskazać, które przepisy został naruszone?
Dodał ciekawość! dnia 2011-03-26 22:07:58
5 lat temu głosowałem na Panią,ale w świetle zaprezentowanych faktów mam teraz mieszane odczucia. Proszę zatem publicznie potwierdzić lub zaprzeczyc treści tego artykułu. Przy okazji zadaje 2 pytania i proszę o odpowiedź. Dlaczego Pani nie zadbała o to by mąż prowadzący zakład,gdzie stosuje się szkodliwe substancje np.lakiery , bejce itp.nie przestrzegał wymogów i przepisów prawa ochrony środowiska?
2. Takie bardzo przyziemne pytanie: Dlaczego u Was taki bałagan-to nie przystoi Wielkopolanom.
Dodał Do Pani Ireny dnia 2011-03-26 21:32:16
Nie postawi się znaku równości między 2000 kg ścinków drewnianych w postaci pryzmy a 5000000 kg ścierwa zakopanego w ziemi.
Dodał Mierniczy dnia 2011-03-26 16:50:54
brud, smród i ubóstwo... zawsze patrz na siebie, a dopiero później na innych..... Pani" ekolog"...
Dodał miki dnia 2011-03-26 15:28:59
Temat się wyczerpał. Wydaje mi się, że zwyczajni ludzie, którzy mają zdroworozsądkowy pogląd na kryteria porządku - nieporządku, nie rozważają szkodliwości leżącej deski, czy jest bardziej znośna, kiedy ma kierunek względem róży wiatrów N-S, W-E, czy parę rumbów w tę, czy we w tę ( rumb - miara kąta 1/32 kąta pełnego = 11°15'). A może w pionie? Poza tym, każdy wie, że ścinki drewna nie zatruwają środowiska, co chcieli koniecznie wcisnąć obywatelom redaktorzy Tygodnika Nowego z paparazzo Zdunkiem i może pomocnikiem Janickim (oba Przemysławy). Dlatego badziewiaki redakcyjne rozszerzają swoje nadinterpretacje wprowadzając nowe wątki, podtematy, jak na przykład z Brodalą. Kiedy się okazało, że wygrał sprawę, to wchodzi zastępczy temat, że uczył zomowców. Jak nie starczy, że uczył zomowców, to jeszcze, że ma bajzel na podwórku, oczywiście według kryteriów Tygodnika Nowego i Krupy radnego. Nie lubią Brodali, bo on nie dopuszcza do tego, by mu ktoś robił dobrze na jego podwórku bez jego zgody. Jest to przykład niewydolności intelektualnej wynikającej z niedojrzałości społecznej tych obrzydzaczy ludzi ze stowarzyszenia przyjaciół.
Dodał Leman dnia 2011-03-26 15:05:24
Z ekologią ma wspólnego, bo w 1976 byli ścieżki zdrowia w Radomniu, Ursusie. A zdrowie ma z ekologią wspólnego bo kupa miej śmierdząca, i niezatwardzona, i nie trzeba zapłodnienie robić w szkle (inwiadro), tylko w pościeli. Zdrowie jest dobre, jak jest.
Dodał Pała zomoska 120 cm dnia 2011-03-26 14:36:17
Audycja dla rolników: Masz głos - masz wybór (2011-01-16)
Rodzaj audycji: [Inna audycja]

Autor: Irena Sienkiewicz, Jolanta Koper, Mścisław Brodala
Adres: http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=24441
Dodał dnia 2011-03-26 12:37:47
Bo napisali, że Brodala uczył w szkole ZOMO. Choc uczył. Sam ponoć przyniosł na siebie kwity do sądu. Ale to tak na marginesie. W końcu ZOMO z ekologią ma na pozór niewiele wspólnego.
Dodał dnia 2011-03-26 12:10:13
Na przykład wygrał Mścisław Brodala.
Dodał Rejestr wygranych dnia 2011-03-26 10:53:02
"...ekolodzy wytoczyli Tygodnikowi Nowemu i jego paszkwilantom poszkodowani ekolodzy i wygrali odszkodowania!!!!!!!!"

