Dziś jest: Piątek, 24 marca 2017 | imieniny: Marka i Gabriela


  

pilski

Ojczym dziewczynki usłyszał zarzuty

  W czwartek ojczymowi dziewczynki przedstawiono zarzuty psychicznego znęcanie...

chodzieski

Wielka gala sportu

W restauracji Platinum w Budzyniu kolejny, tym razem dziewiąty już raz...

czarnkowsko - trzcianecki

Duże pieniądze, wielka radość

  Warto było... Gmina Lubasz otrzyma kolejne dwa dofinansowania z...

wałecki

Chcieli wyłudzić kredyt

  - Do banku przyszli obaj. Jeden z nich złożył wniosek o przyznanie kredytu...

wągrowiecki

Ratowali, zabezpieczali, pomagali

- Cieszę się, że wasza działalność strażacka jest widoczna i doceniania...

złotowski

Pracowici jak pszczółki - spotkanie z pszczelarzem

Uczniowie na zajęciach stwierdzili, że swoją pracowitość mogą...
Regulamin

Regulamin korzystania

z portalu internetowego dzienniknowy.pl

1. Portal internetowy znajdujący się pod domeną dzienniknowy.pl jest dziennikiem informacyjno - publicystycznym za pośrednictwem którego udostępniane są informacje z północno - zachodniej Wielkopolski. Wydawcą serwisu jest spółka Tygodnik Nowy sp. z o.o.


2. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania portalu oraz korzystania z jego zasobów. Postanowienia regulaminu stanowią wyłączną podstawę praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych obowiązującymi przepisami prawa.


3. Wszystkie materiały zamieszczone na portalu dzienniknowy.pl w tym zwłaszcza artykuły prasowe i zdjęcia stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Tygodnika Nowego sp. z o.o. i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.


4. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z materiałów określonych w ust. 3 w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:

- umieszczanie materiałów w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;

- umieszczanie odesłań do serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;

- rozpowszechnianie materiałów na nośnikach oraz wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;


5. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do szaty graficznej serwisu.


6. Oznaczenia umieszczane na portalu podlegają ochronie na podstawie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.


7. Użytkownicy odwiedzający portal dzienniknowy.pl mają prawo swobodnego umieszczania opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrzeżeniem ust. 8. Odpowiedzialność za treść opinii ponosi wyłącznie użytkownik.


8. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:

- są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;

- naruszają prawa osób trzecich;

- są wulgarne lub obsceniczne;

- propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;

- są reklamą.


9. Prezes spółki Tygodnik Nowy sp. z o.o. ma wyłączne prawo do usunięcia wypowiedzi niezgodnych z ust. 8, a także innych wypowiedzi uznanych za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Wykonanie tego prawa może scedować na osobę administrującą portalem.


10. Zdjęcia, infografiki, materiały filmowe i dźwiękowe oraz teksty zamieszczone w na portalu dzienniknowy.pl podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz aktów prawa międzynarodowego.