Dodał bez atu dnia 2011-03-25 21:22:48


Możesz podać kto i ile wygrał? Zamierzam w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, którą obiecał Prezydent Głowski z posłem Szejnfeldem, stworzyć zakład utylizacji odpadów zwierzęcych. Szukam udziałowców, może ci państwo co wygrali odszkodowania byliby zainteresowani?
Dodał dnia 2011-03-26 10:23:24
uważam, że ludzie bardzo dobrze wybrali, głosując na Pana Stokłosę, liczba głosów świadzy o popularności Senatora!!!!!
Dodał miki dnia 2011-03-26 09:51:35
poza tym nic mi nie przychodzi na myśl by Was porwać hejże na Stokłosę ludu głupi głosujący na Stokłosę.
Dodał Lenin dnia 2011-03-25 22:28:36
Dodał Wielkopolska PóŁnoca dnia 2011-03-25 21:11:56
Dlaczego smród z zakładów Stokłosy ze Śmiłowa już trzeci dzień zatruwa nasze powietrze na wschód od Śmiłowa!?

Są dwie przyczyny: 1. zachodni wiatr; 2. na zachód od wschodu jest zakład Farmutil.
Dlatego Stokłosa postawił swój dom (zwany pałacem) na zachód od Farmutilu. Stare prawo żeglarskie poucza nas prostaczków, że należy się odlewać na zawietrzną. To wszystko na dzisiaj.

Poza tym należy odróżnić postępowanie administracyjne prowadzone przez WIOŚ wobec firmy Sienkiewiczów, gdzie obowiązują pewne stałe procedury oparte na prawie, od akcji czarnej propagandy wykonywanej przez zdolne grono redaktorów i paparazzich z redakcji Tygodnika Nowego. Bo tam ie ma dziennikarzy. Są tylko redaktorzy, i oni redagują. Naczelny Barabasz ma jeszcze nadzorcę nadnaczelnego - Stokłosę. Tu jest jedna zasada: nie ma zasad.
Ludzie mówią w Warszawie, że na Wiejskiej jest gotowość strajkowa senatorów, że muszą się pospolitować z kimś takim jak senator z odzysku.

Dodał Lenin dnia 2011-03-25 22:11:30
a może "Dobić Gadów" jak to ktoś kiedyś czule powiedział?
Dodał dnia 2011-03-25 22:03:38
to jednak chore towarzystwo Ci ekolodzy...........
Dodał Pilanka dnia 2011-03-25 21:55:59
a teraz pozwiemy DURAJA z WIOŚ. Jego urzedniczkę juz nagraliśmy jedną! Wszystkich będziemy pozywać, którzy choć raz uśmiechneli się do Stokłosy.
Dodał bez atu dnia 2011-03-25 21:48:26

Nagonka na Państwa Sienkiewiczów trwa od 2004 r. Narzędziem Henryka Stokłosy jest jego prywatna gazeta /gebelsowska i kłamliwa/ Tygodnik Nowy oraz narzędzie bezpośrednie i bezwolne - Krupa , ślusarz ze Śmiłowa/.
Mają trudną walkę, która zakończy się w sądach. Podobnie, jak sporawy wytoczone przez Stokłosę w innych sądach przeciwko wielu ekologom i które sromotnie STOKŁOSA PRZEGRAŁ oraz tym, które ekolodzy wytoczyli Tygodnikowi Nowemu i jego paszkwilantom poszkodowani ekolodzy i wygrali odszkodowania!!!!!!!!

Dodał bez atu dnia 2011-03-25 21:22:48
A poza tym nie moge pogodzić się z tym, że moda na gnojenie Stokłosy się skończyła. Nie mogę pogodzić się z tym, że ludzie przejrzeli na oczy, że widzą, że Irena ma tyle wspólnego z Ekologią (wystarczy spojrzeć na jej bałagan, na łamanie przepisów przez jej męża)i już nie dają nabierać się na ekologiczne hucpy. Nie mogę pogodzić się z tym, że u Stokłosy porządek wszędzie i ład, a u Ireny i Mścisława syf syfa syfem pogania.
Dodał Wielkopolska PóŁnocna dnia 2011-03-25 21:16:28
Dlaczego smród z zakładów Stokłosy ze Śmiłowa już trzeci dzień zatruwa nasze powietrze na wschód od Śmiłowa!?
Dlaczego zakopane padliny w ziemi do tej pory nie zostały wykopane i zutylizowane? Stokłosa wziął za to kasę?
Dodał Wielkopolska PóŁnoca dnia 2011-03-25 21:11:56
Tak jest! Piękna!
Szczególnie w porównaniu z bufetową czarnkowskiego bajzlu!
Chyba nie wspominam tutaj o żonie króla faklów?
Dodał : dnia 2011-03-25 21:07:12
fakt PIĘKNA ONA!!!!

http://img.naszemiasto.pl/grafika2/nowy/33/29/4d664226df801_k5.jpg
Dodał ESTETA dnia 2011-03-25 16:05:15
Dom otwarty, a szczególnie buduar prowadzi jedna taka w pałacu. Chodzi a koczkiem na łysej pale i w różowym kostiumie. Tam można popić poruchać, radia posłuchać.
Dodał dnia 2011-03-25 15:41:55
Ciekawe jak pod strzechą w domu ma Bałaganiara
Dodał dnia 2011-03-25 15:19:56
Wpisy z godzin:
Dodał dnia 2011-03-25 08:47:09
Dodał Jorg dnia 2011-03-25 08:51:19
Dodał dnia 2011-03-25 09:28:00


To ta sama osoba:) charakterystyczne literówki:) hehehe
Dodał Detektyw MONK dnia 2011-03-25 15:09:00
Z OSTATNIEJ CHWILI!

Okazuje się, ze wspominany gryzący dym, który nie daje żyć w Jeziorkach pochodzi ze spalania starych butów, trampek, adidasów, trepów i innej chińszczyzny, którą dowożą wieczorami do posesji kilka metrów dalej od Sienkiewiczowej. Dowożą tam całe wory. Może ktoś z rodziny ma lumpeks i nie ma co z tym zrobić, to palą! Krupa ruszaj grubą dupę i wąchaj, kto tam smrodzi. Masz wprawę!
Dodał Krupska Bogumiła dnia 2011-03-25 14:58:08
To P. Sienkiewicz robi za filtr na kominach Stokłosy?
Dodał dnia 2011-03-25 09:09:23

Chodzi o to, że Stowarzyszenie pod kierownictwem pani Sienkiewicz zmusiło Stokłosę do zainstalowania urządzeń, (Tremesa Rendering - termooksydator, prościej mówiąc dopalacz), które zmniejszają kreatywność smrodową przedsiębiorstwa Farmutil, chociaż nadal nie ma ono pozwolenia zintegrowanego, a państwo polskie zawiera z tym bałąganiarskim holdingiem kontrakty na utylizację ścierwa. Stowarzyszenie przez swoją statutową działalność wymusiło hermetyzację części Pilutilu, gdzie dokonuje się rozbioru padliny (nie wiadomo tylko, czy część padłych sztuk nie jest dodawana jako surowiec do zakładów mięsnych stojących obok, bo nikt nie wpuszcza ludzi niezaufanych, a kontrolę z WIOŚ się po prostu wygania przez wypasionych karczydlaków typu Werner. Natomiast taki pan Janek, niegdysiejszy weterynarz powiatowy dzisiaj wysługuje się już otwarcie, na etacie. I kto podskoczy takiemu Stokłosie?
Niestety, pani Sienkiewicz nawet gdyby chciała osobiście robić za filtr, nie byłaby wpuszczona na teren zakładu. Pojawienie się kogoś na drodze w pobliżu skutkuje tym, że Stokłosa podjeżdża po cichu, wyciąga obywatela z jego samochodu, wali go w twarz, depcze okulary a innego zatrzymuje na drodze gminnej i w asyście ochroniarzy prowadzi do Farmutilu z propozycją wykąpania w gnojowicy. To co taka krucha kobieta by mogła zrobić w pojedynkę?
Poza tym, rzecz nie w filtracji, która to operacja jest procesem fizycznym rozdzielania mieszanin. Chodzi o to, że smrody należy przekształcić na drodze reakcji chemicznych - spalania w prostsze substancje jak tlenki (woda, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu na różnym stopniu utlenienia), które mogą być następnie neutralizowane na odpowiednich płuczkach aktywnych.
Dodał JL dnia 2011-03-25 10:14:03
Jako członek stowarzyszenia informuję,że pp. Sienkiewiczowie sami utrzymują swój maleńki zakład, podatnicy do niego nie dopłacają w przeciwieństwie do podobno najnowoczesniejszego zakładu utylizacyjnego w Polsce. Od poczatku działalności działał nielegalnie i na to stowarzyszenie posiada stosowne dokumenty, a teraz od 6 lat nie może uzyskać pozwolenia zintegrowanego, tzn nie spełnia waruknów środowiskowych i na dodatek jego działaność wspierają podatnicy, gdyż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłaca do kazdej zutylizowanej sztuki.Zatem u Stokłosy jest pięknie za nasze m. in. pieniądze. On ma w domu klimatyzację , a my nadal jeszcze wdychamy odory.Ale o tym w tej gazecie nigdy nie przeczytasz.
Dodał dnia 2011-03-25 09:28:00
To P. Sienkiewicz robi za filtr na kominach Stokłosy?
Dodał dnia 2011-03-25 09:09:23
Nie przeszkadzają mi deski , trociny czy maszyny przed stolarnią. Przez kilkana scie lat przeszkadzał mi i to bardzo odór z utylizacji.Nie mogłem nawet okien otwierać.I nie chodziło tu o estetykę ,ale o prawo do godnego zycia i oddychania normalnym powietrzem. To ,ze teraz można swodnie oddychać to zasługa p. Sienkiewicz i stowarzyszenia.
Dodał Jorg dnia 2011-03-25 08:51:19
O ile wiem postępowanienie zostało zakończone. W naszym prawie obowiązuje dwuinstancyjność. Jestem przekonana,ze jak wydana decyzja zostanie uchylona , to w tym tygodniku takiej informacji nie znajdzie się . A i na przepraszam nie ma co liczyć . A drzwi robią naprawdę bardzo solidne i ładne. Ja też jestem bardzo zadowolona. Polecam ich usługi.
Dodał dnia 2011-03-25 08:47:09
TO KOBIETA ODCZUŁA BYNAJMNIEJ NA WŁASNEJ SKÓRZE JAK TO JEST GDY KTOŚ (CHOĆ W ZNIKOMYM MIKROSTOPNIU W PORÓWNANIU Z JEJ DZIAŁANIAMI)ROBI JEJ TO CO ONA ROBIŁA STOKŁOSIE OD KILKU LAT.
Dodał TAKA PRAWDA dnia 2011-03-25 08:30:47
No tak nie wystarczy... 200
Dodał dnia 2011-03-25 08:29:05
Sympatyzuje z Panią Ireną, ale 200 tyś nie wystarczy, żeby to do porządku doprowadzić i do zgodności z przepisami.
Dodał ad perpetuam rei memoriam dnia 2011-03-24 23:42:36
Widzisz "kto mieczem wojuje ten od miecza ginie"
Dodał dnia 2011-03-24 23:34:07
gołym okiem widać, że maszyny na ziemii stały, a nie na twardym równym podłożu.
Dodał Anna 100 dnia 2011-03-24 23:32:33
sprawdźcie czy w Stolarni i Lakierni :
jest zapewniony odpowiedni sprzęt gaśniczy ? tj. zamiennie gaśnice płynowe, pianowe, a gdy w pomieszczeniu występują urządzenia pod napięciem i inne materiały w pobliżu tych urządzeń ? gaśnice proszkowe

powinna znajdować się instrukcja przeciwpożarowa

powinien być zapewniony dostęp do wody zdatnej do picia oraz do celów technologicznych, higienicznych i przeciwpożarowych (zmywanie osadów, rozlanych lakierów; czyszczenie narzędzi i maszyn)
Dodał Emerytowany Strażak PSP dnia 2011-03-24 23:30:29
STANOWISKA PRACY NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW

W przypadku stanowisk pracy ulokowanych na zewnątrz budynków należy zapewnić zadaszenie nad maszyną, chyba że jest to stanowisko tymczasowe z obrabiarką przewoźną.

Należy ustawić maszynę na twardym, równym podłożu i zabezpieczyć ją przed przypadkową zmianą położenia podczas pracy. W maszynach przewoźnych trzeba zablokować koła jezdne.

Bardzo ważne jest oczyszczenie najbliższego otoczenia maszyny ze zbędnych przedmiotów.

W przypadku maszyn z napędem elektrycznym należy podwiesić lub osłonić kabel zasilający, aby uniemożliwić zaczepienie lub potknięcie się o niego.

W przypadku występowania zagrożenia odrzutem materiału (np. przy obsłudze pilarek tarczowych i strugarek grubiarek), maszynę należy ustawić przodem do ogrodzenia lub pozbawionej okien ściany budynku, w odległości umożliwiającej swobodną manipulację materiałem i obsługę maszyny. Przechodzenie między obrabiarka a ścianą lub ogrodzeniem powinno być zabronione.

W przypadku stanowisk obsługi maszyn na zewnątrz budynków również należy wyznaczyć miejsca składowania materiału oraz wykonanych elementów.

Dodał Emerytowany BEHAPOWIEC dnia 2011-03-24 23:27:43
Gołym okiem widać, że:
1. powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji w razie pożaru lub wybuchu, tj.:
droga ewakuacyjna
2. z Innej Beczki: Przy obróbce długich przedmiotów (ponad 1,5 długości stołu obrabiarki) należy przed i za obrabiarką instalować przedłużenia stołu lub podpory rolkowe. Ich wysokość powinna być taka sama jak stołu.

Miejsca przeznaczone na materiał do obróbki oraz wyroby powinny znajdować się po tej samej stronie obrabiarki, co obsługujący ją pracownik.

Materiał przeznaczony do obróbki powinien być ułożony zgodnie z kierunkiem posuwu, najlepiej na wysokości zbliżonej do powierzchni roboczej stołu obrabiarki. Nie wolno układać materiału na obrabiarce.

Wysokość stosów materiałów lub gotowych wyrobów, mierzona od podłogi na stanowisku pracy nie powinna przekraczać 170 cm.


oznakowana (wg PN-92/N-01256/02 Znaki ewakuacyjne i ich znaczenie);

o szerokości obliczonej proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m ? jeżeli droga ewakuacyjna jest przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób dopuszcza się zmniejszenie jej szerokości do 1,2 m (wymagania dla poziomej drogi ewakuacyjnej)

wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami - a tam trzeszczące wrota!
Dodał Rzeczoznawca BHP - też podpowiem dnia 2011-03-24 23:23:45
zgłoście to do naszych-dadzą za ten burdelo "POPALIC" !
Dodał emerytowany strażak PSP dnia 2011-03-24 23:18:58
Stokłosy obawia się nawet WIOS I inne instytucje - wstyd. Urzędnicy zajmijcie się powaznymi sprawami a nie zakładem który działa tak jak inne zakłady tz.zgadnie z zasadami. Zajmijcie się Pralniami,zakładem który śmierdzi i truje SH.
Dodał dnia 2011-03-24 23:18:46
Pani zakład stolarski jest super- kupowałam drzwi jestemzadowolona. Prosze się nie przejmować tymi co są się boją ekologii.
Dodał dnia 2011-03-24 23:15:24
Daleko mi do sympatii dla Stokłosy-ale takiego bałaganu to w życiu nie widziałam, plastikowe worki z nieznaną zawartością poupychane w deski. Leżace puste puszki, ogółny nieład i rozgardiasz.
Dodał Czytelniczka dnia 2011-03-24 23:13:28
Radny Stokłosy niech się zajmie sprawami Stokłosy. Radny Krupa zamiast zajmować sie bzdurami niech Pan Poczyta lektur i nauczy się wypowiedzi. Pan wypowiedzi sąna poziomie przedszkolaka i to nie bardzo bystrego.
Dodał dnia 2011-03-24 23:12:35
Zakład stolarski to nie skwerek kwiatowy- odpadki z desekto narmalne w produkcji.Fotki beznadiejne aten kto robił mysli ,ż odpadki drewnamożnapoukładac w klocki- bzdura. Pani ekolog robi to tak jak pozosali stolarze . Chcieli byscie żeby zakopywała tak jak to robi Stokłosa.
Dodał dnia 2011-03-24 23:07:07
Radny Krupa to nie radny tylko szuja. Jest na usługach Henia. Taki Senator co wysługuje sią Radnym jest zerem.Mieszkanka Piły.
Dodał dnia 2011-03-24 23:02:06
Ciekawe byłoby wdepnąć niespodzianie do buduaru w pałacu i zrobić fotkę rozpiździaju zwłaszcza po chlaniu i zbiorowym seksie z kumplami dyrektorami.
Dodał sprzątaczka - taczka Jujka dnia 2011-03-24 21:46:06
Urzędasy sobie używają ..., a postępowanie nie jest zakończone. A jak obróci sie to przeciw Wam?
Dodał dnia 2011-03-24 21:42:33
Jako emerytowana urzędniczka z byłego UW Piła mogę powiedzieć, że w rozprawie administracyjnej obowiązują pewne rygory formalne i ktoś zapewne wyrządza niedźwiedzią przysługę panu M. Duraj, dając radnemu D. Krupie z gminy dokumentację postępowania, przed jego prawomocnym zakończeniem. Radny Krupa wystąpił w tym przypadku nie, jako działacz samorządowy, ale jako pas transmisyjny klanu naczelnego zasmradzacza gminy i kapuś. Nie ma to wiele wspólnego ze społecznym posłannictwem służby dla dobra wspólnego. Kierownik Inspektoratu WIOŚ zdaje sobie sprawę, że osoba, co do której Inspektorat wystąpił z decyzją administracyjną ma prawo odwołać się do sądu i do czasu zakończenia procedury z zasady nie udostępnia się dokumentów osobie nie będącej stroną. To jest oczywiście wymóg formalny powszechnie obowiązujący, ale nie odnosi się do istoty rzeczy. Istotne sjest to, że kontrolerzy WIOŚ nie kwestionowali istnienia samej pryzmy ścinków i nie wytrząsali się nad estetyczną stroną tego zjawiska, które charakteryzuje się z natury wysokim stopniem nieuporządkowania.
Co dalej, czas pokaże, i to nie tylko w stosunku do Sienkiewiczów, ale też Durajów, Krupów, Barabaszów, Zdunków, Stokłosów, Wolskich.
Dodał Emerytka UW Piła dnia 2011-03-24 21:38:46
Co na tym portalu robi jeszcze Le Man. Ponoć go zabanowali.
Dodał styk dnia 2011-03-24 09:52:35

Lemana mogą banować do zesrania. Leman ma dwóch dostawców Internetu. Poza tym, jest ciągle w różnych miejscach: Paryż, Warszawa, Płock, Brodnica, Rosochaty Róg, Giżycko, Ostróda, Nakielno, Wołowe Lasy, Verona, Szczecin, Wałcz, Wrocław, Montevideo. Stamtąd jest jeden klik i już. Poza tym Leman nie musi się nikomu tłumaczyć, co pisze, dla kogo.
Dodał biuro Prasowe dnia 2011-03-24 21:21:13
ten funt kłaków będzię ją kosztował 25 tyś złotych.
Dodał dnia 2011-03-24 21:18:03
Czy Stokłosa wykopał padliny zakopywane od lat do ziemi? Zagrażają środowisku w skali nie spotykanej w Europie!
Dodał ? dnia 2011-03-24 20:24:17
Niezłą nagonka na Panią Sienkiewicz. Odpowiedzialność rodzinna jak za Stalina! Szkoda tylko, że zarzuty są warte funta kłaków!
Dodał !!! dnia 2011-03-24 19:36:12
Nie czytam Waszej gazety, ale pytali mnie o ten artykuł koledzy z pracy, dlatego poszedłem sprawdzić.Zakład stolarski i tartak to salon meblowy.
Dodał sąsiad dnia 2011-03-24 14:09:38
--------------------------------------------------------------------------------
hehe:) NIE CZYTA GAZETY..A O STRONIE WIE:)
Dodał MAKARON NA USZY dnia 2011-03-24 16:25:10
Dajcie spokój KOBIECIE musi czuć się podle. Wszedzie sie przedstawiała jako czysta jak łza obrończyni naszego środowiska naturalnego, jego czystości itp. A okazało się, że łamie sama przepisy. Nie wolno kopać leżącego.
Dodał dnia 2011-03-24 16:22:44
W RMF trąbia,ze Ci co nie złożyli sprawozdan z odpadów do Marszałka po 10 tyś dostaną. Wiec kolejny "bonus"dla Irenki.
Farmutil zapewne złożył
Dodał dnia 2011-03-24 15:26:20
sienkiewiczka juz kilka razy probowala startowac w wyborach na
radnego i soltysa ,jakos miejscowi
zaufania do niej nie maja,bo jej
nie nigdy nie wybrali.Dyrektorem
szkoly w Smilowie tez chciala byc,
i co,i nic.
Dodał rr dnia 2011-03-24 15:08:45
Pan Witold Sienkiewicz i prawdopodobnie jego żona (bo działała jako jego pełnomocnik)złamała prawo! I TO SĄ FAKTY!
Dodał też obywatel dnia 2011-03-24 14:32:17
ależ tam nie chodziło o to, że syf kiła i liszaj na podwórku (bo to widać gołym okiem).Ale chodziło Inspektorom, że Sienkiewicze nie spełnili prawem przewidzianych wymogów prowadząc taką działalność! Skoro wymagająod innych powinni wymagać od Siebie w pierwszej kolejności-przecież zgodzicie się z tym prawda?
Dodał Inspektor Esteta dnia 2011-03-24 14:28:37
Sąsiad masz całkowitą rację. Nie jestem fotografem ,ale też potrafiłbym zrobić takie zdjęcia,że mój adwersarz MIAŁBY wygląd co najmniej swijego ojca lub dziadka.Na zdjęciach można zrobić wszystko i pokazać jak w krzywym zwierciadle.Kto wierzy Stokłosie i jego gazecie to przekonywanie tych osób jest tylko stratą czasu. Na czarnym tle białe jest bardziej białe. Jak ktoś chce się wybielić , to poszukuje ciemnego tła. Im ciemniejsze tym lepsze. Ale prawdziwa cnota krytyki się nie boi a prawda w końcu obroni się sama. Gdyby p. I. Sienkiewicz tera kandydowała i gdyby było to możliwe to zagłosowałbym na nią obiema rękami.
Dodał obywatel dnia 2011-03-24 14:28:30
Przepraszam , w ostatnim zdaniu miało być: Zakład stolarski i tartak to NIE salon meblowy. Wyraz NIE mi uciekł. Pozdrawiam.
Dodał dnia 2011-03-24 14:13:24
A ja mieszkam w Jezio